Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

KOMUNIKACJA CYFROWA w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Komunikacja cyfrowa charakteryzuje się unikatowym na skalę kraju programem studiów, oferującym wiedzę przydatną zarówno w sektorze branży medialnej, jak i w marketingu oraz kierowaniu zespołami.

Studia I stopnia
Forma: stacjonarne, niestacjonarne 
Czas trwania: 6 semestrów
WSIiZ

KOMUNIKACJA CYFROWA to nowość w ofercie dydaktycznej WSIiZ od roku akademickiego 2021/2022. Kierunek łączy praktyczną wiedzę z zakresu komunikacji, zarządzania oraz nowoczesnych technologii. Celem studiów jest wyposażenie studentów w kompetencje związane z komunikowaniem się przy wykorzystywaniu nowoczesnych kanałów (w tym social mediów) w różnego typu organizacjach np. mediach, przedsiębiorstwach, jednostkach samorządowych czy organizacjach pozarządowych.

“Chcemy kształcić specjalistów od komunikacji w cyfrowym świecie biznesu. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 pokazała, jak bardzo potrzebne są dziś kompetencje sprawnego poruszania się w świecie cyfrowym, organizacji pracy zdalnej i zdalnego kształcenia. Cyfrowa transformacja biznesu wymaga kształcenia specjalistów w zakresie umiejętności korzystania z metod i narzędzi, które będą nadążały za współczesnymi zmianami.  Na kierunku przygotujemy studentów do wspierania firm i innych organizacji w tym, jak najlepiej wykorzystywać nowoczesne narzędzia i metody: zarówno w zakresie komunikacji marketingowej, szczególnie w social mediach, a także w kreowaniu wizerunku organizacji lub osoby. Absolwenci tego kierunku będą potrafili zorganizować pracę zdalną w firmie, szkolenia online, a także zarządzać rozproszonymi i wirtualnymi zespołami” – mówi dr Barbara Przywara, Prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej WSIiZ.

Jaka praca czeka na absolwentów kierunku Komunikacja cyfrowa?

Studia przygotują studentów do samodzielności w zdobywaniu i ocenie informacji, nawiązywaniu kontaktów biznesowych, prezentowaniu i argumentowaniu swoich racji oraz prowadzeniu negocjacji. Ponadto kierunek odpowiada współczesnym wyzwaniom związanym z koniecznością wykorzystywania komunikacji zapośredniczonej w środowisku pracy zdalnej, home office czy pracy w korporacjach międzynarodowych (realizujących projekty w różnych strefach czasowych przez całą dobę). 

“Absolwenci komunikacji cyfrowej będą przygotowani do wykonywania pracy zawodowej wymagającej zaawansowanych umiejętności specjalistycznych, między innymi w branży medialnej oraz marketingowej (public relations, marketingu internetowego, media relations, komunikacji wizerunkowej, promocji, tzw. branży internetowej), a także do pracy w działach HR, działach ds. komunikacji i innych w zakresie employer brandingu, zarządzania informacją, organizowania i koordynowania pracy zdalnej” – informuje dr Barbara Przywara. 

Oferujemy dwie specjalności:

  • Social media i content marketing w biznesie – specjalność obejmująca zagadnienia z zakresu wykorzystania mediów społecznościowych w działalności firm zarówno pod względem marketingowym, jak i zarządzania społecznościami, w budowaniu wizerunku, marki, prowadzenia biznesu online, tworzenia różnego rodzaju treści w celu pozyskania stałego grona klientów, budowania z nimi trwałych relacji przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych,

  • Cyfrowa organizacja – specjalność przygotowująca specjalistów z zakresu nowoczesnej komunikacji wykorzystującej technologie internetowe, mające swoje zastosowanie zarówno w kontaktach z klientami jak i do zarządzania komunikacją wewnętrzną w organizacji, a także organizacji pracy zdalnej w przedsiębiorstwach; przygotowująca specjalistów z zakresu projektowania systemów komunikacji online.

Praktyczne korzyści, czyli dlaczego warto studiować Komunikację cyfrową we WSIiZ?

Zajęcia na kierunku Komunikacja cyfrowa będą prowadzone z wieloletnimi praktykami biznesu i nowych technologii. “Program studiów powstał we współpracy z partnerami biznesowymi kierunku, którymi są między innymi Ringier Axel Springer, Deloitte, IAB – Związek Pracodawców Branży Internetowej, Sagitum, Ideo, Ideo Force. Praktycy z tych firm będą prowadzić zajęcia i warsztaty dla studentów” – informuje dr Barbara Przywara. Komunikacja cyfrowa to jedyny w regionie kierunek umożliwiający zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie komunikacji w cyfrowym świecie biznesu. W trakcie studiów studenci będą mogli doskonalić zdolności lingwistyczne poprzez obowiązkowy lektorat języka biznesowego, a na ostatnim roku kształcenia wybrane przedmioty będą prowadzone w języku angielskim.

czytaj więcej ...
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane