Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa


przejdź do spisu treści

Studia z przyszłością w WSPiA w Rzeszowie


WSPiA  jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu! Już od ponad 29 lat kształcimy studentów. Dzięki temu możemy pochwalić się ogromnym doświadczeniem oraz dorobkiem naukowym i dydaktycznym. Przez ćwierć wieku, powierzając swoją przyszłość, zaufało nam ponad 50 tysięcy studentów.

Terminy rekrutacji 2024:

Pierwsza tura rekrutacji rozpoczyna się 3 czerwca (poniedziałek) 2024 r. 
i trwa do 2 sierpnia (piątek) 2025 r.
Ogłoszenie wyników nastąpi 5 sierpnia (poniedziałek) 2024 r..

Druga tura rekrutacji rozpoczyna się 5 sierpnia  i trwa do 26 września 2024 r.
Ogłoszenie wyników drugiej tury nastąpi 27 września  (piątek) 2024 roku.

Wyróżnia nas 


 • znakomita własna kadra naukowa - tworzą ją wybitni specjaliści reprezentujący różne dziedziny nauki,
 • baza dydaktyczna – jest to kampus w centrum Rzeszowa, stwarzający doskonałe warunki do studiowania i odpoczynku oraz akademickie Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej z nowoczesnym symulatorem „Wirtualnej Sceny Zbrodni”. Do dyspozycji studentów jest także pełnowymiarowa hala sportowa, nowoczesna strzelnica elektroniczna, siłownia, klub studencki „Zemsta Docenta”, ogrody wypoczynkowe, restauracja „W ogrodach”.  Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce prowadzącą nietypowy akademik – tworzą go 40 mieszkania uczelniane, w których może mieszkać ponad 200 osób.
 • świetnie rozbudowany i nowatorski w skali kraju system kształcenia praktycznego
 • program nowy wymiar studiowania - w miejsce tradycyjnych egzaminów wprowadzamy zupełnie nowy sposób zaliczania przedmiotów,
 • koncepcja kształcenia zakładająca uniwersalne i wszechstronne wykształcenie, które daje większe szanse na rynku pracy. Dlatego też  w WSPiA stworzyliśmy System Edukacji Dodatkowej umożliwiający zdobycie dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji. 

Nowatorski „System Kształcenia Studentów” składający się z czterech powiązanych ze sobą segmentów to nowoczesne rozwiązania, które WSPiA realizuje z powodzeniem od ponad pięciu lat. Są to propozycje, które dają studentowi gwarancję jakości i efektywności nauczania.

Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne wprowadzane w Uczelni to autorskie pomysły Prof. Jerzego Posłusznego, Rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. „System Kształcenia Studentów” składa się z czterech łączących się segmentów:

EDR 

Z kolei projekt nazwany „Edukatorem” to narzędzie, które okazało się niezwykle przydatne w okresie pandemii. Ułatwia studiowanie i systematyczne zdobywanie wiedzy. „EDR - Edukator” to otwarty zasób edukacyjny, dzięki któremu studenci mają dostęp do rozmaitych materiałów dydaktyczno – edukacyjnych. Zawiera repetytoria, fragmenty podręczników, artykuły, skrypty, kazusy i wiele innych. Przed każdymi zajęciami student otrzymuje ich zakres tematyczny oraz materiały, które pomogą zrozumieć dane zagadnienie. Ponadto do dyspozycji studenta jest repetytorium w formie elektronicznej z pytaniami obowiązującymi na egzaminie (więcej na temat systemu EDR znajdziesz tutaj).

SBS i „Sala Tortur”  

Uczelnia wprowadziła podział przedmiotów na różne kategorie. Są to przedmioty wiodące, kierunkowe, specjalizacyjne i inne. Przedmioty wiodące zostały podzielone na kilka części z zachowaniem dotychczasowej liczby godzin. W WSPiA zróżnicowana została forma zaliczenia danego przedmiotu w zależności od jego wagi i znaczenia dla danego kierunku studiów. Wiedza studenta sprawdzana jest za pomocą egzaminów ustnych, rozmówek profesorskich, pracy zaliczeniowej pisanej przy komputerze, zaliczenia praktyczne oraz w systemie SBS w „Sali Tortur”.

WSPiA zaproponowała studentom rewolucję w zakresie przekazywania i sprawdzania wiedzy. System SBS stosuje się do określonych kategorii przedmiotów. Polega on na zupełnie nowym sposobie zaliczania przedmiotów przez cały semestr. W WSPiA każdy przedmiot składa się z tematów, które student może zaliczyć w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Aby zdobyć pozytywną ocenę, do końca semestru trzeba uzbierać odpowiednią liczbę punktów. Każdy temat zaliczany jest na podstawie testów i pytań opisowych, zaliczane przez studenta w tzw. „Sali tortur” przy komputerze. W taki sposób student może zdobywa punkty dające ocenę maksymalnie 4,5. Punkty przyznawane są także za aktywność na zajęciach i obecność na zajęciach (przy ustalonym wcześniej limicie). Aby zdobyć wyższą ocenę student może zaliczyć dodatkowe tematy ustne u prowadzącego zajęcia. Może także uzbierać odpowiednią liczbę punktów w tzw. MIX-ie edukacyjnym. Jest to rewolucja w zakresie przekazywania i sprawdzania wiedzy mająca na celu nauczenie studentów samodzielności, systematyczności, odpowiedzialności oraz współpracy w grupie.


Kierunki studiówZasady rekrutacji sprawdź tutaj 

przejdź do spisu treści

Administracja - studia I i II stopnia   


Studia I stopnia
na kierunku „administracja” trwają sześć semestrów. Kończą się uzyskaniem stopnia zawodowego licencjata. Prowadzone są w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Tegorocznym kandydatom proponujemy wiele ciekawych i atrakcyjnych specjalności dostosowanych do potrzeb pracodawców i kandydatów na studia:

 • zamówienia publicznenowość!
 • administracja publiczna:
     – specjalizacja ogólnoadminstracyjna (np. urzędy gminne/miejskie, powiatowe, Marszałkowskie, Wojewódzie),
     – specjalizacja administracja specjalna (np. ZUS, KRUS, PiP, MOPS, urzędy pracy).

To nie koniec nowości dla kandydatów!

Jako jedyna uczelnia na Podkarpaciu wprowadziliśmy nowe możliwości studiowania specjalności w ramach kierunków studiów. Jeżeli wybierzesz zaproponowaną specjalność, możesz ją studiować albo tradycyjnie w ramach uruchomionej grupy (jeżeli zostanie ona utworzona) albo w trybie indywidualnym. W ramach toku indywidualnego studiował będziesz specjalność pod kierunkiem przydzielonego Ci opiekuna dydaktycznego. Możesz także zaproponować specjalność, której nie ma na liście i zrealizować ją w trybie indywidualnym pod warunkiem, że Uczelnia ma możliwości kadrowe jej prowadzenia. Możesz także mnożyć kompetencje wybierając więcej niż jedną specjalność (bez dodatkowych kosztów).

Tu możesz sprawdzić jakie przedmioty zostały ujęte w planie studiów (przedmioty obligatoryjne dla wszystkich specjalności).

Pamiętaj, że po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku „administracja” możesz je kontynuować na studiach II stopnia w WSPiA!!!

Studia II stopnia
na kierunku „ADMINISTRACJA” w WSPiA trwają cztery semestry. Przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) lub jednolitych studiów magisterskich o profilu m.in.: administracyjnym, bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomicznym, społeczno-humanistycznym. Prowadzone są w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Tegorocznym kandydatom proponujemy wiele ciekawych i atrakcyjnych specjalności dostosowanych do potrzeb pracodawców i kandydatów na studia:

Tu możesz sprawdzić jakie przedmioty zostały ujęte w planie studiów (przedmioty obligatoryjne dla wszystkich specjalności).

Studia stacjonarne oraz poszczególne specjalności zostaną uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów. Jeśli na wybranej przez Ciebie specjalności nie zostanie utworzona grupa, to będziesz miał możliwość uzyskania specjalności według toku indywidualnego. Będziesz mógł także zaproponować specjalność, której nie ma na liście i zrealizować ją w trybie indywidualnym pod warunkiem, że Uczelnia ma możliwości kadrowe jej prowadzenia. Możesz także mnożyć kompetencje poprzez wybranie kilku specjalności. Co ważne - to wszystko bez dodatkowych opłat!

Jeżeli ukończyłeś studia licencjackie na innej uczelni niż WSPiA lub na innym kierunku niż "ADMINISTRACJA" możesz również podjąć studia II stopnia na "ADMINISTRACJI". Na początku roku akademickiego prowadzimy specjalne, dodatkowe zajęcia (oczywiście bez dodatkowej opłaty) przeznaczone dla absolwentów innych kierunków. Ułatwią one pełniejsze zrozumienie przedmiotów objętych planem studiów. Dzięki temu studia II stopnia będą dla Ciebie łatwiejsze.


Dlaczego „ADMINISTRACJA” w WSPiA?


WSPiA przez ponad 25 lat zdobyła ogromne doświadczenie w kształceniu specjalistów z zakresu administracji. Zbudowała także doskonałą kadrę fachowców i praktyków - zobacz wykaz pracowników naukowo-dydaktycznych WSPiA.

Nasza Uczelnia zatrudnia 4 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Są to m.in.:

 • prof. Andrzej Kisielewicz (sędzia NSA, b. wiceprezes NSA, b. wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej),
 • prof. Bożena Wieczorska (sędzia NSA w stanie spoczynku),
 • prof. Zbigniew Czarnik (sędzia NSA),
 • prof. Robert Sawuła (sędzia NSA).

Zajęcia na studiach na kierunku „ADMINISTRACJA” prowadzą także m.in.:

 • prof. dr hab. P. Zapałowski, poseł na Sejm III kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji, Przewodniczy Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego
 • prof. dr hab. A. Dral, specjalista z zakresu prawa pracy, b. członek Rady Nadzorczej Bipromet S.A.
 • prof. dr hab. R. Sawuła, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • prof. dr hab. W. Czyżowicz, b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, b. szef Służby Celnej, członek IFCBA oraz CONFIAD, b. Generalny Inspektor Informacji Finansowej
 • prof. K. Jaremczuk, b. Rektor PWSZ w Tarnobrzegu, specjalista z zakresu ekonomii
 • ppłk. Dr P. Łuczkowski, b. szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie
 • dr hab. P. Witkowski, b. Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej, ekspert celny
 • dr hab. S. Rysz, przedsiębiorca, właściciel firmy ERESJOT.pl
 • dr hab. A. Rzepka, specjalista ds. kadr i płac
 • dr D. Gąsiorowski, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol
 • dr R. Bałdys, b. Dyrektor Biura Kontroli Komendy Głównej Policji, b. Zastępca Komendanta Stołecznej Policji
 • dr G. Pelewicz, b. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli
 • dr J. Herda-Jarecka, SSSC w Izbie Celnej
 • dr M. Chackiewicz, b. funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej w Rzeszowie
 • dr M. Gajda-Durlik, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie
 • dr W. Lichota, Kierownik oddziału umów w zakresie infrastruktury komunikacyjnej oraz czystej energii w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Samorządu Województwa Podkarpackiego
 • dr M. Uryniak, specjalista ds. finansów
 • dr M. Kurek, ekonomista, konsultant ds. biznes planów i planów strategicznych firm i jednostek samorządu terytorialnego
 • mgr B. Rapa, Dyrektor Regionu Podkarpackiego Banku Gospodarstwa Krajowego
 • dr M. Chrzanowski, doradca biznesowy, szkoleniowiec, ekspert z zakresu akceleracji biznesu z wykorzystaniem najnowszych metod, technik i narzędzi
 • dr R. Pukała, specjalista z zakresu ekonomista
 • dr L. Piczak, Dyrektor Biura Zarządu Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A.
 • dr T. Kożak-Siara, Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania w jednostce Instytut Ekonomii i Zarządzania
 • dr G. Szynal, b. Prezes Sądu Rejonowego w Przemyślu
 • dr K.J. Jakubski, ekspert w zakresie przestępczości komputerowej
 • dr L. Gajos, socjolog, b. dyrektor HR w Polfa sp. z o.o.
 • dr Z. Frączek, specjalista z zakresu pedagogiki społecznej
 • dr E. Rzeszutko-Wójcik, psychoterapeuta, biegła z zakresu psychologi
 • dr D. Fudali, funkcjonariusz Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie
 • dr J. Poleszak, Ekspert z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych
 • podinsp. P. Filip, Naczelnik Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie
 • mgr A. Bodzioch, b. Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
 • mgr A. Lasociński, II Zastępca Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie
 • mgr inż. B. Domino, b. Naczelnik II Urzędu Skarbowego w Rzeszowie
 • mgr S. Jarzyna, doradca ekonomiczny delegatury NIK w Rzeszowie
 • mgr T. Kubas-Hul, b. Wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, b. wicedyrektor podkarpackiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • mgr M. Chomycz-Śmigielska, b. Wojewoda podkarpacki, b. Wójt gminy Fredropol
 • mgr M. Borowik, Zastępca Inspektora Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie
 • mgr A. Burnatowska, Kierownik Działu Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie
 • mgr A. Trygar, starszy specjalista w Oddziale ds. Administrowania Infrastrukturą Aplikacyjną w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym PUW w Rzeszowie
 • mgr M. Szmyd, główna księgowa Centrum Medycznego MEDYK w Rzeszowie
 • mgr W. Pitura, Prezes Zarządu w firmie REVAS - Branżowe Symulacje Biznesowe
 • mgr K. Pytel, kierownik HR w Bausch Health Poland Sp. z o.o
 • mgr R. Kołek, specjalista z zakresu prawa pracy w zakresie rekrutacji, zatrudnienia, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zmian warunków umów o prace, rozwiązywania stosunków pracy, Bausch Health Sp. z o.o.
 • mgr E. Gapińska-Dykiel, specjalista ds. kadr i płac, Port Lotniczy w Jasionce
 • mgr K. Ilasz, specjalista z zakresu kadr i płac w Bausch Health Sp. z o.o.

Zajęcia prowadzi także doświadczona kadra praktyków związanych z administracją publiczną, biznesem i przedsiębiorczością, którzy są gwarancją przekazywania praktycznej wiedzy.


Praktyka czyni mistrza


W programie studiów II stopnia na kierunku „ADMINISTRACJA” znajdziesz wiele ciekawych zajęć praktycznych m.in. konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty i pracownie praktyczne. Studenci uczą się także z wykorzystaniem interaktywnych gier biznesowych pozwalających na zarządzanie wirtualną firmą oraz gier decyzyjnych.

Inną ciekawą propozycją nowych zajęć praktycznych jest „Klinika Administracji”. Są to zajęcia, podczas których to ty jesteś wykładowcą, który rozwiązuje kazusy, dyskutuje i uczysz innych studentów. Wszystko oczywiście pod okiem doświadczonego praktyka, który pilnuje poprawności rozwiązania danego zadania. Twoja aktywność na takich zajęciach premiowana jest dodatkowymi punktami w ramach MIX-a Edukacyjnego.


Atrakcyjna opłata za studia


Główną zasadą w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej jest to, że Uczelnia nie pobiera żadnych dodatkowych opłat poza opłatą za studia! W jej ramach otrzymujesz wiele dodatkowych możliwości własnego rozwoju. Warto tu także zaznaczyć, że studia II stopnia na kierunku „ADMINISTRACJA” w WSPiA to najtańsza oferta wśród uczelni niepublicznych na Podkarpaciu. W cenie studiów otrzymasz także Bon Edukacji Dodatkowej (BED), dzięki któremu jeden semestr wybranych studiów podyplomowych zrealizujesz za darmo! Bez dodatkowych opłat będziesz mógł także wybrać drugą specjalność lub drugi kierunek studiów! Na innych uczelniach niepublicznych takie studia to wydatek znacznie ponad 10 tys. zł przez dwa lata.

Możesz zarobić 6.600 zł na płatnych stażach zawodowych

Rozpoczynając studia w WSPiA, będziesz mógł uczestniczyć w dobrze płatnych stażach zawodowych prowadzonych w ramach projektu „WSPiA kuźnią kadr sektora usług dla biznesu”. Projekt realizowany jest do 2022 r. a jego wartość to prawie 2 mln zł. Płatne trzymiesięczne staże realizowane będą w dużych firmach biznesowych, doradczych, centrach outsourcingowych i firmach z branży IT, np.: PwC, Deloitte Rzeszów, ZETO, OPT-eam, ASSECO. Przez cały okres stażu student będzie mógł zarobić około 6.600 zł.

Nasi studenci będą mogli uczestniczyć także w certyfikowanych, specjalistycznych, i co bardzo ważne, bezpłatnych szkoleniach z zakresu m.in. zamówień publicznych, audytu wewnętrznego oraz kadr i płac. Dodatkowo WSPiA planuje uruchomienie dwóch Akademii kształcących doradców podatkowych oraz księgowych.


Absolwenci WSPiA na rynku pracy


Na koniec jeszcze jedna ważna informacja pokazująca, że absolwenci WSPiA bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy. Tak wynika z przygotowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego raportu o Ekonomicznych Losach Absolwentów (ELA). Raport pokazuje, że 98,6% procent absolwentów studiów II stopnia w WSPiA na kierunku „ADMINISTRACJA” znajduje pracę po ukończeniu nauki (II miejsce na Podkarpaciu). ELA pokazuje także, że absolwenci studiów II stopnia na kierunku „ADMINISTRACJA” w WSPiA zaraz po ukończeniu nauki otrzymują wynagrodzenie około 3900 zł, a na poszukiwaniu etatowej pracy spędzają niewiele powyżej miesiąca.


Wysoka ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej


Kierunki studiów prowadzone przez WSPiA od wielu lat uzyskują bardzo wysokie oceny Komisji. W tym roku ocenie poddany został kierunek administracja, który w dwóch kryteriach otrzymał najwyższą notę. Za wyróżniający się na tle innych szkół wyższych uznano nowatorski sposób realizacji praktyk studenckich i zajęcia pod nazwą „Pracownie Praktyczne”, które poprzedzają przystąpienie zajęć praktycznych. Wyróżniono także współpracę z otoczeniem społecznogospodarczym w konstruowaniu i doskonaleniu programu studiów oraz rozwój kierunku. W obu kategoriach WSPiA otrzymała także nominację do Certyfikatu Doskonałości Kształcenia przyznawanego raz w roku tylko kilkunastu uczelniom w Polsce. Certyfikat otrzymują szkoły wyższe, które dzięki wprowadzonym dobrym praktykom mogą być wzorem dla innych.

Wszystkie powyższe argumenty sprawiają, że śmiało można stwierdzić , iż na Podkarpaciu WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa ma największe doświadczenie oraz jest liderem w kształceniu na studiach na kierunku „ADMINISTRACJA”!

Zasady rekrutacji sprawdź tutaj 

przejdź do spisu treści

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia


Szukasz ciekawych i atrakcyjnie prowadzonych studiów I stopnia na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE” ? Lepiej nie mogłeś trafić. Poniżej przeczytasz, dlaczego na tym kierunku warto studiować w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Wśród atutów Uczelni warto wymienić m.in. zajęcia z praktykami pracującymi w służbach mundurowych, najnowocześniejsze laboratorium kryminalistyczne, strzelnicę elektroniczną oraz przygotowanie do pracy w różnych służbach mundurowych.

Nie zwlekaj, już dziś zarejestruj się w systemie e-rekrutacji WSPiA.


Bogate doświadczenie


WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa praktycznie do początku istnienia – czyli od 25 lat – kształci studentów na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE”  . Na początku była to specjalność na kierunku „administracja”. Później samodzielny kierunek studiów I stopnia.

Od 2014 roku WSPiA jako pierwsza uczelnia w regionie i jedna z kilkunastu w Polsce uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na tym kierunku. Dzięki temu po ukończeniu studiów I stopnia możesz kontynuować naukę w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej zdobywając tytuł zawodowy magistra.


W WSPiA masz duży wybór i wiele możliwości


Studia pierwszego stopnia na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE" trwają sześć semestrów. Kończą się uzyskaniem stopnia zawodowego licencjata.

Proponujemy Ci doskonałą, atrakcyjną i dostosowaną do potrzeb rynku pracy ofertę dydaktyczną.

Możesz wybrać jedną z 6 specjalności:

Zajęcia na specjalnościach są uruchamiane pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów. Jeśli na wybranej przez Ciebie specjalności nie zostanie utworzona grupa, to istnieje możliwość studiowania na specjalności według toku indywidualnego. Możesz także zaproponować specjalność, której nie ma na liście i zrealizować ją w trybie indywidualnym pod warunkiem, że Uczelnia ma możliwości kadrowe jej prowadzenia. Możesz także mnożyć kompetencje poprzez wybranie kilku specjalności (bez dodatkowej opłaty!).

Zajęcia na studiach I stopnia na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE" w WSPiA prowadzą najlepsi specjaliści z zakresu m.in. kryminalistyki, kryminologii, prawa karnego, prawa policyjnego, psychologii, prawa administracyjnego, obrony narodowej oraz nauk wojskowych.

Wśród naszych wykładowców są m.in.:

 • prof. Andrzej Zoll, b. Rzecznik Praw Obywatelskich i Prezes Trybunału Konstytucyjnego,
 • prof. Zbigniew Ćwiąkalski, b. Minister Sprawiedliwości,
 • dr hab. Andrzej Zapałowski, eksperta z zakresu nauk wojskowych,
 • dr inż. Jan Ziobro, b. zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie,
 • dr Robert Bałdys, b. pierwszy zastępca komendanta stołecznego Policji w latach największej wojny z przestępczością zorganizowaną w Polsce,
 • dr Paweł Chomentowski, b. zastępca dyrektora Centrum Antyterrorystycznego ABW, b. szef bezpieczeństwa operatora Stadionu Narodowego PL.2012+,
 • dr Agata Furgała, b. wicedyrektor w MSWiA,
 • ppłk dr Paweł Łuczkowski, b. szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie,
 • dr Stanisław Rysz, b. dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • dr Marian Szkodziński, b. komendant powiatowy Policji w Leżajsku i Nisku.

Zajęcia prowadzi również wielu doświadczonych praktyków m.in. prokuratorów, celników, wojskowych czy policjantów.

Tajników zawodu będą Cię uczyć m.in.:

 • gen. Józef Gdański, b. Podkarpacki i Olsztyński komendant wojewódzki Policji,
 • gen. Dominik Tracz, b. komendant główny Straży Granicznej,
 • dr Małgorzata Chackiewicz, funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej w Rzeszowie,
 • dr Bartłomiej Kowalski, naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Rzeszowie,
 • mgr Ireneusz Ambroziak, b. naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji, b. naczelnik Wydziału Dochodzeniowo–Śledczego KS Policji w Warszawie,
 • mgr Andrzej Bodzioch, b. naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie,
 • mgr Alena Myrda, b. naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Rzeszowie,
 • podkom. Magdalena Kruczek, naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie,
 • mgr Jacek Sobolewski, b. I zastępca Komendanta Głównego Policji, dyrektor Budżetu i Majątku Prokuratury Generalnej,
 • podinsp. Piotr Szymański, naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Rzeszowie,
 • mgr Grzegorz Świszcz, zastępca szefa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,
 • mgr Konrad Wolak, b. zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie,
 • mł. insp. dr Maria Hapunik, naczelnik wydziału w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,
 • dr Bogdan Kołcz, b. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku,
 • min. Bartłomiej Sienkiewicz, poseł na Sejm RP, b. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska, b. Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
 • Tomasz Trzos, funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji w Kielcach.

Praktyka jest najważniejsza


W programie studiów I stopnia na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE" znajdziesz wiele ciekawych zajęć praktycznych m.in. konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty, pracownie praktyczne oraz symulowane oględziny miejsca zdarzenia prowadzone przez doświadczonych praktyków. Studenci uczą się także z wykorzystaniem interaktywnego symulatora zagrożeń internetowych pozwalającego na kreowanie i zwalczanie zagrożeń w cyberprzestrzeni, wirtualnego symulatora miejsca zbrodni "Cyber Crime" oraz gier decyzyjnych dotyczące procedur postępowania organów i służb w sytuacjach kryzysowych.

Mamy także nową propozycję atrakcyjnych ćwiczeń, czyli „Klinikę Bezpieczeństwa”. Są to zajęcia, podczas których to ty stajesz się wykładowcą. Podczas ćwiczeń – pod okiem praktyka – rozwiązujesz kazusy, dyskutujesz i uczysz innych studentów. Twoja aktywność i kreatywność podczas takich zajęć premiowana jest dodatkowymi punktami w ramach MIX-a Edukacyjnego.

W WSPiA skorzystasz także z unikalnego system kształcenia dodatkowego. Umożliwia on zdobycie dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji uzupełniających uniwersalne i wszechstronne wykształcenia zdobyte podczas studiów. System nazywa się BED (Bon Edukacji Dodatkowej). W ramach BED możesz wybrać dodatkowe, bezpłatne zajęcia zgodne z Twoimi zainteresowaniami.

Dla studentów „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE" w WSPiA wybudowany został nowoczesny obiekt „Collegium Securitatis”.

Znajdują się w nim m.in.:

 • najnowocześniejsze w Polsce i doskonale wyposażone (za ponad 1 mln zł.) Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej;
 • innowacyjne – pierwsze na Podkarpaciu i trzecie w Polsce - laboratorium „Cyber Crime”, dzięki któremu studenci w wirtualnej rzeczywistość uczą się prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia oraz analizy znalezionych śladów.
 • jedyny na Podkarpaciu uczelniany poligraf/wariograf – potocznie nazywany wykrywaczem kłamstw;
 • pierwsza na Podkarpaciu nowoczesna uczelniana strzelnica elektroniczna;
 • pełnowymiarowa, wielofunkcyjna hala sportowa z widownią;
 • sale do ćwiczenia z wychowania fizycznego i różnych sztuk walki;
 • siłownia, z której możesz korzystać za darmo;
 • policyjny toru do testów sprawnościowych – przygotowujący m.in. do egzaminów wstępnych do policji.

Studia, które dają pracę


Absolwenci studiów I stopnia na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE” bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy. Pomimo tego, że, po tych studiach najczęściej kontynuuje się naukę, to ponad 89 procent absolwentów WSPiA znajduje pracę po studiach (najlepszy wynik na Podkarpaciu). Mogą oni także liczyć na pensję w wysokości 3300 zł (II miejsce w regionie), a poszukiwanie etatowej pracy zajmuje im niecałe 2 miesiące.

Studia II stopnia (magisterskie)


Zajęcia z praktykami pracującymi w służbach mundurowych, najnowocześniejsze laboratorium kryminalistyczne, strzelnica elektroniczna oraz przygotowanie do pracy w różnych służbach mundurowych. To propozycje WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej dla osób szukających najlepszych studiów II stopnia na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE".


Nie zwlekaj, już dziś zarejestruj się w systemie e-rekrutacji WSPiA


WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa praktycznie do początku istnienia – czyli od 25 lat – kształci studentów na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE". Na początku była to specjalność na kierunku „administracja”. Później samodzielny kierunek studiów I stopnia.

W 2014 roku WSPiA jako pierwsza uczelnia w regionie i jedna z kilkunastu w Polsce uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na tym kierunku. Dwa lata później mury naszej uczelni opuściły pierwsze osoby z tytułem magistra z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. To świadczy o wysokim poziomie, doskonałej kadrze i bardzo dobrym przygotowaniu studiów z „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNEGO”” w WSPiA.

Co oferuje kierunek „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE" w WSPiA?

Po pierwsze proponujemy Ci doskonałą, atrakcyjną i dostosowaną do potrzeb rynku pracy ofertę dydaktyczną.

Możesz wybrać jedną z 5 specjalności:

Wybierając studia II stopnia na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE" w WSPiA będziesz mógł przygotować pracę magisterską pod okiem wybitnych specjalistów. Zagwarantują oni wysoką jakość twojej pracy dyplomowej.

Studenci studiów II stopnia jak promotora mogą wybrać m.in.:

 • prof. Andrzeja Zolla, b. Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa Trybunału Konstytucyjnego,
 • prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, b. Ministra Sprawiedliwości,
 • dr. hab. Andrzeja Zapałowskiego, eksperta z zakresu nauk wojskowych,
 • dr. Roberta Bałdysa, b. pierwszego zastępcę komendanta stołecznego Policji 
 • w latach największej wojny z przestępczością zorganizowaną w Polsce,
 • dr. Pawła Chomentowskiego, b. zastępcę dyrektora Centrum Antyterrorystycznego ABW, b. szefa bezpieczeństwa operatora Stadionu Narodowego PL.2012+;
 • podinsp. dr Annę Świerczewską - Gąsiorowską z Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
 • ppłk dr. Pawła Łuczkowskiego, b. szefa Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie,
 • dr. Stanisława Rysza, b. dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • dr. Mariana Szkodzińskiego, b. komendanta powiatowego Policji w Leżajsku i Nisku.

W programie studiów II stopnia na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE" znajdziesz wiele ciekawych zajęć praktycznych m.in. konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty, pracownie praktyczne, symulowane oględziny miejsca zdarzenia prowadzone przez doświadczonych praktyków. Studenci uczą się także z wykorzystaniem interaktywnego symulatora zagrożeń internetowych pozwalającego na kreowanie i zwalczanie zagrożeń w cyberprzestrzeni, wirtualnego symulatora miejsca zbrodni "Cyber Crime" oraz gier decyzyjnych dotyczących procedur postępowania organów i służb w sytuacjach kryzysowych.

Nową propozycją jest „Klinika Bezpieczeństwa”. To zajęcia, podczas których to ty jesteś wykładowcą i pod okiem praktyka rozwiązujesz kazusy, dyskutujesz i uczysz innych studentów. Twoja aktywność na tych zajęciach premiowana jest dodatkowymi punktami w ramach MIX-a Edukacyjnego.


Harmonogram tegorocznych terminów rekrutacji


 • I tura rekrutacji trwa do 3 sierpnia 2022 r.
 • II tura rekrutacji trwa 28 września 2022 r.

Kandydaci rejestrują się elektronicznie i składają dokumenty on-line w systemie e-rekrutacja. Brakujące dokumenty (np. świadectwo maturalne) można uzupełnić w dowolnym momencie w czasie trwania rekrutacji.

Następnie kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów w biurze rekrutacji, przed upływem terminu rekrutacji na studia tj. przed 3 sierpnia- I tura; 28 września- II tura.

Kandydat jest przyjmowany na studia w tej turze rekrutacji, w której złożył kompletne dokumenty.

Nie zwlekaj, już dziś zarejestruj się w systemie e-rekrutacji WSPiA!

Zasady rekrutacji sprawdź tutaj 

przejdź do spisu treści

KRYMINOLOGIA studia I stopania (licencjackie)


Jeśli chcesz… Zdobyć wszechstronną i interdyscyplinarną wiedzę z zakresu kryminologii, psychologii, medycyny, geografii kryminalnej, ekonomii oraz socjologii w obszarze genezy zachowań przestępczych i dewiacyjnych, profilowania kryminalnego, reakcji społecznych i prawnych wobec zjawiska przestępczości, przyczyn przestępczości i innych patologii społecznych, mechanizmów prawnych podejmowanych przez organy ścigania w aspekcie zwalczania przestępczości oraz dokonywać pogłębionej analizy procesów wplecionych w życie człowieka, których finałem jest popełnienie czynu zabronionego to:

Kierunek kryminologia jest dedykowany dla Ciebie !

Kryminologia to nauka zajmująca się badaniem przestępstw na różnych płaszczyznach, zbieraniem informacji na temat sprawcy i ofiary czynu przestępczego, a także wieloaspektową wiedzą o przestępczości. Studia pierwszego stopnia na kierunku Kryminologia zapewniają zdobycie i wykorzystanie wszechstronnej oraz interdyscyplinarnej wiedzy z takich dyscyplin naukowych jak: nauki prawne, nauki medyczne oraz nauki socjologiczne.

Zdobycie wiedzy na temat przestępczości w wymiarze wieloaspektowym stanowi przygotowanie przyszłych absolwentów do podjęcia aktywności zawodowej w instytucjach publicznych i prywatnych, które swoje zadania wykonują na rzecz wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa państwa m.in. jest to Policja, służba więzienna, kuratela sądowa, organy administracji rządowej, samorządowej, a także podmioty prywatne zajmujących się ochroną osób, mienia, usługami detektywistycznymi oraz wywiadem gospodarczym.

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy dotyczącej wielu aspektów zjawiska przestępczości, prowadzących do uzyskania efektów uczenia się z obszaru wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Absolwent nabędzie wiedzę opatrzoną warsztatem prawniczym w aspekcie posługiwania się przepisami prawa bazującą na podstawowych prawidłach logicznego rozumowania i regułach prawniczego wnioskowania. Absolwent studiów pierwszego stopnia Kryminologia będzie wyposażony w specjalistyczną wiedzę i kompetencje w zakresie kryminalistyki i kryminologii, zjawisk społecznych związanych z szeroko rozumianymi przyczynami przestępczości, resocjalizacji oraz profilaktyki społecznej, strategii zapobiegania przestępczości oraz psychologii i psychopatologii kryminalnej.

Kryminologia jest prestiżowym i popularnym kierunkiem. Studia koncentrują się na osobie przestępcy - analizowaniu uwarunkowań psychologicznych oraz społecznych, które doprowadziły osobę do zbrodni, oraz mechanizmy jakie tworzymy w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Studia, które Ci oferujemy, mają charakter multidyscyplinarny. Pozwolą Ci zdobyć wiedzę z zakresu nauk takich jak: psychologia, medycyna, prawo, socjologia czy ekonomia. Będziesz mógł poznać m.in. tajniki profilowania kryminalnego, fenomenologii i etiologii kryminalnej, form i metod zwalczania przestępczości. Na nowym kierunku studiów planujemy interesujące przedmioty łączące kryminologię z historią, sztuką i literaturą.

Poniżej przeczytasz, dlaczego na tym kierunku warto studiować w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Wśród atutów Uczelni warto wymienić m.in. zajęcia z praktykami pracującymi w służbach mundurowych, najnowocześniejsze Laboratorium Kryminalistyki, Kryminologi i Medycyny Sądowej, strzelnicę elektroniczną oraz przygotowanie do pracy w różnych służbach mundurowych.

Nie zwlekaj, już dziś zarejestruj się w systemie e-rekrutacji WSPiA.


Bogate doświadczenie


WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa praktycznie do początku istnienia – czyli od ponad 25 lat – kształci studentów na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE”. W ofercie studiów od wielu lat jest specjalność "kryminalistyka i kryminologia", która od 2022 roku staje się samodzielnym kierunkiem "KRYMINOLOGIA".

Studia pierwszego stopnia na kierunku „kryminologia” trwają sześć semestrów. Kończą się uzyskaniem stopnia zawodowego licencjata.

Po ukończeniu studiów I stopnia, możesz kontynuować naukę w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej na studiach II stopnia na kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne" zdobywając tytuł zawodowy magistra.


W WSPiA masz duży wybór i wiele możliwości


Proponujemy Ci doskonałą, atrakcyjną i dostosowaną do potrzeb rynku pracy ofertę dydaktyczną.

Zajęcia dydaktyczne w ramach pierwszego stopnia Kryminologii będą prowadzone przez wybitnych naukowców i praktyków mających uznanie w kraju i na świcie m.in:

 • Prof. dr hab. Andrzej Zoll – b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego, b. Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski – b. minister sprawiedliwości i prokurator generalny
 • Prof. dr hab. dr h. c Emil Pływaczewski – kryminolog, jako jedyny Polak jest członkiem jury „ nobla kryminologicznego” – Sztokholmskiej Nagrody Kryminologicznej, Dyrektor Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych
 • Prof. dr hab. Ewa Guzik- Makaruk - Zastepca Dyrektora Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych, Członek Krajowej Rady Transplantacyjnej
 • Prof. dr hab. Andrzej Sakowicz - członek komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Janusz Raglewski - członek komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, członek komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie
 • dr hab. Leszek Wieczorek- b. Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych
 • dr hab. Zdzisław Gawlik – prawnik, b. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
 • dr Marek Story, prof. WSPiA – powołany do pracy w watykańskiej Kongregacji Nauki i Wiary
 • dr Robert Bałdys – b. zastepca Komendanta Stołecznego Policji w Warszawie
 • dr Ireneusz Bembas – b. funkcjonariusz Policji, b. Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • dr Dorota Mocarska – b. funkcjonariusz Policji, b. Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych i Instytutu Kształcenia kadr w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
 • dr Agata Furgała – Dziekan Kolegium Bezpieczeństwa WSPiA, b. doradca Podsekretarza Stanu w MSWiA oraz b. zastępca dyrektora w Departamencie Analiz i Nadzoru w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • dr A.Świerczewską-Gąsiorowską – b. funkcjonariusz Policji, b. Prorektor Wyższej szkoły Policji w Szczytnie. To tylko niektórzy nauczyciele akademiccy, dzięki którym nabędziecie wiedzę, umiejętności i kompetencje z obszaru Kryminologii

Praktyka jest najważniejsza


W programie studiów I stopnia na kierunku „KRYMINOLOGIA” znajdziesz wiele ciekawych zajęć praktycznych m.in. konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty, pracownie praktyczne oraz symulowane oględziny miejsca zdarzenia prowadzone przez doświadczonych praktyków. Studenci uczą się także z wykorzystaniem interaktywnego symulatora zagrożeń internetowych pozwalającego na kreowanie i zwalczanie zagrożeń w cyberprzestrzeni, wirtuanego symulatora miejsca zbrodni "Cyber Crime" oraz gier decyzyjnych dotyczące procedur postępowania organów i służb w sytuacjach kryzysowych.

Mamy także nową propozycję atrakcyjnych ćwiczeń, czyli „Klinikę Bezpieczeństwa”. Są to zajęcia, podczas których to ty stajesz się wykładowcą. Podczas ćwiczeń – pod okiem praktyka – rozwiązujesz kazusy, dyskutujesz i uczysz innych studentów. Twoja aktywność i kreatywność podczas takich zajęć premiowana jest dodatkowymi punktami w ramach MIX-a Edukacyjnego.

W WSPiA skorzystasz także z unikalnego system kształcenia dodatkowego. Umożliwia on zdobycie dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji uzupełniających uniwersalne i wszechstronne wykształcenia zdobyte podczas studiów. System nazywa się BED (Bon Edukacji Dodatkowej). W ramach BED możesz wybrać dodatkowe, bezpłatne zajęcia zgodne z Twoimi zainteresowaniami.


Budynek dla twojego kierunku studiów


Dla studentów „KRYMINOLOGI” w WSPiA wybudowany został nowoczesny obiekt „Collegium Securitatis”.

Znajdują się w nim m.in.:

 • najnowocześniejsze w Polsce i doskonale wyposażone (za ponad 1 mln zł.) Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej;
 • innowacyjne – pierwsze na Podkarpaciu i trzecie w Polsce - laboratorium „Cyber Crime”, dzięki któremu studenci w wirtualnej rzeczywistość uczą się prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia oraz analizy znalezionych śladów.
 • jedyny na Podkarpaciu uczelniany poligraf/wariograf – potocznie nazywany wykrywaczem kłamstw;
 • pierwsza na Podkarpaciu nowoczesna uczelniana strzelnica elektroniczna;
 • pełnowymiarowa, wielofunkcyjna hala sportowa z widownią;
 • sale do ćwiczenia z wychowania fizycznego i różnych sztuk walki;
 • siłownia, z której możesz korzystać za darmo;
 • policyjny toru do testów sprawnościowych – przygotowujący m.in. do egzaminów wstępnych do policji. 

Harmonogram tegorocznych terminów rekrutacji


 • I tura rekrutacji trwa do 3 sierpnia 2022 r.
 • II tura rekrutacji trwa 28 września 2022 r.

Kandydaci rejestrują się elektronicznie i składają dokumenty on-line w systemie e-rekrutacja. Brakujące dokumenty (np. świadectwo maturalne) można uzupełnić w dowolnym momencie w czasie trwania rekrutacji.

Następnie kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów w biurze rekrutacji, przed upływem terminu rekrutacji na studia tj. przed 3 sierpnia- I tura; 28 września- II tura.

Kandydat jest przyjmowany na studia w tej turze rekrutacji, w której złożył kompletne dokumenty.

Nie zwlekaj, już dziś zarejestruj się w systemie e-rekrutacji WSPiA!

przejdź do spisu treści

Prawo - jednolite, pięcioletnie studia magisterskie


Studium praktycznej nauki prawa to doskonała kadra naukowa, ciekawe zajęcia praktyczne i wysokie oceny niezależnych ekspertów. Tak w największym skrócie można opisać jednolite studia magisterskie na kierunku „PRAWO” w WSPiA.

Jeśli zastanawiasz się gdzie najlepiej nauczysz się przepisów i przygotujesz się do zdania na wybraną aplikację, to koniecznie sprawdź, co może zaproponować Ci WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa to jedyna niepubliczna uczelnia akademicka na Podkarpaciu kształcąca przyszłych prawników i posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Uczelnia uruchomiła ten kierunek 14 lat temu. Od tego czasu z powodzeniem rozwija go, realizując nowe pomysły pozwalające na jeszcze lepsze i praktyczne przygotowanie absolwentów do zdania egzaminu na wybraną aplikację oraz znalezienia pracy w różnych zawodach związanych z wykształceniem prawniczym.

Jednolite studia magisterskie na kierunku PRAWO trwają 5 lat i prowadzone są w Kolegium Prawa WSPiA.

WSPiA na studiach prawniczych oferuje Ci wiele rozwiązań dostosowanych do Twoich potrzeb i planów na przyszłość. Jedno z nich to możliwość wyboru Studium edukacyjnego. Ma ona przygotować Cię do podjęcia aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (a następnie sędziowskiej lub prokuratorskiej) lub adwokackiej, notarialnej, radcowskiej czy komorniczej.

Jeżeli jednak zamierzasz wybrać inną drogę kariery prawniczej, to pamiętaj, że po studiach w WSPiA możesz podjąć zatrudnienie w zawodach i na stanowiskach, na których wymagane jest ukończenie studiów prawniczych (ale nie jest wymagany egzamin na aplikację). Po takich studiach możesz pracować m.in. w: Policji, Służbie Celnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, administracji publicznej (urzędy marszałkowskie, wojewódzkie, miejskie, gminne), obsłudze administracyjnej wymiaru sprawiedliwości i prokuratury. Możesz także założyć własną działalność gospodarczą np. w zakresie obsługi prawnej.

W przeciwieństwie do innych uczelni WSPiA stawia na kształcenie specjalistów z różnych dziedzin prawa.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa wyróżnia się na tle innych uczelni prowadzących kierunek  „PRAWO”  pod wieloma względami. Naszym atutem jest kadra naukowo-dydaktyczna stworzona z myślą o zapewnianiu wysokiego poziomu kształcenia. WSPiA zatrudnia 4 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Podczas zajęć w WSPiA spotkasz takie osoby jak:

 • prof. Andrzej Zoll (b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego i b. Rzecznik Praw Obywatelskich)
 • prof. Zbigniew Ćwiąkalski (b. Minister Sprawiedliwości)
 • prof. Bożena Wieczorska (sędzia NSA w stanie spoczynku)
 • prof. Zbigniew Czarnik (sędzią NSA)
 • prof. Robert Sawuła (sędzią NSA). 

Nasza kadra to także kilkudziesięciu sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych dających gwarancje przekazywania wiedzy praktycznej na najwyższym poziomie.


Warto studiować u najlepszych!


Zastanawiasz się, czy po studiach w WSPiA znajdziesz dobrze płatną pracę? Odpowiedź znajdziesz w najnowszym badaniu Ekonomicznych Losów Absolwentów przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wynika z niego, że ponad 97 proc. absolwentów studiów II stopnia i ponad 95 proc. absolwentów jednolitych studiów magisterskich znajduje prace po studiach. W pierwszym roku etatowej pracy mogą liczyć na średnie wynagrodzenie w wysokości ponad 3 tys. zł. Badanie Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) przygotowane zostało po raz piąty. Obejmuje wszystkie osoby, które ukończyły studia w Polskich uczelni publicznych i niepublicznych w 2018 r. Dane zgromadzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pochodzą z dwóch niezależnych źródeł. Pierwsze to dane administracyjne pochodzące z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Drugie źródło to system POL-on, czyli system informacji o szkolnictwie wyższym wspierający pracę MNiSW. Badania prowadzone są od pięciu lat i obejmują absolwentów 

od rocznika 2014. Projekt realizowany jest przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. W ubiegłorocznym VII Rankingu Wydziałów Prawa dziennika Rzeczpospolita nasza Uczelnia również osiągnęła bardzo dobre wyniki. Z Rankingu wynika, że WSPiA może pochwalić się najlepszą wśród 19 niepublicznych uczelni prawniczych zdawalnością na aplikacje. Autorzy Rankingu bardzo wysoko. 


Praktyka czyni mistrza


WSPiA poza klasycznymi wykładami i ćwiczeniami oferuje swoim studentom specjalistyczne zajęcia praktyczne pozwalające doskonalić swoje umiejętności. Dlatego w naszej Uczelni będziesz uczestniczył także m.in. w warsztatach, pracowniach praktycznych i konwersatoriach z praktykami. Podczas takich zajęć prowadzący omawia ze studentami przykłady problemów prawnych, z którymi spotyka się w swojej codziennej pracy. Studenci naszej Uczelni poznając zawody, które w przyszłości będą wykonywać, uczestniczą np. w symulowanych rozprawach sądowych. Taka symulacja pozwala im wcielić się w różne role procesowe m.in. adwokata, prokuratora czy sędziego, a ich przygotowanie oceniają praktycy współpracujący z WSPiA.

Będąc studentem WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, masz także możliwość działania w jednej z najlepszych w Polsce Studenckich Poradni Prawnych (trzecie miejsce w Polsce w rankingu Gazety Rzeczpospolita). W Kinice Prawa studenci pod okiem wykładowców udzielają bezpłatnych porad prawnych niezamożnym mieszkańcom Podkarpacia. Zajmują się m.in. wydawaniem opinii prawnych w indywidualnych sprawach z zakresu prawa administracyjnego, podatkowego, cywilnego i karnego. W ten sposób nie tylko weryfikują i uzupełniają swoją wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim uczą się analizy konkretnych stanów faktycznych i ich oceny z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa od wielu lat bardzo mocno współpracuje z Kancelariami Adwokackimi. W ramach współpracy nasi studenci mogą uczestniczyć w stażach i praktykach zawodowych. Wszystko po to, aby student już w czasie studiów mógł poznać zawody prawnicze od praktycznej strony i zdobyć doświadczenie niezbędne w późniejszej pracy.


Harmonogram tegorocznych terminów rekrutacji


 • I tura rekrutacji trwa do 4 sierpnia 
 • II tura rekrutacji trwa 25 września

Kandydaci rejestrują się elektronicznie i składają dokumenty on-line w systemie e-rekrutacja. Brakujące dokumenty (np. świadectwo maturalne) można uzupełnić w dowolnym momencie w czasie trwania rekrutacji.

Następnie kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów w biurze rekrutacji, przed upływem terminu rekrutacji na studia tj. przed 4 sierpnia- I tura; 25 września- II tura.

Kandydat jest przyjmowany na studia w tej turze rekrutacji, w której złożył kompletne dokumenty.

Nie zwlekaj, już dziś zarejestruj się w systemie e-rekrutacji WSPiA!


Zasady rekrutacji sprawdź tutaj 

przejdź do spisu treści

Zarządzanie

 nowe specjalności 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku "zarządzanie" możesz kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku "administracja" na jednej ze specjalności np. o charakterze biznesowym:

 • administrowanie firmą,
 • finanse i rachunkowość,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Zarządzanie - studia I stopnia


Ciekawe specjalności, interesujące zajęcia praktyczne, kadra specjalistów z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania oraz możliwość kontynuowania studiów na kierunku administracja. Tak prezentują się studia I stopnia na kierunku „ZARZĄDZANIE” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Chcesz wiedzieć więcej? Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o tym kierunku studiów.


Mamy duże doświadczenie


Studia I stopnia na kierunku „zarządzanie” w WSPiA mają bogatą tradycję. Był to jeden z pierwszych kierunków studiów uruchomiony przez naszą Uczelnię ponad 20 lat temu. Po krótkiej przerwie powróciliśmy do niego ponad 5 lata temu, na nowo kształcąc specjalistów przygotowanych do prowadzenia własnego biznesu lub pracy na różnych stanowiskach m.in. w urzędach, przedsiębiorstwach, agencjach doradczych i consultingowych.

Przygotowując ofertę dla kandydatów na kierunek „zarządzanie” WSPiA postanowiła zaproponować nowe ciekawe i atrakcyjne rozwiązania pozwalające zdobyć wszechstronne podparte praktyką wykształcenie. Jedną z takich propozycji jest całkowicie nowa na Podkarpaciu oferta dydaktyczna nazwana „Nowy Kierunek Studiowania – ADMINISTRACJA // ZARZĄDZANIE”.

„ADMINISTRACJA // ZARZĄDZANIE” jest propozycją dla osób zastanawiających się który kierunek będzie dla nich bardziej interesujący. W WSPiA zamierzając studiować „ADMINISTRACJĘ” lub „ZARZĄDZANIE”, czyli kierunki uniwersalne i wszechstronne nie musisz podejmować decyzji o wyborze jednego z nich w momencie składania podania o przyjęcie na studia. Zostaniesz przyjęty na pierwszy rok studiów, będzie on wspólny dla obu kierunków. Przedmioty, które zaproponujemy Ci w pierwszym i drugim semestrze, mają charakter ogólny i wprowadzający. Dzięki temu będziesz mieć czas na podjęcie decyzji o wyborze konkretnego kierunku studiów. Decyzję czy będzie to „ADMINISTRACJA” czy „ZARZADZANIE” podejmiesz dopiero pod koniec I roku. Wtedy też dokonasz wyboru specjalności. W kolejnych latach będziesz już zdobywać specjalistyczną wiedzę z zakresu kierunku, który wybierzesz.


ZARZĄDZANIE


Na kierunku „zarządzanie” w WSPiA możesz wybrać studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (kończące się uzyskaniem dyplomu licencjata).

Do wyboru masz następujące specjalności podstawowe:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie finansami,
 • zarządzanie w biznesie,
 • zarządzanie przedsiębiorstwem.

Oraz następujące specjalności dodatkowe:

 • zarządzanie menedżerskie,
 • prawno-ekonomiczne instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem,
 • rachunkowość i zarządzanie finansami z elementami controllingu.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku "zarządzanie" możesz kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku "administracja" na jednej ze specjalności np. o charakterze biznesowym:

 • administrowanie firmą
 • finanse i rachunkowość
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

To nie koniec nowości dla kandydatów!


Jako jedyna uczelnia na Podkarpaciu wprowadziliśmy nowe możliwości studiowania specjalności w ramach wszystkich kierunków studiów. Jeżeli wybierzesz zaproponowaną specjalność, możesz ją studiować albo tradycyjnie w ramach uruchomionej grupy (jeżeli zostanie ona utworzona) albo w trybie indywidualnym. W ramach toku indywidualnego studiował będziesz specjalność pod kierunkiem przydzielonego Ci opiekuna dydaktycznego. Możesz także zaproponować specjalność, której nie ma na liście i zrealizować ją w trybie indywidualnym pod warunkiem, że Uczelnia ma możliwości kadrowe jej prowadzenia. Możesz także mnożyć kompetencje wybierając kilka specjalności (bez dodatkowych kosztów!).


Kadra specjalistów


W WSPiA Rzeszowskiej Szkle Wyższej na kierunku „zarządzanie” będziesz uczyć się pod okiem doświadczonych profesorów oraz praktyków zajmujących się na co dzień tematyką zarządzani i prowadzenia biznesu. Kadra na tym kierunku to m.in.:

prof. Kazimierz Jaremczuk (zarządzanie, przewodniczący Podkarpackiego stowarzyszenia organizacji i zarządzania),
prof. Jerzy Kitowski (ekonomia, analiza ekonomiczno-finansowa),
prof. Janusz Strojny (restrukturyzacja przedsiębiorstw, analiza rynku, zarządzanie kadrami, zarządzanie strategiczne, rozwój regionalny),
prof. Antoni Dral (prawo pracy i ubezpieczeń społecznych),
prof. Zdzisław Gawlik (prawo cywilne),
dr Bożena Sowa (ekonomia, rachunkowość),
dr Mirosław Kurek (ekonomia, ekonomika przemysłu),
dr Hubert Kawalec (socjologia, PR, marketing),
dr Anna Mazurkiewicz (zarządzanie, systemy motywowania, gospodarka nieruchomościami),
mgr Teresa Kubas-Hul (projekty UE, pozyskiwanie środków zewnętrznych),
mgr Rafał Witkowski (opiekun Kliniki Przedsiębiorczości),
mgr Katarzyna Grabowska (doświadczony menedżer w obszarze finansów oraz specjalista z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zarządzania, finansów, restrukturyzacji oraz zarządzania projektami).

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa od ponad trzech lat realizuje innowacyjny program edukacyjny nazwany „Nowoczesna Uczelnia”. Składa się on z trzech oryginalnych w skali kraju projektów podnoszących efektywność i atrakcyjność studiowania. Są to: EDR (EDUKATOR) – nowoczesny asystent studenta on-line; SBS, czyli „step by step - krok po kroku” oraz MIX EDUKACYJNY.

EDUKATOR jest to nowoczesna pomoc dydaktyczna wspomagająca studiowanie i zdobywanie wiedzy. Przed każdymi zajęciami studenci otrzymują od wykładowcy m.in. streszczenie omawianego tematu, materiały dydaktyczne do nauki oraz repetytorium z pytaniami i odpowiedziami wymaganymi do zaliczenia przedmiotu. Dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z danego tematu wykładowca zamieszcza w „Edukatorze” również dodatkowe pomoce naukowe, kazusy, wyciągi z orzeczeń sądowych itp.


Studia bez sesji? To możliwe!


W miejsce tradycyjnych egzaminów WSPiA wprowadziła także zupełnie nowy sposób zaliczania przedmiotów - SBS, czyli „step by step - krok po kroku”. Dzięki temu studenci WSPIA nie muszą zdawać egzaminów podczas tradycyjnej sesji. W zamian mogą systematycznie, przez cały semestr, zaliczać tematy omawiane na wykładach.

W WSPiA można także zdobywać dodatkowe punkty – podnoszące ocenę w ramach tzw. MIXA EDUKACYJNEGO. „Premie” można zdobyć m.in.: za działalność w kołach naukowych, udział w seminariach, konferencjach i debatach, projektach badawczych, symulowanych rozprawach sądowych czy za pracę w Klinikach.

WSPiA odchodzi także od tradycyjnych form dydaktycznych - ogranicza liczbę wykładów i wprowadza bardziej praktyczne zajęcia. Przedmioty realizowane są w formie dualnej, triad i quadriad złożonych z: warsztatów, ćwiczeń, konwersatoriów i pracowni praktycznych. Podczas takich zajęć studenci uczestniczą w interaktywnych gier biznesowych pozwalających na zarządzanie wirtualną firmą, grach decyzyjnych, zabawach logicznych i biznesowych, rozwiązują kazusy i casestudy. Zajęcia te prowadzą wybitni praktycy (m.in.: pracownicy urzędów, biznesmeni, prezesi i dyrektorzy dużych firm z różnych branż).

W naszej Uczelni proponujemy Ci także nową, ciekawą formę zajęć nazwana „Klinika Zarządzania”. Podczas takich zajęć to ty jesteś wykładowcą, prezentującym innym studentom rozwiązania kazusów. Dzięki temu poprzez dyskusję i prezentacje uczysz innych studentów. Nad wszystkim czuwa doświadczony praktyk. Twoja aktywność na takich zajęciach premiowana jest dodatkowymi punktami w ramach MIX-a Edukacyjnego.

Umożliwiamy Ci również zdobycie dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji. Kwalifikacje te będą m.in. uzupełnieniem uniwersalnego i wszechstronnego wykształcenia, które zdobywasz studiując określony kierunek studiów. System nazwaliśmy w skrócie BED (Bon Edukacji Dodatkowej). W ramach BED możesz wybrać dodatkowe, bezpłatne zajęcia zgodne z Twoimi zainteresowaniami.

Nowi studenci będą mogli uczestniczyć w certyfikowanych, specjalistycznych, i co bardzo ważne, bezpłatnych szkoleniach z zakresu m.in. zamówień publicznych, audytu wewnętrznego oraz kadr i płac. Dodatkowo WSPiA planuje uruchomienie dwóch Akademii kształcących doradców podatkowych oraz księgowych.

Absolwent „zarządzania” w WSPiA są wszechstronnie wykształceni. Z jednej strony mają kwalifikacje na tyle ogólne i elastyczne (prawnicze, ekonomiczne, biznesowe, socjologiczne, psychologiczne, itd.) z drugiej zaś – na tyle profesjonalne i rzetelne, że są w stanie spełnić różne oczekiwania pracodawców w bardzo wielu dziedzinach działania administracji i gospodarki. Potrafią uczyć się wielu nowości, poszerzać swoje kwalifikacje i zdobywać nowe umiejętności.


Harmonogram tegorocznych terminów rekrutacji:


 • I tura rekrutacji trwa do 4 sierpnia 2021 r.
 • II tura rekrutacji trwa 25 września 2021 r.

Kandydaci rejestrują się elektronicznie i składają dokumenty on-line w systemie e-rekrutacja. Brakujące dokumenty (np. świadectwo maturalne) można uzupełnić w dowolnym momencie w czasie trwania rekrutacji.

Następnie kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów w biurze rekrutacji, przed upływem terminu rekrutacji na studia tj. przed 4 sierpnia- I tura; 25 września- II tura.

Kandydat jest przyjmowany na studia w tej turze rekrutacji, w której złożył kompletne dokumenty.

Nie zwlekaj, już dziś zarejestruj się w systemie e-rekrutacji WSPiA!


Zasady rekrutacji sprawdź tutaj 

przejdź do spisu treści

ADMINISTRACJA // ZARZĄDZANIE jest propozycją dla osób zastanawiających się który kierunek będzie dla nich bardziej interesujący.

W WSPiA zamierzając studiować ADMINISTRACJĘ lub ZARZĄDZANIE, czyli kierunki uniwersalne i wszechstronne, nie musisz podejmować decyzji o wyborze jednego z nich w momencie składania podania o przyjęcie na studia. Zostaniesz przyjęty na pierwszy rok studiów, będzie on wspólny dla obu kierunków. Przedmioty, które zaproponujemy Ci w pierwszym i drugim semestrze, mają charakter ogólny i wprowadzający. Dzięki temu będziesz mieć czas na podjęcie decyzji o wyborze konkretnego kierunku studiów.

Decyzję czy będzie to ADMINISTRACJA czy ZARZĄDZANIE podejmiesz dopiero pod koniec I roku. Wtedy też dokonasz wyboru specjalności. W kolejnych latach będziesz już zdobywać specjalistyczną wiedzę z zakresu kierunku, który wybierzesz.


Zasady rekrutacji sprawdź tutaj 

przejdź do spisu treści

Transport-Spedycja-Logistyka


Kolegium Logistyki i Obsługi Celnej WSPiA zaprasza na studia I stopnia na kierunku Transport-Spedycja-Logistyka.

Jest to nowość w WSPiA!
Kandydaci mają do wyboru dwie specjalności: obsługa celna lub zarządzanie transportem. Wybierając studia na tym kierunku, zdobędziesz cenną wiedzę z zakresu realizacji procesów związanych z logistyką w transporcie. Dzięki praktycznym zajęciom prowadzonym przez ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w branży transportu drogowego i lotniczego, bez problemu odnajdziesz pracę na stanowiskach menedżerskich w przedsiębiorstwach i instytucjach transportowych. W dobie wielu zmian gospodarczych Podkarpacie stało się centrum logistycznym, hubem przeładunkowym na wschód. Niewątpliwie otwiera to przed absolwentami naszego kierunku wiele możliwości i daje szerokie, perspektywiczne możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego.

przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe


1. Studia trwają 2 semestry. 
2. W programie ok. 180 godzin zajęć.
3. Studia prowadzone w formie on-line.
4. Wymagane dokumenty:

 • 1 zdjęcie,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BNP Paribas Bank Polska S.A.) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,
 • dowód osobisty do wglądu.

5. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich). 
6. Zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania się odpowiedniej ilości słuchaczy.

7. Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu i kierowanie się wytycznymi w zakładce krok po kroku.

Kierunki


Studia podyplomowe „Bankowość i prawo bankowe” mają za zadanie zapoznanie słuchaczy m. in. z bankowymi operacjami papierami wartościowymi, instrumentami finansowymi wykorzystywanymi przez banki, ryzykiem bankowym, koniunkturą bankową, normami prawnymi regulującymi strukturę, organizację i działalność banków.

Świadectwo ukończenia studiów umożliwia, zgodnie z przepisami prawnymi, przekwalifikowanie zawodowe. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz warsztatów. Słuchacze mają możliwość nie tylko zdobycia wiedzy teoretycznej, ale również praktycznej i wymiany doświadczeń zawodowych w gronie osób pracujących w innych instytucjach. Krąg wykładowców studiów tworzą doświadczeni nauczyciele akademiccy i praktycy bankowi z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

STUDY WARS - Wiedza o wojnie ; to coś więcej niż obronność. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji w sztabach antykryzysowych poziomu państwowego i samorządowego lub przygotowanie do służby w siłach zbrojnych i agendach rządowych z tymi siłami związanych.

Program składa się z trzech modułów.

1. Pierwszy to podstawy taktyki i strategii wojskowej,

2. Drugi to uwarunkowania prawno-traktatowe w zakresie krajowym i międzynarodowym,

3. Trzecim modułem jest przegląd doktryn wojskowych,

Każdy z modułów jest prowadzony przez specjalistę z danej dziedziny. Całość zajęć pozwala na nabycie kompetencji przydatnych zarówno na cywilnych stanowiskach pracy, a w przypadku służby wojskowej może być elementem pogłębienia dotychczasowych doświadczeń i wiedzy nabytych w ramach już odbywanej służby.

Celem studiów podyplomowych „Zarządzanie eventowe” jest pogłębienie wiedzy z zakresu przygotowań, planowania, zarządzania projektowego i zasobami ludzkimi w trakcie imprez i wydarzeń.

Słuchacze uzyskają wiedzę z zakresu charakterystyki różnego rodzaju wydarzeń, od konferencyjnych czy targowych na największych imprezach masowych, zarówno sportowych jak i artystyczno-rozrywkowych kończąc.

Suchacze zostaną też wyposażeni w wiedzę z zakresu zarządzania projektowego, zasad budowania i sposobów zarządzania zespołami ludzkimi, prowadzenia negocjacji, budowania i sprzedaży ofert handlowych, a także modeli zarządzania największymi obiektami widowiskowo-sportowymi w Polsce. Poznają również zasady współdziałania organizatorów ze służbami państwowymi i strukturami samorządowymi a także wymogi z zakresu prawa zamówień publicznych przy organizacji wybranych imprez.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców. Absolwenci uzyskają wiedzę na temat aspektów podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz struktury i form prawnych przedsiębiorców. Ponadto słuchacze zostaną zapoznani z czynnościami dotyczącymi zatrudniania pracowników oraz publicznoprawnymi obowiązkami przedsiębiorców z zakresu podstaw finansowania przedsiębiorstwa, prawa podatkowego oraz prawa bankowego i ubezpieczeniowego.

W ramach prowadzonych zajęć absolwenci nabędą szereg umiejętności praktycznych, w szczególności dotyczących sporządzania umów, regulaminów oraz innych pism w obrocie gospodarczym. Poznają również relacje łączące przedsiębiorców z kontrahentami, w tym prowadzenie ich weryfikacji oraz zagadnienia związane z windykacją.

Celem studiów podyplomowych Prawo restrukturyzacyjne i  prawo upadłościowe; jest wyposażenie słuchacza w wiedzę związaną z utratą płynności finansowej przez przedsiębiorców, a w przypadku postępowania upadłościowego – także osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Są to: postepowanie restrukturyzacyjne, które przewiduje cztery procedury (postepowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postepowanie układowe, postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne) i postępowanie upadłościowe, które adresowane jest do przedsiębiorców, w tym tych, którzy mają szczególny status, np. banki, zakłady ubezpieczeniowe czy deweloperzy oraz wyjątkowo do osób fizycznych, które nie mają statusu przedsiębiorców („upadłość konsumencka”). 

Celem studiów  podyplomowych „Samorząd terytorialny” jest dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności koniecznych w pracy w administracji samorządowej.

Studia te skierowane są do osób zainteresowanych funkcjonowaniem administracji samorządowej. W programie studiów zawierają się zagadnienia zawierające elementy prawa, finansów oraz związane z zarządzaniem administracją samorządową. Studia kierowane są przede wszystkim do pracowników administracji i działaczy samorządowych różnych szczebli, zarówno urzędów, jak i samorządowych jednostek organizacyjnych (gmin, powiatów i województw) oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką administracji publicznej, którzy ukończyli studia wyższe.

W ramach studiów podyplomowych na kierunku "Administracja publiczna" przewidziane są dwie specjalności:

1. specjalność: ogólnoadministracyjna,
2. specjalność: zarządzanie publiczne.

Specjalność: OGÓLNOADMINISTRACYJNA

Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy niezbędnej w codziennej pracy na poszczególnych szczeblach administracji publicznej, a więc zarówno rządowej, jak i samorządowej.

Studia adresowane są one przede wszystkim do osób już zatrudnionych, lub pragnących znaleźć zatrudnienie w strukturach administracji publicznej.

Specjalność: ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji zarządzania w różnych aspektach i strukturach działalności instytucji publicznych poprzez nabycie wiedzy i praktycznej umiejętności kierowania zasobami ekonomicznymi i ludzkimi, zastosowania prawa i finansów publicznych oraz dyplomacji wizerunkowej.

Studia przeznaczone są dla osób pełniących i zamierzających objąć kluczowe stanowiska kierownicze każdego szczebla w administracji publicznej. Słuchacze studiów to przyszli wysoko wykwalifikowani urzędnicy wszystkich szczebli i funkcji administracji publicznej, którzy potrafią sprawnie projektować i skutecznie wdrażać, wykorzystując swoje kompetencje oraz potencjał przywódczy.

Prawo pracy jest gałęzią prawa regulującą stosunki prawne o bardzo dużej wadze społeczno–ekonomicznej, których realizacja jest w praktyce często źródłem konfliktów indywidualnych i zbiorowych. To prawo pracy, niezależnie czy pracodawca funkcjonuje w sferze gospodarki lub administracji publicznej, wyznacza zasady i granice zarządzania zasobami ludzkimi. Znajomość tych zasad to nie tylko właściwie dobrani, kompetentni, ustabilizowani i zaangażowani pracownicy, ale także wizerunek pracodawcy przestrzegającego prawa i szanującego swoich pracowników, posiadającego umiejętność współpracy z podmiotami zbiorowego prawa pracy oraz z organami kontroli i nadzoru nadjego przestrzeganiem.

W ramach studiów podyplomowych przewidziane są dwie specjalności:

1. Specjalność administracja publiczna
2. Specjalność: podmioty gospodarcze

Studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego stanowią jedną z dróg do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego. Rolą audytora wewnętrznego jest prowadzenie obligatoryjnych czynności kontrolnych, w szczególności w jednostkach sektora finansów publicznych, wydatkujących zgodnie z planem finansowym kwoty powyżej 40 000 zł. Zapotrzebowanie na audytorów wewnętrznych zgłaszają głównie organy samorządu terytorialnego i administracja rządowa, a także wymiar sprawiedliwości. Audytor wewnętrzny prowadzi kontrolę legalności wydatków i kosztów budżetowych. Dopełnia czynności sprawdzających, sporządza plany audytu i sprawozdania. Zawód wykonuje jako pracownik jednostki lub jako usługodawca zewnętrzny. Studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego legitymują do wykonywania tego zawodu, co zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt 5 lit. d ustawy o finansach publicznych, może nastąpić po odbyciu przez absolwenta stosownej praktyki poprzedzającej podjęcie wykonywania zawodu.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zatrudnienia na najwyższych stanowiskach w służbie BHP w zakładach pracy funkcjonujących według unijnych standardów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Uczestnictwo w studiach podyplomowych daje słuchaczom możliwość zdobycia, poszerzenia lub zaktualizowania wiedzy z zakresu BHP na wysokim poziomie merytorycznym oraz zapoznania się z obowiązującym prawodawstwem i standardami Unii Europejskiej w zakresie BHP.

Studia podyplomowe "Coaching i mentoring” prowadzone przez WSPIA Rzeszowską Szkołę Wyższą przygotowują profesjonalnego coacha i mentora działającego w sferze doradztwa indywidualnego oraz zespołowego w organizacjach biznesowych.

Studia te, uskuteczniają u coacha i mentora stosowanie indywidualnego podejścia do każdego pracownika i personalnego trybu postępowania dostosowanego do osobowości i wiedzy pracownika. Przygotowują również do unikatowego doskonalenie procesu komunikowania interpersonalnego w atmosferze lojalności, umiejętności do współdziałania oraz wysokiej sprawności wykonywania zadań.

Program kształcenia łączy w sobie zagadnienia z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, psychologii, konsultingu oraz coachingu jak również mentoringu. Profesjonalny coach i mentor charakteryzuje się zatem rozróżnianiem manipulacji od otwartej komunikacji, a tym samym poznaje tajniki oddziaływania podmiotów indywidualnych w procesie zarządzania organizacjami biznesowymi.

Studia podyplomowe "Kadry i płace" dają przygotowanie do wykonywania zawodu: specjalisty ds. wynagrodzeń oraz specjalisty ds. kadr. Rynek pracy w dalszym ciągu bowiem odczuwa brak pracowników o wysokich kwalifikacjach w tych grupach zawodowych.

Mocną stroną tego kierunku są odpowiednie proporcje między kadrą akademicką oraz praktykami wykładającymi na studiach. Znaczna część zajęć będzie prowadzona przez osoby posiadające wieloletnią praktykę w obsłudze kadrowo-płacowej.

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS. Program obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych.

Studia przeznaczone są dla osób zamierzających wykonywać zawód Inspektora Ochrony Danych, audytorów, osób pełniących funkcję pełnomocnika ds. cyberprzestrzeni, a także osób zajmujących się problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie takich audytów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego oraz w organach wymiaru sprawiedliwości. Odbiorcami studiów mogą być również osoby planujące w przyszłości przeprowadzać audyty bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych.

Studia obejmują problematykę zarządzania jakością, ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi, a także wykonywaniem audytów w przedmiotowym zakresie.

Problematyka prawa podatkowego odgrywa współcześnie doniosła rolę, zwłaszcza w ostatnim czasie, gdy reformie uległ system organów administracji podatkowej w związku z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Celem studiów jest umożliwienie pogłębienia wiedzy dotyczącej stosowania prawa podatkowego, tak od strony organów orzekających w sprawach podatkowych, jak i podatników, płatników i inkasentów – w tym przedsiębiorców (osób prawnych i jednostek organizacyjnych) oraz osób fizycznych.

W ramach studiów przybliżone zostaną problemy wynikające z bieżącego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz samorządowych kolegiów odwoławczych.

Wszechstronna wiedza, kompetencje i umiejętności w zakresie zarządzania projektami to dziś doskonały wybór dla osób zajmujących się nadzorowaniem, planowaniem realizacji zadań w przedsiębiorstwie, menedżerów, pracowników przedsiębiorstw, firm konsultingowych, szkoleniowych czy wdrożeniowych oraz tych którzy w przyszłości chcą zająć się kierowaniem projektami w firmach, samorządach i  organizacjach. Absolwent studiów zyska wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze planowania, organizowania, a także motywowania pracowników, pozna  metodologię zarządzania projektem i zasobami ludzkimi, budżetowanie i kontrola realizacji projektów.

Specjaliści zarządzający różnego rodzaju projektami są pożądanymi pracownikami w każdym sektorze zatrudnienia. Studia te otwierają przed Tobą praktycznie nieograniczone możliwości na rynku pracy.

Studia prowadzone we współpracy z Polską Izbą Cła, Logistyki i Spedycji w Warszawie.

Zajęcia będą koncentrowane m.in. na zgłębieniu problematyki szeroko rozumianego międzynarodowego i wspólnotowego prawa celnego, logistycznych rozwiązań kształtowania łańcucha dostaw oraz regulacji prawnych i praktycznych dotyczących transportu i spedycji.

Słuchacze zostaną zapoznani z najnowszymi rozwiązaniami oraz  perspektywicznymi przedsięwzięciami w zakresie organizacji i zarządzania międzynarodowym łańcuchem dostaw towarów. Zajęcia będą prowadzone przez cenionych w Polsce i na świecie profesjonalistów –autorytety naukowe i praktyków – menadżerów firm operujących na rynkach globalnych.

Studia pozwalają na spełnienie wymagań prawnych w zakresie certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób dla osób ubiegających się o zezwolenie na wykonywania transportu drogowego lub zarządzających transportem, a także możliwość wykonywania zawodu agenta celnego, po uzyskaniu wpisu na listę agentów celnych.

W obliczu zachodzących zmian i wzrostu znaczenia wiedzy prawnej w zakresie lokalizacji realizacji i eksploatacji inwestycji, niezbędne jest dokształcanie się w tym obszarze. Proponowane studia podyplomowe kierowane są do wszystkich absolwentów wyższych uczelni, zainteresowanych prawem procesu inwestycyjnego.  W tym także do inżynierów i ekonomistów borykających się z problemami stosowania prawa w ich codziennej działalności zawodowej.

Zajęcia prowadzić będą wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej (SGH), Uniwersytetu Śląskiego (UŚ), Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (UMK), Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (UMCS), Politechniki Warszawskiej (PW), Wyższej Szkoły Prawa i Administracji (WSPiA), sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego,  pracownicy Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Studia adresowane są m.in. do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, pracowników aparatu finansowego i skarbowego, osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą oraz poszukujących nowego atrakcyjnego zawodu.

Studia prowadzone są przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą w Rzeszowie. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy, pracownicy firm konsultingowych oraz praktycy życia gospodarczego.

Program studiów łączy wiedzę z zakresu prawa finansowego, podatkowego i gospodarczego, ekonomii, rachunkowości i finansów.

Wiedza z zakresu spółdzielczości wymaga uporządkowania i właściwego przekazu, w szczególności, że obecnie stanowi wyraźny potencjał na rynku pracy. Ponadto skupia dużą liczbę członków zainteresowanych wiedzą na temat praw i obowiązków spółdzielni, do której należą. Forma studiów podyplomowych oferowana przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą odpowiada tym potrzebom.

Celem studiów jest umożliwienie pogłębienia wiedzy dotyczącej prawnych, finansowych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania spółdzielni. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania spółdzielnią z uwzględnieniem wewnętrznych uwarunkowań organizacyjnych i funkcjonalnych, a także w odniesieniu do członków spółdzielni oraz wobec wymogów współdziałania z otoczeniem zewnętrznym.

Studia mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry, znającej skomplikowane regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych.

Są one skierowane zarówno do osób, które uczestniczą w procesie przygotowania i dokumentowania zamówień publicznych przez zamawiającego, jak i opracowujących oferty po stronie wykonawców.

Studia będą prowadzone w formach umożliwiających zarówno pozyskanie wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych. W tym celu znaczna część zajęć będzie realizowana w formie warsztatów. Absolwenci studiów nabędą wiedzę ekspercką pozwalająca im sprawować funkcje specjalistów i konsultantów do spraw zamówień publicznych.

Narastająca konkurencja na rynku krajowym oraz procesy globalizacyjne wymuszają na podmiotach gospodarczych i innych organizacjach konieczność zwiększania efektywności zarządzania finansami. Dokonujący się postęp informatyczny, innowacyjność rozwiązań, pozwalają za pomocą zintegrowanych systemów informatycznych lepiej zarządzać ich finansami.

Studia podyplomowe z zarządzania finansami z elementami kontrolingu, przekazują wiedzę i umiejętności pozwalające lepiej rozumieć otaczającą rzeczywistość, sprawniej kierować organizacją, ograniczać ryzyko prowadzonej działalności. Generuje to równocześnie rosnące zapotrzebowanie na zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania finansami i kontrolingu.

Celem studiów jest nabycie kompetencji menedżerskich w zakresie nowoczesnych metod i wnarzędzi zarządzania finansami i kontrolingu w podmiotach gospodarczych i organizacjach.

Obecna rzeczywistość i dynamizm procesów gospodarczych wymagają gruntowego teoretycznego i praktycznego przygotowania z zakresu szeroko rozumianych finansów, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu, dlatego też zostały postawione dwa cele:

 • Cel dydaktyczny - zapoznanie oraz udoskonalenie umiejętności słuchaczy w zakresie prowadzenia finansów instytucji i analizy skutków zdarzeń gospodarczych.
 • Cel biznesowy - podniesienie umiejętności specjalistów w firmach i instytucjach oraz osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie osiąganych wyników gospodarczych na bazie analizy finansów podmiotów gospodarczych.  

Program wychodzi naprzeciw potrzebom: osób zatrudnionych na stanowiskach dyrektorów finansowych, członków kadry zarządzającej, osób zatrudnionych w  jednostkach finansowych sfery budżetowej, osób zatrudnionych w działach finansowych, controlingu, analiz ekonomiczno–finansowych, osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą i innych specjalistów, którym niezbędna jest szczegółowa wiedza w zakresie finansów.Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kryminologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
transport-spedycja-logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

PRAWO - WYSOKA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW APLIKACYJNYCH

KOLEGIUM PRAWA WSPIA JEDEN Z NAJLEPSZYCH WYDZIAŁÓW PRAWA W POLSCE!


czytaj dalej

Dlaczego warto studiować BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Szukasz ciekawych i atrakcyjnie prowadzonych studiów I stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”? Lepiej nie mogłeś trafić!

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Dlaczego warto studiować PRAWO

w Rzeszowie

czytaj dalej

Prawo w WSPiA z wysokimi notami w najnowszym rankingu wydziałów prawa

Czołowe lokaty w kategoriach potencjał naukowy, publikacje, dostępności kadry naukowej i praktyki zawodowe oraz jedna z najlepszych studenckich poradni prawnych w Polsce. To wyniki IX Rankingu Wydziałów Prawa dziennika Rzeczpospolita

czytaj dalej

WSPiA kolejny raz najlepszą niepubliczną Uczelnią kształcącą prawników

Ponad 45 proc. absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, którzy w ubiegłym roku przystąpili do egzaminów na wybraną aplikację zakończyło go z wynikiem pozytywnym

czytaj dalej

Zgłoś się od III edycji Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie

wygraj studia w WSPiA!

czytaj dalej

Student WSPiA nowym Prezydentem Przemyśla

Wojciech Bakun, student kierunków „prawo” i „administracja” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej został nowym Prezydentem Miasta Przemyśla. Do niedawna był Posłem na Sejm RP. Teraz postanowił zamienić gmach przy ul. Wiejskiej na budynki przemyskiego Magistratu.

czytaj dalej

Szukasz studiów II stopnia? Sprawdź propozycje WSPiA!

Kończysz studia pierwszego stopnia i chcesz nadal się rozwijać? WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa ma dla Ciebie kilka propozycji pozwalających m.in. na awans zawodowy lub zdobycie lepiej płatnej pracy.

czytaj dalej

Prawo w WSPiA kolejny raz docenione przez niezależnych ekspertów

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa to najlepsza niepubliczna Uczelnia pod względem zdawalności absolwentów na wybrane aplikacje. Tak wynika z najnowszego VII Rankingu Wydziałów Prawa dziennika Rzeczpospolita.

czytaj dalej

Studenci WSPiA skorzystają z płatnych staży zawodowych

Prawie 2,5 mln zł to wartość projektów unijnych, dzięki którym studenci WSPiA będą mogli uczestniczyć w dobrze płatnych stażach zawodowych.

czytaj dalej

Dlaczego warto studiować BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane