Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Szkoły pożarnicze PSP

Państwowa Straż Pożarna (PSP) posiada własny system kształcenia i szkolenia. Składa się on z dwóch podsystemów, z których jeden odpowiada za podwyższanie kwalifikacji ogólnych przygotowując młodych ludzi do zawodu strażaka, technika pożarnictwa lub inżyniera pożarnictwa, natomiast drugi związany jest z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych w strukturach straży. System ten dotyczy również strażaków zatrudnionych w zakładowych strażach pożarnych.

System kształcenia tworzą:

17 ośrodków szkolenia w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej

1 Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

3 szkoły aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Częstochowie i Poznaniu  (w randze szkół policealnych) kształcące w zawodzie technik pożarnictwa

1 Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, kształcąca na studiach pierwszego stopnia - inżynierów pożarnictwa oraz na studiach drugiego stopnia - magistrów inżynierów pożarnictwa

Przyjęty system zgodny jest z powszechnym systemem edukacji, co oznacza między innymi, że jest on otwarty na każdym poziomie dla młodych ludzi, starających się związać swoją przyszłość ze strażą pożarną (po wcześniejszym zdaniu egzaminów wstępnych).

Ośrodki szkolenia i szkoły PSP realizują kształcenie kwalifikacyjne oraz szkolenia doskonalące, w tym kursy specjalistyczne. Zatrudniają strażaków i inne osoby, z przygotowaniem specjalistycznym, a także osoby wspomagające proces nauczania. Wykładowcy rozwijają swoje zawodowe kompetencje na różnego rodzaju sympozjach i warsztatach. Ponadto do prowadzenia niektórych zajęć, czy tematów zatrudniani są zewnętrzni specjaliści, np. lekarze, prawnicy, eksperci w różnych dziedzinach. Zajęcia prowadzone są w salach wyposażonych w liczne pomoce audiowizualne. Szkoły i ośrodki posiadają również poligony, na których przeprowadzane są ćwiczenia z zakresu ratownictwa:  chemicznego, ekologicznego, technicznego, wysokościowego, poszukiwawczo-ratowniczego, wodnego itp. Ćwiczenia odbywają się również w komorach dymowych i komorach rozgorzeniowych.

Szkoły, chcąc zapewnić wysoki poziom kształcenia posiadają specjalistyczne laboratoria i pracownie z niezbędnym wyposażeniem, które dają słuchaczom możliwość bezpiecznej obserwacji i przeprowadzania eksperymentów odwzorowujących zjawiska występujące w trakcie działań ratowniczych.

Akademia Pożarnicza

logo-szkoly

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

logo-szkoly

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

logo-szkoly

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

logo-szkoly

Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

logo-szkoly

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane