Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

AMA Film Academy

AMA Film Academy


przejdź do spisu treści

Trwa rekrutacja do AMA Film Academy
w Krakowie i w Warszawie

AMA Film Academy  jest szkołą filmową umożliwiającą nabycie kompetencji we wszystkich  dziedzinach przemysłu filmowego. Została stworzona przez doświadczonych filmowców. Motto  Szkoły to powołanie i zawód, zrozumienie celu i zdobycie praktycznych umiejętności. Nauka  odbywa się w nowoczesnych warunkach, z wykorzystaniem technologii przyszłości. Program  nauczania ewoluuje wraz z pojawianiem się nowych trendów w kinematografii oraz rozwojem  technologii filmowych. 
Założycielem szkoły jest Piotr Lenar – autor zdjęć filmowych o bogatym dorobku artystycznym, na  który składają się produkcje krajowe i zagraniczne, a także wykładowca szkół filmowych z  wieloletnim doświadczeniem. Zajęcia w AMA FILM ACADEMY prowadzą uznani i aktywni  zawodowo twórcy filmowi oraz doświadczeni wykładowcy akademiccy. Stała kadra Szkoły to  zespół kilkudziesięciu osób związanych bezpośrednio z branżą audiowizualną. 

Obecnie w AMA Film Academy trwa rekrutacja na kierunki stacjonarne i niestacjonarne, również w formie nauki online. Dwuletnie i jednoroczne kierunki, semestralne kursy i pojedyncze warsztaty czekają na kandydatów, chcących związać swoją przyszłość z branżą filmową, ale także na szukających dopiero swojej drogi zawodowej. Oferta szkoły obejmuje wszystkie podstawowe dziedziny branży audiowizualnej: reżyserię, scenariopisarstwo, sztukę operatorską, postprodukcję obrazu, realizację dźwiękową, aktorstwo, i produkcję filmową. Szkoła kładzie duży nacisk na naukę praktycznych dyscyplin filmowych. (m.in. operator obrazu, operator kamery, asystent operatora, oświetlacz, grip, montażysta, kolorysta, specjalista VFX, asystent reżysera, reżyser, realizator dźwięku, scenarzysta).


AMA specjalizuje się w profesjonalnym kształceniu z zakresu nowoczesnych dziedzin twórczości  audiowizualnej. Program nauczania ewoluuje wraz z pojawianie się nowych trendów w  kinematografii oraz rozwojem technologii filmowych. Przygotowujemy do pracy w aktualnych  zawodach filmowych. Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych słuchaczy. 

Obecnie w AMA Film Academy trwa rekrutacja na kierunki stacjonarne i niestacjonarne, również w  formie nauki online. Dwuletnie i jednoroczne kierunki, semestralne kursy i pojedyncze warsztaty  czekają na kandydatów, chcących związać swoją przyszłość z branżą filmową, ale także na  szukających dopiero swojej drogi zawodowej. Oferta szkoły obejmuje wszystkie podstawowe  dziedziny branży audiowizualnej: reżyserię, scenariopisarstwo, sztukę operatorską, postprodukcję obrazu, realizację dźwiękową, aktorstwo, i produkcję filmową. Szkoła kładzie duży nacisk na  naukę praktycznych dyscyplin filmowych. (m.in. operator obrazu, operator kamery, asystent  operatora, oświetlacz, grip, montażysta, kolorysta, specjalista VFX, asystent reżysera, reżyser,  realizator dźwięku, scenarzysta). 

AMA Film Academy w ciągu 11 lat swojej działalności wykształciła kilkuset filmowców nowego  pokolenia. AMA Kraków prowadzi tradycyjne filmowe kierunki artystyczne, takie jak reżyseria,  aktorstwo filmowe, sztuka operatorska, scenariopisarstwo, montaż filmowy, produkcja filmowa,  ale także nowoczesne - color grading, efekty VFX, animacja 3D, realizacja dźwięku i oświetlenie  filmowe. 

W AMA Kraków odbywają się też ogólnofilmowe kursy jak kierunek filmowy, podstawowy i  zaawansowany kurs filmowy, czy filmmaking basic po angielsku. Ofertę  AMA Kraków uzupełniają liczne filmowe warsztaty zawodowe. AMA Kraków prowadzi wszystkie kierunki zarówno w trybie  stacjonarnym jak i niestacjonarnym oraz online. Po ukończeniu każdego z kursów Słuchacz  otrzymuje Dyplom AMA Film Academy. 


KIERUNKI NIESTACJONARNE AMA KRAKÓW


 Kierunek Reżyseria Filmowa 

 Dwuletni kurs przygotowujący do zawodu reżysera i szeroko rozumianego autora różnorodnych form filmowych. Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w branży audiowizualnej, może poświęcić się tworzeniu prostych, komercyjnych form filmowych, dokumentalnych, telewizyjnych czy reklamowych. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zabłysnął na festiwalach filmowych jako oryginalny artysta na wzór wykładowców, z którymi zetknął się podczas studiów. AMA dostarcza funkcjonalnych narzędzi użytecznych w zawodzie realizatora filmowego, ale pomaga również budować niezbędną reżyserowi bazę teoretycznej wiedzy, związanej z filmem jako dziełem sztuki.
więcej...

Kierunek Postprodukcja Obrazu

Kierunek Postprodukcja Obrazu w AMA  KRAKÓW to niespotykany w innych szkołach kompleksowy kurs zagadnień współczesnej postprodukcji obrazu: montażu filmowego, korekcji barwnej, efektów cyfrowych VFX, animacji 3D. Kurs jest dedykowany zarówno początkującym adeptom, jak i zawodowcom, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności na poziomie profesjonalnym.
więcej...

Kierunek Operatorski

Intensywny dwuletni kurs na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym,  przygotowujący do zawodu operatora filmowego lub kontynuacji nauki na DOP Masterclass w  AMA FILM ACADEMY albo na innych uczelniach filmowych. Absolwent Kierunku jest gotowy do  podjęcia pracy w branży audiowizualnej przy tworzeniu prostych, komercyjnych form filmowych,  dokumentalnych, telewizyjnych czy reklamowych. Jego celem może być jednak praca w filmie  fabularnym, nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby zabłysnął na festiwalach jako autor zdjęć o oryginalnym i rozpoznawalnym stylu, na wzór wykładowców, z którymi zetknął się podczas  studiów. 
więcej...

Kierunek Aktorstwo Filmowe

To dwuletni, 4-semestralny kurs aktorstwa filmowego, obejmujący pracę z kamerą, specyfikę pracy na planie zdjęciowym, współpracę z reżyserem i operatorem. Absolwenci kursu są w pełni przygotowani do pracy w filmie i telewizji. Kurs przeznaczony jest zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych aktorów. Studenci i absolwenci kierunku biorą czynny udział w produkcjach filmowych i reklamowych. 
więcej...

Kierunek Realizacja Dźwięku

Prowadzony w trybie stacjonarnym. Dwuletni Kierunek Realizacji Dźwięku w Filmie, Grach i Multimediach to kompleksowy kurs realizacji dźwięku w filmie i pokrewnych formach audiowizualnych, przede wszystkim w grach i całym obszarze gamingu – od nagrania dźwięku na planie, poprzez jego obróbkę i postprodukcję do finalnego zgrania ścieżki dźwiękowej. Kurs obejmuje również zaawansowane zagadnienia opracowań muzycznych oraz nagrywania i wykorzystywania muzyki filmowej. Ważnym obszarem jest nauka kreacji współczesnego świata dźwięku.
więcej...


KIERUNKI STACJONARNE AMA KRAKÓW


Kierunek Filmowy 

To kierunek dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z kinem i chcą posiąść podstawowe tajniki reżyserii i sztuki operatorskiej. Kurs ten trwa rok, a już od pierwszego dnia słuchacz ma praktyczne zajęcia z profesjonalnym sprzętem operatorskim pod czujnym okiem polskich filmowców z dużym dorobkiem twórczym. Każdy dzień w AMA Film Academy  jest dniem pełnym wyzwań - stworzenie własnego projektu filmowego, napisanie scenariusza, wyreżyserowanie etiudy na zaliczenie - na brak ambitnych zadań nie można narzekać!
więcej...

Kierunek Reżyseria Filmowa 

Dwuletni kurs przygotowujący do zawodu reżysera i szeroko rozumianego autora różnorodnych form filmowych. Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w branży audiowizualnej, może poświęcić się tworzeniu prostych, komercyjnych form filmowych, dokumentalnych, telewizyjnych czy reklamowych. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zabłysnął na festiwalach filmowych jako oryginalny artysta na wzór wykładowców, z którymi zetknął się podczas studiów. AMA dostarcza funkcjonalnych narzędzi użytecznych w zawodzie realizatora filmowego, ale pomaga również budować niezbędną reżyserowi bazę teoretycznej wiedzy, związanej z filmem jako dziełem sztuki.
więcej...

Kierunek Aktorstwo Filmowe 

Prowadzony w trybie stacjonarnym. Dwuletni, dzienny, zaawansowany i profesjonalnie prowadzony kurs występowania przed kamerą, wzorowany na znanym w zachodniej Europie i USA programie Camera Acting. Na Kierunku Aktorskim w AMA uczą znani, dysponujący nowoczesnym warsztatem aktorzy filmowi i teatralni, specjaliści od poszczególnych elementów warsztatu aktorskiego, reżyserzy i operatorzy filmowi. W AMA FILM ACADEMY zajęcia prowadzą wyłącznie wykładowcy aktywni zawodowo, pracujący w filmie, TV oraz w reklamie.
więcej...

Filmmaking Basic Course 

We teach the art and craft of filmmaking through a dynamic blend of classroom instruction, hands-on film workshops, and immediate directing experience. It is possible to learn Polish in parallel, which ensures continuation of regular studies or work in the film industry. Students are behind the camera from the first day of class and will learn about and explore the numerous visual, dramatic, and technical challenges that directors face. In addition to writing, producing, directing, and editing their own films, students assist other members of their crews in the roles of director of photography, assistant cameraperson, and gaffer/grip, providing everyone with extensive set experience. Ultimately, through intensive hands-on instruction, our goal is to empower students to tell stories artfully, cinematically, and originally.
więcej...

Kierunek Operatorski

Intensywny dwuletni, dzienny kurs na poziomie szkoły policealnej z tematyką podstawową i średnio-zaawansowaną, przygotowujący do zawodu operatora kamery filmowej i oświetleniowca na poziomie profesjonalnym lub kontynuacji nauki na innych kierunkach operatorskich. Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w branży audiowizualnej, przy tworzeniu prostych, komercyjnych form filmowych, dokumentalnych, telewizyjnych czy reklamowych. Jego celem może być jednak praca w filmie fabularnym, nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby zabłysnął na festiwalach jako autor zdjęć o oryginalnym i rozpoznawalnym stylu, na wzór wykładowców, z którymi zetknął się podczas studiów.
więcej...

Kierunek Montaż i color grading 

Niespotykany w innych szkołach kompleksowy kurs zagadnień współczesnej postprodukcji obrazu: montażu filmowego i korekcji barwnej. Kurs jest dedykowany zarówno początkującym adeptom, jak i zawodowcom, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności na poziomie profesjonalnym. Wykładowcami na tym kierunku są znani polscy montażyści i koloryści, specjaliści postprodukcji obrazu.
więcej...

Kierunek Realizacja Dźwięku

Dwuletni Kierunek Realizacji Dźwięku w Filmie, Grach i Multimediach to kompleksowy kurs realizacji dźwięku w filmie i pokrewnych formach audiowizualnych, przede wszystkim w grach i całym obszarze gamingu – od nagrania dźwięku na planie, poprzez jego obróbkę i postprodukcję do finalnego zgrania ścieżki dźwiękowej. Kurs obejmuje również zaawansowane zagadnienia opracowań muzycznych oraz nagrywania i wykorzystywania muzyki filmowej. Ważnym obszarem jest nauka kreacji współczesnego świata dźwięku.
więcej...


Kursy i warsztaty w AMA Film Academy  

Podstawowy Kurs Filmowy  

Podstawowy Kurs Filmowy w AMA FILM ACADEMY obejmuje naukę filmowania, obsługę nowoczesnych kamer cyfrowych, elementy reżyserii, inscenizacji filmowej i sztuki operatorskiej na  poziomie podstawowym oraz wybrane zagadnienia z dziedziny języka filmowego. Kurs  przygotowuje do samodzielnej pracy realizatora wideo, operatora kamery, autora małych form  filmowych, tworzenia filmów okolicznościowych, realizacji zleceń o charakterze reklamowym i  dokumentalnym. 
Więcej 

Zaawansowany Kurs Filmowy  

Zaawansowany Kurs Filmowy w AMA FILM ACADEMY obejmuje naukę profesjonalnego  filmowania nowoczesnymi kamerami i aparatami DSLR, naukę pisania tekstów filmowych  (pomysł, scenariusz, shooting list), inscenizacji, reżyserii filmowej i sztuki operatorskiej na  zaawansowanym poziomie. Kurs uczy tworzenia klipów filmowych do internetu, teledysków,  prostych form reklamowych, promocyjnych i informacyjnych. 
Więcej 

DOP Masterclass  

DOP Masterclass w AMA KRAKÓW to trwający jeden semestr praktyczny kurs sztuki  operatorskiej na poziomie zaawansowanym, prowadzony w formie warsztatowej. Przygotowuje  do samodzielnej pracy profesjonalnego operatora filmowego. Kierunek przeznaczony jest dla  absolwentów szkół filmowych, artystycznych, plastycznych i fotograficznych z Polski i zagranicy.  O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci na co najmniej średnim poziomie zaawansowania w  sztuce operatorskiej, z podstawową umiejętnością języka angielskiego. Celem kursu jest  doskonalenie umiejętności z zakresu koncepcji operatorskiej, budowy i wykorzystania  nowoczesnego oświetlenia, kreacyjnego użycia współczesnego sprzętu i techniki oraz  operowania kamerą. 
Więcej  

Filmmaking Basic Course  

We teach the art and craft of filmmaking through a dynamic blend of classroom instruction,  hands-on film workshops, and immediate directing experience. It is possible to learn Polish in  parallel, which ensures continuation of regular studies or work in the film industry. Students are  behind the camera from the first day of class and will learn about and explore the numerous  visual, dramatic, and technical challenges that directors face. In addition to writing, producing,  directing, and editing their own films, students assist other members of their crews in the roles of  director of photography, assistant cameraperson, and gaffer/grip, providing everyone with  extensive set experience. Ultimately, through intensive hands-on instruction, our goal is to  empower students to tell stories artfully, cinematically, and originally. 
Więcej 


przejdź do spisu treści

Filmmaking Basic Course 

 • STACJONARNE

We teach the art and craft of filmmaking through a dynamic blend of classroom instruction, hands-on film workshops, and immediate directing experience. It is possible to learn Polish in parallel, which ensures continuation of regular studies or work in the film industry. Students are behind the camera from the first day of class and will learn about and explore the numerous visual, dramatic, and technical challenges that face directors. In addition to writing, producing, directing, and editing their own films, students assist other members of their crews in the roles of director of photography, assistant cameraperson, and gaffer/grip, providing everyone with extensive set experience. Ultimately, through intensive hands-on instruction, our goal is to empower students to tell stories artfully, cinematically, and originally

przejdź do spisu treści

Fotografia

 • STACJONARNE

nowość

Roczny kierunek prowadzonym na wysokim poziomie, a jednocześnie blisko realiów zawodowych w dziedzinie fotografii artystycznej i użytkowej. Kierunek objęła swoim patronatem firma CANON. Na tle innych szkół wyróżnia się oparciem sprzętowym, organizacyjnym, obiektowym dużej szkoły filmowej i Centrum Filmowego w Krakowie.

 • NIESTACJONARNE

nowość

Fotografia  - kierunek artystyczny, praktyczny z dobrą bazą wykształcenia Z bardzo dużym nasyceniem praktyki dającej konkretny zawód. AMA ma własne studia fotograficzne i filmowe różnego rodzaju i wielkości, dwie nowoczesne montażownie filmowo-fotograficzne, salę color correction, duży magazyn światła, duży magazyn sprzętu fotograficznego, filmowego, optyki, własną wypożyczalnię AMA Rental. Nauka w AMA daje możliwość współpracy z Kierunkiem Aktorskim, korzystania z plenerów, wnętrz fotograficznych, dekoracji w studio filmowym, studiów fotograficznych i przestrzeni Centrum Filmowego AMA. Kierunek objęła swoim patronatem firma CANON.

przejdź do spisu treści
Aktorstwo Filmowe
 • STACJONARNE

nowość w trybie stacjonarnym

Dwuletni, dzienny, zaawansowany i profesjonalnie prowadzony kurs występowania przed kamerą, wzorowany na znanym w zachodniej Europie i USA programie Camera Acting. Na Kierunku Aktorskim w AMA uczą znani, dysponujący nowoczesnym warsztatem aktorzy filmowi i teatralni, specjaliści od poszczególnych elementów warsztatu aktorskiego, reżyserzy i operatorzy filmowi. W AMA FILM ACADEMY zajęcia prowadzą wyłącznie wykładowcy aktywni zawodowo, pracujący w filmie, TV oraz w reklamie.

 • NIESTACJONARNE

To dwuletni, 4-semestralny kurs aktorstwa filmowego, obejmujący pracę z kamerą, specyfikę pracy na planie zdjęciowym, współpracę z reżyserem i operatorem. Absolwenci kursu są w pełni przygotowani do pracy w filmie i telewizji.

Kurs przeznaczony jest zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych aktorów. Studenci i absolwenci kierunku biorą czynny udział w produkcjach filmowych i reklamowych między innymi „ Pitbull. Niebezpieczne kobiety” „True Crimes”, „Martin Luther. The idea that changed the world”, „Kantor. Nigdy tu już nie powrócę” czy „Music, war and love”, „Carrefour” , „CUK ubezpieczenia”, „Millenium Bank”, „Diosminex”

przejdź do spisu treści
Kierunek Filmowy
 • STACJONARNE

To kierunek dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z kinem i chcą posiąść podstawowe tajniki reżyserii i sztuki operatorskiej Kurs ten trwa rok, a już od pierwszego dnia słuchacz ma praktyczne zajęcia z profesjonalnym sprzętem operatorskim pod czujnym okiem polskich filmowców z dużym dorobkiem twórczym.

Każdy dzień w AMA Film School jest dniem pełnym wyzwań - stworzenie własnego projektu filmowego, napisanie scenariusza, wyreżyserowanie etiudy na zaliczenie - na brak ambitnych zadań nie można narzekać!

Zobacz etiudę absolwenta kierunku filmowego Mikołaja Szczpeki:

przejdź do spisu treści
Montaż i color grading
 • STACJONARNE

niespotykany w innych szkołach kompleksowy kurs zagadnień współczesnej postprodukcji obrazu: montażu filmowego i korekcji barwnej.

Kurs jest dedykowany zarówno początkującym adeptom, jak i zawodowcom, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności na poziomie profesjonalnym.

przejdź do spisu treści
Operatorski
 • NIESTACJONARNE

intensywny dwuletni kurs na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym, przygotowujący do zawodu operatora filmowego lub kontynuacji nauki na Podyplomowym Kierunku Operatorskim w AMA FILM ACADEMY albo na innych uczelniach filmowych. Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w branży audiowizualnej, przy tworzeniu prostych, komercyjnych form filmowych, dokumentalnych, telewizyjnych czy reklamowych. Jego celem może być jednak praca w filmie fabularnym, nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby zabłysnął na festiwalach jako autor zdjęć o oryginalnym i rozpoznawalnym stylu, na wzór wykładowców, z którymi zetknął się podczas studiów.

Zobacz realizację Kierunku Operatorskiego z udziałem OSP Kostrze:

przejdź do spisu treści
 Operatorsko Oświetleniowy
 • STACJONARNE

Intensywny dwuletni, dzienny kurs na poziomie szkoły policealnej z tematyką podstawową i średnio-zaawansowaną, przygotowujący do zawodu operatora kamery filmowej i oświetleniowca na poziomie profesjonalnym lub kontynuacji nauki na innych kierunkach operatorskich.

Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w branży audiowizualnej, przy tworzeniu prostych, komercyjnych form filmowych, dokumentalnych, telewizyjnych czy reklamowych. Jego celem może być jednak praca w filmie fabularnym, nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby zabłysnął na festiwalach jako autor zdjęć o oryginalnym i rozpoznawalnym stylu, na wzór wykładowców, z którymi zetknął się podczas studiów.

przejdź do spisu treści
Postprodukcja Obrazu 
 • NIESTACJONARNE

To niespotykany w innych szkołach kompleksowy kurs zagadnień współczesnej postprodukcji obrazu: montażu filmowego, korekcji barwnej, efektów cyfrowych VFX, animacji 3D. Kurs jest dedykowany zarówno początkującym adeptom, jak i zawodowcom, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności na poziomie profesjonalnym.przejdź do spisu treści
Produkcja Filmowa
 • NIESTACJONARNE

To dwuletni, 4-semestralny kurs w nowoczesny sposób przygotowujący studentów do pracy producenta filmowego. Podczas zajęć poznasz profesjonalne techniki kreowania produktu audiowizualnego - od momentu jego powstania, aż do skutecznej sprzedaży.

Kierunek ten przygotowuje do pracy producenta filmowego w sposób kreacyjny, dając również podstawy umiejętności organizacji produkcji filmowej.

przejdź do spisu treści
Realizacja Dźwięku 
 • STACJONARNE

nowość w trybie stacjonarnym Dwuletni Kierunek Realizacji Dźwięku w Filmie, Grach i Multimediach to kompleksowy kurs realizacji dźwięku w filmie i pokrewnych formach audiowizualnych, przede wszystkim w grach i całym obszarze gamingu – od nagrania dźwięku na planie, poprzez jego obróbkę i postprodukcję do finalnego zgrania ścieżki dźwiękowej. Kurs obejmuje również zaawansowane zagadnienia opracowań muzycznych oraz nagrywania i wykorzystywania muzyki filmowej. Ważnym obszarem jest nauka kreacji współczesnego świata dźwięku.

Posłuchacie co Bartek Magdoń (Nieustraszeni Łowcy Dźwięków, wykładowca AMA) mówi o dźwięku i o nauce w szkole.:

 • NIESTACJONARNE

Kierunek realizowany przy współpracy z Festiwalem Muzyki Filmowej w zakresie organizacji masterclass z realizatorami światowej rangi także z Holywood Dwa lata, cztery semestry i całokształt zagadnień związanych z realizacją dźwięku i muzyki w filmie, TV, reklamie i multimediach. Poznasz ogólną teorię filmową, teorię i praktykę dźwięku filmowego zarówno w zakresie nagrania dźwięku na planie filmowym jak i jego obróbki w studio. W praktyce przejdziesz całą „drogę dźwięku filmowego” od planu przez postprodukcję po zgranie finalne, realizując ścieżkę dźwiękową do szkolnych etiud filmowych, filmów dyplomowych oraz produkcji dokumentalnych i fabularnych. Wspólnie ze słuchaczami innych kierunków weźmiesz udział w tworzeniu dzieła audiowizualnego

Opiekunami kierunku są:

Michał Fojcik - reżyser dźwięku, sound superwizor. Realizator dźwięku i efektów dźwiękowych między innymi filmów „Bogowie”, „Czerwony Pająk”, Disco Polo”, „21 x Nowy Jork”, „Jack Strong”, „Wkręceni”, „Listy do M 2”, „Miasto 44”, „Kamienie na Szaniec” oraz amerykańskich produkcji: „ Arbitrage” z Richard Gere

Bartłomiej Bogacki - realizator dźwięku na planie filmów fabularnych, montażysta dźwięku. Operator dźwięku między innymi w filmach i serialach „Bogowie”, „Arbitrage” z Richard Gere „Bóg w Krakowie”, „Czerwony Pająk”, Serial „Prokurator”, „Jeziorak”, „Kochanie chyba Cię zabiłem”, „21 x Nowy Jork”,

przejdź do spisu treści
Reżyseria Filmowa
 • STACJONARNE

dwuletni kurs przygotowujący do zawodu reżysera i szeroko rozumianego autora różnorodnych form filmowych. Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w branży audiowizualnej, może poświęcić się tworzeniu prostych, komercyjnych form filmowych, dokumentalnych, telewizyjnych czy reklamowych. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zabłysnął na festiwalach filmowych jako oryginalny artysta na wzór wykładowców, z którymi zetknął się podczas studiów. AMA dostarcza funkcjonalnych narzędzi użytecznych w zawodzie realizatora filmowego, ale pomaga również budować niezbędną reżyserowi bazę teoretycznej wiedzy, związanej z filmem jako dziełem sztuki.

 • NIESTACJONARNE

 To intensywny kurs przygotowujący do zawodu reżysera i szeroko rozumianego autora różnorodnych form filmowych. Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w branży audiowizualnej, może poświęcić się tworzeniu prostych, komercyjnych form filmowych, dokumentalnych, telewizyjnych czy reklamowych. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zabłysnął na festiwalach filmowych jako oryginalny artysta na wzór wykładowców, z którymi zetknął się podczas studiów. AMA dostarcza funkcjonalnych narzędzi użytecznych w zawodzie realizatora filmowego, ale pomaga również budować niezbędną reżyserowi bazę teoretycznej wiedzy, związanej z filmem jako dziełem sztuki.

przejdź do spisu treści
Scenariopisarstwo
 • STACJONARNE

nowość w trybie stacjonarnym

Roczny intensywny kurs pisania scenariuszy. Przygotowuje do pracy przy tworzeniu tekstów będących podstawą produkcji audiowizualnych. Celem AMA jest dostarczenie słuchaczom praktycznych narzędzi, umożliwiających pracę w branży audiowizualnej, ale również zainspirowanie najzdolniejszych absolwentów do poszukiwania własnego, niepowtarzalnego stylu i tworzenia autorskich projektów filmowych, które przyniosą im uznanie krytyki i nagrody na festiwalach.

 • NIESTACJONARNE

To roczny, 2-semestralny kurs, przygotowujący studentów do pracy przy filmie fabularnym, serialu oraz formacie dokumentalnym. Kurs kończy się przygotowaniem autorskiego scenariusza wybranej przez słuchacza formy filmowej.

Zaletą kierunku jest możliwość praktycznej realizacji tekstów i obrócenia ich w formę filmową na innych kierunkach w AMA.

przejdź do spisu treści

Trwa rekrutacja do AMA Film Academy
w Krakowie i w Warszawie

AMA Film Academy, prywatna szkoła filmowa, działająca od 2011 roku w Krakowie, otwiera swoją siedzibę w Warszawie i stawia na praktyczne kształcenie zawodowe, które pozwoli absolwentom na znalezienie pracy w poszukiwanych zawodach na planach filmowych zaraz po ukończeniu szkoły. Zapisy rozpoczną się 15 sierpnia, a zajęcia ruszą 30 października 2020 roku. Wśród wykładowców czołowi polscy autorzy zdjęć PSC i twórcy filmowi, m.in.: Tomasz Dobrowolski, Piotr Wojtowicz, Artur Żurawski, Filip Kovcin, Janusz Julo Sus, Jarosław Żamojda, Bogumił Godfrejów, Wojciech Todorow i Piotr Lenar. Rekrutacja trwa do 30 września, a ilość miejsc jest ograniczona. 

Rekrutacja AMA w Krakowie i w Warszawie

Obecnie w AMA Film Academy trwa rekrutacja na kierunki stacjonarne również w Krakowie oraz na wybrane kierunki, np. scenariopisarstwo, w trybie online. Dwuletnie, roczne i podyplomowe kierunki, semestralne kursy i pojedyncze warsztaty czekają na pasjonatów, którzy chcą związać swoją przyszłość z branżą filmową, ale także na szukających dopiero swojej drogi zawodowej. 

Oferta szkoły obejmuje wszystkie podstawowe dziedziny branży audiowizualnej: reżyserię, scenariopisarstwo, sztukę operatorską, grę aktorską, postprodukcję obrazu, realizację dźwięku. Szkoła kładzie duży nacisk na naukę praktycznych dyscyplin filmowych, po których można bardzo szybko znaleźć zatrudnienie na planach filmowych (m.in. operator obrazu, operator kamery, asystent operatora, oświetlacz, grip, montażysta, kolorysta, specjalista VFX, asystent reżysera, reżyser, realizator dźwięku, scenarzysta). 

W trosce o bezpieczeństwo rekrutacja w całości odbywa się online (łącznie z rozmową egzaminacyjną).

AMA WARSZAWA

W nowootwartej AMA Film Academy w Warszawie będą prowadzone kierunki bezpośredniego, praktycznego kształcenia zawodowego w zawodach pomocniczo-twórczych. AMA Film Academy jest prekursorem kształcenia w nowych zawodach filmowych, już kilka lat temu wprowadziła kierunki operatorsko-oświetleniowy, montaż/color grading oraz specjalizację VFX. Absolwenci tych kierunków pracują już w zawodach jako koloryści, oświetlacze, asystenci kamery, steadicamu, czy jako specjaliści VFX w studiach postprodukcji. Szkołę ukończyło do tej pory ok. 1 tys. absolwentów.

W warszawskiej AMA Film Academy będą mogli kształcić się operatorzy kamery, asystenci Focus Puller, asystenci DIT, oświetlacze oraz technicy GRIP. Zajęcia będą prowadzone głównie na planach filmowych, w firmach oświetleniowych, rentalach sprzętu kamerowego i grip. Zajęcia studyjne odbywać się będą w studio filmowym, a teoretyczne i praktyczne także w siedzibie AMA Warszawa. Każdy absolwent otrzyma Dyplom AMA potwierdzony przez prowadzącego kierunek autora zdjęć PSC.

Zapisy odbywają się on-line pod adresem: https://amafilmacademy.pl/aktualne-zapisy/ 

Kierunki w AMA Warszawa 

Kierunek Cinematography Camera 
Kierunek Cinematography Camera w AMA to nowatorski, jedyny w Polsce, wzorowany na systemie kształcenia w Europie Zachodniej – roczny kurs na poziomie zaawansowanym, przygotowujący do profesjonalnej pracy w operatorskich zawodach technicznych. Absolwent kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w profesjonalnej branży audiowizualnej na stanowiskach: operator kamery (szwenkier), asystent operatora Focus Puller lub asystent operatora DIT (Digital Imaging Technician).

Kierunek Cinematography Light/Grip 
Kierunek Cinematography Light/Grip w AMA to nowatorski, jedyny w Polsce, wzorowany na systemie kształcenia w Europie Zachodniej – roczny kurs na poziomie zaawansowanym, przygotowujący do profesjonalnej pracy w operatorskich zawodach technicznych. Absolwent tego kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w profesjonalnej branży audiowizualnej na stanowiskach: oświetlacz (electrician), wózkarz, operator kranu (Grip technician).  

SPOTKANIA ONLINE DLA KANDYDATÓW

Dla kandydatów i wszystkich zainteresowanych szkoła przygotowała spotkania online, które są dostępne na profilu FB AMA FILM ACADEMY. Program każdego dnia obejmuje spotkania z wykładowcami i studentami wybranych kierunków, można zobaczyć filmy studentów szkoły, a także porozmawiać z absolwentami o ich doświadczeniach w trakcie edukacji w AMA oraz w zawodzie, po jej ukończeniu. Spotkania oferują możliwość rozmowy, poznania specyfiki każdego kierunku, zdobycia wiedzy o tym, jakie ćwiczenia realizują studenci oraz jak wygląda produkcja etiud i filmów dyplomowych, nad którymi pracują. To również okazja dla przygotowujących się do rekrutacji, aby poznać wykładowców Akademii. Spotkania online w każdy wtorek: https://www.facebook.com/events/569849140636727/

Wszelkie porady i informacje udzielane są pod numerem telefonu:  +48 514584030 oraz pod adresem mailowym: rekrutacja@akademiamultiart.pl


Wiele osób marzy o tym, by zacząć działać w branży filmowej. Zawsze jednak pojawia się jedno podstawowe pytanie - jak?

Według nas warto zacząć po prostu od edukacji.

Wielu takich jak Ty chciało, nieliczni z nich próbowali swoich sił, a tylko niektórym udało się zajść naprawdę daleko. Teraz możesz uczyć się od najlepszych i stworzyć swój pierwszy film pod okiem profesjonalistów oraz najznakomitszych postaci z branży filmowej. Tę szansę daje Ci AMA Film Academy, prywatna, interdyscyplinarna szkoła filmowa stworzona przez praktyków i pasjonatów kina o międzynarodowym doświadczeniu.

Zobacz jak kręcili studenci AMA w 2019 roku:

Absolwenci AMA znaleźli pracę w zawodach filmowych, tworzą filmy i programy, pracują w studiach filmowych i stacjach TV.

Zrealizowane w AMA Film Academy filmy pojawiają się na festiwalach, między innymi:

 • Krakowskim Festiwalu Filmowym
 • Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Etiuda Anima
 • OFF Camera
 • Gdańsk Doc Film Festival
 • Camerimage
 • Węgiel Film Festiwal
 • Festiwalu Debiutów Młodzi i Film w Koszalinie,
 • 24 HFF
 • Festiwalu Filmowym Nowe Kino - Nowy Sącz
 • RedCornerFestival
 • DISFF Festival Team

Kontakty, które zdobędziesz podczas praktyk na planie filmowym oraz nauki w szkole, zapewnią Ci możliwość zrobienia wielkiego kroku w karierze filmowej – dzięki temu będziesz mógł się wykazać i ujawnić swoje umiejętności przed najznakomitszymi postaciami polskiego rynku branży filmowej i telewizyjnej.

AMA FILM ACADEMY rozpoczęła rekrutację na nowy rok akademicki 2020/2021. 

w trybie stacjonarnym:

 • filmmaking basic course - prowadzony w języku angielskim
 • fotografia
 • aktorstwo filmowe
 • realizacja dźwięku
 • scenariopisarstwo
 • organizacja produkcji
 • kierunek operatorsko oświetleniowy
 • reżyseria filmowa
 • montaż i color grading
 • kierunek filmowy

oraz w trybie niestacjonarnym:

 • fotografia
 • reżyseria filmowa
 • postprodukcja obrazu (montaż i color grading, VFX/animacja 3D)
 • kierunek operatorski
 • realizacja dźwięku
 • produkcja filmowa
 • aktorstwo filmowe
 • scenariopisarstwo
Kierunki 

STACJONARNE

Filmmaking Basic Course - We teach the art and craft of filmmaking through a dynamic blend of classroom instruction, hands-on film workshops, and immediate directing experience. It is possible to learn Polish in parallel, which ensures continuation of regular studies or work in the film industry. Students are behind the camera from the first day of class and will learn about and explore the numerous visual, dramatic, and technical challenges that face directors. In addition to writing, producing, directing, and editing their own films, students assist other members of their crews in the roles of director of photography, assistant cameraperson, and gaffer/grip, providing everyone with extensive set experience. Ultimately, through intensive hands-on instruction, our goal is to empower students to tell stories artfully, cinematically, and originally.

Fotografia - Roczny kierunek prowadzonym na wysokim poziomie, a jednocześnie blisko realiów zawodowych w dziedzinie fotografii artystycznej i użytkowej. Kierunek objęła swoim patronatem firma CANON. Na tle innych szkół wyróżnia się oparciem sprzętowym, organizacyjnym, obiektowym dużej szkoły filmowej i Centrum Filmowego w Krakowie.

Aktorstwo Filmowe - nowość w trybie stacjonarnym. Dwuletni, dzienny, zaawansowany i profesjonalnie prowadzony kurs występowania przed kamerą, wzorowany na znanym w zachodniej Europie i USA programie Camera Acting. Na Kierunku Aktorskim w AMA uczą znani, dysponujący nowoczesnym warsztatem aktorzy filmowi i teatralni, specjaliści od poszczególnych elementów warsztatu aktorskiego, reżyserzy i operatorzy filmowi. W AMA FILM ACADEMY zajęcia prowadzą wyłącznie wykładowcy aktywni zawodowo, pracujący w filmie, TV oraz w reklamie.

Realizacja Dźwięku  - nowość w trybie stacjonarnym. Dwuletni Kierunek Realizacji Dźwięku w Filmie, Grach i Multimediach to kompleksowy kurs realizacji dźwięku w filmie i pokrewnych formach audiowizualnych, przede wszystkim w grach i całym obszarze gamingu – od nagrania dźwięku na planie, poprzez jego obróbkę i postprodukcję do finalnego zgrania ścieżki dźwiękowej. Kurs obejmuje również zaawansowane zagadnienia opracowań muzycznych oraz nagrywania i wykorzystywania muzyki filmowej. Ważnym obszarem jest nauka kreacji współczesnego świata dźwięku.

Opiekunami kierunku są:

- Michał Fojcik - reżyser dźwięku, sound superwizor. Realizator dźwięku i efektów dźwiękowych między innymi filmów „Bogowie”, „Czerwony Pająk”, Disco Polo”, „21 x Nowy Jork”, „Jack Strong”, „Wkręceni”, „Listy do M 2”, „Miasto 44”, „Kamienie na Szaniec” oraz amerykańskich produkcji: „ Arbitrage” z Richard Gere

- Bartłomiej Bogacki - realizator dźwięku na planie filmów fabularnych, montażysta dźwięku. Operator dźwięku między innymi w filmach i serialach „Bogowie”, „Arbitrage” z Richard Gere „Bóg w Krakowie”, „Czerwony Pająk”, Serial „Prokurator”, „Jeziorak”, „Kochanie chyba Cię zabiłem”, „21 x Nowy Jork”,

Posłuchacie co Bartek Magdoń (Nieustraszeni Łowcy Dźwięków, wykładowca AMA) mówi o dźwięku i o nauce w szkole.:

Scenariopisarstwo  - nowość w trybie stacjonarnym. Roczny intensywny kurs pisania scenariuszy. Przygotowuje do pracy przy tworzeniu tekstów będących podstawą produkcji audiowizualnych. Celem AMA jest dostarczenie słuchaczom praktycznych narzędzi, umożliwiających pracę w branży audiowizualnej, ale również zainspirowanie najzdolniejszych absolwentów do poszukiwania własnego, niepowtarzalnego stylu i tworzenia autorskich projektów filmowych, które przyniosą im uznanie krytyki i nagrody na festiwalach.Kierunek Filmowy StacjonarnyTo kierunek dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z kinem i chcą posiąść podstawowe tajniki reżyserii i sztuki operatorskiej Kurs ten trwa rok, a już od pierwszego dnia słuchacz ma praktyczne zajęcia z profesjonalnym sprzętem operatorskim pod czujnym okiem polskich filmowców z dużym dorobkiem twórczym. Każdy dzień w AMA Film School jest dniem pełnym wyzwań - stworzenie własnego projektu filmowego, napisanie scenariusza, wyreżyserowanie etiudy na zaliczenie - na brak ambitnych zadań nie można narzekać!

Zobacz etiudę absolwenta kierunku filmowego Mikołaja Szczpeki:

Operatorsko Oświetleniowyintensywny dwuletni, dzienny kurs na poziomie szkoły policealnej z tematyką podstawową i średnio-zaawansowaną, przygotowujący do zawodu operatora kamery filmowej i oświetleniowca na poziomie profesjonalnym lub kontynuacji nauki na innych kierunkach operatorskich. Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w branży audiowizualnej, przy tworzeniu prostych, komercyjnych form filmowych, dokumentalnych, telewizyjnych czy reklamowych. Jego celem może być jednak praca w filmie fabularnym, nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby zabłysnął na festiwalach jako autor zdjęć o oryginalnym i rozpoznawalnym stylu, na wzór wykładowców, z którymi zetknął się podczas studiów.Reżyseria Filmowadwuletni kurs przygotowujący do zawodu reżysera i szeroko rozumianego autora różnorodnych form filmowych. Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w branży audiowizualnej, może poświęcić się tworzeniu prostych, komercyjnych form filmowych, dokumentalnych, telewizyjnych czy reklamowych. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zabłysnął na festiwalach filmowych jako oryginalny artysta na wzór wykładowców, z którymi zetknął się podczas studiów. AMA dostarcza funkcjonalnych narzędzi użytecznych w zawodzie realizatora filmowego, ale pomaga również budować niezbędną reżyserowi bazę teoretycznej wiedzy, związanej z filmem jako dziełem sztuki.Montaż i color grading niespotykany w innych szkołach kompleksowy kurs zagadnień współczesnej postprodukcji obrazu: montażu filmowego i korekcji barwnej.

Kurs jest dedykowany zarówno początkującym adeptom, jak i zawodowcom, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności na poziomie profesjonalnym.NIESTACJONARNE

Fotografia  kierunek artystyczny, praktyczny z dobrą bazą wykształcenia Z bardzo dużym nasyceniem praktyki dającej konkretny zawód. AMA ma własne studia fotograficzne i filmowe różnego rodzaju i wielkości, dwie nowoczesne montażownie filmowo-fotograficzne, salę color correction, duży magazyn światła, duży magazyn sprzętu fotograficznego, filmowego, optyki, własną wypożyczalnię AMA Rental. Nauka w AMA daje możliwość współpracy z Kierunkiem Aktorskim, korzystania z plenerów, wnętrz fotograficznych, dekoracji w studio filmowym, studiów fotograficznych i przestrzeni Centrum Filmowego AMA. Kierunek objęła swoim patronatem firma CANON.

Reżyseria Filmowa to intensywny kurs przygotowujący do zawodu reżysera i szeroko rozumianego autora różnorodnych form filmowych. Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w branży audiowizualnej, może poświęcić się tworzeniu prostych, komercyjnych form filmowych, dokumentalnych, telewizyjnych czy reklamowych. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zabłysnął na festiwalach filmowych jako oryginalny artysta na wzór wykładowców, z którymi zetknął się podczas studiów. AMA dostarcza funkcjonalnych narzędzi użytecznych w zawodzie realizatora filmowego, ale pomaga również budować niezbędną reżyserowi bazę teoretycznej wiedzy, związanej z filmem jako dziełem sztuki.Operatorski intensywny dwuletni kurs na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym, przygotowujący do zawodu operatora filmowego lub kontynuacji nauki na Podyplomowym Kierunku Operatorskim w AMA FILM ACADEMY albo na innych uczelniach filmowych. Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w branży audiowizualnej, przy tworzeniu prostych, komercyjnych form filmowych, dokumentalnych, telewizyjnych czy reklamowych. Jego celem może być jednak praca w filmie fabularnym, nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby zabłysnął na festiwalach jako autor zdjęć o oryginalnym i rozpoznawalnym stylu, na wzór wykładowców, z którymi zetknął się podczas studiów.

Zobacz realizację Kierunku Operatorskiego z udziałem OSP Kostrze:

Dźwięk i Muzyka w FilmieKierunek realizowany przy współpracy z Festiwalem Muzyki Filmowej w zakresie organizacji masterclass z realizatorami światowej rangi także z Holywood Dwa lata, cztery semestry i całokształt zagadnień związanych z realizacją dźwięku i muzyki w filmie, TV, reklamie i multimediach. Poznasz ogólną teorię filmową, teorię i praktykę dźwięku filmowego zarówno w zakresie nagrania dźwięku na planie filmowym jak i jego obróbki w studio. W praktyce przejdziesz całą „drogę dźwięku filmowego” od planu przez postprodukcję po zgranie finalne, realizując ścieżkę dźwiękową do szkolnych etiud filmowych, filmów dyplomowych oraz produkcji dokumentalnych i fabularnych. Wspólnie ze słuchaczami innych kierunków weźmiesz udział w tworzeniu dzieła audiowizualnego.

Opiekunami kierunku są:

Michał Fojcik - reżyser dźwięku, sound superwizor. Realizator dźwięku i efektów dźwiękowych między innymi filmów „Bogowie”, „Czerwony Pająk”, Disco Polo”, „21 x Nowy Jork”, „Jack Strong”, „Wkręceni”, „Listy do M 2”, „Miasto 44”, „Kamienie na Szaniec” oraz amerykańskich produkcji: „ Arbitrage” z Richard Gere

Bartłomiej Bogacki - realizator dźwięku na planie filmów fabularnych, montażysta dźwięku. Operator dźwięku między innymi w filmach i serialach „Bogowie”, „Arbitrage” z Richard Gere „Bóg w Krakowie”, „Czerwony Pająk”, Serial „Prokurator”, „Jeziorak”, „Kochanie chyba Cię zabiłem”, „21 x Nowy Jork”,

Postprodukcja Obrazu
to niespotykany w innych szkołach kompleksowy kurs zagadnień współczesnej postprodukcji obrazu: montażu filmowego, korekcji barwnej, efektów cyfrowych VFX, animacji 3D. Kurs jest dedykowany zarówno początkującym adeptom, jak i zawodowcom, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności na poziomie profesjonalnym.Produkcja FilmowaTo dwuletni, 4-semestralny kurs w nowoczesny sposób przygotowujący studentów do pracy producenta filmowego. Podczas zajęć poznasz profesjonalne techniki kreowania produktu audiowizualnego - od momentu jego powstania, aż do skutecznej sprzedaży.

Kierunek ten przygotowuje do pracy producenta filmowego w sposób kreacyjny, dając również podstawy umiejętności organizacji produkcji filmowej.

Aktorstwo FilmoweTo dwuletni, 4-semestralny kurs aktorstwa filmowego, obejmujący pracę z kamerą, specyfikę pracy na planie zdjęciowym, współpracę z reżyserem i operatorem. Absolwenci kursu są w pełni przygotowani do pracy w filmie i telewizji.

Kurs przeznaczony jest zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych aktorów. Studenci i absolwenci kierunku biorą czynny udział w produkcjach filmowych i reklamowych między innymi „ Pitbull. Niebezpieczne kobiety” „True Crimes”, „Martin Luther. The idea that changed the world”, „Kantor. Nigdy tu już nie powrócę” czy „Music, war and love”, „Carrefour” , „CUK ubezpieczenia”, „Millenium Bank”, „Diosminex”.

Kierunek Scenariopisarstwo.To roczny, 2-semestralny kurs, przygotowujący studentów do pracy przy filmie fabularnym, serialu oraz formacie dokumentalnym. Kurs kończy się przygotowaniem autorskiego scenariusza wybranej przez słuchacza formy filmowej.

Zaletą kierunku jest możliwość praktycznej realizacji tekstów i obrócenia ich w formę filmową na innych kierunkach w AMA.

Dodajmy do tego nazwiska osób, które prowadzą na co dzień zajęcia w AMA

- Cezary Grzesiuk, Jarosław Barzan, Jarosław Żamojda, Piotr Wojtowicz, Adam Sikora, Jan Kidawa Błoński Xawery Żuławski, Magdalena Łazarkiewicz, Daria Woszek Paweł Królikowski, Piotr Lenar, Michał Fojcik, Bartłomiej Bogacki. Dzięki nim słowo „wykładowca” przestaje się kojarzyć z typowym stereotypem nauczyciela, a staje się synonimem inspiracji i praktycznych informacji. To oni, oprócz zawodowych porad, opowiadają też anegdoty z planu filmowego.

Jak zatem dołączyć do grona słuchaczy AMA Film Academy? Wystarczy wejść na stronę: www.akademiamultiart.pl i wybrać swój wymarzony kierunek filmowy. Wypełnij formularz online. W tym czasie przygotuj swoje portfolio - przyda się na rozmowie rekrutacyjnej.

Nie czekaj ZAPISZ SIĘ!  Zacznij z AMA

Kursy na uczelni:

obsługi aparatu fotograficznego
fotografii produktowej
fotografii portretowej
fotografii mody
fotografii kulinarnej
fotograficzny zaawansowany
fotograficzny podstawowy

Zawody na uczelni:

aktorstwo
dziennikarstwo multimedialne
dźwięk i muzyka w filmie
film, kurs operatorski
fotograf
postprodukcja
produkcja filmowa
reżyseria filmowa
scenariopisarstwo

Główny adres uczelni


email: sekretariat@amafilmacademy.pl 
telefon sekretariatu: +48 514 584 030  
telefon dział organizacyjno-programowy: +48 512 784 278 
telefon produkcja: tel:+48 504 850 678  
księgowość: ksiegowosc@amafilmacademy.pl 

AMA Rental:  
www.amarental.pl 
email: rent@amarental.pl 
telefon: +48 504 850 697 

Centrum Filmowe AMA  
www.filmowykrakow.pl
 email: info@filmowykrakow.pl
telefon: +48 504 850 678 

Godziny otwarcia sekretariatu  
poniedziałek: nieczynne 
wtorek – czwartek: 10:00 – 18:00 
piątek: 12:00 – 20:00 
sobota – niedziela: 10:00 – 18:00 
Lipiec-wrzesień: poniedziałek – czwartek: 10:00 – 18:00

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Ucz się w AMA Film Academy Kraków i Warszawa

Poznaj nas i nakręć się na film z AMA. Nauczymy Cię zawodu filmowego - artystą możesz zostać.

czytaj dalej

28 maja Dzień Otwarty w AMA Film Academy Kraków

W trakcie Dnia Otwartego odbędą się liczne warsztaty filmowe, w których każdy będzie mógł wziąć udział.

czytaj dalej

AMA FILM ACADEMY - rekrutacja 2021/2022

Zrealizujemy wspólnie Twoje pomysły. Podpowiemy, nauczymy, jak zrobić film. Ucz się od najlepszych!

czytaj dalej

AKTORKI zabierają głos - premiera online 18 marca

"Aktorki" w reż. Magdaleny Łazarkiewicz to przedstawienie dyplomowe kierunku aktorstwa filmowego AMA Film Academy, zrealizowane w formie spektaklu telewizyjnego w oparciu o sztukę Michała Telegi. 

czytaj dalej

AMA Film Academy przedłuża rekrutację 2020/21

Wszyscy chętni, którzy jeszcze nie podjęli ostatecznej decyzji o kierunku studiów, będą mieli na to więcej czasu.

czytaj dalej

Realizacja Dźwięku w AMA FILM ACADEMY

Realizator dźwięku w filmie i projektach audiowizualnych to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku filmowym.

czytaj dalej

Prywatna szkoła filmowa AMA Film Academy - OGŁASZA: Dzień bez wpisowego

akcja polega na zwolnieniu z opłaty wpisowej wynoszącej 1500 złotych, osób, które w tym dniu zapiszą się na wybrany kierunek.

czytaj dalej

19 września 2020 r. rusza zaawansowany Kurs Filmowy w AMA FILM ACADEMY

Kurs przygotowuje do samodzielnej pracy realizatora wideo, operatora kamery, autora małych form filmowych, tworzenia filmów reklamowych, korporacyjnych, targowych, informacyjnych, teledysków i klipów filmowych.

czytaj dalej

Rekrutacja 2020/2021 na kierunki filmowe w AMA FILM ACADEMY

Nauka w AMA możliwa jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, a od tego roku na wybranych kierunkach uczyć się można również online.

czytaj dalej

AMA FILM ACADEMY REKRUTACJA 2020-2021

Nowe Kierunki! Kierunki zawodowe! Wiele specjalności postprodukcji!

czytaj dalej

NAUKA REALIZACJI FILMÓW REKLAMOWYCH I INTERNETOWYCH

Zaawansowany Kurs Filmowy w AMA FILM ACADEMY

czytaj dalej

Podyplomowy Kierunek Reżyserski w AMA FILM ACADEMY

Roczny kurs praktycznej realizacji filmu na poziomie zaawansowanym. Przygotowuje do samodzielnej, profesjonalnej pracy reżysera filmowego.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane