Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

GASTRONOMIA – SZTUKA KULINARNA studia I i II stopnia

Absolwent kierunku gastronomia – sztuka kulinarna jest specjalistą w zakresie przetwarzania żywności i zasad prawidłowego żywienia. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach gastronomicznych typu zamkniętego i otwartego oraz zakładach przemysłowej produkcji potraw.

GASTRONOMIA -  SZTUKA KULINARNA
studia I stopnia

Tryb studiów: stacjonarne
Forma studiów: inżynierskie; 7 semestrów

Kształcenie na kierunku pozwala na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji personalnych i społecznych z zakresu pozyskiwania surowców roślinnych i zwierzęcych o odpowiedniej jakości i przydatności technologicznej. W trakcie studiów kształtowana jest wiedza z zakresu oceny towaroznawczej surowców, umiejętnego sporządzania potraw ze szczególnym uwzględnieniem dań regionalnych, wyboru odpowiednich operacji jednostkowych w procesie sporządzania potraw, prowadzenia zakładu gastronomicznego zarówno od strony technologicznej, ekonomicznej i organizacyjno-prawnej, kształcenia i doskonalenia personelu, planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, rozpoznania czynników ryzyka chorób dieto-zależnych i zapobiegania tym chorobom, oceny stanu odżywienia, prowadzenia edukacji żywieniowej.

W 2018 roku, w 3. Edycji konkursu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencji PRC, kierunek GASTRONOMIA – SZTUKA KULINARNA, prowadzony na Wydziale Nauki o Żywności UWM w Olsztynie otrzymał certyfikat akredytacyjny „studia z przyszłością”.

GASTRONOMIA -  SZTUKA KULINARNA
Studia II Stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Forma studiów: magisterskie; 3 semestry

Jeśli lubisz gotować i eksperymentować w kuch, a jedzenie jest dla Ciebie bardzo istotną wartością w życiu, i chciałbyś się jej poświęcić, kierunek GASTRONOMIA – SZTKA KULINARNA jest idealnym kierunkiem dla Ciebie.

Gastronomia jest branżą, w której zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel z dnia na dzień rośnie, ponieważ wciąż otwierane są nowe obiekty gastronomiczne. Jako student kierunku GASTRONOMIA – SZTKA KULINARNA, pod okiem doświadczonej kadry oraz profesjonalnie wyposażonym obiekcie dydaktycznym zapoznasz się z tajnikami komponowania i serwowania potraw. Nauczysz się zasad organizacji i prowadzenia profesjonalnej kuchni, a także prowadzenia działalności gastronomicznej, zarówno pod kątem technologicznym, ekonomicznym, a także organizacyjno-prawnym. Nabędziesz ponadto wiedzę na temat składu produktów żywnościowych, a także zasad racjonalnego planowania żywienia poszczególnych grup ludności.


Wydział Nauki o Żywności
wnz-dziekanat@uwm.edu.pl
89 523 49 83
www.uwm.edu.pl/wnz/
 

Powiązane kierunki

RYBACTWO - studia I i II stopnia

Student kierunku rybactwo zna zasady chowu i hodowli ryb oraz sterowania procesami ich reprodukcji. Potrafi ocenić stan zdrowotny organizmów wodnych, zna metody i efekty stosowania zabiegów pielęgnacyjnych i intensyfikacyjnych. Zna technikę i technologię połowów i transportu ryb, sposoby zabezpieczenia złowionych ryb, a także podstawy technologii ich przetwórstwa.

czytaj dalej

ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII

Studenci zapoznają się z typowymi metodami edukacji, wychowania i terapii ludzi oraz ich wspomagania zajęciami z udziałem zwierząt

czytaj dalej

ANALIZA i KREOWANIE TRENDÓW studia I i II stopnia

Głównym celem jest kształcenie pracowników potrafiących trafnie diagnozować długoterminowe zjawiska oraz tłumaczyć je na język indywidualnych i społecznych potrzeb.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane