Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wzornictwo przemysłowe

Absolwenci kierunku wzornictwo przemysłowe znajdują zatrudnienie w agencjach reklamowych, biurach projektowych, w sektorze IT, różnego rodzaju gałęziach przemysłowych.

Są przygotowani do samodzielnej praktyki projektowej lub do pracy w interdyscyplinarnym zespole projektowym, prowadzenia prac naukowo-badawczych.

Absolwenci kierunku wzornictwo przemysłowe wykorzystują wiedzę z zakresu historii i kultury wzornictwa do inspiracji, do generowania konkretnych rozwiązań, do harmonizowania wszystkich proponowanych elementów z użytkownikiem. Prowadzą proces projektowania z uwzględnieniem wieloaspektowości każdego problemu i właściwego operowania odpowiednimi relacjami między tymi poszczególnymi aspektami. Absolwenci kierunku wzornictwo przemysłowe wykorzystują zaawansowane techniki wspomagające projektowanie. Prawidłowo wykorzystują materiały i technologie w przygotowywanych rozwiązaniach problemów wzorniczych.

PREDYSPOZYCJE

Kandydat na studia powinien posiadać wyobraźnię przestrzenną, cechować się wysoko rozwiniętą kreatywnością i zdolnością do rozwiązywania problemów technicznych. Projektant wzornictwa przemysłowego powinien nie tylko dbać o stronę estetyczną przedmiotu, ale poszukiwać najlepszych rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych i materiałowych dopasowanych do potrzeb i wymagań odbiorcy.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka, fizyka (z astronomią), chemia, język polski.


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym)
Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. 

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • grafika inżynierska,
 • modelowanie 3D,
 • rysunek odręczny,
 • podstawy projektowania form przemysłowych,
 • wytrzymałość materiałów.

Kierunkowe treści kształcenia obejmują m.in. takie bloki przedmiotowe jak:

 • tworzywa sztuczne i kompozyty,
 • techniki wytwarzania,
 • działania wizualne 3D - rzeźba,
 • komputerowy zapis konstrukcji,
 • projektowanie wnętrz,
 • wzornictwo przemysłowe i unikatowe,
 • współrzędnościowa technika pomiarowa,
 • komputerowe metody projektowania obróbki plastycznej,
 • inżynieria powierzchni,
 • makietowanie i budowa modeli fizycznych,
 • fotografia i cyfrowa obróbka obrazu.

Program studiów uzupełniają również przedmioty bloku ogólnego i humanistyczno-społecznego oraz przedmioty z zakresu informatyki i programowania, ergonomii, ochrony własności intelektualnej, a także podstaw ekonomii i negocjacji w biznesie. 

Specjalności:

Inżynieria wzornictwa przemysłowego (S)

Inżynieria wzornictwa motoryzacyjnego (S)

Absolwenci specjalności inżynieria wzornictwa motoryzacyjnego uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, rozwoju i konstrukcji pojazdów, kształtowania i stylizacji nadwozi, ergonomii i wyposażenia wnętrza pojazdu, jak również rozmieszczenia i konstrukcji poszczególnych podzespołów w pojeździe z wykorzystaniem współczesnych metod i pakietów wspomagających projektowanie 3D. Nabyte umiejętności i wiedza pozwolą na zatrudnienie w podmiotach zajmujących się projektowaniem, konstrukcją i stylizacją produktów w różnych gałęziach przemysłu, a w szczególności w branży motoryzacyjnej. Absolwenci osiągając niezbędne umiejętności i wiedzę potrzebne inżynierom wzornictwa motoryzacyjnego są cenionymi pracownikami na stanowiskach takich jak konstruktor CAD, inżynier produktu czy kierownik projektu szczególnie w obszarze współczesnego przemysłu motoryzacyjnego. 
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane