Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

„Apeiron” – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie

„Apeiron” – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie

Rok założenia: 2005

przejdź do spisu treści

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” powstała, by kształcić w zakresie szeroko rozumianego porządku oraz bezpieczeństwa w wymiarze społecznym oraz indywidualnym. Naszym celem jest dostarczanie studentom kompleksowej wiedzy i umiejętności praktycznych, które pozwolą osiągać sukcesy w sektorze bezpieczeństwa publicznego i prywatnego.

Naszą domeną są studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (studia licencjackie oraz studia magisterskie). Stawiamy na wszechstronny rozwój studentów, każdemu z nich dostarczając narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Studia, prowadzone są zgodnie z nowoczesnym, przystosowanym do otaczających nas realiów programem nauczania, pozwalającym zarówno zgłębić podstawy teoretyczne bezpieczeństwa publicznego – prawne, ekonomiczne, a także psychologiczne, czy też filozoficzne, jak również zdobyć kompetencje przydatne w pracy zawodowej. Nasi studenci mają szansę uczestniczyć między innymi w zajęciach związanych z antyterroryzmem, prawem międzynarodowym, kryminalistyką i kryminologią, czy też w zajęciach strzeleckich, z zakresu sztuk walk oraz taktyki i technik interwencji. Zapewniamy również szeroki wybór specjalizacji, dostosowanych do zróżnicowanych zainteresowań i potrzeb zawodowych.

Nieustannie poszerzamy swoją ofertę edukacyjną. Na dzień dzisiejszy posiadamy trzy jednostki, co sprawia, że możliwe są studia w Krakowie, Katowicach lub Wrocławiu – zgodnie z własnymi potrzebami. Niezależnie od tego, czy student wybierze się na studia w Katowicach (w naszym Wydziale Zamiejscowym), czy w Krakowie (w naszej Głównej Siedzibie) – otrzyma wykształcenie, które otworzy przed nim nowe perspektywy zawodowe.

Wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swoich kompetencji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego zachęcamy do bliższego zapoznania się z naszą ofertą. Do rekrutacji przystąpić można zarówno osobiście, odwiedzając dziekanat w Krakowie, Katowicach lub Wrocławiu, czy też za pośrednictwem Internetu.


Zalety studiowania w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”

 • Niszowe specjalności, w których poszukiwani są pracownicy.
 • Możliwość płatności w ratach miesięcznych.
 • Zgrupowania sportowe.
 • Duża baza przedmiotów specjalistycznych.
 • Indywidualne podejście do studenta.
 • Kadra dydaktyczna składająca się z profesjonalistów, którzy kładą duży nacisk na wiedzę praktyczną.
 • Branżowa uczelniana biblioteka.

Trwa nabór na nowy akademicki

Zapraszamy do zapoznania się z opisami naszych kierunków i specjalności oraz z zasadami rekrutacji.


Opis kierunków

PRAWO

Szukasz dobrej edukacji prawniczej, która przygotuje Cię na każdą okoliczność?

Zapraszamy na jednolite, pięcioletnie studia o profilu praktycznym w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron. To jedyny taki kierunek w Krakowie! Został specjalnie zaprojektowany w taki sposób, abyś był gotowy na zmieniający się rynek pracy i prawa. Co nas wyróżnia?

Działalność prawna, kariera biznesowa, a może badanie innych możliwości w tym zakresie? Nasz program da ci narzędzia potrzebne do doskonalenia się w tym kierunku. Wychodzimy poza schemat i oprócz wiedzy i praktyki oferujemy Ci rozwój kompetencji osobistych, interpersonalnych i intelektualnych.

Jesteśmy w pełni otwarci na udogodnienia dla naszych studentów. Uczelnia znajduje się w ścisłym centrum miasta. Dziekanat czynny jest codziennie od 9 do 17. Ponadto istnieją rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami.

Kładziemy ogromny nacisk na kształcenie praktyczne – takie zajęcia zaczynają się już w drugim semestrze. Wierzymy, że student po ukończeniu kierunku powinien w pełni odnaleźć się nie tylko na rynku pracy, ale przede wszystkim w ciągle zmieniającym się świecie prawa. Dlatego kształcimy wielokierunkowo, z indywidualnym podejściem. Umiejętności przystosowania się do ciągłych zmian, świadomość odpowiedzialności, skutki prawne i potrzeba ciągłego doskonalenia siebie. To zyskują nasi studenci.

Ukończenie studiów umożliwia absolwentowi nie tylko realizację dowolnej aplikacji prawniczej, ale także kontynuowanie edukacji i podjęcie się studiów trzeciego stopnia. Absolwent będzie miał również kompetencje do pracy w różnych jednostkach organizacyjnych na stanowiskach związanych z obsługą prawną oraz możliwość samodzielnego wykonywania wybranego zawodu prawniczego.

Jeśli interesują Cię innowacyjne, jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo, które przygotują Cię na każdą ewentualność w tym sektorze – zapisz się już dzisiaj. Apeiron.

PSYCHOLOGIA

Podstawowym celem kształcenia studentów na kierunku Psychologia jest organizacja wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania, analizowania i nazywania zjawisk psychologicznych oraz planowania, organizowania, realizacji i oceny skutków różnych form pomocy psychologicznej w zakresie rozwiązywania problemów psychologicznych o charakterze jednostkowym i społecznym.

Studia na kierunku Psychologia sprzyjają rozwojowi osobistemu studenta oraz przygotowują go przede wszystkim do praktycznego wykonywania zawodu psychologa. Zajęcia obligatoryjne obejmują podstawowe działy psychologii, a zajęcia fakultatywne pozwalają na rozwijanie indywidualnych zainteresowań.

Studenci kończący jednolite studia magisterskie dysponują szeroką wiedzą z psychologii ogólnej, pogłębioną o wybrany obszar psychologii, np. społecznej, ekonomicznej, biznesowej, wychowawczej, klinicznej dziecka, rodziny, człowieka dorosłego. Absolwenci kierunku otrzymują tytuł zawodowy magistra psychologii.

Na studia psychologiczne zapraszamy do siedziby WSBPI „Apeiron” w Krakowie. Oferowane przez naszą uczelnię studia magisterskie na kierunku Psychologia zostały ujęte w profilu praktycznym. Duży nacisk kładziemy na kształtowanie praktycznych umiejętności zawodowych, co przekłada się nie tylko na dużą łatwość znalezienia satysfakcjonującego zatrudnienia, ale przede wszystkim na faktyczną umiejętność pracy z pacjentem.

W ramach realizowanego programu nauczania nasi studenci:

 • rozwijają kompetencje ułatwiające prace z ludźmi,
 • poznają specyfikę kontaktu w relacji pomagania,
 • uczą się prowadzenia diagnozy psychologicznej,
 • poznają różne formy interwencji terapeutycznych.

Ze względu na podstawową specjalizację Uczelni możemy zapewnić sumienne przygotowanie oraz wsparcie doradcze dla kandydatów planujących rozwój kariery w służbach mundurowych i jednostkach administracji. Studentom stwarzamy liczne okazje do zgłębiania specyfiki potrzeb psychologicznych, z jakimi borykają się pracownicy służb mundurowych różnego rodzaju i szczebla. To w sposób znaczący przekłada się na przygotowanie do wykonywania zawodu i ułatwia znalezienie zatrudnienia w tych środowiskach.

Dlaczego warto wybrać studia niestacjonarne  z psychologii?

Studia niestacjonarne (dawniej określane jako studia zaoczne) z psychologii to opcja dla każdego, jednak najbardziej skorzystają z niej aktywni zawodowo i posiadający rodziny. Tydzień wypełniony obowiązkami domowymi i zawodowymi nie pozwala Ci na inną formę studiowania? Niestacjonarne (zaoczne) studia z psychologii to szansa na podniesienie kwalifikacji czy uzupełnienie wykształcenia w formie, która jest dla Ciebie wygodna. Dlatego też, kiedy szukasz własnej ścieżki rozwoju, u nas znajdziesz opcje pozwalające Ci zrealizować marzenia bez konieczności ponoszenia dużych wyrzeczeń.

Studia psychologiczne: jednolite studia magisterskie

Kandydatów na studia zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z wymogami rekrutacyjnymi, a w razie pytań lub wątpliwości do kontaktu. Umożliwiamy studiowanie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, każdorazowo zapewniając realizację pełnego programu kształcenia studiów jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Pierwsza w Polsce uczelnia ściśle specjalizująca się w bezpieczeństwie. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” sumiennie przygotowuje studentów do pracy w służbach mundurowych, poczynając od policji, wojska, poprzez agencje ochrony, na Biurze Ochrony Rządu i Centralnym Biurze Śledczym kończąc. Dyplom ukończenia studiów w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, znacznie zwiększa szanse na znalezienie pracy w jednostkach administracyjnych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny.

W ofercie naszej uczelni, są zarówno studia stacjonarne (od poniedziałku do piątku) jak i studia niestacjonarne (co drugi weekend).

Warto wiedzieć, że jako student Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, otrzymujesz również bezpłatną możliwość nauki w Policealnej Szkole Detektywów i Pracowników Ochrony „Bodyguard”, dzięki której uzyskasz tytuł technika ochrony fizycznej osób i mienia. Masz zatem szansę na zdobycie dwóch tytułów – licencjata i technika, poszerzając w ten sposób swoje kwalifikacje i wzmacniając pozycję na rynku pracy.


przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe


Oferta studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” skierowana jest do absolwentów uczelni wyższych, którzy chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe oraz rozwinąć zdobyte umiejętności. Studia podyplomowe prowadzone są na kierunkach:

 • Metodologia nauk badań o bezpieczeństwie
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie absolwentów do pracy, m.in. w instytucjach państwowych (firmy ochrony, agencje detektywistyczne, policja, wojsko, straż miejska), na stanowiskach zajmujących się szeroko rozumianym zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem państwa, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochroną osób i mienia oraz do pracy na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej.

Podejmując kształcenie w ramach studiów podyplomowych uczestnik bierze udział w specjalistycznych wykładach, poszerza swoją wiedzę oraz kompetencje praktyczne. Studia podyplomowe umożliwiają również zdobycie kompetencji naukowych oraz umiejętności w zakresie funkcjonowania w środowisku naukowym – poznaje się metodologię prowadzenia badań naukowych oraz ich publikowania w czasopismach naukowych Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” .

Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do osób chcących umocnić swoją pozycję zawodową oraz zyskać przewagę na rynku pracy. Słuchacze dzięki studiom podyplomowym mają możliwość uzyskania awansu na wyższych szczeblach kadry zarządzającej oraz umożliwiają rozwój kariery naukowej.

System studiów jest elastyczny – został dostosowany do potrzeb osób pracujących.

Studia podyplomowe prowadzone są ONLINEGłówny adres uczelni

 • „Apeiron” – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie
  ul. Basztowa 10, 31-143 Kraków
 •  
 • Telefon: +48 12 422 30 68 , 663 350 870
 • Strona: http://apeiron.edu.pl

SIEDZIBA UCZELNI

Kraków

 +48 12 422 30 68
+48 663 350 870
 kontakt@apeiron.edu.pl
ul. Basztowa 10, 31-143 Kraków

FILIA
Katowice

 +48 32 205 13 25
 +48 534 082 592
katowice@apeiron.edu.pl
ul. Fryderyka Chopina 1/8a
III piętro, 40-093 Katowice

FILIA
Wrocław

 +48 71 726 18 88
+48 733 833 384
wroclaw@apeiron.edu.p
ul. Piłsudskiego 74|
50-020 Wrocław

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” ZAPRASZA

na studia licencjackie oraz magisterskie. PRAWO, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, PSYCHOLOGIA!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane