Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Lekarsko-dentystyczny

Studia przygotowują do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem, pracy w placówkach służby zdrowia, instytutach naukowo-badawczych oraz prowadzenia praktyki stomatologicznej.

Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie
Forma studiów: stacjonarne; niestacjonarne
Czas kształcenia: 5 lat (10 semestrów)
Liczba godzin dydaktycznych: minimum 5000
Liczba punktów ECTS: minimum 300
Tytuł zawodowy: lekarz dentysta
Warunki naboru na studia: www.rekrutacja.umlub.pl

Studia przygotowują do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem, pracy w placówkach służby zdrowia, instytutach naukowo-badawczych oraz prowadzenia praktyki stomatologicznej.

Student zdobywa teoretyczne i praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki i leczenia niezbędne do wykonywania zawodu lekarza dentysty. Uzyskuje wiedzę na temat przeprowadzania diagnostyki najczęstszych chorób i oceny stanu pacjenta, a także w zakresie promocji zdrowia, edukacji prozdrowotnej oraz prowadzenia badań naukowych i upowszechniania ich wyników. Nabywa umiejętności przydatne w kierowaniu zespołem stomatologicznym oraz w postępowaniu klinicznym respektującym zasady humanitaryzmu.

Po ukończeniu studiów i otrzymaniu prawa wykonywania zawodu oraz uzyskaniu wysokiej punktacji na Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym lekarz ma prawo kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia – doktoranckich oraz specjalizowania się w wybranej dziedzinie stomatologii.
 

Powiązane kierunki

Ratownictwo medyczne

Studia przygotowują do wykonywania zawodu ratownika medycznego udzielającego skutecznej pomocy ratowniczej w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

czytaj dalej

Biomedycyna

łączy w sobie kilka kierunków badawczych (medycynę, biologię molekularną, mikrobiologię, farmakologię, farmację i bioinformatykę) dostarczając instrumenty niezbędne do uczestniczenia w badaniach naukowych lub klinicznych, które koncentrują się na molekularnych podstawach powstawania i leczenia chorób.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane