Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Prawo w biznesie

Co zyskujesz, studiując prawo w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku?

 • Uczestniczysz w zajęciach prowadzonych przez kadrę doświadczonych specjalistów z zakresu obrotu gospodarczego, w tym praktyków: adwokatów i radców prawnych.
 • Bierzesz udział w warsztatach biznesowych, spotkaniach z coachem, negocjacjach i mediacjach. (komentarz:o są aktywności odbywane w ramach szkoleń projektowych UE).
 • Masz możliwość odbycia praktyki w działach prawnych i organizacyjnych liczących się na rynku.
 • Dowiesz się, jakie są prawne aspekty działalności przedsiębiorstw, dzięki temu łatwo się odnajdziesz w różnych branżach i szybciej znajdziesz ciekawą pracę.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu prawa, zarządzania oraz finansów.
 • Nauczysz się zarządzać podmiotami gospodarczymi, prowadzić inwestycje budowlane.
 • Dowiesz się jak interpretować przepisy prawne i rozwiązywać liczne zagadnienia w praktyce.
 • Zdobędziesz wiedzę o prawnych aspektach prowadzenia działalności biznesowej z kompetencjami menedżerskimi.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:

Prawo i zarządzanie
Niestacjonarne Stacjonarne

Specjalność prawo i zarządzanie w praktyce przygotuje Cię do prowadzenia działalności gospodarczej pod względem ekonomicznym i prawnym. Ma ona charakter międzykierunkowy, gdyż zarządzanie w granicach prawa to najważniejsze działanie mające na celu osiąganie pożądanych wyników ekonomicznych. Wiedza nabyta w ramach specjalności ma służyć optymalnemu rozwiązywaniu problemów różnych organizacji – czyli szybko, prawidłowo i w sposób kompleksowy.

W trakcie studiów m.in.:

 • dowiesz się o podstawach szeroko rozumianego zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie prawnym,  biznesowym, organizacyjnym i psychologicznym
 • nauczysz się przygotowywać i weryfikować pod kątem prawnym treści podpisywanych umów
 • opanujesz przygotowanie konkurencyjnej oferty, przetargu, umowy, pełnomocnictwa, weksla, wezwania do zapłaty
 • będziesz potrafił przygotowywać podmiot do obsługi prawnej
Prawo w biznesie międzynarodowym
Niestacjonarne Stacjonarne

Czego nauczysz się wybierając tą specjalność?

 • poznasz zasady funkcjonowania biznesu na arenie międzynarodowej
 • poznasz przepisy regulujące zatrudnianie pracowników zagranicznych w Polsce
 • zdobędziesz wiedzę jak swobodnie poruszać się wśród przepisów unijnych
 • dowiesz się jak wygląda legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce
 • uzyskasz wiedzę na temat zasad delegowania pracowników za granicę
 • nauczysz się zasad ochrony danych osobowych w międzynarodowym środowisku
 • poznasz regulacje dotyczące podatków w biznesie międzynarodowym
 • poznasz tajniki marketingu firm międzynarodowych

Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

 • Ekonomię
 • Tradycje prawa
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawoznawstwo

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

 • Ekonomia
 • Tradycje prawa
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawoznawstwo
 • Socjologia
 • Wychowanie fizyczne
 • Warsztaty komunikacji i prezentacji
 • Teoria gier w prawie i biznesie
 • Podstawy zarządzania
 • Metody efektywnego uczenia się
 • Zachowania organizacyjne
 • Informatyka prawnicza
 • Prawo administracyjne
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Marketing usług prawniczych
 • Prawo cywilne
 • Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego
 • Prawo gospodarcze

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 • Finanse przedsiębiorstw
 • Prawo cywilne
 • Prawo handlowe
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Postępowanie administracyjne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie projektami
 • Postępowanie cywilne
 • Prawo międzynarodowe prywatne

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

 • Prawo karne gospodarcze
 • Psychologia biznesu
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Prawo karne skarbowe
 • Audyt i kontrola wewnętrzna
 • Finanse międzynarodowe

więcej...
 

Powiązane kierunki

Psychologia w biznesie

Co zyskujesz studiując psychologię w biznesie na WSB?

czytaj dalej

Multimedia i grafika komputerowa - studia I stopnia

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ZAPRASZA

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane