Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Studia artystyczne

Akademia sztuk pięknych (ASP) – uczelnia kształcąca na kierunkach powiązanych z szeroko rozumianą sztuką, w obrębie dziedziny: sztuki plastyczne, która obecnie dzieli się na dyscypliny: "sztuki piękne", "sztuki projektowe" i "konserwacja i restauracja dzieł sztuki".

Jednak tradycją w Polsce jest to, że obowiązująca ogólna nazwa "Akademia Sztuk Pięknych", określa ogólnie szkołę wyższą, łączącą całe spektrum kształcenia plastycznego, zazwyczaj na kierunkach: malarstwo, grafika, rzeźba (to sztuki piękne) oraz: architektura wnętrz, wzornictwo, film, fotografia, scenografia, ubiór, szkło, ceramika (to "sztuki projektowe") oraz edukacja artystyczna. W wyniku zmiany ustawy o szkolnictwie wyższym ASP mogą być przekształcane w uniwersytety przymiotnikowe.

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

logo-szkoly

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

logo-szkoly

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

logo-szkoly

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

logo-szkoly

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

logo-szkoly

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

logo-szkoly

Akademia Sztuki w Szczecinie

logo-szkoly

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

logo-szkoly

Krakowskie Szkoły Artystyczne

logo-szkoly

Międzynarodowe Studium Dziewulskich - Policealna Szkoła Charakteryzacji, Efektów Specjalnych F/X, Protetyki, Wizażu i Stylizacji

logo-szkoly

Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu

logo-szkoly

Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI

logo-szkoly

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie UKEN

logo-szkoly

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie UMCS

logo-szkoly

Uniwersytet Zielonogórski

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi WSSIP

logo-szkoly

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane