Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Rok zalozenia: 1702 | Rektor: prof. dr hab. Marek Bojarski

przejdź do spisu treści

Uniwersytet Wrocławski to jedna z najstarszych uczelni Europy Środkowej, działająca nieprzerwanie od 1702 r.

Jest to 10-wydziałowa uczelnia, łącząca w sobie dziedzictwo historii Śląska oraz spuściznę kultury austriackiej, pruskiej, czeskiej i polskiej, kontynuuje też tradycje polskich uniwersytetów we Lwowie i Wilnie.

Społeczność akademicka Uniwersytetu Wrocławskiego jest jak małe miasto. Mamy 26 tysięcy studentów, 2 tysiące nauczycieli akademickich, 172 profesorów zwyczajnych, 61 profesorów nadzwyczajnych z tytułem, 231 profesorów nadzwyczajnych bez tytułów, około 1400 studentów obcokrajowców. UWr to blisko 50 budynków ulokowanych w kilku kampusach.

Są to zarówno budynki zabytkowe znajdujące się na szlakach turystycznych Wrocławia (m.in. gmach główny, gmachy Wydziału Filologicznego), jak i budynki bardzo nowoczesne (np. kompleks edukacyjno-badawczy biotechnologii i nowy gmach biblioteki – oba w Kampusie Grunwaldzkim). UWr to publiczna szkoła wyższa od wielu lat znajdująca się w czołówce polskich uczelni. W ogólnopolskich rankingach uczelni UWr zajmuje bardzo wysokie miejsce wśród uniwersytetów (IV miejsce w 2018 r.).

W ofercie edukacyjnej znajduje się aż 70 różnych kierunków studiów, w tym:

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM

 • ponad 60 kierunków studiów I stopnia licencjackich
 • 3 kierunki studiów I stopnia inżynierskich
 • 2 kierunki studiów jednolitych magisterskich
 • ponad 50 kierunków studiów II stopnia magisterskich 

W ramach tych kierunków oferujemy ok. 230 specjalności i specjalizacji do wyboru w trakcie studiów oraz studia międzyobszarowe i indywidualne opierające się na zasadzie tutoringu. Kształcenie – w zależności od kierunku – odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Wśród nowych kierunków znalazły się:

 • chemia i toksykologia sądowa (II stopnia stacjonarne),
 • chemia medyczna (II stopnia stacjonarne),
 • inżynieria geologiczna (II stopnia stacjonarne),
 • zarządzanie projektami społecznymi (II stopnia stacjonarne i zaoczne),
 • filologia ukraińska z językiem angielskim (I i II stopnia stacjonarne)

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

 • blisko 30 programów (kierunków i specjalności)

PONADTO W OFERCIE:

 • blisko 30 kierunków studiów doktoranckich
 • około 60 rodzajów studiów podyplomowych

Kształcimy w obszarze studiów przyrodniczych, ścisłych i technicznych, humanistycznych, prawnych i społecznych, filologicznych.

Zasady rekrutacji, harmonogramy, potrzebne kontakty znajdują się w serwisie www.rekrutacja.uni.wroc.pl

Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia w języku polskim oraz rekrutacja cudzoziemców na studia w języku polskim DZIAŁ NAUCZANIA pl. Uniwersytecki 1 (gmach główny, pok. 238) 50-137 Wrocław poniedziałek–piątek 10.00–15.00  tel. +48 71 343 01 43, +48 71 375 22 37, +48 71 375 22 55 rekrutacja@uwr.edu.pl

Informacje o ofercie studiów w języku angielskim oraz rekrutacja cudzoziemców na studia w języku angielskim  BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ (INTERNATIONAL OFFICE) pl. Uniwersytecki 1 (gmach główny, pok. 36) 50-137 Wrocław poniedziałek–piątek 10.00–15.00 (środa nieczynne) tel. +48 71 375 28 77 international@uwr.edu.pl

Informacje dotyczące zasad studiowania DZIEKANATY I INSTYTUTY POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁÓW, kontakty na stronie www.uni.wroc.pl

 

przejdź do spisu treści


rok założenia: 1702

 
Uniwersytet Wrocławski prowadzi rekrutację na:
 • blisko 80 kierunków studiów I stopnia (licencjackich)
 • 4 kierunki studiów I stopnia (inżynierskich)
 • 2 kierunki studiów jednolitych magisterskich
 • blisko 60 kierunków studiów II stopnia (magisterskich)
 • międzyobszarowe studia indywidualne I i II stopnia
W ramach tych kierunków oferta obejmuje ponad 250 specjalności i.specjalizacji, studia interdyscyplinarne, miedzyobszarowe, indywidualne oraz blisko 30 programów w języku angielskim. Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
Kształcimy w pięciu obszarach:
 • przyrodniczym
 • ścisłym i technicznym
 • prawnym i społecznym
 • humanistycznym
 • filologicznym
Jeśli chcesz wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym, musisz zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na stronie www.irka.uni.wroc.pl. Rejestracja rozpocznie się w kwietniu 2018 r. 
  

Informacji dotyczących zasad rekrutacji udziela:


Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia w języku polskim oraz rekrutacja cudzoziemców na studia w języku polskim  

DZIAŁ NAUCZANIA 
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 
poniedziałek–piątek 10.00–15.00  tel. +48 71 343 01 43, +48 71 375 22 37, 
dzialnauczania@uwr.edu.pl

Informacje o ofercie studiów w języku angielskim oraz rekrutacja cudzoziemców na studia w języku angielskim 
  

BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
 (INTERNATIONAL OFFICE)
 
pl. Uniwersytecki 1,  50-137 Wrocław 
poniedziałek–piątek 10.00–15.00 (środa nieczynne) tel. +48 71 375 28 77 
international@uwr.edu.pl
WYDZIAŁY

Uniwersytet jest uczelnią 10-wydziałową. Oprócz tego istnieje kilka międzywydziałowych jednostek naukowo-dydaktycznych, jak Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych czy Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska.   

Wydział Biotechnologii
 – najmniejszy na UWr, ale w ocenie Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego – najlepszy w Polsce. Prowadzi się tu badania m.in. nad bakteriobójczymi fagami i tworzy nowe, przeciwbakteryjne opatrunki z lnu EMO-betaGlu niemodyfikowanego genetycznie, a studenci uczą się w nowoczesnych laboratoriach. www.biotech.uni.wroc.pl   

Wydział Chemii od lat kształci specjalistów na potrzeby nauki i przemysłu, a zatrudnieni tutaj naukowcy realizują przełomowe projekty z partnerami z całego świata. Od lat uznawany jest za czołowy ośrodek badań chemicznych w Polsce. www.chem.uni.wroc.pl   

Wydział Filologiczny
 jest jednym z najstarszych, największych i najbardziej różnorodnych na UWr. Kształcą się tu przyszli m.in. poloniści, dziennikarze, bibliotekarze, nauczyciele i tłumacze wielu języków obcych – humaniści o bardzo szerokich horyzontach, a przy tym specjaliści w swoich dziedzinach. www.wfil.uni.wroc.pl   

Wydział Fizyki i Astronomii
 – dynamiczny, nowoczesny, z długoletnią tradycją. Należy do najlepszych wydziałów fizycznych w Polsce. Kształci absolwentów przygotowanych do wyzwań współczesnego rynku pracy. Według statystyk przypadki bezrobocia wśród absolwentów są niezmiernie rzadkie, a zarobki fizyków znacznie przewyższają średnią krajową. www.wfa.uni.wroc.pl   

Wydział Matematyki i Informatyki odgrywa ważną rolę w międzynarodowym życiu naukowym i należy do ścisłej czołówki krajowej. Pracownicy i studenci regularnie odnoszą spektakularne sukcesy na arenie międzynawowej. W ostatnim czasie najwięcej medali i nagród przywożą informatycy, dla których programowanie czy budowa marsjańskich łazików nie mają tajemnic. www.wmi.uni.wroc.pl   

Wydział Nauk Biologicznych zmienia się wraz z dynamicznym rozwojem nauk biologicznych na świecie, stawiając czoło kolejnym wyzwaniom. Dzięki temu oferta dydaktyczna jest coraz bogatsza. Do wydziału należy m.in. Ogród Botaniczny we Wrocławiu i Arboretum w Wojsławicach oraz dwie stacje: ekologiczna w Karpaczu i ornitologiczna w Rudzie Milickiej. www.biologia.uni.wroc.pl   

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest najlepszy w Polsce w dziedzinie nauk historycznych. Jednocześnie jest jednym z największych wydziałów na UWr i posiada szeroką oraz zróżnicowaną ofertę studiów. www.wnhip.uni.wroc.pl   

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska posiada znakomitą kadrę naukowo-dydaktyczną, która z jednej strony działa na rzecz rozwoju regionu i społeczeństwa, a z drugiej – kształci absolwentów doskonale przygotowanych do podjęcia pracy. www.wnzks.uni.wroc.pl   

Wydział Nauk Społecznych należy do najpopularniejszych na UWr. Kształci specjalistów w wielu specjalnościach i od lat czujnie reaguje na wyzwania rynku pracy, otwierając nowe kierunki studiów. www.wnoz.uni.wroc.pl   

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 od lat należy do najlepszych w Polsce. Studenci uczą się w nowoczesnych obiektach dydaktycznych, działa tutaj również unikatowa Pracownia Badań Dokumentów, sala do symulacji rozpraw sądowych, Uniwersytecka Poradnia Prawna, a także szkoły prawa niemieckiego, francuskiego, amerykańskiego czy ukraińskiego. www.wpae.uni.wroc.pl  


DLACZEGO STUDIA NA UWR?

UWr to publiczna szkoła wyższa od wielu lat znajdująca się w czołówce polskich uczelni. W ogólnopolskich rankingach uczelni UWr zajmuje bardzo wysokie miejsce wśród uniwersytetów.

UWr jest szkołą państwową, co oznacza, że STUDIA STACJONARNE są BEZPŁATNE.

UWr został bardzo dobrze oceniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dwa nasze wydziały, Wydział Biotechnologii oraz Nauk Historycznych i Pedagogicznych, zajęły 1. miejsce w kraju, otrzymując najwyższą kategorię A+.

Dwa wydziały: Biotechnologii oraz Chemii są częścią Wrocławskiego Centrum Biotechnologii – konsorcjum, które otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na lata 2014–2019. Uzyskanie statusu KNOW umożliwi rozwój w zakresie już prowadzonych badań naukowych oraz podejmowanie nowych wyzwań. 

UWr to blisko 50 budynków ulokowanych w kilku kampusach. Są to zarówno budynki zabytkowe znajdujące się na szlakach turystycznych Wrocławia (m.in. gmach główny, gmachy przy Nankiera), jak i budynki bardzo nowoczesne (np. kompleks edukacyjno-badawczy biotechnologii i nowy gmach biblioteki – oba w Kampusie Grunwaldzkim).

UWr zatrudnia najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie. Pracownicy naukowi to ponad 1800 osób, w tym ponad 440 profesorów, także z zagranicznych ośrodków akademickich.

UWr to nie tylko zajęcia na uczelni – swoje zainteresowania możesz rozwijać także w prężnie działających kołach naukowych. Z niektórymi możesz zwiedzić niemal cały świat! Geolodzy niedawno wrócili z wyprawy do Indonezji, teriolodzy eksplorowali czynne wulkany na Kamczatce, a studenci ochrony środowiska i geografii spędzili ponad tydzień na Spitsbergenie.

UWr to trzecia polska uczelnia najchętniej wybierana przez zagranicznych studentów. To sprawia, że na UWr możesz spotkać studentów z wielu zakątków świata – w końcu Wrocław to miasto spotkań.

UWr zajmuje czołowe miejsce wśród uczelni polskich pod względem liczby studentów wyjeżdżających za granicę w ramach programu Erasmus+. Pod tym względem zajmujemy 1. miejsce wśród uczelni w południowo-zachodniej Polsce.

UWr to jedna z najstarszych uczelni Europy Środkowej, działająca nieprzerwanie od 1702 roku. Jest to 10-wydziałowa uczelnia, łącząca w sobie dziedzictwo historii Śląska oraz spuściznę kultury austriackiej, pruskiej, czeskiej i polskiej, kontynuuje też tradycje polskich uniwersytetów we Lwowie i Wilnie.

UWr jest jak małe miasto. Społeczność akademicka liczy łącznie blisko 30 tys. osób – to tyle, ilu mieszkańców ma Zakopane.

Na UWr studiowało wiele osób zasłużonych dla kultury, życia społecznego i politycznego, m.in. pisarze i poeci (Marek Krajewski, Adam Asnyk, Stanisław Grochowiak, Tymoteusz Karpowicz, Urszula Kozioł), przedstawiciele świata kultury (Anna German, Paweł Kukiz, L.U.C., Pola Raksa, Krzysztof Piasecki, Piotr Wereśniak) oraz politycy (Bogdan Zdrojewski, Władysław Stasiak, Grzegorz Schetyna, Kazimierz Marcinkiewicz).

Prof. Jan Miodek jest pracownikiem naukowym UWr. Ogromną popularnością w Polsce i za granicą cieszy się program „Słownik polsko@polski”, gdzie profesorowi można zadawać pytania przez Skype’a.

Na UWr funkcjonuje kilka szkół językowych i poradni, a także laboratoriów świadczących usługi podmiotom zewnętrznym. Uczelnia prowadzi także kursy przygotowujące do matury, organizuje wykłady popularnonaukowe z wielu dziedzin i lekcje pokazowe.

Przy Uniwersytecie funkcjonuje Instytut Konfucjusza, który jest jednym z czterech tego typu ośrodków w Polsce. Jego głównym zadaniem jest działanie na rzecz przybliżenia języka chińskiego, jak również chińskiej kultury i tradycji. Instytut organizuje kursy języka chińskiego oraz różnego rodzaju spotkania z chińską kulturą i tradycją. Ponadto studenci UWr mogą uczęszczać na bezpłatne zajęcia w Studium Języka i Kultury Chin.

Na uczelni działa Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców, w której m.in. zagraniczni studenci przyjeżdżający na studia do Wrocławia poznają język polski.

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu jest jednostką ogólnouczelnianą i ze swoim uniwersalnym księgozbiorem liczącym ok. 4 miliony woluminów organizuje warsztat naukowo-dydaktyczny dla potrzeb środowiska akademickiego, a ponadto służy społeczności Wrocławia. BUWr posiada największy w Polsce i trzeci co do wielkości w Europie zbiór starych druków oraz największą w Polsce kolekcję średniowiecznych rękopisów (nawet takich z V wieku). Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej zajmują ponad 100 km bieżących półek. To jak odległość z Wrocławia do Opola! Na ten ogromny księgozbiór składają się wydawnictwa m.in. czasopisma i książki. Rocznie przybywa nawet 1 km bieżący zbiorów. Oprócz tego Biblioteka Uniwersytecka może się pochwalić m.in. największym w Polsce zbiorem starych druków.

Uwertura Akademicka – utwór związany ze społecznością akademicką na całym świecie i zawierający hymn studencki Gaudeamus igiturzostał napisany przez Johannesa Brahmsa specjalnie dla UWr. Kompozytor napisał uwerturę w podziękowaniu za przyznaną mu w 1879 roku godność doktora honoris causa.

Z Uniwersytetem we Wrocławiu przed 1945 rokiem związanych było 11 noblistów. Nagrody Nobla przyznano im w latach 1902–1989.

W głównym gmachu UWr znajduje się Aula Leopoldyńska – jedno z najlepiej zachowanych w Polsce barokowych świeckich wnętrz z pełnym wystrojem. To w niej odbywają się najważniejsze uroczystości akademickie.

W sercu Wrocławia mieści się uniwersytecki Ogród Botaniczny, drugi najstarszy tego typu ogród w Polsce. Nazywany oazą piękna i spokoju, jest przede wszystkim ośrodkiem naukowym i dydaktycznym. Zgrupowane w wiele działów kolekcje roślin są przedmiotem zajęć ze studentami oraz uczniami i dostarczają materiału do badań naukowych.

Uniwersytet to nie tylko zwykła szkoła wyższa. Ponad trzy wieki pracy naukowej zostawiły po sobie liczne ślady, które dziś możemy podziwiać w niezwykłych uczelnianych muzeach. Do dyspozycji turystów, ale przede wszystkim środowiska akademickiego są muzea: Przyrodnicze im. Władysława Rydzewskiego, Geologiczne im. Henryka Teisseyre’a, Mineralogiczne im. Kazimierza Maślankiewicza, a ponadto Muzeum Człowieka oraz Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego.

Na UWr działa Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta, które jest placówką międzywydziałową i interdyscyplinarną, należącą do sieci placówek wspieranych przez DAAD (Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej) na całym świecie. Głównym zadaniem CSNE jest działalność naukowo-badawcza dotycząca Niemiec i Europy, kształcenie młodych kadr i ich wspieranie w działalności naukowo-badawczej oraz przygotowanie osób predestynowanych do pełnienia funkcji kierowniczych w sferze gospodarki, administracji i polityki poprzez poszerzenie ich kompetencji.

Biuro Karier pomaga studentom i absolwentom aktywnie wejść na rynek pracy. Prowadzi indywidualne rozmowy doradcze, zapoznaje z technikami poszukiwania pracy oraz ze standardami rekrutacji, także europejskimi, powiadamia o możliwościach podnoszenia lub poszerzania kwalifikacji zawodowych, przedstawia perspektywy rozwoju zawodowego i informuje o dynamice zmian na lokalnym rynku pracy oraz możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez kursy, szkolenia i studia podyplomowe. Zadaniem Biura jest także nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami i pozyskiwanie atrakcyjnych ofert pracy i przeprowadzanie naboru i preselekcji na zlecenie pracodawcy. Dużą popularnością wśród studentów i absolwentów cieszą się organizowane przez Biuro Karier grupowe i indywidualne zajęcia warsztatowe.

 

przejdź do spisu treści
Biotechnologia jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin nauki, techniki i gospodarki. Przewiduje się, że produkty biotechnologiczne zdominują wkrótce światowe rynki medyczne, farmaceutyczne, rolnicze.


Główne kierunki badań

Cechą Wydziału Biotechnologii jest szerokie spektrum tematyki badawczej, począwszy od inżynierii białek, poprzez badania mechanizmu biosyntezy glikoprotein, biotechnologię roślin, biochemię mitochondriów, badania nad niektórymi białkami zaangażowanymi w fotosyntezę, badania struktury błon komórkowych, molekularnych podstaw ruchu komórki i patologii z tym związanych, badania cytotoksyczności leków znanych i nowo-projektowanych oraz substancji zanieczyszczających środowisko naturalne.

Rozwijane są również badania dotyczące zastosowania liposomów w medycynie i projekty z biotechnologii roślin mające na celu pozyskanie nowych odmian o ulepszonych własnościach technologicznych i wzmocnionej oporności na zmienne warunki klimatu i środowiska. Ponadto realizowane są projekty związane z projektowaniem i produkcją białek o polepszonych parametrach farmakokinetycznych i biofarmaceutycznych. Ich efektem będzie opracowanie systemów diagnostycznych oraz systemów dostarczających substancje lecznicze w oparciu o bionanocząstki, opracowanie nowych testów diagnostycznych chorób nowotworowych, zaprojektowanie i synteza nowych efektorów białek zidentyfikowanych jako cele w terapii chorób uznanych za cywilizacyjne.

Jednocześnie na Wydziale Biotechnologii prowadzone są badania z zakresu bioinformatyki i mikrobiologii molekularnej. Te ostatnie dotyczą nowych metod analizy składu mikroorganizmów w różnych biocenozach. Będąca efektem tych badań identyfikacja mikroorganizmów prowadzić będzie do wyodrębniania genów, których potencjalne produkty mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle biotechnologicznym jako antybiotyki, związki przeciw-pasożytnicze, herbicydy, farmakologicznie aktywne metabolity, enzymy o zastosowaniu przemysłowym.

Wszystkie wymienione projekty badawcze znajdują zabezpieczenie materialne w postaci grantów i są intensywnie rozwijane.

Warto zaznaczyć, że tematyka badawcza wydziału jest włączona do oferty dydaktycznej, co jest niezmiernie ważne dla nowoczesnego kształcenia studentów.

Uniwersytecka biotechnologia jest eksperymentalnym kierunkiem studiów – dużo uwagi poświęca się biochemii, biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, strukturze i funkcji cząsteczek biologicznych. Nauka zaczyna się od pewnych ogólnych i istotnych podstaw. Już od II roku można brać udział w pracy laboratoryjnej pod opieką pracowników naukowych Wydziału. Można w ten sposób zapoznać się już na studiach I stopnia z metodyką pracy naukowej.


Kierunek studiów

Biotechnologia to interdyscyplinarne trzystopniowe studia eksperymentalne prowadzone przez Wydział Biotechnologii przy współpracy z Wydziałem Chemii i Wydziałem Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniką Wrocławską i Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

Studiowanie biotechnologii pozwala na poznanie:
 • metod badawczych oraz programów komputerowych, stosowanych zarówno w codziennej pracy laboratoryjnej jak i w wyspecjalizowanych badaniach naukowych,
 • sposobów ukierunkowanej modyfikacji genetycznej organizmów, a także konstrukcji nowych białek i organizmów w celu ich wykorzystania w gospodarce człowieka.

Studiując na tym kierunku, można zapoznać się z molekularnymi podstawami oraz zastosowaniem biotechnologii tj. można poznać procesy biochemiczne i biofizyczne zachodzące w komórkach i organizmach (także w organizmach modyfikowanych genetycznie) oraz sposoby ich wykorzystania w praktyce (przemyśle, medycynie, rolnictwie)

Studia I stopnia trwają 3 lata (6 semestrów; 180 ECTS). Absolwent po przedłożeniu pracy i zdaniu egzaminu licencjackiego uzyskuje tytuł licencjata. Począwszy od roku akademickiego 2010/11, aż do 2015 studia biotechnologii I stopnia są studiami zamawianymi. Są one finansowane w ramach projektu „Uatrakcyjnienie oraz wzbogacenie kształcenia oraz zwiększenie liczby absolwentów na kierunku Biotechnologia I stopnia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 4.1.2. Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o stypendium motywacyjne w wysokości 1000 zł (50% studentów na roku)

Studia I stopnia obejmują wykłady i ćwiczenia z przedmiotów biologicznych (biologia, fizjologia roślin i zwierząt, mikrobiologia, genetyka), jak również z matematyki, biofizyki i chemii (ogólnej, analitycznej, organicznej, biofizycznej). Z zakresu biochemii program obejmuje wykłady i ćwiczeniadotyczace struktury i funkcji białek, cukrów, związków lipidowych, kwasów nukleinowych oraz ich metabolizmu. Ważnym uzupełnieniem studiów są wykłady i ćwiczenia z przedmiotów specjalistycznych takich jak: biotechnologia, enzymologia, molekularna organizacja komórki, preparatyka biochemiczna, biochemia genetyczna, techniki biologii molekularnej, inżynieria bioprocesorowa, mikrobiologia przemysłowa i metody biotechnologii środowiska oraz hodowle komórek i tkanek. Ponadto nasi studenci uczestniczą w seminariach w języku angielskim. Obowiązuje egzamin z języka angielskiego na poziomie B2.

Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry, 120 ECTS) kończą się wykonaniem pracy magisterskiej i zdaniem egzaminu magisterskiego.
Studia II stopnia są prowadzone w zakresie pięciu specjalności:
 • biotechnologii peptydów i białek
 • biologii molekularnej
 • biotechnologii medycznej
 • mikrobiologii molekularnej
 • bioinformatyki

Student wybiera specjalność na pierwszym semestrze studiów magisterskich.
Plan studiów obejmuje wykłady i ćwiczenia z przedmiotów specjalistycznych, takich jak m.in.: struktura i funkcje białek, błon biologicznych, budowa genomu pro- i eukariotycznego, metody analityczne w chemii białka i glikoprotein, a także z inżynieria białka, technologie liposomowe, bioinformatyka, metagenomika czy molekularne podstawy mikrobiologii lekarskiej. Ponadto oferujemy studentom szereg wykładów do wyboru, m.in.: biologia genu, biologia mitochondrium, mykologia, neurobiologia komórkowa, inżynieria genetyczna bioproduktów. Zajęcia laboratoryjne są prowadzone bezpośrednio w laboratoriach naukowych w oparciu o nowoczesną, specjalistyczną aparaturę. Seminaria są prowadzone w języku polskim i angielskim.
W trakcie studiów istnieje możliwość semestralnego pobytu za granicą w ramach programu LLP-ERASMUS, jak również dobrze funkcjonuje system krajowych i zagranicznych praktyk zawodowych.

Absolwent kierunku biotechnologia jest przygotowany do podjęcia pracy w tych dziedzinach gospodarki, które korzystają z procesów biotechnologicznych lub wykorzystują produkty tych procesów (przemysł farmaceutyczny, spożywczy, chemii gospodarczej, paszowy), przede wszystkim w działach biopreparacji i kontroli jakości biopreparatów, a ponadto w placówkach naukowo-badawczych i wdrożeniowych oraz w placówkach służby zdrowia.

Od kandydatów na studia biotechnologiczne wymagane jest zainteresowanie naukami ścisłymi i przyrodniczymi oraz zdolności manualne.

Wydział Biotechnologii UWr oferuje również III stopień kształcenia studentów – czteroletnie stacjonarne studia doktoranckie biologii molekularnej.Więcej informacji na stronie Wydziału Biotechnologiiprzejdź do spisu treści
Wydział Chemii jest jednym z czterech wydziałów w Polsce posiadających akredytacje międzynarodowe: Chemistry Eurobachelor i Chemistry Euromaster nadane przez ECTNA, a jako jeden z trzech wydziałów chemicznych w Polsce został zauważony w międzynarodowym rankingu 4500 uczelni akademickich w Europie. Władze wydziału zawsze przywiązywały i przywiązują dużą wagę do jakości studiów i ich atrakcyjności, a także wspierają aktywność studentów. Członkowie Koła Naukowego Jeż współpracują z organizacjami studenckimi w kraju i za granicą, zdobywają laury w ogólnopolskich konkursach młodych chemików. Przynajmniej trzech studentów w roku otrzymuje stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Najlepsi studiują w ramach ITS – Indywidualnego Toku Studiów, uczestniczą w międzynarodowych i krajowych programach wymiany, są też stypendystami uczelni zagranicznych. Absolwenci studiów magisterskich i doktoranckich są doskonale przygotowani do podjęcia pracy – tak w Polsce, jak i na świecie.

Wydział prowadzi studia stacjonarne ( I i II stopnia) oraz studia niestacjonarne (II stopnia).

Od roku akademickiego 2013/2014 w ramach studiów stacjonarnych I stopnia wprowadzono zmiany w programie studiów, które pozwalają studiować na kierunku CHEMIA na jednej z sześciu specjalności:
 • Chemia biologiczna
 • Chemia materiałów
 • Chemia medyczna
 • Chemia ogólna
 • Chemia środowiska
 • Informatyka chemiczna
Program studiów wszystkich specjalności został pomyślany w ten sposób, aby każdy student mógł zdobyć wiedzę i umiejętności z podstawowych działów chemii - niezbędną dla każdego chemika - realizowaną w ramach bloku przedmiotów obowiązkowych, a wiedzę specjalistyczną, związaną z wybraną specjalnością zdobywał w ramach szerokiej oferty przedmiotów do wyboru. Dzięki takiemu podejściu Wydział zapewni każdemu swojemu absolwentowi studiów I stopnia to samo, solidne wykształcenie chemiczne pozwalając jednocześnie na specjalizację zgodną z zainteresowaniami i dalszymi planami rozwoju kariery zawodowej.

W ramach studiów stacjonarnych II stopnia istnieje możliwość wyboru jednej z dziesięciu specjalności:
 • Analityka instrumentalna
 • Chemia biologiczna
 • Chemia fizyczna
 • Chemia materiałów
 • Chemia medyczna
 • Chemia nieorganiczna i kataliza
 • Chemia obliczeniowa
 • Chemia organiczna
 • Chemia środowiska
 • Informatyka chemiczna i chemometria
Wybierając jedną ze specjalności student zdobędzie zaawansowaną, profesjonalną wiedzę i umiejętności w wybranej przez siebie dziedzinie - jest to realizowane jako tzw. blok specjalnościowy, mając jednocześnie możliwość poszerzania swoich zainteresowań poprzez wybór dodatkowych przedmiotów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Każda z specjalności została przygotowana przez specjalistów, naukowców mających znaczące osiągnięcia w danej dyscyplinie i uwzględnia najnowszy stan wiedzy chemicznej. Studenci mają możliwość korzystania z nowoczesnych i bardzo dobrze wyposażonych laboratoriów chemicznych z najnowocześniejszą aparaturą naukową. Istotnym elementem zaawansowanego kształcenia chemicznego jest ponadto ścisłe powiązanie procesu dydaktycznego z prowadzonymi na Wydziale badaniami naukowymi. Praca dyplomowa studenta przygotowywana jest każdorazowo w jednym z Zespołów Badawczych i bardzo często kończy się publikacją naukową w jednym z międzynarodowych czasopism chemicznych.

Kształcenie studentów na Wydziale odbywa się także w ramach dwuletnich niestacjonarnych studiów II stopnia. Studia te przygotowują do pracy w szeroko rozumianym przemyśle chemicznym i dziedzinach pokrewnych i przeznaczone są dla tych, którzy nie chcą lub nie mogą podjąć studiów w trybie stacjonarnym.

Zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i studiujący chemię w ramach studiów niestacjonarnych mają możliwość zdobycia bezpłatnych dodatkowych kwalifikacji uprawniających do nauczania chemii.

Wszelkie informacje na temat kierunku CHEMIA i oferowanych specjalności można znaleźć na naszej stronie dydaktycznej.przejdź do spisu treści
Wydział ten, ze względu na różnorodność prowadzonych kierunków i specjalności, jest bardzo rozbudowany. Każdy instytut żyje własnym życiem, prowadząc ciekawe badania, które znacznie wykraczają poza tradycyjne rozumienie literaturoznawstwa czy językoznawstwa. Absolwenci wydziału to nie tylko poloniści, nauczyciele języków obcych, dziennikarze czy bibliotekarze, ale przede wszystkim humaniści o bardzo szerokich horyzontach, a przy tym specjaliści w swoich dziedzinach.

Główne kierunki badań

Każdy instytut może się wykazać dużą i bardzo zróżnicowaną ilością podejmowanych tematów badawczych, które znacznie wykraczają poza teorię i historię literatury czy historię i specyfikę danego języka. Wiele z nich to tematy interdyscyplinarne i komparatystyczne, wkraczające w obszary innych nauk. Do najciekawszych tego typu badań należą m.in. normatywistka językowa, teoria kultury, filmoznawstwo, teatrologia, glottodydaktyka, logopedia, krytyka literacka, teatralna i filmowa, literatura dziecięca i młodzieżowa, kulturowa tożsamość płci w literaturze i kulturze, socjologia życia literackiego, estetyka literatury. W Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej tematyka badań skupia się wokół tematów dotyczących językowego obrazu świata, nowych mediów, etyki w mediach, teorii PR i reklamy, języka polityki polskiej, mediów lokalnych i systemowej teorii mediatyzacji. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa rozwija badania w zakresie podstawowych dyscyplin bibliologicznych: historii, teorii i sztuki książki, nauki o książce, historii bibliotek i czytelnictwa oraz edytorstwa. Inne badania wchodzą w zakres m.in. nauki o informacji, bibliografii, naukometrii, bibliometrii, webometrii, bibliologii, komunikacji piśmienniczej.

Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału Filologicznego oraz stronach poszczególnych instytutów: 
przejdź do spisu treści
Wydział Fizyki i Astronomii jest dynamicznym i nowoczesnym wydziałem uniwersyteckim z długoletnią tradycją. Posiada najwyższą kategorię naukową, prowadząc różnorodną działalność badawczą i ściśle z nią powiązaną działalność dydaktyczną. Studia – uczące systematyczności oraz myślenia ścisłego a zarazem praktycznego – sprawiają, że dyplom Wydziału Fizyki i Astronomii jest gwarancją solidności i łatwości w podejmowaniu nowych wyzwań na współczesnym rynku pracy.

O ile w klasycznych studiach fizycznych przeważa teoria, o tyle nowy kierunek – fizyka techniczna – jest najlepszym rozwiązaniem dla osób interesujących się fizyką praktyczną. Ponadto jest to jeden z dwóch uniwersyteckich kierunków, obok informatyki, który daje możliwość otrzymania tytułu zawodowego – inżyniera.

Wydział prowadzi bardzo rozwiniętą i owocną współpracę naukową i wymianę osobową z dziesiątkami instytucji w kraju i na świecie. Formy współpracy to m.in. partnerstwo w Europejskich Sieciach Badawczych i długoterminowe umowy o współpracy, bilateralne porozumienia, międzynarodowe projekty badawcze. Na wydziale działa Katedra UNESCO Studiów Interdyscyplinarnych, która prowadzi działalność dydaktyczną, organizując seminaria i wykłady o tematyce interdyscyplinarnej dla studentów i doktorantów, a także działalność naukową, tworząc forum dyskusyjne dostępne dla pracowników i studentów wszystkich wydziałów UWr oraz innych uczelni.

Główne kierunki badań

Badania na wydziale skupiają się wokół następujących tematów: poszukiwanie i klasyfikacja gwiazd zmiennych, asterosejsmologia gwiazd zmiennych pulsujących, badanie procesu wydzielania energii w rozbłyskach słonecznych, badanie ewolucji dynamicznych procesów zachodzących w atmosferze Słońca i w heliosferze, badania własności fizykochemicznych powierzchni i granic faz atrakcyjnych technologicznie materiałów, badania teoretyczne struktury atomowej i elektronowej powierzchni ciał stałych, badania własności elektronowych i strukturalnych fazy skondensowanej za pomocą metod jądrowych, badania przemian fazowych oraz własności dielektrycznych i optycznych kryształów a także wpływu pola elektrycznego na te własności. W dziedzinie cząstek elementarnych głównym kierunkiem badań jest teoria gęstej materii hadronowej oraz własności neutrin. Prowadzone są badania nad różnymi podejściami do fundamentalnej budowy materii i nad strukturą podstawowych symetrii czasoprzestrzeni na poziomie kwantowym oraz próby połączenia teorii kwantów z ogólną teorią względności. W ramach prac badawczych z zakresu zastosowań fizyki statystycznej oraz zaawansowanych metod symulacji komputerowych opracowano model oddziaływań społecznych, pozwalający na badanie dynamiki opinii publicznej, jak i zmian preferencji konsumenckich czy sympatii politycznych. W dziedzinie ekonofizyki, badane są sieci powiązań międzynarodowych firm i ich wzajemne oddziaływania. Prowadzone są też badania w tradycyjnych obszarach zainteresowań fizyki, takich jak: układy magnetyczne, teoria przejść fazowych, symulacje Monte Carlo materii skondensowanej czy teoria silnie skorelowanych układów elektronowych. Kolejnym kierunkiem badań są matematyczne aspekty klasycznej i kwantowej fizyki teoretycznej, a w szczególności: matematyczne podstawy mechaniki kwantowej i mechaniki statystycznej, teoria deformacji kwantowych, analiza splątania stanów w kwantowej teorii informacji oraz związki teorii liczb z fizyką kwantową.

Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału Fizyki i Astronomii oraz stronach poszczególnych instytutów:


przejdź do spisu treści
Wydział zajmuje II miejsce w Polsce wśród wydziałów kształcących w zakresie matematyki i informatyki, uczestniczy też w programie studiów zamawianych. Programy studiów matematycznych i informatycznych są skonstruowane w taki sposób, że możliwe jest jednoczesne studiowanie obu kierunków, a w konsekwencji uzyskanie dwóch dyplomów. Studenci sami mogą zdecydować, czy chcą studiować na poziomie mniej czy bardziej zaawansowanym, oprócz tego samodzielnie układają swój program studiów, wybierając spośród wielu proponowanych przedmiotów takie, które ich najbardziej interesują. Mają możliwości rozwijania swoich zainteresowań i w zależności od nich mogą wybrać jedną z wielu specjalności. Absolwenci wydziału mają szerokie perspektywy zawodowe po zakończeniu studiów. Ich atutem jest nie tylko wiedza dotycząca konkretnych aspektów zawodowych i znajomość narzędzi, ale także takie zdolności, które cenią sobie wszyscy pracodawcy – umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, precyzyjnego formułowania myśli czy samodzielnego rozwiązywania problemów.

Główne kierunki badań

W Instytucie Matematycznym badania naukowe są prowadzone w następujących dziedzinach: analiza harmoniczna, niekomutatywna probabilistyka i niekomutatywna analiza harmoniczna, równania różniczkowe cząstkowe, geometryczna teoria grup i topologia geometryczna, teoria modeli, matematyka dyskretna, teoria procesów stochastycznych, statystyczne zastosowania matematyki, teoria prawdopodobieństwa, miary i całki, deskryptywna teoria mnogości, teoria continuów, historia matematyki, teoria liczb. W Instytucie Informatyki badania skupiają się natomiast wokół następujących zagadnień: algorytmika, analiza i przetwarzanie danych, grafika komputerowa, logika i podstawy języków programowania, metody numeryczne, systemy informatyczne i inżynieria oprogramowania.

Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału Matematyki i Informatyki oraz stronach instytutowych:


przejdź do spisu treści
W obecnym kształcie Wydział Nauk Biologicznych istnieje od 2006 roku, jednak nauki biologiczne są obecne na Uniwersytecie Wrocławskim od bardzo dawna. Wydział zmienia się wraz z dynamicznym rozwojem nauk biologicznych na świecie – poszczególne jednostki inicjują nowe kierunki badań, zmienia się program i charakter studiów, studentom oferuje się coraz bogatszą paletę przedmiotów i większą możliwość ich wyboru.

W roku akad. 2015 Wydział Nauk Biologicznych będzie prowadził rekrutację na cztery kierunki studiów.

Kandydatów zapraszamy na 3 unikalne kierunki studiów stacjonarnych: mikrobiologię (studia I i II stopnia), zarządzanie środowiskiem przyrodniczym (studia I i II stopnia) oraz genetykę i biologię eksperymentalną (studia I stopnia). W ramach kierunku biologia (studia stacjonarne I stopnia) oferujemy kształcenie w ramach specjalności:  biologia człowieka,   biologia eksperymentalna, biologia środowiska oraz specjalizacji nauczycielskiej: przyroda  (unikatowej specjalizacji uprawniającej do nauczania przyrody w szkole podstawowej). Na studiach stacjonarnych II stopnia kształcimy w ramach specjalności: biologia człowieka, genetyka i biologia eksperymentalna, ekologia i różnorodność biologiczna, specjalizacja nauczycielska: biologia (uprawniająca do nauczania  biologii w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych oraz przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych) oraz nowej specjalność biologia lasu. Na studiach niestacjonarnych oferujemy kształcenie na kierunku biologia w ramach specjalności biologia ogólna (studia I stopnia), specjalności biologia i zdrowie człowieka oraz specjalności różnorodność biologiczna na studiach II stopnia. Wydział prowadzi Stacjonarne Studia Doktoranckie Biologii. Wspólnie z Wydziałem Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska prowadzimy międzywydziałowy kierunek studiów ochrona środowiska (studia I i II stopnia) zarządzany przez Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska. Wydział Nauk Biologicznych posiada również bogatą ofertę edukacyjną skierowaną do szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych m.in. cieszący się bardzo dużą popularnością program edukacyjny „Mój Pierwszy Uniwersytet”.  Bierzemy również corocznie udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki oraz Nocy Biologów.
Pracownicy naukowi prowadzą owocną współpracę naukową z renomowanymi  instytucjami i uczelniami krajowymi oraz zagranicznymi m.in. z  Uniwersytetem Warszawskim,  Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Uniwersytetem w Cambridge, Uniwersytetem Masaryka w Brnie i wieloma innymi. W roku 2013 w parametrycznej ocenie jednostek naukowych Wydział Nauk Biologicznych uzyskał kategorię A (oznaczającą bardzo dobry poziom działalności naukowej). Posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk biologicznych dyscyplinie biologia oraz dyscyplinie ekologia oraz uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych dyscyplinie biologia.

Wydział posiada własną Stację Ekologiczną „Storczyk” w Karpaczu i Stację Ornitologiczną w Rudzie Milickiej, a także Muzeum Przyrodnicze i Herbarium, Muzeum Człowieka oraz znany w całym kraju Ogród Botaniczny i jego filię – Arboretum w Wojsławicach.

Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych oraz poszczególnych jednostek:
przejdź do spisu treści
Wydział posiada bogatą i zróżnicowaną ofertę studiów. Nauki historyczne i pedagogiczne łączą się tu w jeden rozbudowany konglomerat. Interdyscyplinarność jest podstawą rozwoju naukowego, a znakomitej kadrze zawdzięcza się powstanie wielu szkół naukowych w dziedzinach uprawianych na wydziale.

Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych oraz stronach poszczególnych instytutów:  

przejdź do spisu treści
Wydział prowadzi ścisłą współpracę z władzami regionu w zakresie wielu zagadnień dotyczących m.in. zjawisk społeczno-gospodarczych, turystyki, kartografii, klimatu, zasobu surowców mineralnych i ich wykorzystania, wód podziemnych i geośrodowiskowych. Na wydziale powstało wiele studiów na zlecenie różnych instytucji np. o zasobach wód podziemnych dla Coca Coli, o alternatywnych źródłach zaopatrzenia Wrocławia w wodę dla Urzędu Miejskiego Wrocławia, o oddziaływaniu na środowisko dla Polifarbu Cieszyn-Wrocław SA. Ponadto utrzymywana jest ścisła współpraca m.in. z Ministerstwem Środowiska, Polską Akademią Nauk, KGHM Polska Miedź. Ta zakrojona na szeroką skalę współpraca oraz opracowane w ostatnim czasie liczne mapy, dokumentacje geologiczne, ekspertyzy i inne materiały na zlecenie różnych jednostek gospodarczych, są kolejnym potwierdzeniem tego, że wydział posiada doskonałą kadrę naukową, która z jednej strony działa na rzecz społeczeństwa i rozwoju regionu, a z drugiej – kształci doskonale przygotowanych do podjęcia pracy absolwentów. Wydział dysponuje dwoma muzeami – geologicznym i mineralogicznym. Posiada też stację polarną na Spitsbergenie i stację meteorologiczną na Szrenicy.

Główne kierunki badań

W Instytucie Nauk Geologicznych prowadzone badania obejmują tematykę geologiczną, a także geośrodowiskową. Instytut specjalizuje się w badaniach skał krystalicznych głębokiego podłoża, zastosowaniach technik izotopowych oraz metod badawczych geologii i mineralogii do badań geośrodowiskowych. Prowadzone są także badania hydrogeologiczne oraz dotyczące fundamentu krystalicznego. Dużą rangę mają badania poświęcone zastosowaniom mineralogii w przemyśle. Badania prowadzone w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego obejmują wszystkie główne dziedziny problemowe geografii m.in. geografię fizyczną, geografię człowieka, kartografię. Szczególne miejsce zajmują badania geosystemów polarnych i innych gór Europy oraz wybranych państw i regionów świata.

Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska  oraz stronach poszczególnych instytutów:przejdź do spisu treści
Wydział należy do największych i najbardziej popularnych na Uniwersytecie Wrocławskim. Studenci WNS stanowią liczną grupę wśród studentów uczelni, którzy za swoje osiągnięcia w nauce otrzymują stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku akademickim 2008/2009 aż 25 studentów wydziału zostało uhonorowanych takim wyróżnieniem. Świadczy to o wysokim poziomie kształcenia, a także o zaangażowaniu i pasji studentów wydziału.

Główne kierunki badań

Badania naukowe w ramach Wydziału Nauk Społecznych prowadzone są przez instytuty i obejmują przede wszystkim badania w zakresie nauk politycznych, badania w zakresie polityki społecznej, międzynarodowych stosunków gospodarczych, stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa międzynarodowego, badania w zakresie niemcoznawstwa i śląskoznawstwa, badania w zakresie socjologii empirycznej i teoretycznej, badania nad dyspozycyjnymi grupami społecznymi, badania antycznych i średniowiecznych źródeł kulturowej tożsamości europejskiej, badania źródeł filozofii chrześcijańskiej, nowożytnej, klasycznej niemieckiej i współczesnej, badania nad historią mistyki, ze szczególnym uwzględnieniem mistyki śląskiej, badania współczesnej filozofii politycznej i społecznej oraz współczesnych koncepcji etycznych i estetycznych, badania nad rachunkami zdaniowymi, metodami logicznymi, historią logiki, związkami logiki i filozofii oraz matematyki.

Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału Nauk Społecznych, dziekanatu WNS oraz na stronach poszczególnych instytutów:


 
 
przejdź do spisu treści

W ogólnopolskim rankingu wydziałów prawniczych, WPAE od lat jest w ścisłej czołówce. W roku 2013 zajął 3. miejsce wśród uczelni publicznych, potwierdzając tym samym, że znajduje się w gronie uczelni kształcących najlepszych prawników.

Dla wyróżniających się absolwentów z tytułem magistra, zamierzających uzyskać stopień nauko­wy doktora nauk prawnych albo nauk o administracji, funkcjonuje od kilku lat studium doktoranc­kie. Osobom z wyższym wykształceniem Wydział oferuje szerokie możliwości uzupełniania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formie studiów podyplomowych. Ofertę Wydziału uzupełniają kursy dokształcające i szkolenia.

 

Prawo

Studia prawnicze przygotowują do podjęcia pracy w organach wymiaru sprawiedliwości (sądach), organach ścigania (np. prokuraturze, policji), w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz organach administracji rządowej i samorządowej. Temu celowi służy program studiów, który zawiera przedmioty kierunkowe (m.in. prawo cywilne, karne, administracyjne, finansowe, konstytucyjne, międzynarodowe i europejskie, postępowanie cywilne, karne, administracyjne). Program studiów obejmuje również przedmioty ogólnoteoretyczne i historycznoprawne (teoria i filozofia prawa, powszechna historia państwa i prawa, prawo rzymskie, historia państwa i prawa polskiego, historia doktryn politycznych i prawnych) oraz tzw. przedmioty do wyboru, uchwalane co roku przez Radę Wydziału. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów i seminariów. Studia prawnicze trwają pięć lat.

Studia jednolite magisterskie, 5-letnie

Studia II stopnia magisterskie (2,5-letnie) zaoczne


Administracja

Studia mają na celu przygotowanie do wykonywania pracy w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych. Do wiodących przedmiotów wykładanych na kierunku administracja należą m.in. prawo administracyjne, administracja publiczna i polityka administracyjna, prawo administracyjne gospodarcze, postępowanie administracyjne i sądownictwo administracyjne, prawo finansowe, prawo pracy, organizacja i zarządzanie, ochrona środowiska, prawo Unii Europejskiej, system bankowy i kredytowy. Studia I stopnia (licencjackie) trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata, po złożeniu pracy licencjackiej i egzaminu, natomiast studia II stopnia (magisterskie) trwają dwa lata i po złożeniu pracy magisterskiej oraz zdaniu egzaminu magisterskiego absolwenci otrzymują tytuł magistra.

Studia są dwustopniowe

I stopnia 3-letnie licencjackie

SPECJALNOŚCI

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Administracja europejska
 • Samorząd terytorialny
 • Administracja sektora publicznego

 II stopnia 2-letnie magisterskie


Ekonomia

Studia licencjackie przygotowują absolwenta do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) w kraju i za granicą oraz do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Absolwent studiów magisterskich zdobywa przygotowanie do opracowywania projektów, do pozyskiwania i wykorzystania zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego oraz świadczenia usług doradczych w kraju i za granicą. Studenci w ramach zajęć zdobywają gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie teorii ekonomii, integracji europejskiej oraz zarządzania, poznają prawo gospodarcze, handlowe i podatkowe oraz technologie informacyjne, pogłębiają znajomość języków obcych.Studia są dwustopniowe:

I stopnia 3-letnie licencjackie

 • Prawo w biznesie
 • Rachunkowość i podatki.

II stopnia 2-letnie magisterskie w specjalnościach:

 • Ekonomia menedżerska,
 • Rynki finansowe.


Ponadto Wydział prowadzi
Dane teleadresowe 

Sekretariat Dziekana
ul. Uniwersytecka 22-26
50-145 Wrocław; pok. 8
tel. +48 71 375 23 38

Dziekanat
ul. Uniwersytecka 22-26
50-145 Wrocław; pok. 21

Stacjonarne Studia Prawa
ul. Uniwersytecka 22-26
50-145 Wrocław; pok. 20
tel. +48 71375 23 34, +48 71 375 22 66

Stacjonarne Studia Administracji
ul. Uniwersytecka 22-26
50-145 Wrocław; pok 22
tel. +48 71 375 23 01

Niestacjonarne Studia Prawa (zaoczne i wieczorowe)
ul. Uniwersytecka 22-26
50-145 Wrocław; pok. 16
tel. +48 71 375 23 12, +48 71 375 28 25

Niestacjonarne Studia Administracji
ul. Uniwersytecka 22-26
50-145 Wrocław; pok 22
tel. +48 71 375 23 47, +48 71 375 29 25

Stacjonarne i Niestacjonarne Studia Ekonomii
ul. Uniwersytecka 22-26
50-145 Wrocław; pok 22
tel. +48 71 375 28 99, +48 71 375 29 25

Sekcja Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia
ul. Kuźnicza 46-47
50-145 Wrocław; pok. 103
tel. +48 71 375 23 71, +48 71 344 47 19
 

przejdź do spisu treści

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (MISHiS) to jednostka oferująca jedną z najciekawszych interdyscyplinarnych propozycji Uniwersytetu Wrocławskiego – stacjonarne międzyobszarowe studia humanistyczne i społeczne (I i II stopnia oraz pięcioletnie jednolite magisterskie, w zależności od kierunku, na którym student planuje uzyskanie dyplomu). MISHiS opierają się na klasycznym schemacie studiowania bazującym na relacji mistrz-uczeń. Każdy student MISHiS wybiera tutora (opiekuna) i opracowuje indywidualny tok studiów, wybierając zajęcia z oferty czterech wydziałów: Filologicznego, Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Nauk Społecznych oraz Prawa, Administracji i Ekonomii. Dzięki temu studiować można jednocześnie zagadnienia z różnych dyscyplin – w tym ekonomicznych, filologicznych, prawnych czy społecznych. Proponowana przez MISHiS różnorodność doświadczeń i wiedzy okazuje się przydatna np. wobec konieczności efektywnego zaistnienia na rynku pracy. Kolegia MISHiS i MISHUS w całym kraju stanowią środowiska żywe intelektualnie. Studenci uczestniczą w wielu konferencjach naukowych, wyjeżdżają na uczelnie krajowe w ramach programu MOST oraz zagraniczne w ramach LLP-Erasmus. Wielu studentów otrzymuje stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dyrektorem Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego jest prof. dr hab. Piotr P. Chruszczewski (przewodniczący Komisji Nauk Filologicznych PAN, Oddział we Wrocławiu oraz członek rzeczywisty International Communicology Institute z siedzibą w Waszyngtonie, USA).

Sekretariat
ul. Biskupa Nankiera 15
50-140 Wrocław
tel. +48 71 375 20 63
kmishis@uni.wroc.pl Jeśli posiadasz szerokie zainteresowania humanistyczne i społeczne, które nie mieszczą się w tradycyjnym systemie studiowania jednej dyscypliny akademickiej, wybierz Kolegium MISHiS UWr. Taka forma studiowania, odbiegająca od szkolnych schematów, wymagać będzie od Ciebie dużej samodyscypliny, ale zadziała mobilizująco, da dużo satysfakcji i umożliwi rozwój zgodnie z Twoimi indywidualnymi oczekiwaniami i predyspozycjami. Będziesz mieć możliwość pogłębienia i rozwinięcia swego potencjału intelektualnego dzięki podjęciu nauki na 2–3 wydziałach Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzięki temu studiować możesz np. dowolną filologię, poszerzoną o dwa lub więcej języków obcych, ale również zagadnienia z zakresu psychologii, filozofii, historii, politologii, prawa czy stosunków międzynarodowych. 

Po studiach, dzięki uzyskanemu wszechstronnemu wykształceniu humanistycznemu, poszerzonemu o specjalistyczną wiedzę wybranej indywidualnie dyscypliny możesz znaleźć pracę m.in. w dyplomacji, nauce, wydawnictwach, mediach, międzynarodowym biznesie lub instytucjach kultury. W tym roku student Kolegium MISHiS UWr, Jakub Ochnio, został laureatem ogólnopolskiego konkursu STUDENCKI NOBEL 2014 w kategorii nauk humanistycznych, a inny student Kolegium, Aleksander Adamus, przedstawił swój referat naukowy w Uniwersytecie Oksfordzkim, ponadto studenci opublikowali swoje debiutanckie prace w serii naukowej pt. „Rozprawy Komisji Nauk Filologicznych PAN”. Studia w Kolegium MISHiS Uniwersytetu Wrocławskiego to elitarne studia, więc nie wahaj się dołączyć do najlepszych. W Kolegium MISHiS Uniwersytetu Wrocławskiego pamiętają tylko, że the sky is the limit!
przejdź do spisu treści

Studium Ochrony Środowiska jest jednostką uprawnioną do zarządzania międzywydziałowym kierunkiem studiów ochrony środowiska, który jest prowadzony przez Wydział Nauk Biologicznych oraz Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska.

Kształcenie studentów ochrony środowiska odbywa się wg ogólnych standardów kształcenia w zakresie treści podstawowych – matematyki, fizyki, biologii, mikrobiologii, chemii i biochemii oraz treści kierunkowych – ekologii i ochrony przyrody, geologii, geomorfologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, prawa i ekonomii w ochronie środowiska, instrumentów i technologii ochrony środowiska, zagrożeń cywilizacyjnych i zrównoważonego rozwoju, inżynierii procesowej, technik odnowy środowiska, technologii bioenergetycznych, ekotoksykologii, planowania przestrzennego oraz polityki ochrony środowiska.


Więcej informacji na stronie internetowej Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska.przejdź do spisu treści

UCHWAŁA Nr 59/2014 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016UCHWAŁA Nr 121/2014

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016


UCHWAŁA Nr 123/2014

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie likwidacji niestacjonarnej wieczorowej formy kształcenia na kierunku filologia, specjalności: filologia czeska, filologia rosyjska, filologia ukraińskaSzczegółowe informacje:
www.rekrutacja.uni.wroc.pl
Kierunki wykładane na uczelni

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
administration in international organizations II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
antiquity and archaeology I stopnia Stacjonarny
antropologia literatury, teatru i filmu II stopnia Stacjonarny
archeologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
astronomia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo międzynarodowe II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia nauczycielska I stopnia Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
chemia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
chemistry I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
cultural communication II stopnia Stacjonarny
dyplomacja europejska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziedzictwo kultury materialnej I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
etnologia i antropologia kulturowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
european cultures I stopnia Stacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Wieczorowy
filologia czeska I stopnia Stacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Wieczorowy
filologia francuska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Wieczorowy
filologia germańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Wieczorowy
filologia hiszpańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
filologia indyjska i kultura Indii I stopnia Stacjonarny
filologia klasyczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska I stopnia Stacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia rosyjska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
filologia serbska i filologia chorwacka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia ukraińska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka techniczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
geografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
historia sztuki I stopnia Stacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Wieczorowy
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Licencjat Stacjonarny   |   Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
journalism and social communication II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
muzykologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
niderlandystyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
psychologia Magister Stacjonarny Wieczorowy
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie