Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Policealne Studium Architektury

 • Adres:ul. Hallera 12, 07-412 Ostrołęka
 • Telefon:(029) 766 89 24
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

technik architekt

Policealne Studium Biznesu i Języków Obcych "Lingwista"

pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

technik prac biurowych

Policealne Studium Ekonomiczne

 • Adres:ul. Stawki 4, 00-193 Warszawa
 • Telefon:(022) 831 16 83
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

technik ekonomista

Policealne studium Ekonomiczne

 • Adres:ul. Chłodna 36/46, 00-872 Warszawa
 • Telefon:(022) 620 93 44
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

technik ekonomista
technik handlowiec
technik ochrony fizycznej osób i mienia

Policealne Studium Elektroniczne

 • Adres:ul. gen. Zajączka 7, 00-518 Warszawa
 • Telefon:(022) 39 12 23
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

technik elektronik
technik informatyk

Policealne Studium Geodezyjno-Drogowe

 • Adres:ul. Szanajcy 5, 03-481 Warszawa
 • Telefon:(022) 619 47 13
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

technik geodeta

Policealne Studium Informacji Archiwistyki i Księgarstwa

 • Adres:ul. Żeromskiego 81, 01-822 Warszawa
 • Telefon:(022) 834 72 01
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

technik archiwista
technik informacji naukowaj
technik księgarstwa

Policealne Studium Kosmetyczne

 • Adres:ul. Rakowiecka 2d, 01-038 Warszawa
 • Telefon:(022) 849 55 08
 • Email:rybitwa@zigzag.pl
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

technik usług kosmetycznych

Policealne Studium Kosmetyczne

 • Adres:ul. Hallera 12, 07-412 Ostrołęka
 • Telefon:(029) 766 89 24
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

technik usług kosmetycznych

Policealne Studium Zawodowe

 • Adres:ul. Złota 58, 00-821 Warszawa
 • Telefon:(022) 620 11 41
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

technik bhp

Policealne Studium ZDZ

pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

technik hotelarstwa
technik obsługi ruchu turystycznego
technik organizacji reklamy
technik usług kosmetycznych

Polska Akademia Nauk

Prymus

 • Adres:ul. Poznańska 13 Warszawa
 • Telefon:(0-22) 626 83 41
pokaż kierunki studiów

Języki na uczelni:

angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

Prywatne Policealne Studium

 • Adres:ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa
 • Telefon:(022) 667 35 02, 667 28 74
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

technik bhp
technik hotelarstwa
technik obsługi turystycznej
technik rachunkowości

Prywatne Policealne Studium Farmaceutyczne

 • Adres:ul. Rakowiecka 23, 02-517 Warszawa
 • Telefon:(022) 849 45 12 w. 24,23
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

technik farmaceutyczny

Prywatne Policealne Studium Reklamy

 • Adres:ul. Promienista 12 a, 02-428 Warszawa
 • Telefon:(022) 620 09 61
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

technik reklamy wystawienniczej

Prywatne Policealne Studium Turystyki, Języków Obcych i Zarządzania

 • Adres:ul. F. Jolit-Curie 14, 02-067 Warszawa
 • Telefon:(022) 844 33 99
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

technik handlowiec
technik obsługi ruchu turystycznego
technik prac biurowych

Prywatne Studium Techniki Dentystycznej

 • Adres:ul. Popłacińska 37, 09-401 Płock
 • Telefon:(024) 262 48 77
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

technik dentystyczny
technik fizjoterapii

Pygmalion - Szkoła Języków Obcych

 • Adres:ul. Francuska 21/5 Warszawa
 • Telefon:(0-22) 616 20 60
pokaż kierunki studiów

Języki na uczelni:

włoski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, szwedzki

Studium Języków Obcych WCSRN

 • Adres:ul. Mokotowska 48 Warszawa
 • Telefon:(0-22) 628 82 81
pokaż kierunki studiów

Języki na uczelni:

włoski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane