Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

INŻYNIERIA LOTNICZA I KOSMICZNA

Absolwenci studiów stopnia pierwszego kierunku posiadają specjalistyczną wiedzę inżynierską z zakresu funkcjonowania nowoczesnego przemysłu lotniczego i kosmicznego. Ponadto znają i rozumieją przepisy prawne oraz mechanizmy ekonomiczne.

stacjonarne I stopnia
profil: ogólnoakademicki
termin naboru: rekrutacja letnia
czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Obecnie przemysł lotniczy jest prężnie rozwijającą się dziedziną gospodarki, zarówno w skali całego kraju jak i na terenie województwa śląskiego. Szybko rozwijające się międzynarodowy port lotniczy w Katowicach-Pyrzowicach, który jest siedzibą wielu przedsiębiorstw lotniczych takich jak Linetech SA czy LS Technics Sp. z o.o., jak również Bielski Park Technologiczny w Bielsku Białej wymagają stałego dopływu absolwentów z kierunków lotniczych. 

Dotychczasowe kształcenie na studiach inżynierskich związane z lotnictwem odbywa się jedynie na specjalnościach kierunku transport i pozwala na kształcenie specjalistów wyłącznie w ściśle wybranych dziedzinach. Jednakże ciągły rozwój transportu lotniczego np. poprzez rozbudowę sieci pomniejszych lotnisk – w tym lotniska w Gliwicach (Trynek) czy Katowicach (Muchowiec) wraz z firmami niezbędnym do obsługi statków powietrznych (np. AIRCOM SA) wymaga specjalistów nie tylko ze ściśle wybranej specjalności, ale przygotowanych całościowo do pracy w szeroko pojętej branży lotniczej.

Ponadto na terenie metropolii śląskiej, która jest silnie uprzemysłowiona i posiada wiele ośrodków akademickich potrzebni są specjaliści – inżynierowie związani z projektowaniem (tworzeniem prototypów) czy modernizacją elementów budowy statków powietrznych. Dotyczy to zarówno specjalistów z dziedziny projektowania wspomaganego komputerowego (CAD), komputerowego wspomagania wytwarzania (CAM) jak również inżynierów wykonujących fizyczne elementy (np. tworzenie prototypowych modeli z drewna lub tworzyw sztucznych wykorzystywanych do badań aerodynamicznych). W ośrodkach badawczych i badawczo-naukowych znajdujących się na terenie Śląska są realizowane międzynarodowe projekty, gdzie niezbędna jest kadra inżynierska do ich realizacji i ukończenia. Projekty te, nie koncentrują się na jednej wąskiej specjalności, ale wymagają globalnego podejścia do zagadnień lotniczych. Dotyczą one zarówno badań eksploatacyjnych statków powietrznych np. inspekcji bezinwazyjnej trudno dostępnych miejsc (badania NDT), jak również mobilnych serwisów do obsługi sprzętu lotniczego (np. na lotniskach sportowych województwa śląskiego (Góra Żar, Częstochowa – Rudniki, Rybnik – Gotartowice, Bielsko-Biała – Kaniów oraz Aleksandrowice) czy laboratoriów badawczych stopów metali a kończąc na projektach związanych z pracą komputerową np. skanowanie i druk 3D. Tematyka tych prac ukazuje jak rozległa jest dziedzina lotnictwa i w jak wielu przedsiębiorstwach potrzebni są specjaliści związani z tym kierunkiem.

Ponadto należy uwzględnić, że znacznie wzrosło zainteresowanie Bezzałogowymi Statkami Powietrznymi np. policyjne patrole autostrad, monitorowanie torowisk, jak również amatorskie robienie fotografii i dlatego konieczna jest konserwacja i odpowiednia obsługa tego typu sprzętu. Potwierdzeniem tego jest cykliczna organizacja konferencji i sympozjów poświęconych tego typu zagadnieniom jak – Śląskie dni lotnictwa i dronów – organizowane przez Śląski Klaster Lotniczy.

Wobec powyższego oferowany kierunek studiów uzupełnia lukę rynkową w osobach specjalistów inżynierów, ze znajomością projektowania, materiałoznawstwa, budowy i eksploatacji statków powietrznych jak również logistyki transportu lotniczego. Prowadzenie tego typu studiów w Politechnice Śląskiej jest celowe i zasadne ze względu na jej tożsamość uniwersytetu technologicznego, w którym kształceni są studenci posiadający wysokospecjalizowaną wiedzę i umiejętności.

Na kierunku “Inżynieria Lotnicza i Kosmiczna” realizowane będą cztery ścieżki dyplomowania:

  • Projektowanie statków powietrznych
  • Eksploatacja i konstrukcje silników lotniczych
  • Materiałoznawstwo lotnicze
  • Logistyka lotnicza

Kierunek “Inżynieria Lotnicza i Kosmiczna” profil ogólnoakademicki będzie realizowany na następujących wydziałach Politechniki Śląskiej:

  • Transportu i Inżynierii Lotniczej,
  • Mechanicznym Technologicznym,
  • Inżynierii Materiałowej,
  • Automatyki, Elektroniki i Informatyki,
  • Inżynierii Środowiska i Energetyki,
  • Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktycznym.
Absolwenci studiów stopnia pierwszego kierunku – Inżynieria Lotnicza i Kosmiczna posiadają specjalistyczną wiedzę inżynierską z zakresu funkcjonowania nowoczesnego przemysłu lotniczego i kosmicznego, a w szczególności: projektowania, wytwarzania, zasad ich funkcjonowania jak i eksploatacji statków powietrznych czy obiektów kosmicznych, materiałów stosowanych do budowy statków powietrznych oraz logistyki transportu lotniczego. Ponadto znają i rozumieją przepisy prawne oraz podstawowe mechanizmy ekonomiczne dotyczące zasad ustrojowych państwa, z uwzględnieniem różnic dotyczących własnego regionu.

Odpowiednie przygotowanie ogólne m.in. z zakresu ekonomii, zasad zarządzania oraz specjalistyczne – inżynierskie, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności praktycznych, pozwalają im na szybkie przystosowanie się do indywidualnych warunków pracy, zarówno w dużych zakładach, jak również w średnich i małych przedsiębiorstwach z branży lotniczej. Absolwenci tego kierunku są zdyscyplinowani, o wysokim stopniu samodzielności i odpowiedzialności, potrafią wytwarzać konstruktywną atmosferę w miejscu pracy, posiadają umiejętności twórczego myślenia oraz traktowania napotkanych problemów. Dodatkowo rozumieją wieloaspektowo sytuację własnego regionu na tle sytuacji krajowej oraz międzynarodowej jak i posiadają umiejętności kompletowania informacji o funkcjonowaniu instytucji, w której są zatrudnieni.

Z okresu pobytu na uczelni absolwenci wynoszą pozytywne przyzwyczajenia w zakresie kontaktów międzyludzkich oraz sposobów wykonywania swojego zawodu.

więcej: https://rekrutacja.polsl.pl/kierunek/ilik/
 

Powiązane kierunki

AUTOMATYKA I ROBOTYKA PRZEMYSŁOWA

Absolwenci na kierunku Automatyka i Robotyka Przemysłowa są przygotowani do pracy w wielu gałęziach przemysłu oraz w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Bez problemu znajdują zatrudnienie w przemyśle jako inżynierowie z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych.

czytaj dalej

MECHATRONIKA

Absolwenci są przygotowani do pracy w zakładach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne, maszyny i urządzenia elektryczne oraz elektromaszynowe.

czytaj dalej

POWER ENGINEERING

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych

czytaj dalej

Inżynieria ogólna

Kierunek Inżynieria Ogólna to jedyny kierunek w Polsce, który obejmuje interdyscyplinarny program studiów związany z różnymi dyscyplinami inżynierskimi.

czytaj dalej

Modelowanie Komputerowe

Od roku akademickiego 2019/2020 Politechnika Śląska uruchamia nowy kierunek studiów Modelowanie Komputerowe, który stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu modelowania procesów energetycznych przy pomocy nowoczesnych technik komputerowych.

czytaj dalej

Automatyka i robotyka

Umiejętności zdobyte w trakcie studiów są wykorzystywane w projektowaniu i programowaniu układów sterowania o szerokim spektrum zastosowań, od procesów przemysłowych do inteligentnych budynków, w programowaniu robotów przemysłowych, robotów mobilnych i zespołów urządzeń autonomicznych.

czytaj dalej

Analityka biznesowa

Absolwenci kierunku analityka biznesowa posiadają szeroką wiedzę z zakresu metod analizy danych biznesowych, służących do przetwarzania danych w informacje istotne dla podejmowania decyzji oraz wspomagania przedsiębiorstw i pozostałych organizacji gospodarczych, w lepszym rozumieniu ich działalności oraz otoczenia rynkowego.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane