Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Cyberprzestrzeń i komunikacja społeczna - NOWY KIERUNEK W WSFiP

Kierunek Cyberprzestrzeń i komunikacja społeczna daje umiejętności skutecznej i bezpiecznej komunikacji zarówno w środowisku rzeczywistym, jak i wirtualnym. W tym zakresie absolwent kierunku sprawnie posługuje się dostępnymi narzędziami, w tym cyfrowymi, w sposób zgodny z prawem, etyką i zasadami bezpieczeństwa.

Studia I stopnia - 3 lata (licencjat) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym,
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

Atuty kierunku

 • Małe grupy dziekańskie,
 • Doświadczona kadra dydaktyczno-naukowa,
 • Specjaliści praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze komunikacji i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
 • Organizacja zajęć umożliwiająca łączenie studiów z pracą,
 • Możliwość dobycia certyfikatów TELC potwierdzających wysokie kompetencje językowe,
 • Rozbudowana oferta praktyk wpisanych w program studiów.

Specjalności:

 • Komunikacja i kreowanie wizerunku w środowisku rzeczywistym i wirtualnym
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

W ramach specjalności Komunikacja i kreowanie wizerunku w środowisku rzeczywistym i wirtualnym absolwent będzie posiadał znajomość i umiejętność, wykorzystania technik w zakresie kreowania własnego wizerunku, wizerunku innych osób oraz wizerunku przedsiębiorstwa, tak w środowisku rzeczywistym, jak i wirtualnym.
Stworzenie profesjonalnego wizerunku jest sztuką. W zależności od tego czy kreuje się wizerunek osób czy wizerunek przedsiębiorstwa korzysta się z profesjonalnych metod i narzędzi, które oddają naturę i osobowość człowieka lub specyfikę i oryginalność firmy.
Student poznaje m.in. podstawowe elementy wizerunku osobowego takie jak znaczenie mowy werbalnej i niewerbalnej, nabywa umiejętności interpersonalne, potrafi budować relacje z ludźmi oraz poznaje zasady savoir-vivre, etykiety. W przedmiocie kreowania wizerunku przedsiębiorstwa student poznaje m.in. zasady funkcjonowania Public Relations, komunikacji wewnętrznej, sposoby identyfikacji wizualnej czy znaczenie i rodzaje sponsoringu.

Przy wyborze specjalności Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni absolwent będzie posiadał kompetencje w zakresie tworzenia warunków do bezpiecznej komunikacji w cyberprzestrzeni w oparciu o znajomość istniejących zagrożeń i sposobów ich unikania. Wiedza o sposobach analizy danych będzie przydatna przy zdobywaniu informacji niezbędnych przedsiębiorstwom lub instytucjom do tworzenia zasad bezpiecznej komunikacji i działalności, zwłaszcza z wykorzystaniem możliwości Internetu. Zdobyte umiejętności pozwolą efektywnie zarządzać aktywnościami pracowników w cyberprzestrzeni tak, by zachować najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa przy pełnej realizacji celów obecności przedsiębiorstwa lub instytucji w przestrzeni wirtualnej.  

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Cyberprzestrzeń i komunikacja społeczna:

 • będzie posiadał tzw. miękkie kompetencje cyfrowe, znał specyfikę i odmienność środowisk: realnego i wirtualnego,
 • będzie posiadał kompetencje w zakresie komunikacji społecznej zarówno w otoczeniu rzeczywistym, jak i w wirtualnym oraz przygotowanie do pracy w komórkach PR, marketingu i administracji przedsiębiorstw i instytucji,
 • będzie posiadał umiejętności kreowania wizerunku własnego i przedsiębiorstwa,
 • będzie znał uwarunkowania prawne i etyczne w obszarach aktywności zawodowej z uwzględnieniem znajomości przepisów Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (RODO) i przepisów dotyczących własności intelektualnej w sieci Internet,
 • będzie posiadał wiedzę w obszarze prawa i dobrych praktyk stosowanych w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętność realizacji obowiązków inspektora ochrony danych (IOD),
 • będzie posługiwał się technologiami informatycznymi w zakresie komunikacji i będzie potrafił sprawnie korzystać z internetowych sieci społecznościowych,
 • będzie znał zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet, w tym zagrożenia związane z uzależnieniami behawioralnymi,
 • będzie znał technologie informatyczne chroniące przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci Internet i potrafił z nich w pełni korzystać,
 • będzie posiadał znajomość języka obcego na poziomie B2, znajomość języka branżowego oraz zostanie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane