Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uprawa winorośli i winiarstwo

jedyny taki kierunek inżynierski w Polsce na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Wino po prostu staje się modne. Staje się modne, bo jest dla przeciętnego Polaka coraz bardziej przystępne. Praktycznie każdy może znaleźć dla siebie ofertę dobrych win, dostosowaną do możliwości swojego portfela, czy to w popularnych sieciach handlowych, czy w sklepach specjalistycznych. 

Zresztą nie tylko samo wino, ale popularna staje się też uprawa winorośli. Coraz częściej słyszymy i czytamy o winnicach w Polsce. Zakładają je biznesmeni, celebryci, ale też ludzie z pasją, którzy połknęli bakcyla winiarstwa (zresztą pasjonatów nie brakuje też wśród biznesmenów i celebrytów). Polskie winiarstwo ma bogate tradycje, choć wydaje się, że najlepsze lata ma jeszcze przed sobą. Ilość winnic i gospodarstw związanych z agro- i enoturystyką w Polsce w ostatnich latach zwiększa się niezwykle dynamicznie.

Szacuje się, że w naszym kraju jest obecnie ok. 1000 winnic o łącznej powierzchni 700-1000 ha.

Produkcji winogron i wina sprzyjają też tendencje związane ze zmianami klimatycznymi (jest to chyba jedyny pozytywny przejaw efektu cieplarnianego). Wiele win wyprodukowanych w różnych rejonach naszego kraju, zdobyło nagrody na konkursach winiarskich, zdobyło również serca znawców. Te sukcesy świadczą o tym, że możemy produkować dobre wina. O tym, że na produkcji wina w naszych warunkach klimatycznych da się zarobić, świadczą nie tylko sukcesy polskich winnic, ale również przykłady z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Danii czy Holandii.

Produkcja wina to sztuka, wymagająca dobrego przygotowania, doświadczenia i kreatywności. Szeroko pojęte winiarstwo w Polsce to też perspektywiczny rynek pracy. Istnieje  i pewnie wzrastać będzie zapotrzebowanie na fachowców związanych z produkcją i przetwórstwem winogron, jak również szeroko rozumianą agro- i enoturystyką. Cieszą więc wszystkie inicjatywy mające na celu szkolenie i kształcenie kadry związanej z winiarstwem.

Ciekawą propozycją, będącą odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy, jest utworzenie kierunku studiów inżynierskich Uprawa winorośli i winiarstwo na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Ukończenie tego kierunku studiów zapewni absolwentowi wiedzę i umiejętności z zakresu uprawy winorośli i technologii produkcji winiarskiej, analizy, oceny, klasyfikacji i dystrybucji win, organizacji pracy w winnicy i winiarni. Pozwoli zdobyć wiedzę z zakresu podstaw prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej związanej z przemysłem fermentacyjnym oraz poznać metody analizy ekonomicznej i zasady funkcjonowania rynku winiarskiego. Studia mają przygotować absolwenta do samodzielnego projektowania i prowadzenia winnicy oraz innych upraw sadowniczych dla przemysłu fermentacyjnego, do samodzielnego planowania infrastruktury winiarskiej i prowadzenia winiarni oraz podejmowania pracy w przemyśle fermentacyjnym, administracji, usługach, handlu i doradztwie związanym z branżą winiarską oraz enoturystyczną.

Zapraszamy do studiowania na tym kierunku.


UPRAWA WINOROŚLI I WINIARSTWO

STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) - NABÓR ROZPOCZYNA SIĘ W MAJU, START STUDIÓW W PAŹDZIERNIKU.

S1-stacjonarne (3,5 roku)
N1-niestacjonarne (4 lata)

Kwalifikacje absolwenta

Wiedza i umiejętności z zakresu uprawy winorośli i technologii produkcji winiarskiej, analizy, oceny i klasyfikacji win, organizacji pracy w winnicy i winiarni. Podstawy prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej. Zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku ogrodniczego i winiarskiego. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia winnicy i innych upraw sadowniczych dla przemysłu fermentacyjnego, do samodzielnego prowadzenia winiarni oraz podejmowania pracy w przemyśle fermentacyjnym.

Studenci mają możliwość

Odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania z akademickiego ośrodka jeździeckiego.

Kryterium kwalifikacyjne

Konkurs świadectw: język polski, język obcy (nowożytny), biologia lub matematyka oraz inny przedmiot wskazany przez maturzystę. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z biologii lub matematyki w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnione będą wyniki z języka polskiego, języka obcego oraz z wybranego przedmiotu, z którego kandydat zdawał egzamin maturalny.

Zatrudnienie

Praca w winnicy i innych gospodarstwach sadowniczych i szkółkarskich, winiarniach oraz firmach związanych z przemysłem fermentacyjnym, administracją, planowaniem i projektowaniem upraw i infrastruktury winiarskiej. Praca w usługach, handlu i doradztwie związanym z branżą winiarską oraz enoturystyczną. Własna działalność gospodarcza związana z uprawą winorośli, produkcją i dystrybucją win.

Szczegółowe informacje o rekrutacji:
 

Powiązane kierunki

Kynologia

studia inżynierskie i magisterskie na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

czytaj dalej

Budowa jachtów

to oferta skierowana do osób pragnących nabyć, uzupełnić lub rozwinąć wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem i budową jachtów i jednostek sportowych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane