Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Sztuka i media studia I stopnia w Krakowie

Absolwent studiów sztuka i media otrzymuje tytuł licencjata. Nabywa umiejętności praktyczne oraz wiedzę pozwalającą być samodzielnym twórcą interdyscyplinarnym oraz realizować projekty artystyczne i zawodowe

studia pierwszego stopnia,
profil ogólnoakademicki
Instytut Sztuki Mediów
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Zdobyte umiejętności budowania dzieła interdyscyplinarnego stają się równocześnie narzędziami umożliwiającymi sprawne funkcjonowanie zawodowe w wybranych sektorach rynku pracy takich jak:

  • produkcja filmu i dźwięku na potrzeby mediów;
  • fotografia użytkowa; cyfrowa, reporterska, dokumentacyjna, wydawnicza;
  • grafika projektowa/edytorska/ilustracja; strony www, wydawnictwa.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada zakres umiejętności oraz wiedzę pozwalające mu na swobodne poruszanie się pomiędzy mediami i budowanie autorskiego dzieła o charakterze interdyscyplinarnym. Proces twórczy odbywa się w oparciu o zachowanie równowagi pomiędzy wykorzystywaniem tradycyjnych mediów, a użyciem narzędzi cyfrowych.

Absolwent rozbudowuje szeroki wachlarz narzędzi, którymi biegle się posługując może realizować zarówno dzieła artystyczne, jak i formy umożliwiające odnalezienie się na nowoczesnym i wymagającym indywidualnej kreacji rynku zawodowym.

Potrafi kreatywnie wykorzystywać klasyczne metody zapisu wizualnego tj. malarstwo, rysunek, działania przestrzenne oraz samodzielnie zestawia je ze strefą nowoczesnych mediów digitalnych. Jest przygotowany do wielozmysłowego postrzegania sztuki. Potrafi posługiwać się właściwymi gatunkami fotograficznymi na potrzeby kreacji artystycznej, mediów, reklamy i wydawnictwa. Dynamicznie łączy umiejętności z zakresu różnorakich dziedzin, zarówno artystycznych, jak i praktyczno-zawodowych. Absolwent ma doświadczenie samodzielnego wyboru kursów i wpływu na kształt przebiegu studiów.

Absolwent posiada umiejętności samouczenia się i odnajdywania stref, które samodzielnie uzupełnia w drodze autodydaktyki. Równocześnie ma to wpływ na wzmacnianie płaszczyzn przedsiębiorczości i poszukiwania własnych ścieżek artystycznych i zawodowych. Absolwent potrafi współpracować w grupie tworząc wspólne projekty. Poprzez charakter studiów wykształca umiejętności interpersonalne; praca w zespole, decyzyjność, odpowiedzialność, kreatywny dobór środków artystycznych i narzędzi zawodowych. Absolwent dostrzega również zmiany i reaguje na rynek sztuki i pracy, posiada realne umiejętności zawodowe i artystyczne, umożliwiające samodzielne tworzenie miejsca pracy odpowiadającego na zapotrzebowanie rynku.

Absolwent posiada wiedzę umiejętności i kompetencje pozwalające podjąć mu świadomy wybór studiów magisterskich z zakresu sztuk projektowych i sztuk pięknych. Absolwent posiada wiedzę umiejętności i kompetencje pozwalające mu na samodzielne funkcjonowanie na rynku sztuki, jak i pracę w następujących sektorach branży kreatywnej: projektowanie graficzne, projektowanie 3D, DTP, projektowanie stron www, animacja i video, rejestracja dźwięku, fotografia (wydawnicza, reportażowa, portretowa, reklamowa).
 

Powiązane kierunki

Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii

to wyjątkowa propozycja na polskim "rynku" edukacyjnym. Nietypowość tego kierunku wynika przede wszystkim z zakresu przedmiotowego tych studiów.

czytaj dalej

Nowy kierunek studiów na UP w Krakowie: psychologia i biologia zwierząt

Kochasz zwierzęta? Chciałbyś lepiej rozumieć ich naturę oraz zachowania? Marzysz o pracy z nimi?

czytaj dalej

Manager projektów społecznych - studia w Krakowie

Absolwent kierunku Manager projektów społecznych przygotowany jest do podjęcia zatrudnienia w instytucjach, organizacjach i przedsiębiorstwach, a także prowadzenia własnej działalności zorientowanej na zarządzanie projektami.

czytaj dalej

Kognitywistyka w Krakowie

Zdobyte wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie zatrudnienia na stanowiskach wykorzystujących interdyscyplinarność kognitywistyki: od obszaru neuromarketingu i projektowania interaktywnych produktów czy usług; poprzez zawody związane z zagadnieniami neurolingwistyki bądź zoopsychologii; po dziedziny zajmujące się gromadzeniem, analizą oraz prezentacją danych.

czytaj dalej

Bioinformatyka

interdyscyplinarna dziedzina nauki wykorzystująca metody i narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów z nauk biologicznych.

czytaj dalej

Digital Design

Kierunek dla ludzi zainteresowanych łączeniem sztuk wizualnych: pięknych i projektowych z obszarem technologii informacyjnych.

czytaj dalej

Grafika

Celem studiów jest uzyskanie wykształcenia zawodowego w zakresie grafiki warsztatowej, użytkowej oraz działań pokrewnych, w oparciu o wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne.

czytaj dalej

Edukacja techniczno-informatyczna - studia I stopnia w Krakowie

Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, do pracy w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane