Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

ANALIZA i KREOWANIE TRENDÓW studia I i II stopnia

Głównym celem jest kształcenie pracowników potrafiących trafnie diagnozować długoterminowe zjawiska oraz tłumaczyć je na język indywidualnych i społecznych potrzeb.

ANALIZA i KREOWANIE TRENDÓW
studia I stopnia

Tryb studiów: stacjonarne
Forma studiów: licencjackie; 6 semestrów
studia II stopnia

Tryb studiów: stacjonarne
Forma studiów: magisterskie; 4 semestr

Interdyscyplinarny kierunek studiów pierwszego stopnia, to wynik wspólnej inicjatywy trzech wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: Wydziału Humanistycznego, Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Nauk Społecznych. Pierwszy nabór na studia pierwszego stopnia odbył się w 2016 roku.

Koncepcja kierunku wpisuje się w ideę innowacji społecznych, stanowiących jedno z najważniejszych wyzwań rozwoju Unii Europejskiej w najbliższych latach. Głównym celem jest kształcenie pracowników potrafiących trafnie diagnozować długoterminowe zjawiska oraz tłumaczyć je na język indywidualnych i społecznych potrzeb. Kierunek wzmacnia potencjał uczelni w zakresie kształcenia interdyscyplinarnego oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Kierunek utworzono dzięki finansowemu wsparciu  Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Finansowanie pochodziło z funduszy norweskich oraz środków krajowych.

Dla kogo?

Kierunek studiów dla osób, które chcą się rozwijać wszechstronnie i rozumieją potrzebę łączenia wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin nauki. Analizę i kreowanie trendów mogą studiować zarówno absolwenci szkół średnich, studenci innych kierunków, jak i osoby czynne zawodowo, chcące rozszerzyć swoje kompetencje i umiejętności.

Jak kształcimy?

Kierunek Analiza i kreowanie trendów jest innowacyjną propozycją kształcenia opartą na trzech filarach: filozofii, ekonomii i socjologii. Każdy z nich spełnia odmienne zadanie ‑ daje inną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje. W programie kształcenia szczególny nacisk położono na zajęcia praktyczne: warsztaty, ćwiczenia, praktyki zawodowe, działania zespołowe. Praca dyplomowa – obok tradycyjnej formy – może również być nowatorskim projektem, np. gotowej usługi, produktu, strategii czy innowacyjnym rozwiązaniem, ułatwiającym start zawodowy.

W uczelniach amerykańskich, belgijskich, fińskich, holenderskich, kanadyjskich, portugalskich, szwajcarskich, tajwańskich i włoskich powstały kierunki i ścieżki kształcenia w zakresie trendwatchingu, foresightu strategicznego oraz społecznego, analizy trendów i wdrożeń, futures studies. Analiza i kreowanie trendów jest ich odpowiednikiem.

Gdzie może znaleźć zatrudnienie?

 • samodzielna działalność gospodarcza
 • innowacyjne przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe
 • think tanki
 • sektor usług bankowych
 • instytucje kultury i oświaty
 • instytucje samorządowe 
 • organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia)

W jakich zawodach się sprawdzi?

 • przedsiębiorca,
 • pracownik kreatywny,
 • analityk,
 • planista,
 • copywriter,
 • zawody przyszłości (analityk trendów, trendwatcher, trendsetter, coolhunter)

 


Wydział Humanistyczny
dziekan1.human@uwm.edu.pl
89 524 63 07
www.wh.uwm.edu.pl
 

Powiązane kierunki

RYBACTWO - studia I i II stopnia

Student kierunku rybactwo zna zasady chowu i hodowli ryb oraz sterowania procesami ich reprodukcji. Potrafi ocenić stan zdrowotny organizmów wodnych, zna metody i efekty stosowania zabiegów pielęgnacyjnych i intensyfikacyjnych. Zna technikę i technologię połowów i transportu ryb, sposoby zabezpieczenia złowionych ryb, a także podstawy technologii ich przetwórstwa.

czytaj dalej

ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII

Studenci zapoznają się z typowymi metodami edukacji, wychowania i terapii ludzi oraz ich wspomagania zajęciami z udziałem zwierząt

czytaj dalej

GASTRONOMIA – SZTUKA KULINARNA studia I i II stopnia

Absolwent kierunku gastronomia – sztuka kulinarna jest specjalistą w zakresie przetwarzania żywności i zasad prawidłowego żywienia. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach gastronomicznych typu zamkniętego i otwartego oraz zakładach przemysłowej produkcji potraw.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane