Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

AUTOMATYKA I ROBOTYKA PRZEMYSŁOWA

Absolwenci na kierunku Automatyka i Robotyka Przemysłowa są przygotowani do pracy w wielu gałęziach przemysłu oraz w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Bez problemu znajdują zatrudnienie w przemyśle jako inżynierowie z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych.

stacjonarne/niestacjonarne I stopnia
profil: ogólnoakademicki
termin naboru: rekrutacja letnia
czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Od 4. semestru, w zależności od dokonanego wyboru,  studia prowadzone są w ramach jednej z dwóch ścieżek dyplomowania:

Automatyzacja Przemysłowa

 • Kluczowe umiejętności zdobywane w ramach ścieżki:
 • projektowanie podstawowych układów automatyki przemysłowej,
 • aplikacja przemysłowych sieci informatycznych,
 • programowanie sterowników PLC,
 • ocena bezpieczeństwa maszynowego zapewniająca wymagany poziom bezpieczeństwa,
 • diagnostyka układów technicznych,
 • dobór sensorów do pozyskiwania informacji przez układ automatyki.

Robotyka Przemysłowa

 • Kluczowe umiejętności zdobywane w ramach ścieżki:
 • rozwiązywanie problemów związanych z robotyzacją procesu produkcyjnego,
 • dobór robotów przemysłowych oraz ich konfiguracja sprzętowa,
 • projektowanie podstawowego systemu zrobotyzowanego z robotami stacjonarnymi i mobilnymi,
 • projektowanie podstawowych narzędzi technologicznych robotów,
 • modelowanie otoczenia robotów oraz współczesne narzędzia wspomagające inżyniera robotyka,
 • programowanie on-line i off-line robotów przemysłowych w odniesieniu do zagadnień praktycznych.

Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka Przemysłowa posiadają umiejętności w zakresie analizy, projektowania oraz konstruowania układów i systemów automatyki przemysłowej, sterowania, a także oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej. Są oni przygotowani do rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki w przemyśle. Potrafią opracowywać własne, proste aplikacje programowania sterowników logicznych, sieci komputerowych i sieci przemysłowych oraz projektować układy automatyki i systemy sterowania.

Absolwenci na kierunku Automatyka i Robotyka Przemysłowa są przygotowani do pracy w wielu gałęziach przemysłu oraz w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Bez problemu znajdują zatrudnienie w przemyśle jako inżynierowie z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych. Znaczna liczba godzin przewidzianych w programie studiów prowadzona jest w formie zajęć praktycznych w profesjonalnie wyposażonych laboratoriach i pracowniach Wydziału. Specjalności prowadzone w ramach kierunku w pełni uwzględniają aktualne potrzeby rynku pracy, a często organizowane przez partnerów przemysłowych szkolenia i warsztaty, powodują, że niejednokrotnie Student jeszcze podczas procesu kształcenia podejmuje współpracę z przemysłem.

więcej: https://rekrutacja.polsl.pl/kierunek/airp-stnst-i/
 

Powiązane kierunki

INŻYNIERIA LOTNICZA I KOSMICZNA

Absolwenci studiów stopnia pierwszego kierunku posiadają specjalistyczną wiedzę inżynierską z zakresu funkcjonowania nowoczesnego przemysłu lotniczego i kosmicznego. Ponadto znają i rozumieją przepisy prawne oraz mechanizmy ekonomiczne.

czytaj dalej

MECHATRONIKA

Absolwenci są przygotowani do pracy w zakładach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne, maszyny i urządzenia elektryczne oraz elektromaszynowe.

czytaj dalej

POWER ENGINEERING

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych

czytaj dalej

Inżynieria ogólna

Kierunek Inżynieria Ogólna to jedyny kierunek w Polsce, który obejmuje interdyscyplinarny program studiów związany z różnymi dyscyplinami inżynierskimi.

czytaj dalej

Modelowanie Komputerowe

Od roku akademickiego 2019/2020 Politechnika Śląska uruchamia nowy kierunek studiów Modelowanie Komputerowe, który stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu modelowania procesów energetycznych przy pomocy nowoczesnych technik komputerowych.

czytaj dalej

Automatyka i robotyka

Umiejętności zdobyte w trakcie studiów są wykorzystywane w projektowaniu i programowaniu układów sterowania o szerokim spektrum zastosowań, od procesów przemysłowych do inteligentnych budynków, w programowaniu robotów przemysłowych, robotów mobilnych i zespołów urządzeń autonomicznych.

czytaj dalej

Analityka biznesowa

Absolwenci kierunku analityka biznesowa posiadają szeroką wiedzę z zakresu metod analizy danych biznesowych, służących do przetwarzania danych w informacje istotne dla podejmowania decyzji oraz wspomagania przedsiębiorstw i pozostałych organizacji gospodarczych, w lepszym rozumieniu ich działalności oraz otoczenia rynkowego.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane