Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Rok założenia: 2004 | Rektor: dr Andrzej Zduniak

przejdź do spisu treści

WSB jest pierwszą w Polsce i jedna z nielicznych w Europie uczelni, której obszar dydaktyczny stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową, której obszar działalności dydaktyczno-wychowawczej stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka w najszerszym tego słowa znaczeniu. Dlatego też uczelnia kształci specjalistów w tym zakresie, jednocześnie ukierunkowując swój przedmiot zainteresowań na inne obszary i związane z nimi kierunki studiów, takie jak: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczeństwo morskie, psychologia, pedagogika czy też zarządzanie.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa dostarcza fachowej wiedzy, praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających znalezienie i wykonywanie satysfakcjonującej pracy. Nasi studenci to specjaliści gotowi do podjęcia pracy już w trakcie lub po ukończeniu studiów w wybranym przez siebie kierunku.

Co nas wyróżnia?

 • szeroka oferta innowacyjnych specjalności;
 • aktywna współpraca z pracodawcami i środowiskiem społeczno-gospodarczym;
 • spersonalizowane podejście do potrzeb studentów;
 • atrakcyjne warunki finansowania – korzystne raty i bonifikaty do 50%;
 • wysokie stypendia naukowe nawet do 1500 zł;
 • zapewnienie wysokich i różnorodnych kwalifikacji zawodowych, które gwarantują dobrą pracę po studiach

Kierunki studiów 2024/2025

Studia I stopnia (licencjackie):

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE  
specjalności:

 • Antyterroryzm
 • Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Bezpieczeństwo w pandemii
 • BHP i ochrona przeciwpożarowa
 • Detektywistyka i wywiad gospodarczy
 • Neurodydaktyka w edukacji dla bezpieczeństwa
 • Specjalność policyjna
 • Specjalność wojskowa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
 • Zarządzanie kryzysowe

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE
specjalności:

 • BHP i ochrona przeciwpożarowa
 • Naturoterapia z profilaktyką zdrowia
 • Odnowa biologiczna, rehabilitacja i masaż
 • Psychodietetyka – trener personalny
 • Polityka klimatyczna
 • Psychologia zdrowia
 • Terapia zajęciowa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
 • Zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia
 • Zarządzanie w zagrożeniu pandemicznym

PEDAGOGIKA
specjalności:

 • Animacja kultury z arteterapią
 • Animacja rozwoju osobistego- coaching, mentoring i tutoring
 • Logopedia
 • Pedagogika małego dziecka
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia
 • Pedagogika pracy z BHP
 • Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej
 • Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
 • Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna
 • Terapia zajęciowa

PSYCHOLOGIA 
specjalności:

 • Neuropsychologia
 • Psychologia dialogu w komunikacji społecznej
 • Psychologia dzieci i młodzieży
 • Psychologia emocji
 • Psychologia kryminalistyczno – śledcza
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia służb mundurowych
 • Psychologia sytuacji kryzysowych
 • Psychologia w biznesie i zarządzaniu
 • Psychologia w sporcie

ZARZĄDZANIE
specjalności:

 • Audyt i kontrola jakości zarządzania
 • Coaching i przywództwo w biznesie
 • Marketing i zarządzanie sprzedażą
 • Menedżer bezpieczeństwa w biznesie
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz BHP
 • Zarządzanie kadrami – Outsourcing HR
 • Zarządzanie produktem i marką
 • Zarządzanie w pandemii
 • Zarządzanie w turystyce i rekreacji

Studia II stopnia (magisterskie):

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (mgr)
specjalności:

 • Audyt i bezpieczeństwo informacji z archiwistyką
 • Bezpieczeństwo militarne
 • Bezpieczeństwo portów lotniczych
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Detektywistyka i wywiad
 • Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHP
 • Kryminalistyka śledcza
 • Neurodydaktyka w edukacji dla bezpieczeństwa
 • Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna
 • Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem

PSYCHOLOGIA (mgr)
specjalności:

 • Neuropsychologia
 • Psychologia dzieci i młodzieży
 • Psychoekologia
 • Psychologia konfliktu i przemocy
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Psychologia zagrożeń społecznych
 • Psychoonkologia
 • Seksuologia społeczna

Kliknij aby pobrać :przejdź do spisu treści

Studia MBA


Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa uruchomiła pierwszy kierunek studiów MBA - Menedżer Administracji Biznesowej

Wybierając i kształcąc się na dwusemestralnych studiach podyplomowych w zakresie EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) prowadzonych przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu będziesz posiadał różnorakie, niezbędne kompetencje z zakresu nadzoru i zarządzania mieniem państwowym, będącym w dyspozycji stosownych jednostek Skarbu Państwa i władz samorządowych.

Dotyczyć one będą różnych aspektów nowoczesnego przywództwa i strategii menedżerskich.

 • Poznasz i zrozumiesz cele i założenia współczesnej ekonomii społecznej oraz zagadnienia stylów i strategii kierowania służących właściwemu funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych.
 • Będziesz posiadał kompetencje z zakresu szeroko pojętego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii gospodarczych i odpowiedzialności osób, zajmujących się zarządzaniem i nadzorowaniem mieniem, będącym w dyspozycji Skarbu Państwa.
 • Będziesz formułować główne i szczegółowe cele oraz zadania dla kadry kierowniczej, w tym w sytuacjach kryzysowych, a także przewidywać ich konsekwencje. Służyć temu będzie znajomość założeń rachunkowości, marketingu społecznego i umiejętność planowania pracy własnej i podległych zespołów.
 • Jako Nasz Absolwent będziesz potrafił odnosić się krytycznie do stosowanych metod i  technik zarządzania, jak też znane będą Ci zasady związane z etyką, etykietą pracy menedżerskiej i protokołem dyplomatycznym.

Treści realizowane będą przez dwa semestry (294 godziny zajęć o charakterze praktyczno-teoretycznym), między innymi w ramach takich bloków tematycznych, jak: zarządzanie mieniem państwowym i samorządowym, władztwo korporacyjne, zarządzanie strategiczne, marketing społeczny, zarządzanie innowacjami i projektami, ekonomia menedżerska, psychologia zarządzania, prawo gospodarcze, koncepcje przywództwa, zarządzanie kryzysowe, rachunkowość zarządcza, projektowanie przyszłości zarządzania.

czytaj dalej


Studia podyplomoweprzejdź do spisu treści

Podejmując studia inwestujesz czas i pieniądze w swój rozwój osobisty, dzięki temu nigdy na tym nie tracisz. Skorzystaj z oferowanych bonifikat w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa by zyskać jeszcze więcej.

Poniżej znajdują się regulaminy bonifikat wraz z bonami, które uprawniają Cię do skorzystania ze zniżek w różnych opłatach. Poznaj szczegóły każdej z nich.


DLA LICEALISTÓW I MARZUSTÓW:DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW:DLA WYBRANYCH PODMIOTÓW:POZOSTAŁE:


Przejdź do rekrutacji i zapisz się na studia!


przejdź do spisu treści
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu realizuje projekt pn. Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem głównym projektu jest wzrost jakości i efektywności kształcenia oraz procesów zarządzania w WSB z siedzibą w Poznaniu. Projekt skierowany jest do studentów oraz kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej uczelni i obejmuje:

 • realizację wsparcia dla studentów w postaci szkoleń certyfikowanych i zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje, wizyt studyjnych, spotkań z pracodawcami w ramach form aktywności wynikających ze współpracy uczelni z pracodawcami;
 • realizację staży krajowych dla studentów;
 • realizację warsztatów podnoszących kompetencje kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej;
 • wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania  oraz zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia.

Realizacja projektu przyczyni się do:

 • podniesienia kompetencji zawodowych, informatycznych, komunikacyjnych oraz przedsiębiorczych studentów WSB i w konsekwencji do zwiększenia ich efektywności zatrudnieniowej;
 • podniesienia kompetencji zawodowych studentów WSB, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, co wpłynie na ich efektywność zatrudnieniową;
 • wsparcia procesów kształcenia i zarządzania na WSB, w tym podniesienia kompetencji osób należących do kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej.

Poprzez powyższe działania i założone efekty projekt realizuje cele Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a w szczególności: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Wartość projektu ogółem: 8 243 883,64 zł, obejmuje:
Wartość dofinansowania: 7 996 567,10 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 6 947 945,13 zł
Okres realizacji: od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2023 r.

p

POZNAŃ
Studia I stopnia (licencjackie):
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE
PEDAGOGIKA
PSYCHOLOGIA
ZARZĄDZANIE
Studia II stopnia (magisterskie):
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (mgr)
PSYCHOLOGIA (mgr)


GDAŃSK
Studia I stopnia (licencjackie):
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE
BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE
PEDAGOGIKA
PSYCHOLOGIA
Studia II stopnia (magisterskie):
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (mgr)


GLIWICE
Studia I stopnia (licencjackie):
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
PEDAGOGIKA
PSYCHOLOGIA


GIŻYCKO
Studia I stopnia (licencjackie):
BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE
PSYCHOLOGIA


BARTOSZYCE
Studia I stopnia (licencjackie):
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
PEDAGOGIKA


JAWORZNO
Studia I stopnia (licencjackie):
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA


SKOCZÓW
Studia I stopnia (licencjackie):
BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE


JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
Studia I stopnia (licencjackie):
PSYCHOLOGIA
BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE


KOSZALIN
Studia I stopnia (licencjackie):
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
PSYCHOLOGIA
Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo zdrowotne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelniDziekanat Wydziału Studiów Społecznych w Gdańsku:
tel. 58/ 341-98-51
tel. kom. 882 067 770 
e-mail: rekrutacja.gdansk@wsb.net.pl
e-mail: dziekanat.gdansk@wsb.net.pl
http://www.facebook.com/gdanskwsb


Dziekanat Wydziału Studiów Społecznych w Gliwicach:
tel. 32/ 335 40 19
tel. kom. 664 700 933
e-mail: rekrutacja.gliwice@wsb.net.pl
e-mail: kierownik.dziekanatu.gliwice@wsb.net.pl
http://www.facebook.com/gliwicewsb


Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Bartoszycach:
tel. 89 762 07 88
tel. kom. 696 060 056
e-mail: rekrutacja.bartoszyce@wsb.net.pl
e-mail: dziekanat.bartoszyce@wsb.net.pl
https://www.facebook.com/wsbbartoszyce


Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Giżycku:
tel. 87 428 35 35
tel. kom. 602 466 522
e-mail: rekrutacja.bartoszyce@wsb.net.pl
e-mail: gizycko@wsb.net.pl
https://www.facebook.com/wsbgizycko


Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Jaworznie:
tel. 798 246 246
tel. kom. 505 387 670
e-mail: rekrutacja.jaworzno@wsb.net.pl
e-mail: jaworzno@wsb.net.pl 
https://www.facebook.com/wsbjaworzno


Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Skoczowie:
tel. 33/ 853 17 04
tel. kom. 608 708 111
e-mail: rekrutacja.skoczow@wsb.net.pl
e-mail: skoczow@wsb.net.pl
https://www.facebook.com/skoczowwsb


Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju:
tel. 668-846-740
e-mail: jastrzebie@wsb.net.pl
e-mail: rekrutacja.jastrzebie@wsb.net.pl


Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Koszalinie:
tel. 513 811 426
rekrutacja.koszalin@wsb.net.pl


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Kierunek Bezpieczeństwo Zdrowotne

został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się sprawami związanymi z kształtowaniem postaw prozdrowotnych, edukacją, ochroną i profilaktyką zdrowia.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Ruszył pełną parą nabór zimowy na studia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedziba w Poznaniu!

Rozpoczęliśmy rekrutację na studia od marca 2024!

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu ZAPRASZA

na VII Międzynarodową Konferencję Naukową KULTURA POKOJU, pod hasłem KULTURA GRANIC

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu zaprasza na szkolenie!

Chorzy ze stresu – dieta i styl życia zwiększające odporność na stres

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu zaprasza na szkolenie!

Psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksualnych

czytaj dalej

Zespół stresu pourazowego u ofiar zdarzeń traumatycznych!

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa zaprasza na szkolenie w październiku

czytaj dalej

BLACK FRIDAY w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu!

Czekasz z niecierpliwością na Black Friday i liczysz, że uda Ci się znaleźć okazję jedyną w swoim rodzaju? Mamy dla Ciebie coś specjalnego!

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu zaprasza na szkolenie!

Public Relations dla służb mundurowych

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

przygotowała specjalną promocję dla aktywnych - bon edukacyjny: Trenujesz-zyskujesz

czytaj dalej

BON EDUKACYJNY - POLEĆ UCZELNIĘ

Jesteś studentem WSB? Poleć Uczelnię innej osobie - jeśli złoży dokumenty rekrutacyjne otrzymasz zniżkę 500 zł w opłatach za studia!

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu ZAPRASZA

na szkolenie online "Interwencja i pomoc psychologiczna wobec ofiar agresji i przemocy"

czytaj dalej

21-22 kwietnia 2023 r.

Zachęcamy do wzięcia udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej KULTURA POKOJU pod hasłem WSPÓŁCZESNE PROBLEMY WOJNY I POKOJU organizowanej przez WSB z siedziba w Poznaniu oraz Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

czytaj dalej

MATURZYSTO, NIE PRZEGAP !

Wykorzystaj BON EDUKACYJNY Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane