Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Studia podyplomowe

 - inna niż studia wyższe i studia doktoranckie forma kształcenia, przeznaczona dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. By rozpocząć studia podyplomowe należy posiadać dyplom studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich. 

Różnice w wymaganiach formalnych każda uczelnia określa indywidualnie.

Po ich zakończeniu otrzymuje się świadectwo ukończenia studiów podyplomowych . Program kształcenia studiów podyplomowych wymagać może złożenia przez słuchacza pracy końcowej lub egzaminu końcowego. 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

logo-szkoly

Akademia Leona Koźmińskiego

logo-szkoly

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu

logo-szkoly

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

logo-szkoly

Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku - Białej

 • Adres:ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
 • Telefon:+48 33 8279682
 • Strona:http://www.ath.bielsko.pl
 • Rektor:dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH
logo-szkoly

Akademia WIT w Warszawie

logo-szkoly

Akademia WSB

logo-szkoly

Politechnika Morska w Szczecinie

logo-szkoly

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

logo-szkoly

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku

logo-szkoly

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGGW

logo-szkoly

Uczelnia Łazarskiego

logo-szkoly

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

 • Adres:al. Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań
 • Telefon:61 855 25 21
 • Strona:http://uap.edu.pl
logo-szkoly

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

logo-szkoly

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

logo-szkoly

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

logo-szkoly

Uniwersytet Gdański

logo-szkoly

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

logo-szkoly

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UAM

logo-szkoly

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie UJ

 • Adres:ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
 • Telefon:(12) 422 10 33 w. 1134, 1135
 • Strona:http://www.uj.edu.pl
logo-szkoly

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

logo-szkoly

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 • Adres:ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
 • Telefon:+48 52 389 28 11, 52 320 67 78
 • Strona:http://www.ukw.edu.pl
 • Rektor: prof. Janusz Ostoja-Zagórski
logo-szkoly

Uniwersytet Łódzki

logo-szkoly

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie UMCS

logo-szkoly

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

logo-szkoly

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

logo-szkoly

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

logo-szkoly

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

logo-szkoly

Uniwersytet Szczeciński

 • Adres:al. Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
 • Telefon:91 444 10 00
 • Strona:http://www.usz.edu.pl
 • Rektor:prof. dr hab. Edward Włodarczyk
logo-szkoly

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki WWSI

logo-szkoly

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT

logo-szkoly

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

logo-szkoly

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii

logo-szkoly

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane