Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Najbogatsza w kraju oferta na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS) w Warszawie ZAPRASZA

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS) w Warszawie, najstarsza państwowa uczelnia kształcąca pedagogów specjalnych, ma najbogatszą w kraju ofertę na kierunku pedagogika specjalna na jednolitych studiach magisterskich i studiach drugiego stopnia (magisterskich) stacjonarnych i niestacjonarnych.

Przygotowujemy naszych studentów do pracy z osobami z różnym stopniem niepełnosprawności od stopnia lekkiego po stopień głęboki. 

Absolwent pięcioletnich studiów (magisterskich) kierunku pedagogiki specjalna uzyskuje dwie specjalności. Jest przygotowany do pracy: 1. na stanowisku nauczyciela współorganizującego proces edukacji inkluzyjnej oraz 2. na stanowisku pedagoga specjalnego, który uzyskuje kwalifikacje w jednej z następujących specjalności:

  1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  2. Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
  3. Pedagogika resocjalizacyjna 
  4. Surdopedagogika (edukacja osób z wadą słuchu)
  5. Terapia pedagogiczna (terapia osób z dysleksją, dyskalkulią)
  6. Tyflopedagogika (edukacja osób z wadą wzroku)
  7. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Bogata oferta studiów, znakomici nauczyciele akademiccy, atrakcyjne formy studiów (stacjonarne i zdalne), nowoczesne aule i sale dydaktyczne, doskonała lokalizacja uczelni (blisko Dworca Zachodniego w Warszawie) i przede wszystkim duże zapotrzebowanie rynku edukacyjnego na pedagogów specjalnych to mocne argumenty przemawiające za wyborem studiów w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 

Powiązane kierunki

Socjologia

dostarcza narzędzi rozumienia i interpretacji zjawisk społecznych oraz skutecznego działania w zmieniającej się rzeczywistości.

czytaj dalej

Pedagogika zdolności i informatyki

Kierunek Pedagogika zdolności i informatyki przygotowuje do pracy pedagogicznej z uczniem zdolnym oraz do prowadzenia zajęć informatycznych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane