Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Studia podyplomowe

 - inna niż studia wyższe i studia doktoranckie forma kształcenia, przeznaczona dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. By rozpocząć studia podyplomowe należy posiadać dyplom studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich. 

Różnice w wymaganiach formalnych każda uczelnia określa indywidualnie.

Po ich zakończeniu otrzymuje się świadectwo ukończenia studiów podyplomowych . Program kształcenia studiów podyplomowych wymagać może złożenia przez słuchacza pracy końcowej lub egzaminu końcowego. 

Akademia Morska w Szczecinie

logo-szkoly

Polecane Uczelnie