Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Kursy zawodowe

Kurs – cykl edukacyjnych zajęć, służących zdobyciu wiedzy i umiejętności (np. zawodowych) w określonym zakresie.

Uczestnictwo w kursach ma na celu uzyskanie uprawnień zawodowych lub prawa do kontynuacji nauki na wyższych poziomach kształcenia albo zaspokojenie własnej ciekawości lub osobistych aspiracji. W czasie kursów są wykorzystywane różne formy kształcenia, np. lekcje z nauczycielem lub na odległość, wykłady i seminaria akademickie, kierowana przez instruktora praca z tekstami (instrukcje, podręczniki, encyklopedie), ćwiczenia praktyczne (np. laboratoria, warsztaty, pracownie projektowe).

Rolę współczesnych kursów przygotowania zawodowego odgrywało niegdyś terminowanie u mistrza, np. Lorenzo di Credi, Leonardo da Vinci i Pietro Perugino terminowali u Andrei del Verrocchia, a zasłużony angielski biolog i paleontolog Sir Richard Owen (1804–1892) przed rozpoczęciem studiów terminował u miejscowego chirurga i aptekarza w Lancaster.

Na przełomie XVIII i XIX w. w Polsce kursami nazywano formy nieformalnego kształcenia ogólnego, również na poziomie uniwersyteckim, np. zajęcia organizowane przez Towarzystwo Kursów Naukowych – działającą w Warszawie szkołę wyższą, która od 1905 r. kontynuowała działalność Uniwersytetu Latającego, a w 1920 r. została przekształcona w Wolną Wszechnicę Polską (zob. m.in. Maria Gomólińska, Aleksander Janowski, St. Małkowski, Stanisław Michalski, Helena Radlińska, Władysław Radwan, Józef Zawadzki). Członkowie Towarzystwa Kursów Naukowych organizowali również „Kursy dla Analfabetów” i „Kursy dla Dorosłych” na poziomie podstawowym oraz wydawali publikacje ułatwiające samokształcenie.

Kursy i szkolenia zawodowe

Współcześnie uzyskanie uprawnień i certyfikatów jest wymagane w różnych zawodach i specjalnościach zawodowych w Polsce wydawane są np. uprawnienia budowlane, uprawnienia geodezyjne, świadectwa maszynisty. 

Oferta kursów, umożliwiających zdobywanie lub doskonalenie umiejętności zawodowych, obejmuje szkolenia o różnym stopniu specjalizacji i czasie trwania, np. przeznaczone dla nauczycieli, kierowców, operatorów obrabiarek lub dotyczące mechatroniki i diagnostyki samochodowej, grafiki komputerowej, fakturowania i wielu innych.

Część takich kursów kończy się uzyskaniem certyfikatu. W wielu przypadkach uprawnienia do wykonywania zawodu przyznają samorządy zawodowe.

AMA Film Academy

logo-szkoly

BUKI Korepetycje w Polsce

logo-szkoly

Centrum Europy - Szkoła Języków Niezwykłych

logo-szkoly

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej

logo-szkoly

KOTONOHA kursy języka japońskiego

logo-szkoly

Krakowskie Szkoły Artystyczne

logo-szkoly

Mayday Gdynia

logo-szkoly

Międzynarodowa Szkoła Kostiumografii i Projektowania Ubioru

logo-szkoly

PASCAL Bezpłatna Szkoła Policealna

logo-szkoly

PASCAL Bezpłatna Szkoła Policealna

logo-szkoly

Policealna Szkoła Wizażu i Charakteryzacji MAKE UP STAR

logo-szkoly

Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu

logo-szkoly

ProfiMatura Kursy maturalne

logo-szkoly

Publishing School - Placówka Kształcenia Ustawicznego

logo-szkoly

SealArt Szkoła Rysunku

logo-szkoly

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

logo-szkoly

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

logo-szkoly

Szkoła Językowa Uniwersytetu SWPS

logo-szkoly

Szkoła Morska w Gdyni

logo-szkoly

Szkoła Policealna GoWork.pl

logo-szkoly

Szkoła Policealna GoWork.pl

logo-szkoly

Szkoła Policealna GoWork.pl

logo-szkoly

Szkoła Policealna GoWork.pl

logo-szkoly

Szkoła Policealna GoWork.pl

logo-szkoly

Szkoła Policealna GoWork.pl

logo-szkoly

SZKOŁA RYSUNKU LABIRYNT

logo-szkoly

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu

logo-szkoly

Towarzystwo Edukacyjne SOKRATES

logo-szkoly

Warszawska Szkoła Języka Japońskiego

logo-szkoly

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi

logo-szkoly

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane