Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego (WSKZ)

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego (WSKZ)


przejdź do spisu treści

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego to Uczelnia z ponad 20-letnim doświadczeniem. Szeroka oferta studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych jest dopasowana do aktualnych potrzeb rynku pracy, dzięki czemu absolwenci WSKZ zyskują kompetencje i kwalifikacje niezbędne do budowania wymarzonej kariery. Programy studiów oparte są o najnowsze wytyczne odpowiednich ministerstw, a dyplomy i świadectwa wydawane przez Uczelnię honorowane są w całej Unii Europejskiej.


Wybierz kierunek dla siebie
na studiach licencjackich, magisterskich lub podyplomowych
i studiuj tak, jak lubisz.


PONAD 700 WYKŁADOWCÓW

Kadra Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego to jeden z największych zespołów dydaktycznych w Polsce. Zrzesza setki doświadczonych praktyków z Polski i zagranicy, którzy codziennie pracują nad wykładami i materiałami dla studentów WSKZ. Kliknij i poznaj prowadzących.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PLATFORMĘ
STUDIA-ONLINE.PL?

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego (WSKZ) prowadzi studia z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik kształcenia na odległość.

 • HARMONOGRAM
  dostosujesz do swojego planu dnia
 • STUDIUJESZ
  z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia
 • KWALIFIKACJE
  uzyskane na zakończenie studiów są uznawane w całej Unii Europejskiej


Absolwent korzystający z platformy Studia-Online.pl uzyskuje:

 • dyplom licencjata, magistra lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
 • wiedzę, umiejętności i kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy,
 • uprawnienia zgodne z wymogami Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wydawane dokumenty są takie same jak na studiach w pełni stacjonarnych.

Szukasz opinii o WSKZ? Jakość i skuteczność metod nauczania potwierdzają referencje, które Uczelnia otrzymała od współpracujących z nią instytucji. Spostrzeżenia i opinie o WSKZ potwierdzają rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne usługi edukacyjne, zarówno te w formie tradycyjnej, jak i realizowane z wykorzystaniem e-learningu. Wyświetl wybrane referencje.

 • ponad 700 doświadczonych wykładowców
 • 300 referencji od pracodawców z sektora prywatnego
 • 9.8/10 – średnia ocena studiów przez absolwentów 

KIERUNKI STUDIÓW


Studia licencjackie I stopnia

Poznaj przykładowe kierunki, które możesz wybrać, decydując się na studia licencjackie w WSKZ. Ich pełną listę znajdziesz w zakładce “Oferta” oraz na https://studia-online.pl/


Administracja

Zdobądź wiedzę niezbędną do pracy w:

 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • jednostkach oświatowych,
 • jednostkach organizacyjnych służb,
 • urzędach oraz przedsiębiorstwach.

Pedagogika

Zdobądź wiedzę niezbędną do pracy w:

 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • ośrodkach terapeutycznych i edukacyjnych,
 • placówkach wspomagania dziecka,
 • szkołach, przedszkolach.

Psychologia

Zdobądź wiedzę, którą wykorzystasz w:

 • poradniach psychologicznych,
 • poradniach wsparcia kryzysowego,
 • placówkach oświatowych,
 • ośrodkach szkolno-wychowawczych,
 • instytucjach doradczych,
 • własnym gabinecie.

Studia magisterskie II stopnia

Poznaj przykładowe kierunki, które możesz wybrać, decydując się na studia magisterskie w WSKZ. Ich pełną listę znajdziesz w zakładce “Oferta” oraz na https://studia-online.pl/


Finanse i rachunkowość

 • Zdobądź wiedzę niezbędną do pracy w:
 • bankach i instytucjach finansowych,
 • firmach handlowych i usługowych,
 • biurach rachunkowych,
 • urzędach skarbowych i administracji.

Prawo w biznesie

Zdobądź wiedzę niezbędną do pracy w:

 • kancelariach prawniczych,
 • biurach doradztwa finansowego,
 • działach firm prywatnych,
 • miejscach informacji podatkowej.

Kryminologia

 • Zdobądź wiedzę, którą wykorzystasz w:
 • organach wymiaru sprawiedliwości,
 • służbach mundurowych,
 • służbach specjalnych,
 • firmach detektywistycznych.


Jednolite studia magisterskie

Poznaj przykładowe kierunki, które możesz wybrać, decydując się na jednolite studia magisterskie w WSKZ. Ich pełną listę znajdziesz w zakładce “Oferta” oraz na https://studia-online.pl/


Prawo

Zdobądź wiedzę niezbędną do pracy w:

 • kancelariach prawnych,
 • działach prawnych sektora prywatnego,
 • instytucjach państwowych i samorządowych,
 • jako mediator lub doradca biznesu.

Prawo karne

Zdobądź wiedzę niezbędną do pracy w:

 • instytucjach wymiaru sprawiedliwości,
 • służbie więziennej,
 • kancelariach prawnych,
 • działach prawnych przedsiębiorstw.

Prawo nowych technologii i cyberprzestrzeni

Zdobądź wiedzę, którą wykorzystasz w:

 • korporacjach i startupach IT, fintech i e-commerce;
 • firmach zajmujących się sztuczną inteligencją;
 • branży gier komputerowych i e-sportu;
 • organizacjach związanych z cyberbezpieczeństwem.


CZEKAMY NA CIEBIE!

Potrzebujesz więcej informacji na temat studiów w WSKZ? Chcesz poznać dokładny plan z listą przedmiotów?

Czekamy na Twoje pytania:
E-mail: kontakt@studia-online.pl
Tel. +48 22 602 01 10


przejdź do spisu treści

Zasady rekrutacji


O przyjęcie na studia licencjackie mogą ubiegać się osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia są pozytywne wyniki egzaminu maturalnego  albo pozytywne wyniki egzaminu zagranicznego lub pozytywne wyniki kształcenia, potwierdzone świadectwem, dyplomem lub innym dokumentem, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Warunkiem wpisania na listę studentów Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego jest złożenie wymaganych dokumentów, uzyskanie decyzji administracyjnej Rektora o przyjęciu na studia (gdy jest ona wymagana; patrz: cudzoziemcy) oraz podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych. 

WSKZ zapewnia osobom z niepełnosprawnościami odpowiednio dostosowaną formę rekrutacji, zmieniając jej przebieg tak, by był dopasowany do ich potrzeb. Na studia wyższe mogą również być przyjęci kandydaci-cudzoziemcy, o ile złożą komplet dokumentów uprawniających do pobytu na terenie Rzeczypospolitej (zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów w tym zakresie).

W Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego istnieje również możliwość przeniesienia się na studia z innej uczelni. Student innej uczelni, w tym zagranicznej, może zostać przeniesiony na studia bez postępowania rekrutacyjnego. Zgodnie z Regulaminem Studiów kandydat taki zobowiązany jest do przedłożenia Prorektorowi ds. kształcenia wniosku wraz z uzasadnieniem, dokumentu z potwierdzeniem dotychczasowego przebiegu studiów (karty okresowych osiągnięć studenta z poprzedniej uczelni i zaświadczenia potwierdzającego posiadanie statusu studenta) i uzupełnienia ewentualnych różnic programowych.STUDIA LICENCJACKIE (I STOPNIA)

STUDIA MAGISTERSKIE (II STOPNIA)

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

STUDIA PODYPLOMOWE

WSKZ oferuje szeroki wybór kierunków studiów podyplomowych. To doskonała opcja dla tych, którzy już posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych, ale chcą rozszerzyć posiadane kompetencje lub zdobyć całkiem nowe umiejętności. Wybierając WSKZ, mogą zdecydować się na studia podyplomowe z jednej z poniższych kategorii:Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Jak znaleźć idealny kierunek studiów? Czy warto kierować się trendami?

Uwaga większości maturzystów skupia się na egzaminie dojrzałości i nic w tym dziwnego – to pierwszy tak ważny sprawdzian w ich życiu. Potem czeka ich jednak kolejny duży krok: wybór kierunku studiów.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane