Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Warszawska Szkoła Reklamy WSR

Warszawska Szkoła Reklamy WSR


Warszawska Szkoła Reklamy jest – w najlepszym tego słowa znaczeniu – szkołą zawodową. Przygotowujemy naszych absolwentów do pracy w branży reklamowej i służących komunikacji branżach pokrewnych: grafice, fotografii, filmie, PR, marketingu. Rozważania teoretyczne, badania i konferencje naukowe stanowią margines naszej działalności. Stawiamy na rozwój praktycznych umiejętności naszych wychowanków będących odpowiedzią na rzeczywiste zapotrzebowanie rynku pracy. Pomagamy przemienić je w kompetencje udokumentowane i sprawdzone w działaniu.


JAK DZIAŁAMY?


Nauka ma charakter praktyczny, większość zajęć ma formę ćwiczeń i warsztatów, wykłady są ograniczone do minimum; rzecz w tym, by szlifować zdolności i utrwalać pozyskane umiejętności poprzez realizację zaplanowanych zadań, samodzielne poszukiwanie rozwiązań i – tak! – popełnianie błędów; nauka na własnych błędach bywa wstydliwa i bolesna, ale jest niezwykle skuteczna – gdzie jeśli nie w szkole jest właśnie miejsce na owe pouczające potknięcia, korygowane przez doświadczonych praktyków; dobra teoria to teoria, która ma praktyczne zastosowania, inna nas nie interesuje;

Wiele osób zapisujących się do szkoły jest świadomych swoich uzdolnień i ma sprecyzowane zainteresowania – zadaniem szkoły w stosunku do nich jest dalszy rozwój, szczególnie w kierunku branżowych kompetencji i budowania poczucia własnej wartości; w stosunku do osób, które przychodząc do WSR mają postawę poszukiwania własnej drogi, talentów i predyspozycji zadaniem szkoły jest indywidualna praca nad samopoznaniem i świadomością twórczą; nasze metody pracy opieramy na wynikach nowych badań psychopedagogicznych, które dowodzą, że kreatywności można się nauczyć a każdy człowiek posiada indywidualne predyspozycje i uzdolnienia, których rozwój gwarantuje poczucie spełnienia i satysfakcji;

Dzięki zadaniowym i projektowym metodom pracy każdy wychowanek szkoły już w trakcie nauki tworzy autorskie portfolio – teczkę prac (w formie elektronicznej i print), która jest najlepszym dowodem jego talentów, posiadanych aktualnie umiejętności i świadectwem konsekwentnego rozwoju twórczego;

zajęcia w WSR prowadzą specjaliści-praktycy, pracujący na co dzień w branży reklamowej lub w firmach z tą branżą współpracujących; akademicy stanowią niewielki procent naszej kadry; copywritingu uczy copywriter, warsztaty dziennikarskie prowadzi dziennikarz, strategie PR prowadzi PR-wiec i ex-rzecznik prasowy rządu polskiego, warsztaty scenariuszowe scenarzysta, a pracownię fotografii reklamowej – fotograf zarabiający pieniądze na współpracy z agencjami reklamowymi i właściciel renomowanego studia fotografii reklamowej;

Program szkoły i poszczególnych zajęć dwa razy w roku dostosowywany jest do aktualnych trendów i potrzeb rynku pracy; za jego sformułowanie i realizację odpowiadają osoby, które są pracodawcami lub doświadczonymi pracownikami w firmach działających i na co dzień walczących o swoją pozycję na rynku;

Ogromne znaczenie mają w WSR praktyki zawodowe; organizujemy je we współpracujących ze szkołą firmach branży medialnej i reklamowej; ponieważ są to stali i sprawdzeni partnerzy mamy pewność, że podczas praktyk – zawsze związanych z realizowaną w szkole specjalizacją – nasi słuchacze nie parzą kawy; WSR jest organizatorem praktyk, co oznacza, że to szkoła bierze na siebie odpowiedzialność za ich jakość, przydatność i atrakcyjność oraz gwarantuje każdemu słuchaczowi miejsce (nie trzeba „załatwiać” ich samemu!).


SPECJALIZACJE I TRYBY NAUKI


Zapisując się do szkoły wybierz jedną z dziewięciu specjalizacji:

W ramach specjalizacji Animacja zdobędziesz wiedzę o klasycznych i nowoczesnych technikach rejestracji i przetwarzania obrazu wizualnego. Tematyka zajęć pozwala zapoznać się z metodami i prezentacjami grafiki, animacji figur i postaci wykorzystujących zarówno animacje 2D, jak i animacje 3D dla potrzeb modelowania przestrzennego. Poznasz podstawy technik animacji klasycznej: rysunkowej, kukiełkowej, poklatkowej oraz komputerowej w programach Flash, AfterEffects, 3dSmax. Będziesz specjalistą motion designu: nauczysz się tworzyć czołówki, tyłówki, teledyski i belki oraz efekty specjalne – niezbędne elementy produkcji telewizyjnych i filmowych.

więcej...

W ramach specjalizacji Wizaż i charakteryzacja nauczysz się wykonywać profesjonalne makijaże, fryzury i stylizacje do sesji fotograficznych, programów telewizyjnych czy dla prywatnych klientów. Zdobędziesz wiedzę na temat teorii koloru oraz właściwości dziennego i sztucznego oświetlenia. Otrzymasz wiedzę z kreowania własnego wizerunku oraz osób publicznych. Nauczysz się charakteryzacji: wykonywania sztucznych ran np.: śladów po postrzałach. Poznasz narzędzia charakteryzatorskie z pomocą których stworzyć zombie, czarownicę czy potwora. Zdobędziesz wiedzę z zakresu historii mody i ubioru.

więcej...

Podstawą specjalności Fotografia artystyczna i reklamowa jest klasyczna fotografia portretowa, modowa i dokumentalna realizowana metodami analogowymi i cyfrowymi. Szczególny nacisk położony - jest na zdobywanie umiejętności związanych z fotografią reklamową i kreacyjną. Będziesz mógł korzystać ze szkolnego studia fotograficznego, ciemni, aparatów cyfrowych i analogowych, a także wyposażenia Broncolor bezpłatnie prze 24 godziny na dobę. Nabędziesz umiejętność kreatywnego wykorzystania światła, współpracy z modelkami i modelami oraz organizowania pracy zespołu biorącego udział w sesji fotograficznej. Zdobędziesz wiedzę w zakresie kreacyjnych możliwości fotografii w zakresie reklamy.

więcej...

Przedmioty w ramach specjalizacji Produkcja filmowa i telewizyjna nuczą Cię zarządzać procesem produkcji filmowej, telewizyjnej oraz produkcji reklamy. Dowiesz się jak tworzyć plan finansowy i kosztorys produkcji, pozyskiwać finansowanie ze źródeł publicznych, niepublicznych, koprodukcji oraz programów międzynarodowych; zdobędziesz umiejętność współpracy z osobami i organizacjami niezbędnymi do powstania dzieła filmowego. Poznasz rynek filmowy w Polsce oraz podstawy prawne produkcji filmowej, tj. prawo autorskie, prawo własności intelektualnej, prawo filmowe oraz bezpieczeństwo i higienę pracy na planie filmowym. Nauczysz się tworzyć niezbędne dokumenty produkcyjne dla okresu developmentu, preprodukcji, zdjęciowego i postprodukcji. Zdobyta wiedza pozwoli Ci ocenić i przetworzyć scenariusz filmowy, zrealizować go, wypromować, zorganizować premierę i dystrybucję.

więcej...

Program obejmuje zagadnienia z zakresu grafiki komputerowej i tradycyjnej, wektorowej i rastrowej, 2D I 3D. Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę na temat kompozycji i doboru kolorów, pogłębisz wrażliwość estetyczną i znajomość narzędzi print produkcji. Na warsztatach rysunkowych, malarskich i rzeźbiarskich rozwiniesz umiejętności manualne pod okiem profesjonalistów. Podczas zajęć poznasz także zasady projektowania reklam prasowych, zewnętrznych, ambientu i opakowań, a także identyfikacji wizualnej oraz podstawy wystawiennictwa. Znajdą się tu także przedmioty z zakresu typografii, poligrafii i P.O.S.

więcej...

Tematyka specjalizacji Multimedia pozwala zdobyć umiejętności projektowania na potrzeby mediów elektronicznych, w szczególności audiowizualnych (telewizja, internet, kino, elektroniczne nośniki outdoorowe, indoorowe i mobilne). W ramach zajęć zdobędziesz wiedzę na temat projektowania graficznego, kompozycji, typografii, teorii barw i animacji. Zgłębisz także wiedzę z zakresu historii sztuki, kompozycji brył i płaszczyzn, a także będziesz uczestniczyć w kreatywnych warsztatach rozwijających wyobraźnię i twórcze myślenie.

więcej...

Tematyka specjalności Realizacja filmowa i telewizyjna obejmuje naukę całego procesu twórczego produkcji filmowej, telewizyjnej i reklamowej. Poznasz obsługę sprzętu do realizacji wizji i fonii (kamery, krany, steadicamy, jazdy, mikrofony) wykorzystywanego do realizacji różnych form filmowych (reportaż, dokument, fabuła, teledysk, film reklamowy). W trakcie zajęć nauczysz się tworzyć koncepcje filmowe od scenariusza, scenopisu i storyboardu przez zagadnienia związane z reżyserią, oświetleniem planu zdjęciowego, barwą, reżyserii dźwięku, oprawą muzyczną, sztuką operatorską i montażem aż do zagadnień związanych z prawami autorskimi i organizacją produkcji filmowej i telewizyjnej.

więcej...

Ta specjalizacja to coś dla tych, którzy nie lubią ograniczeń. Specjalizacja Realizacje intermedialne jest połączeniem fotografii, filmu i animacji – koncentruje się na przekazaniu wiedzy i umiejętności pozwalających samodzielnie podejmować działania intermedialne. Tutaj nauczysz się integrować różne elementy komunikacji wizualnej i audiowizualnej. Swoje umiejętności będziesz mógł wykorzystać przy realizacji autorskich projektów artystycznych, jak również podczas pracy nad crossmedialnymi zleceniami komercyjnymi. Poznasz możliwości nowoczesnych technik i technologii do rejestracji, edycji i emisji obrazu oraz dźwięku i nabędziesz niezbędne umiejętności techniczne.

więcej...


TRYBY NAUKI


  • dzienny
  • weekendowy (sobotnio-niedzielny)
  • zaoczny
  • indywidualny tryb nauki (zarezerwowany dla osób równolegle studiujących lub aktywnych zawodowo).
  • kursy kompetencyjne

Zawody na uczelni:

animacja filmowa
charakteryzacja i wizaż
fotografia artystyczna
produkcja filmowa i telewizyjna
projektowanie graficzne
publikacje multimedialne
realizacja obrazu filmowego
realizacje intermedialne

Główny adres uczelni


telefon:
+48 22 855 00 50
+48 22 644 28 58
+48 22 641 04 06
+48 509 110 077 (nie obsługuje SMS)
fax: +48 22 644 28 58

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek 8:30 – 18:30
wtorek 8:30 – 18:30
środa 8:30 – 18:30
czwartek 8:30 – 18:30
piątek 8:30 – 18:30
sobota 8:30 – 15:30
niedziela 8:30 – 15:30

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane