Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Transport lotniczy i obsługa lotnisk - studia inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne

w Uczelni Techniczno - Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Studia stacjonarne trwają 7 semestrów.
Studia niestacjonarne trwają 8 semestrów.

Dobra koniunktura na rynku światowym, stały rozwój i modernizacja lotnisk oraz popularyzacja e-commerce - to główne czynniki wzrostu znaczenia transportu lotniczego. Jest najdroższą z form transportu, ale jednocześnie najszybszą – a to jest w cenie! W cenie są także specjaliści w tej dziedzinie, dlatego UTH oferuje studia inżynierskie Transport lotniczy i obsługa lotnisk.

Przedmioty w specjalności Transport lotniczy i obsługa lotnisk są prowadzone we współpracy z pracownikami Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, z firmami posiadającymi certyfikaty Air Operator s Certificate (AOC) i Aerial Works Certificate (AWC) oraz z firmami odpowiedzialnymi na lotniskach za obsługę przylatujących i odlatujących samolotów.

Studentom zapewniamy dodatkowe certyfikowane szkolenia i kursy prowadzone przez doświadczonych inspektorów i audytorów certyfikujących lotniska, przewoźników lotniczych, firmy usług lotniczych, statki powietrzne.

Zostań absolwentem Uczelni Techniczno-Handlowej na specjalności Transport lotniczy i obsługa lotnisk. Otrzymasz tytuł inżyniera w zakresie transportu i będziesz gruntownie przygotowany do pracy w tym zawodzie.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności

 • Infrastruktura lotnisk z elementami środków transportu powietrznego
 • Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym i obsłudze lotnisk
 • Budowa i eksploatacja lotnisk
 • Budowa i eksploatacja statków powietrznych
 • Systemy sterowania w lotnictwie
 • Inżynieria ruchu lotniczego z elementami nawigacji lotniczej
 • Systemy zarządzania ruchem lotniczym i obsługą lotnisk

Oferowane przedmioty mogą ulec zmianie - wynika to z faktu, iż są one dostosowywane do potrzeb rynku pracy.

Absolwent specjalności będzie mógł podjąć pracę:

 • w przedsiębiorstwach zarządzania ruchem lotniczym w pionie organizacji i sterowania ruchem,
 • w przedsiębiorstwach obsługi transportu lotniczego,
 • w obsłudze naziemnej lotnisk,
 • w tym obsłudze naziemnej samolotu,
 • w koordynacji naziemnego ruchu lotniskowego,
 • w firmach infrastruktury (bazy) technicznej.

więcej...
 

Powiązane kierunki

Budowa i tuning samochodów - studia stacjonarne i niestacjonarne

Ponad miliard aut – dokładnie tyle przemieszcza się po naszej planecie. 1/6 populacji ludzkiej korzysta ze środków lokomocji...

czytaj dalej

Wywiad i kontrwywiad - studia I stopnia

Instytucja wywiadowcza (wywiad) – służba specjalna zajmująca się pozyskiwaniem (często niejawnych) informacji oraz ich przetwarzaniem, przechowywaniem, analizą tych informacji i przekazywaniem ich rządowi.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane