Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Kryminologia i kryminalistyka

Studia pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu

Przestępczość w różnej swojej postaci towarzyszy człowiekowi od zawsze. Jednak z czasem zaczęła przybierać nowe i coraz bardziej niebezpieczne i skomplikowane formy. Obecnie wykrywanie sprawców przestępstw nie polega jedynie na wykonywaniu prostych czynności dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych. Dziś niezbędna jest w tym celu specjalistyczna wiedza poznawcza z zakresu motywów postępowania osób dokonujących czynu zabronionego, jak i okoliczności jego popełnienia, ponieważ każda zbrodnia ma swoją logikę.

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu posiada pracownię kryminalistyczną, zaopatrzoną w nowoczesny sprzęt wykorzystywany do zabezpieczania różnych śladów na miejscu zdarzenia. Do dyspozycji studentów są narzędzia, które uczą jak zabezpieczać ślady osmologiczne, traseologiczne, daktyloskopijne oraz jak pobierać materiały porównawcze od sprawcy zdarzenia.

Studenci w sposób praktyczny poznają techniki zabezpieczania śladów oraz gromadzenia materiałów na miejscu zdarzeń. Na zajęciach uczą się obsługi programów do sporządzania portretów pamięciowych,  wariografu. Uczestniczą w symulacjach miejsca zbrodni. Nasi wykładowcy oraz goście, w ramach prowadzonych zajęć, zapraszają studentów do swoich miejsc pracy (Sąd, Areszt śledczy, Sekcja zwłok), aby jak najlepiej przedstawić różne stanowiska pracy oraz możliwości jakie otwierają się przed studentami po skończeniu naszej uczelni.

ZAGADNIENIA PORUSZANE NA STUDIACH W WYŻSZEJ SZKOLE PRAWA

 • TECHNIKI ŚLEDCZE
 • PROFIL PRZESTĘPCY
 • ZABEZPIECZANIE MIEJSCA ZBRODNI
 • REKONSTRUKCJA ZDARZEŃ
 • BADANIE POSZLAK
 • DOKUMENTACJA CZYNNOŚCI KRYMINALISTYCZNYCH
 • ZASADY WSPÓŁPRACY RÓŻNYCH SŁUŻB W WALCE Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ
 • PSYCHOLOGIA W KRYMINALISTYCE

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KRYMINOLOGIĘ I KRYMINALISTYKĘ

CIEKAWE STUDIA POŁĄCZONE Z PRAKTYKĄ

Zdobędziesz niezbędną wiedzę merytoryczną oraz praktyczną z zakresu teorii przestępstw, a także skutecznych metod walki z nimi, praktyczne umiejętności z zakresu specjalistycznych badań kryminalistycznych, w tym również czynności o charakterze psychologicznym oraz medycznym. Poznasz zasady procesowo-wykrywcze wykorzystywane podczas realizacji czynności kryminalistycznych. Umiejętność oceny zjawisk przestępczych, ich pomiaru oraz analizy, a także znajomość ich występowania pozwolą Ci wykonywać pracę zawodową w sposób profesjonalny.

DOŚWIADCZENI SPECJALIŚCI Z PASJĄ

Nasi wykładowcy to osoby posiadające doświadczenie zawodowe w służbach mundurowych, biegli sądowi i konsultanci. Eksperci Wyższej Szkoły Prawa pokażą Ci swój warsztat pracy oraz przekażą wiedzę, która pomoże Ci dołączyć do ścisłego, elitarnego grona specjalistów, znajdujących zatrudnienie w pionach operacyjnych oraz dochodzeniowo-śledczych organach ścigania. Co więcej, kameralne warunki studiowania umożliwiają indywidualne podejście wykładowców, którzy wesprą Cię w ścieżce rozwoju i przyszłych plany zawodowych.

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Po studiach w Wyższej Szkole Prawa zdobędziesz dyplom oraz doświadczenie zawodowe uzyskane podczas 6 miesięcznych praktyk. W trakcie studiów dodatkowo możesz ubiegać się o staże w różnych instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Odpowiednio ułożony harmonogram oraz liczne porozumienia z rożnymi instytucjami ułatwią Ci  realizację praktyk oraz staży . Nasza Uczelnia przygotuje Cię do rozpoczęcia drogi zawodowej. W tym celu przygotowane jest doradztwo zawodowe zarówno indywidualne jak i grupowe. Wpieramy Studentów pomocą w znalezieniu praktyk zawodowych zgodnych z ich zapotrzebowaniem.

WARSZTATY, SPOTKANIA, KONFERENCJE BRANŻOWE

Nasza Uczelnia oferuję Ci również możliwość  rozwoju i poszerzania swoich zainteresowań, dzięki licznym dodatkowym warsztatom, wykładom czy wyjazdom studyjnym. Wraz z  Studentami organizujemy wydarzenia, zapraszając gości specjalnych, którzy dzielą się z  Wami swoją wiedzę, doświadczeniem i pasją.

KOŁA NAUKOWE

Jako student Wyższej Szkoły Prawa będziesz mógł uczestniczyć w kołach naukowych i organizacjach studenckich, dzięki którym poszerzysz swoją wiedzę i zainteresowania. Co więcej, Twoja aktywność w trakcie studiów może być zarówno dodatkowym atutem w CV, a także argumentem do ubiegania się o stypendium Rektora z tytułu aktywnej dzielności na rzecz Uczelni.

GDZIE MOŻESZ ZNALEŹĆ ZATRUDNIENIE:

 • Policja, służby specjalne, więziennictwo
 • instytucje zajmujące się szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym
 • instytucje pomocy społecznej
 • organy ds. bezpieczeństwa publicznego
 • służby celne
 • firmy ochroniarskie i detektywistyczne
 

Powiązane kierunki

Cyberbezpieczeństwo - studia pierwszego stopnia

3-letnie studia pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu

czytaj dalej

Zarządzanie kryzysowe - studia pierwszego stopnia we Wrocławiu

Podczas studiów zdobędziesz umiejętności z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych, klęsk żywiołowych oraz w sytuacjach zagrożenia państwa zarówno z przyczyn pochodzenia zewnętrznego, jak i wewnętrznego.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane