Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Detektywistyka i kryminalistyka

Program specjalności Detektywistyka i kryminalistyka na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest tak skonstruowany, aby absolwenci zostali wyposażeni w gruntowną wiedzę pozwalającą na wykonywanie obowiązków zawodowych w organizacjach zajmujących się zwalczaniem przestępczości.

studia magisterskie na kieruneku Bezpieczeństwo wewnętrzne 
 w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
czas trwania: 4 semestry
studia dzienne i zaoczne

Oferta studiów magisterskich w zakresie Detektywistyka i kryminalistyka adresowana jest do absolwentów, którzy chcą uzupełnić i poszerzyć wiedzę, umiejętności i szereg kompetencji uzyskanych w przebiegu dotychczasowej edukacji.

Służą temu nabyte umiejętności przeprowadzania oględzin miejsc przestępstw (kradzieży, rozboju, znalezienia zwłok, wypadku drogowego), znajomość procedur pre i postanalitycznych wyodrębniania toksyn z materiału bilogcznego, znajomość metod analizy toksykologicznej w diagnostyce zatruć. Ważnym komponentem programu studiów jest aspekt prowadzenia działalności detektywistycznej, obszary prawnej regulacji jej prowadzenia oraz odpowiedzialnść karna i cywilna, prawa i obowiązki detektywa.


Przedmioty specjalnościowe:

 • medycyna i toksykologia sądowa,
 • metody informatyczne w kryminalistyce,
 • prawa i obowiązki detektywa,
 • działalność gospodarcza w zakresie usług detektywistycznych,
 • metodologia kryminalistyczno-śledcza.

więcej...


Atuty specjalności

 • Zawód detektywa
  Profesjonalne przygotowanie do wykonywania zawodu detektywa.
  Zdobycie specjalistycznej, praktycznej wiedzy związanej ze świadczeniem usług detektywistycznych.

 • Zajęcia praktyczne
  Praktyczne zajęcia m.in. z zakresu przeprowadzania okazania osób, z wykorzystaniem lustra fenickiego (obserwacyjnego), oględzin miejsca zdarzenia (w tym miejsca znalezienia zwłok), przesłuchania świadka, podejrzanego, przeprowadzania badań poligraficznych, ujawniania i zabezpieczania śladów dermatoskopijnych, traseologicznych.

 • Laboratorium Kryminalistyki
  Będziesz brać udział w zajęciach w nowocześnie wyposażonym Laboratorium Kryminalistycznym

 • Kadra
  Zajęcia prowadzone przez ekspertów, praktyków opiniujących m.in. nowe wynalazki z zakresu techniki kryminalistycznej.

 • Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii
  Możliwość uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez prężnie działające Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii 

 • Studia zagraniczne
  W ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne semestr studiów można odbyć za granicą (program Erasmus +).


Co po studiach?

Kierunek studiów Detektywistyka i kryminalistyka oferuje ciekawe możliwości rozwoju i atrakcyjne perspektywy zawodowe na przyszłość. Absolwenci, którzy ukończą studia magisterskie są odpowiednio przygotowani do podjęcia pracy w służbach specjalnych, mundurowych oraz agencjach detektywistycznych.

Absolwenci specjalności Detektywistyka i kryminalistyka znajdą zatrudnienie w:

 • Policji,
 • Straży Miejskiej,
 • Straży Granicznej,
 • agencjach ochrony i detektywistycznych,
 • służbach specjalnych.

Zobacz naszą pełną listę obszarów zatrudnienia 


Sylwetka Absolwenta

Podejmując edukację w zakresie detektywistyki z elementami kryminalistyki na studiach II (studiach magisterskich) zdobędziesz niezbędne umiejętności z zakresu przeprowadzania śledztw, do podejmowania działań prewencyjnych, dowiesz się więcej na temat pracy detektywa.

Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • medycyny i toksykologii sądowej,
 • metod i technik działań detektywa,
 • kryminalistyki, badań i logiki kryminalistycznej,
 • działalności gospodarczej w ramach usług detektywistycznych,
 • informatyki śledczej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • agencjach detektywistycznych,
 • podmiotach zajmujących się ochroną osób i mienia,
 • służbach mundurowych (Policja, Straż Graniczna, Straż Miejska),
 • służbach specjalnych,
 • laboratoriach kryminalistycznych.

Ponadto absolwent, po spełnieniu wymogów formalnych określonych w Ustawie o usługach detektywistycznych, może podjąć działalność indywidualną jako detektyw.
 

Powiązane kierunki

ENERGETYKA - studia I stopnia

Celem kierunku jest wykształcenie inżynierów, którzy będą przygotowani w obszarach systemów energetycznych do pracy w zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii, inżynierów posiadających kompetencje pozwalające na podjęcie pracy w różnych segmentach gospodarki, zarówno w charakterze pracownika etatowego jak i przedsiębiorcy podejmującego ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w swoim imieniu.

czytaj dalej

Bezpieczeństwo i higiena pracy - studia I stopnia w Katowicach

Studia zapewniają uzyskanie wiedzy podstawowej i specjalistycznej niezbędnej do wykonywania zawodu w służbach BHP. Standardy europejskie wymagają od służb BHP wysokich kwalifikacji technicznych i najnowszej wiedzy specjalistycznej związanej ze stosowaniem norm w zakresie bezpieczeństwa pracy

czytaj dalej

Psychokryminalistyka studia licencjackie we WSZOP

Studia z zakresu psychokryminalistyki mają charakter interdyscyplinarny. Na program składają się m.in. zagadnienia z takich obszarów kształcenia jak prawo karne, kryminalistyka, socjologia oraz psychologia zapewniające zdobycie wiedzy niezbędnej do pracy w Policji, sądach, ośrodkach edukacyjno-wychowawczych, służbach interwencyjnych oraz w służbie więziennej.

czytaj dalej

Migracje w aspekcie bezpieczeństwa - studia II stopnia

Celem studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne – Migracje w aspekcie bezpieczeństwa jest praktyczne przygotowanie wysokokwalifikowanych absolwentów do pracy w służbach ochrony bezpieczeństwa państwa (Policji, Straży Granicznej, ABW), w sztabach zarządzania kryzysowego oraz w służbach ratowniczych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane