Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

KOROZJA

studia inżynierskie prowadzone w trybie stacjonarnym

WYDZIAŁ CHEMICZNY

Korozja, jako zjawisko degradacji materiałów, przede wszystkim konstrukcyjnych, przynosi ogromne straty gospodarce światowej. W roku 2010 szacowano, że straty te w skali światowej wynoszą 1000-1500 USD na mieszkańca, co w skali Polski oznaczało około ¼ zadłużenia zagranicznego (na mieszkańca).

Dlatego też walka z różnymi formami korozji jest priorytetem we wszystkich dziedzinach gospodarki, a nawet w zakresie kultury i sztuki (muzealnictwo, archeologia, zabytkowe obiekty architektoniczne).

Kierunek „Korozja” jest koordynowany i w znacznej mierze prowadzony przez pracowników jednej z najlepszych katedr, o osiągnięciach teoretycznych i praktycznych uznawanych na całym świecie. Zapoznasz się z najnowocześniejszymi technikami ochrony przed korozją oraz metodami jej badania. Możliwe będzie także uzyskanie szerokich umiejętności praktycznych, które w znacznym stopniu ułatwią Ci znalezienie pracy.

ARGUMENTY ZA:

 • zdobyta wiedza pozwoli na wdrożenie opracowanych przez ciebie metod mających na celu ochronę wielu obiektów
 • możliwość pracy w wielu gałęziach przemysłu i w muzealnictwie
 • praca w małych grupach, która umożliwia indywidualne podejście do studentów

PRAKTYKI, WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI:

 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Grupa LOTOS S.A.
 • PKN Orlen S.A.
 • JOTUN S.A.
 • Remontowa S.A.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • przemysł stoczniowy i morski
 • przemysł petrochemiczny
 • przemysł farmaceutyczny i spożywczy
 • przemysł wydobywczy i przetwórczy
 • wszystkie inne dziedziny przemysłu
 • muzealnictwo

CIEKAWOSTKA:
W trakcie studiów masz możliwość ukończenia specjalistycznych kursów. Jednym z najczęściej wybieranych jest „Kurs inspektorów powłok malarskich”. Certyfikat ukończenia dostaniesz dopiero po zakończeniu studiów, ale niejeden pracodawca udowodni, że czekanie się opłaca.
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane