Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa

Rok założenia: 1992 | Rektor: prof. ucz. dr Sławomir Woźniak

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa w Warszawie została utworzona w 1992 r. Założycielem Uczelni jest Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - profesjonalna organizacja społeczna istniejąca od 1925 r. Głównym kolegialnym organem sprawującym nadzór nad działalnością Uczelni jest Rada Patronacka.

Siedzibą uczelni jest zabytkowy pałacyk zbudowany w 1914 roku według projektu wybitnych polskich architektów Mikołaja i Tadeusza Tołwińskich. Obecnie jest on pod opieką konserwatora zabytków (nr rejestru 1437 A).


Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I i II stopnia. 

Studia I stopnia

WSZ-SW prowadzi trzyletnie (6 semestrów) studia I stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE w systemie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (wieczorowym i zaocznym) w następujących specjalnościach:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • Zarządzanie innowacjami,
 • Zarządzanie projektami,
 • Finanse i bankowość,
 • Zarządzanie jakością,
 • Rachunkowość,
 • Zarządzanie klastrami,
 • Logistyka,
 • Zarządzanie personelem,
 • Zarządzanie sieciami handlowymi,
 • Marketing,
 • Coaching,
 • Zarządzanie w administracji,
 • Menadżer sportu,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem,
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym,
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym,
 • Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii,
 • Zarządzanie biurem,
 • Zarządzanie firmą rodzinną,
 • Zarządzanie produktami chemicznymi i ich utylizacją,
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem.

Wyboru specjalności dokonują studenci pod koniec IV semestru. W VI semestrze odbywają się praktyki zawodowe.

W specjalności Zarządzanie Jakością studenci realizują program zgodny z wymaganiami niezbędnymi do uzyskania certyfikatów:

 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001
 • Pełnomocnik kierownictwa systemu zarządzania jakością wg ISO 9001
 • Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001

Na pierwszych zajęciach z każdego przedmiotu studenci otrzymują pisemny konspekt zajęć zawierający określenie:

 • Celów (tj. wiadomości i umiejętności, które w ramach przedmiotu należy przyswoić)
 • Podstawowych treści (główne tezy, tematyka)
 • Metodyki prowadzenia zajęć i wskazówek do studiowania, z określeniem literatury i ćwiczeń
 • Wymagań i sposobu zaliczenia przedmiotu.

Programy nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na kierunku Zarządzanie, są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia.

Studia II stopnia

WSZ-SW prowadzi dwuletnie (4 semestralne) uzupełniające studia II stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE w systemie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (wieczorowym i zaocznym) w następujących specjalnościach:

 • Zarządzanie jakością,
 • Zarządzanie personelem,
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie innowacjami,
 • Finanse i bankowość,
 • Zarządzanie w logistyce,
 • Rachunkowość,
 • Zarządzanie w administracji,
 • Coaching,
 • Zarządzanie klastrami,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem,
 • Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia,
 • Zarządzanie w oświacie,
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym,
 • Marketing,
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym,
 • Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii,
 • Menadżer sportu,
 • Zarządzanie firmą rodzinną,
 • Zarządzanie produktami chemicznymi i ich utylizacją,
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem.

Wyboru specjalności 5dokonują studenci pod koniec II semestru studiów .

Lista specjalności nie jest zamknięta, możliwe jest jej rozszerzenie w zależności od inicjatywy studentów.

W specjalności Zarządzanie Jakością studenci realizują program zgodnie z wymaganiami niezbędnymi do uzyskania certyfikatów :

 • auditor systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008
 • pełnomocnik systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008


Kierunki wykładane na uczelni:

zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

Ochrona Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
wycena nieruchomości
Zarządzanie Biurem Detektywistycznym

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Studia Podyplomowe Ochrona Informacji Niejawnych i Danych Osobowych

Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa zamierza w najbliższym czasie uruchomić IV edycję Podyplomowych Studiów Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych

czytaj dalej

Zarządzanie Biurem Detektywistycznym - studia podyplomowe

Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa, 01-204 Warszawa ul. Siedmiogrodzka 3A oferuje Podyplomowe Studia "Zarządzanie biurem detektywistycznym"

czytaj dalej

Wycena Nieruchomości - studia podyplomowe w Warszawie

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa ZAPRASZA

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane