Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Finanse i rachunkowość - najlepsze studia licencjackie we Wrocławiu!

Finanse i Rachunkowość to studia I stopnia w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Liczne zajęcia w formie warsztatów pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu księgowości i bankowości, jak i rozwinąć umiejętności miękkie. Jeśli nie chcesz poprzestać na teoretycznej wiedzy, ale rozwinąć się pod każdym względem, Finanse i Rachunkowość to kierunek dla Ciebie. Popularyzujemy kształcenie przez praktykę, dzięki czemu wrocławska WSH przoduje na tle innych uczelni.

Tryb studiów:  Stacjonarny i niestacjonarny
Czas trwania:  3 lata (6 semestrów)
Język wykładowy:  polski

Licencjackie studia Finanse i Rachunkowość w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to trzyletni kurs prowadzony w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Program kierunku został opracowany w taki sposób, aby studenci zgłębili podstawy oraz nabywali doświadczenia poprzez zajęcia praktyczne, które dzielą się na 5 kategorii: ogólne, podstawowe, kierunkowe, specjalnościowe, praktyczne. Absolwenci Finansów i Rachunkowości mają duże szanse na pracę w sektorze BPO, czyli usług biznesowych delegowanych do zewnętrznych firm.

Wybierz spośród trzech specjalności

Rachunkowość i podatki

Na specjalności Rachunkowość i podatki poszerzysz swoją wiedzę w zakresie zagadnień z prawa bilansowego i podatkowego, a także uregulowań w zakresie międzynarodowych transakcji finansowych, w tym obsługi podatkowo-księgowej dużych podmiotów gospodarczych. Zostaniesz wyposażony i ukształtowany praktycznie w zakresie obsługi finansowo-księgowej przedsiębiorstw, opodatkowania osób fizycznych i prawnych, a także do obsługi księgowo-podatkowej własnej działalności gospodarczej.

Jako absolwent tej specjalności możesz pracować jako specjalista, menedżer średniego szczebla, w takich obszarach jak: działy finansowo-księgowe, podmioty sektora publicznego, doradztwo podatkowe, audyt i kontrola wewnętrzna, różnego rodzaju biurach rachunkowych, firmach konsultingowych czy prowadząc własną działalność gospodarczą.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Podatki PIT i podatki kosztowe
 • Rozrachunki z tytułu podatków
 • Prawo podatkowe
 • Prawo pracy a koszty pracy
 • Rachunkowość mśp
 • Administracja podatkowa i kontrola skarbowa
Finanse i Bankowość

Na specjalności Finanse i bankowość  poznasz  zasady funkcjonowania sektora bankowego nakierowanego na świadczenie usług komercyjnych.  Zdobędziesz wiedzę o instytucjach bankowych i powiązaniach między nimi. Będziesz uczyć się o ich zadaniach, operacjach i odpowiedzialności. Jako absolwent specjalności Finanse i bankowość będziesz potrafić posługiwać się produktami i usługami bankowymi, operować na rynkach kapitałowych, oceniać ryzyko kredytowe i nim zarządzać. Będziesz mógł rozwijać swoją karierę zawodową w dużych bankach komercyjnych, w bankach spółdzielczych, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych, a także w firmach consultingowych.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Tradycyjne i innowacyjne usługi bankowe  a ryzyko bankowe
 • Bankowa obsługa przedsiębiorstw i samorządów
 • Doradztwo finansowe
 • Inwestycje  i instrumenty  finansowe
 • Usługi ubezpieczeniowe w bankowości  
 • Mikrofinanse
Analityk finansowy

W ramach tej specjalności będziesz zajmować się analizą danych finansowych pochodzących z różnych źródeł i na ich podstawie opracowywać  sprawozdania i raporty finansowe. Będziesz sporządzać budżety roczne, forecasty lub plany wieloletnie dla przedsiębiorstwa, a także szacować rentowność poszczególnych produktów/usług, regionów i kategorii realizowanych przez przedsiębiorstwo. Specjalność ta kierowana jest również do studentów, którzy chcą być ekspertami w zakresie inwestowania nadwyżek pieniężnych w instrumentach finansowych. Wartością dodaną tej specjalności jest zaawansowana umiejętność wykorzystywania arkusza kalkulacyjnego w zakresie prognozowania i budżetowania.

Jako Absolwent będziesz przygotowany do pełnienia samodzielnej funkcji na stanowisku analityka finansowego (specjalisty ds. finansów/ controllingu).  Posiądziesz umiejętność analizy danych finansowych i wyciągania syntetycznych wniosków oraz przekonywać decydentów do podejmowania optymalnych decyzji. Będziesz potrafił pracować w grupie i komunikować się z otoczeniem. Znajdziesz zatrudnienie jako analityk finansowy  lub specjalista ds. finansów/controllingu w różnego rodzaju organizacjach: bankach,  funduszach inwestycyjnych, działach finansowych przedsiębiorstw i korporacji, a także organizacjach prowadzących księgowość, audyt, finanse, controlling, firmach konsaltingowych.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Arkusz kalkulacyjny dla analityków finansowych
 • Wycena instrumentów finansowych
 • Metody analizy rynków kapitałowych
 • Analiza i zarządzanie ryzykiem
 • Planowanie i budżetowanie

Finanse i Rachunkowość we Wrocławiu to praktyka oparta na wiedzy

W procesie planowania toku nauczania na kierunku Finanse i Rachunkowość na Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu czynny udział brała Krajowa Izba Doradców Podatkowych, a także grupy naukowców, ekonomistów i praktyków (doradcy finansowi, konsultanci strategiczni, dyrektorzy finansowi, maklerzy giełdowi). Dzięki temu Finanse i Rachunkowość to studia przystosowane do obecnie panujących wymagań rynku pracy, co zapewni przewagę konkurencyjną nad absolwentami innych uczelni we Wrocławiu. W ramach studiów zapewniamy praktykę w jednej z renomowanych instytucji, które od lat przodują na lokalnym i ogólnokrajowym rynku finansowym. To wszystko sprawia, że studia Finanse i Rachunkowość już na starcie pozwalają zdobyć cenne doświadczenie, które zaowocuje w przyszłości w postaci ciekawej pracy dopasowanej do uzyskanych kompetencji oraz umiejętności miękkich.

Absolwent Studiów Finanse i Rachunkowość to znakomity pracownik

Dzięki wiedzy ekspertów przekazywanej podczas zajęć praktycznych jakość kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu jest bardzo wysoka. Warsztaty z praktykami pomagają zrozumieć, a nawet namacalnie poznać mechanizmy funkcjonowania instytucji finansowych. W ramach nauczania wykorzystujemy uniwersalne narzędzia finansowe. Absolwenci Finansów i Rachunkowości we wrocławskiej WSH bezbłędnie analizują zjawiska gospodarcze i ekonomiczne zarówno w skali makro, jak i mikro. Kończąc ten kierunek, absolwent dobrze zna zasady rachunkowości, potrafi stosować prawo finansowe w praktyce, wie, jak redukować koszty w firmie i mądrze inwestować pieniądze.

Gdzie będziesz pracował po ukończeniu kierunku Finanse i Rachunkowość?

Między innymi w:

 • biurach maklerskich,
 • departamentach planowania i budżetowania,
 • biurach rachunkowych,
 • biurach doradztwa podatkowego,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • administracji publicznej,
 • własnych przedsiębiorstwach.

Zacznij zdobywać praktyczne umiejętności już teraz - studia Finanse i Rachunkowość w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to wykwalifikowana kadra, przydatna wiedza i kameralna atmosfera sprzyjająca nauce i rozwojowi kompetencji. Zrób pierwszy krok na drodze do swojej kariery, wybierz najlepsze studia licencjackie we Wrocławiu!
 

Powiązane kierunki

Komunikacja Cyfrowa i Media

Chcesz wybrać studia licencjackie i zastanawiasz się, czy studia social media są dla Ciebie? Czy kształcenie się na kierunku związanym z marketingiem internetowym lub komunikacją cyfrową przełoży się na zatrudnienie? Rynek pracy stale poszukuje specjalistów pracujących z wykorzystaniem smartfonów i publikujących treści w mediach – zwłaszcza społecznościowych.

czytaj dalej

Turystyka i rekreacja - realizuj swoje pasje

Podróże to Twoja pasja? Możesz połączyć przyjemne z pożytecznym i postawić na studia na kierunku Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Dlaczego to znakomity wybór? Ponieważ turystyka i hotelarstwo to jeden z działów gospodarki, który rozwija się najbardziej dynamicznie i wpływa na popularność danego kraju oraz jego pozycję społeczno-ekonomiczną.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane