Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Elektromobilność

na Politechnice Warszawskiej, studia I stopnia (inżynierskie)

Elektromobilność jest zagadnieniem interdyscyplinarnym. Obejmuje problematykę pojazdów elektrycznych, napędów, przetwarzania energii elektrycznej, funkcjonowania infrastruktury stacji ładowania, oszczędności energii, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i autonomiczności ruchu pojazdów. Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej zaprojektował program studiów ukierunkowany na kształcenie specjalistów przygotowanych do twórczej pracy oraz zdolnych do kreowania nowych rozwiązań w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie.

W programie studiów na kierunku Elektromobilność preferowaną formą zajęć są warsztaty rozumiane jako forma zajęć ukierunkowana na kształtowanie umiejętności, a nie bierne przekazywanie wiedzy. Nowatorskim podejściem jest zastosowanie tej idei zarówno w przedmiotach kierunkowych jak i podstawowych. Kluczowe jest samodzielne, pod opieką tutora, rozwiązywanie problemów prowadzonych w formule kształcenia ukierunkowanego problemowo i opartego na projektach.

Absolwenci studiów będą mieli możliwość zatrudnienia w przemyśle związanym z elektromobilnością, w biurach projektowych, w placówkach serwisowych, w przedsiębiorstwach związanych z prowadzeniem ruchu i nadzorem produkcji sprzętu i urządzeń z napędem elektrycznym oraz z wykorzystaniem infrastruktury zasilania sieciowego.

Na pierwszym roku zdobędziesz podstawową wiedzę inżynierską nastawioną na kierunek studiowania związany z elektromobilnością. Oprócz uzyskania niezbędnej wiedzy z zakresu praktycznych zastosowań matematyki, elektrotechniki, metod i narzędzi programowania, urządzeń pomiarowych zdobędziesz dodatkowo wiedzę specjalistyczną, m. in. z chemii, magazynowania energii oraz graficznego zapisu konstrukcji.

Na drugim roku zapoznasz się z technikami cyfrowymi – elektronika i przetwarzanie sygnałów, kompatybilnością urządzeń elektrycznych, napędami i maszynami elektrycznymi, układami zasilania. Ten rok to baza wyjściowa do kolejnych lat zdobywania i wykorzystywania specjalistycznej wiedzy.

Na trzecim roku, oprócz realizacji przedmiotów specjalistycznych, uzyskasz elastyczność i możliwości wyboru preferowanej przez Ciebie tematyki zajęć. Dzięki blokom związanym z realizacją laboratoriów problemowych będziesz mógł wybrać najbardziej interesujące Cię zagadnienia elektromobilności, np. projektowanie, konstrukcja, budowa i eksploatacja pojazdów z napędem elektrycznym, systemy wytwarzania, przesyłania, przetwarzania i magazynowania energii elektrycznej, układy i systemy sterowania pojazdów autonomicznych, bezpieczeństwo użytkowania pojazdów elektrycznych i systemów zasilania. Dodatkowe bloki obieralnych przedmiotów pozwolą Ci skupić się na tym co lubisz najbardziej.

Ostatni semestr studiów jest uwieńczeniem 3 lat wysiłku. W tym semestrze musisz skoncentrować się na realizacji pracy dyplomowej pod okiem opiekuna. To właśnie w trakcie tego semestru masz największe możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności. W semestrze tym odbędziesz również praktykę kierunkową w firmach, które zabiegają o studentów Wydziału Elektrycznego.

Dodatkowo, w trakcie studiów, rozwiniesz umiejętności komunikacji w językach obcych co zostanie zakończone egzaminem B2. Na początkowych semestrach odbywają się również zajęcia z wychowania fizycznego, na których będziesz mieć możliwość uprawiania ulubionej dyscypliny sportu.
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane