Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Studia w Chełmie

Chełm jest miastem na prawach powiatu, w którym zamieszkuje około 70 tys. mieszkańców na obszarze 35,28 km2.

Jako miasto przygraniczne pełni rolę centrum przemysłowo - usługowo - tranzytowego. Chełm położony jest w odległości 29 km od przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku, 72 km od przejścia granicznego w Zosinie oraz 92 km od przejścia granicznego w Hrebennem. Miasto jest ważnym węzłem komunikacyjnym - tędy przebiega międzynarodowy szlak komunikacyjny:

Paryż - Berlin - Warszawa - Chełm - Kijów,

łączący najkrótszą trasą Europę Zachodnią z Ukrainą.

Chełm położony jest na terenie historycznej Rusi Czerwonej. Miasto królewskie lokowane w 1392 roku, do czasu rozbiorów położone w województwie ruskim. Należało do starostwa chełmskiego w 1570 roku[3]. Chełm uzyskał prawo składu w 1541 roku. Miasto rządowe Królestwa Kongresowego, położone było w 1827 roku w powiecie chełmskim, obwodzie krasnostawskim województwa lubelskiego. Stolica historycznej ziemi chełmskiej, guberni chełmskiej, województwa chełmskiego 1975–1998 i kilkakrotnie powiatu.

Miasto wyróżnia się bogatą historią dawnego styku trzech kultur: polskiej, ruskiej i żydowskiej.

Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”

logo-szkoly

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

logo-szkoly

Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im.Władysławy Szoc w Chełmie

logo-szkoly

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Chełmie

logo-szkoly

Szkoły Policealne TEB Edukacja w Chełmie

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie

logo-szkoly

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane