Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Higiena Stomatologiczna

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom otwiera w roku akademickim 2020/2021 kształcenie na kierunku Higiena Stomatologiczna (studia I stopnia, 3-letnie). Wymagania rekrutacyjne: biologia lub chemia lub matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony lub podstawowy)


Dlaczego powstał kierunek Higiena Stomatologiczna?

Stomatologia XXI wieku to przede wszystkim zapobieganie chorobom jamy ustnej. Najlepszym sposobem zwalczenia próchnicy zębów, zapaleń przyzębia i nowotworów jest edukacja zdrowotna i promocja zdrowia oraz programy profilaktyczne prowadzone od wczesnego dzieciństwa. Rozwój technologiczny sprzętu i materiałów, dostępność nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia, a także wysokie wymagania pacjentów co do jakości obsługi wpływają na wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

Kierunek powstaje jako część projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania na UMB. Środki zostały pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu wsparciu studenci oprócz standardowej edukacji będą uczestniczyli w dodatkowych szkoleniach z umiejętności komunikacji z pacjentem i z fotografii stomatologii. Otrzymają także odzież i obuwie medyczne.


Kim jest higienistka stomatologiczna i jakie ma zadania?

Higienistka stomatologiczna jest członkiem zespołu stomatologicznego – to prawa ręka lekarza dentysty. Przygotowuje sprzęt i stanowisko pracy lekarza, organizuje pracę w gabinecie, wykonuje czynności administracyjne i prowadzi dokumentację, przeprowadza wstępne badanie pacjentów oraz - pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty - wykonuje szereg zabiegów profilaktyczno-leczniczych takich jak usuwanie kamienia nazębnego, piaskowanie zębów, fluoryzacja kontaktowa, lakowanie zębów. Do jej zadań należy też kształtowanie postaw prozdrowotnych, prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie higieny stomatologicznej oraz działania profilaktyczne.


Jak wygląda studiowanie kierunku Higiena Stomatologiczna?

UMB dzięki bardzo dobrej bazie dydaktycznej, a w szczególności wykwalifikowanej kadrze dydaktycznej i posiadaniu nowoczesnego sprzętu, gwarantuje wysoką jakość kształcenia przyszłych higienistek. Studenci będą mieli zajęcia z zakresu nauk podstawowych takich jak anatomia i histologia, fizjologia narządu żucia, biochemia i biofizyka.

Kierunek ma charakter praktyczny - w zakresie kształcenia zawodowego studenci poznają pracę we wszystkich specjalnościach stomatologicznych, nauczą się obsługi sprzętu i aparatury znajdujących się na wyposażeniu gabinetu dentystycznego oraz wykonywania zabiegów stomatologicznych w zakresie zadań zawodowych higienistki. Wiedza z zakresu psychologii, etyki, komunikacji interpersonalnej ułatwi im współpracę z pacjentem i jego rodziną. Higienistki nauczą się opracowywania programów profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych, przyczyniając się do poprawy stanu zdrowia populacji. Absolwenci kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w zespole stomatologicznym w zakładach opieki zdrowotnej, w prywatnych gabinetach dentystycznych oraz w gabinetach profilaktyki 
 

Powiązane kierunki

Zdrowie Publiczne i Epidemiologia - nowy kierunek na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Obserwując rynek usług zdrowotnych, losy absolwentów, potrzeby aktualnych studentów, a przede wszystkim obecną sytuację epidemiologiczną Uniwersytet Medyczny w Białymstoku postanowił uzupełnić dotychczasową ofertę na kierunku Zdrowie Publiczne o moduł epidemiologia.

czytaj dalej

Biostatystyka

nowy unikatowy kierunek studiów na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane