Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Tworzywa i technologie motoryzacyjne

Absolwent studiów I stopnia potrafi: zaprojektować i wdrożyć proces wykonania komponentów motoryzacyjnych, dobrać i przygotować odpowiednie dla danego komponentu stopy metali lub materiały kompozytowe, optymalizować proces produkcji komponentów motoryzacyjnych zgodnie z nowoczesnymi metodami zarządzania jakością i wymaganiami normatywnymi, praktycznie zastosować różne technologie, w tym specjalne metody wytwarzania elementów dla motoryzacji i innych branż produkcji wielkoseryjnej

I STOPIEŃ 
II STOPIEŃ
S. NIESTACJONARNE, S. STACJONARNE
DYSCYPLINA: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Kierunek prowadzony przez Wydział Odlewnictwa.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

ABSOLWENT KIERUNKU POSIADA WIEDZĘ Z ZAKRESU

 • zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie oraz zna ogólny opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych i chemicznych w obszarze inżynierii materiałowej,
 • podstaw elektrotechniki, informatyki, komputerowego wspomagania procesów wytwarzania,
 • mechaniki i wytrzymałości materiałów inżynierskich oraz ich zastosowania w projektowaniu tworzyw dla motoryzacji,
 • właściwości materiałów inżynierskich dla motoryzacji,
 • nowoczesnych technik i metod badawczych materiałów inżynierskich,
 • technik wytwarzania materiałów dla motoryzacji w tym krystalizacji metali i stopów oraz materiałów sztucznych,
 • podstaw konstrukcji elementów i całych podzespołów pojazdów,
 • automatyzacji i robotyzacji procesów wytwarzania komponentów motoryzacyjnych,
 • komputerowego projektowania bryłowego (CAD) oraz komputerowej grafik użytkowej.

ABSOLWENT POTRAFI

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • zaprojektować i wdrożyć proces wykonania komponentów motoryzacyjnych,
 • kierować zespołami ludzkimi w zakładach przemysłowych,
 • dobrać i przygotować odpowiednie dla danego komponentu stopy metali lub materiały kompozytowe,
 • zastosować nowoczesne metody badania właściwości materiałów inżynierskich,
 • optymalizować proces produkcji komponentów motoryzacyjnych zgodnie z nowoczesnymi metodami zarządzania jakością i wymaganiami normatywnymi,
 • praktycznie zastosować różne technologie, w tym specjalne metody wytwarzania elementów dla motoryzacji i innych branż produkcji wielkoseryjnej,
 • właściwie dobrać i zastosować procesy obróbki cieplnej, chemicznej, antykorozyjnej i wykańczającej komponentów.

PRAKTYKI

Studenci odbywają 4 tygodniową praktykę w zakładach przemysłowych związanych z branżą motoryzacyjną. Podczas praktyk zapoznają się z praktycznymi aspektami wytwarzania części i podzespołów pojazdów, maszynami stosowanymi do tych procesów oraz zasadami funkcjonowania i organizacji pracy w zakładzie przemysłowym. Przykładowymi placówkami, gdzie studenci I stopnia studiów mogą odbyć praktykę zawodową są: Grupa Boryszew, Solaris Bus & Coach S.A, Wielton S.A, Sanok Rubber Company S.A., ZAP Sznajder Batterien S.A., Volkswagen Motor, Fiat Auto Poland, General Motors Manufacturing Poland, Jelcz-Komponenty, MAN Trucks, MAN Bus, Volvo, Scania Production Słupsk i inne.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • inżynier procesu produkcji,
 • inżynier technolog,
 • konstruktor części i podzespołów dla branży motoryzacyjnej,
 • inżynier nadzoru i inżynier ds. jakości,
 • specjalista ds. komputerowego wspomagania procesów wytwarzania komponentów motoryzacyjnych,
 • kierownik ds. logistyki,
 • kierownik ds. transportu,
 • laboranci oraz kadra naukowa.

MIEJSCA PRACY

 • zakłady produkcyjne branży motoryzacyjnej,
 • biura projektowe, konstrukcyjne,
 • przedsiębiorstwa z branż powiązanych z motoryzacją,
 • możliwa własna działalność gospodarcza w zakresie projektowania i wytwarzania metalowych i niemetalowych komponentów motoryzacyjnych,
 • laboratoria badawcze i jednostki naukowe. 

Powiązane kierunki

Inżynieria naftowa i gazownicza

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: projektanci instalacji gazowych, elementów sieci przesyłowej i dystrybucyjnej gazu ziemnego, pracownicy laboratoriów naftowych, pracownicy związani z obsługą wiertni naftowych i geotermalnych, projektanci i specjaliści z zakresu maszyn cieplnych, pracownicy organów nadzoru górniczego, pracownicy w przedsiębiorstwach zajmujących się transportem i magazynowaniem ropy naftowej i gazu ziemnego, kadra zarządzająca w spółkach gazowych i naftowych, pracownicy przedsiębiorstw prowadzących eksploatację złóż węglowodorów, pracownicy zakładów geotermalnych.

czytaj dalej

Ceramika - studia I i II stopnia w Krakowie

Studia na kierunku Ceramika przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich branżach szeroko pojętego przemysłu ceramicznego i chemicznego, ale także w branży artystycznej o profilu projektowym, w firmach reklamowych zajmujących się wizualizacją i reklamą produktów, w zakładach zajmujących się konserwacją i rewitalizacją zabytków.

czytaj dalej

Nanoinżynieria materiałów

Absolwenci kierunku Nanoinżynieria Materiałów oprócz ogólnej wiedzy inżynierskiej uzyskują kompleksową wiedzę z zakresu fizyko-chemicznych podstaw nanotechnologii, modelowania numerycznego zjawisk zachodzących w nanoskali oraz procesów związanych z wytwarzaniem nanomateriałów czy materiałów funkcjonalnych, jak i badaniem ich własności.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane