Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Studia techniczne

Inżynier stosuje metody naukowe oraz naukowy punkt widzenia do rozwiązywania i analizowania problemów technicznych, w czym pomaga mu jego wykształcenie techniczne. Praca inżyniera w znaczniej mierze jest umysłowa i kreatywna. Wymaga ona również umiejętności zarządzania.

Inżynier (odpowiednik ang. Bachelor of Engineering) – osoba, która ma umiejętności i wiedzę zdobytą w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych. Jest to także określenie tytułu zawodowego nadawanego przez uczelnie wyższe po ukończeniu studiów inżynierskich.

Francuskie ingénieur (człowiek twórczego umysłu, wynalazca, konstruktor w rozumieniu projektant i wykonawca w jednym) jest wyrazem ogólnoromańskim – z łacińskiego ingeniosus (wł. ingegnoso) oznaczającego osobę wyszkoloną, co pochodzi od łacińskiego ingenium (charakter, inteligencja, talent). Z języków romańskich przeszedł do innych języków indoeuropejskich. Bezpośrednią kontynuacją łacińskiego ingenium jest francuskie engin (narzędzie, broń, maszyna) i angielskie engine.

„Apeiron” – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Katowicach

  • Adres:ul. Słowackiego 41, I piętro, 40-093 Katowice
  • Telefon:+48 32 205 13 25, 534 082 592
  • Strona:http://apeiron.edu.pl
logo-szkoly

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach AG

logo-szkoly

Akademia Muzyczna w Katowicach

logo-szkoly

Akademia Śląska

logo-szkoly

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

logo-szkoly

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

logo-szkoly

Alliance Francaise Katowice

logo-szkoly

Atut Szkoła Policealna

logo-szkoly

Azjatyckie Centrum Językowe

logo-szkoly

British School

logo-szkoly

British School - Katowice

logo-szkoly

Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”

logo-szkoly

Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”

logo-szkoly

Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”

logo-szkoly

CERTUS szkoła zaoczna dla dorosłych

logo-szkoly

Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

logo-szkoly

Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych

logo-szkoly

Niepubliczna Szkoła Biznesu - Policealna Szkoła Zawodowa

logo-szkoly

NOVA Centrum Edukacyjne

logo-szkoly

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

logo-szkoly

Politechnika Śląska

logo-szkoly

ProEdukacja-Zespół Szkół dla Dorosłych w Katowicach

logo-szkoly

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach

logo-szkoly

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach SUM

logo-szkoly

Speak up

logo-szkoly

Speak up

logo-szkoly

Speak up

logo-szkoly

Szkoła Aktorska Teatru Śląskiego

logo-szkoly

Szkoła Eureka

logo-szkoly

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego

logo-szkoly

Szkoła Policealna GoWork.pl

logo-szkoly

Szkoła Policji w Katowicach

logo-szkoly

Szkoły Policealne TEB Edukacja w Katowicach

logo-szkoly

Szkoły Policealne TEB Edukacja w Rzeszowie

logo-szkoly

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

  • Adres:ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
  • Telefon:+48 32 257 70 00
  • Strona:http://www.ue.katowice.pl
  • Rektor:prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak
logo-szkoly

Uniwersytet Rzeszowski

logo-szkoly

Uniwersytet Śląski w Katowicach

logo-szkoly

UNIWERSYTET SWPS - Wydział Zamiejscowy w Katowicach

logo-szkoly

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wydział w Gliwicach

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

  • Adres:ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice
  • Telefon:(32) 355-97-71; (32) 355-97-73 ; (32) 355-97-81
  • Strona:http://www.wszop.edu.pl
logo-szkoly

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane