Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Biolingwistyka z komunikacją kliniczną – studia w Krakowie

Nowy kierunek na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zaprasza na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku biolingwistyka z komunikacją kliniczną.

Czego dowiesz sie w trakcie studiów?

Podczas studiów przygotujesz się do wykonywania działań zawodowych z obszaru lingwistyki klinicznej, zdobędziesz pogłębioną wiedzę z zakresu biolingwistyki i komunikacji klinicznej, która przyda się do deskrypcji, analizy i interpretacji wszystkich problemów komunikacyjnych pacjenta chorego, dotkniętego zaburzeniami rozwojowymi i trudnościami zdrowotnymi oraz niwelowania ich skutków poprzez oddziaływanie różnorodnymi strategiami retorycznymi, argumentacyjnymi, perswazyjnymi, mediacyjnymi, werbalnymi i pozawerbalnymi technikami terapeutycznymi. 

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu: biologicznych determinantów zaburzeń mowy, przygotujesz się do wykonywania obowiązków zawodowych lingwisty klinicznego, zyskasz sprawności z zakresu komunikacji klinicznej i transdyscyplinarnych z zakresu biolingwistyki. 

Wybrane przedmioty na studiach: neurofizjologia mowy, diagnoza trudności w komunikowaniu się, retoryka stosowana z elementami teorii argumentacji, komunikacja kliniczna – procedury i strategie postepowania, formalne i nieformalne narzędzia oceny patologicznych zjawisk lingwistycznych.

Absolwent kierunku możesz pracować jako ekspert do spraw problemów językowych i komunikacyjnych w publicznych i prywatnych instytucjach edukacyjnych, służbach społecznych, wydawnictwach, instytucjach szkoleniowych i firmach z branży technologii medycznych. Będzie przygotowany do współpracy z lekarzami, logopedami, neurologopedami, surdologopedami, gerontologopedami, logopediami paliatywnymi, terapeutami, pielęgniarkami, ratownikami medycznymi, nauczycielami oraz naukowcami.  

Powiązane kierunki

Zarządzanie UKEN

Nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

czytaj dalej

Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii

to wyjątkowa propozycja na polskim "rynku" edukacyjnym. Nietypowość tego kierunku wynika przede wszystkim z zakresu przedmiotowego tych studiów.

czytaj dalej

Nowy kierunek studiów na UP w Krakowie: psychologia i biologia zwierząt

Kochasz zwierzęta? Chciałbyś lepiej rozumieć ich naturę oraz zachowania? Marzysz o pracy z nimi?

czytaj dalej

Manager projektów społecznych - studia w Krakowie

Absolwent kierunku Manager projektów społecznych przygotowany jest do podjęcia zatrudnienia w instytucjach, organizacjach i przedsiębiorstwach, a także prowadzenia własnej działalności zorientowanej na zarządzanie projektami.

czytaj dalej

Kognitywistyka w Krakowie

Zdobyte wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie zatrudnienia na stanowiskach wykorzystujących interdyscyplinarność kognitywistyki: od obszaru neuromarketingu i projektowania interaktywnych produktów czy usług; poprzez zawody związane z zagadnieniami neurolingwistyki bądź zoopsychologii; po dziedziny zajmujące się gromadzeniem, analizą oraz prezentacją danych.

czytaj dalej

Bioinformatyka

interdyscyplinarna dziedzina nauki wykorzystująca metody i narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów z nauk biologicznych.

czytaj dalej

Digital Design

Kierunek dla ludzi zainteresowanych łączeniem sztuk wizualnych: pięknych i projektowych z obszarem technologii informacyjnych.

czytaj dalej

Sztuka i media studia I stopnia w Krakowie

Absolwent studiów sztuka i media otrzymuje tytuł licencjata. Nabywa umiejętności praktyczne oraz wiedzę pozwalającą być samodzielnym twórcą interdyscyplinarnym oraz realizować projekty artystyczne i zawodowe

czytaj dalej

Grafika

Celem studiów jest uzyskanie wykształcenia zawodowego w zakresie grafiki warsztatowej, użytkowej oraz działań pokrewnych, w oparciu o wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne.

czytaj dalej

Edukacja techniczno-informatyczna - studia I stopnia w Krakowie

Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, do pracy w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane