Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Ambit Centrum Edukacyjne

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka włoskiego
języka szwedzkiego
języka rosyjskiego
języka polskiego dla cudzoziemców
języka norweskiego
języka niemieckiego
języka hiszpańskiego
języka francuskiego
języka angielskiego

Języki na uczelni:

włoski, szwedzki, rosyjski, niemiecki, hiszpański, francuski, angielski

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

dyrygentury chóralnej, edukacji muzycznej i rytmik
instrumentalny
kompozycji i teorii muzyki
wokalno-aktorski

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

architektury i wzornictwa
grafiki
malarstwa
międzywydziałowy instytut nauk o sztuce
rzeźby i intermediów

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura przestrzeni kulturowych I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
architektura wnętrz I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
grafika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
malarstwo Magister Stacjonarny
rzeźba Magister Stacjonarny
wzornictwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

  • Założona:1969 r.
  •  
  • Adres:ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-366 Gdańsk
  • Telefon:+48 58 554 71 21
  • Strona:http://www.awf.gda.pl
logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

turystyki i rekreacji
wychowania fizycznego

Kierunki wykładane na uczelni:

fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
sport I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
wychowanie fizyczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Alliance Francaise Gdańsk

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka francuskiego

Języki na uczelni:

francuski

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia hiszpańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia włoska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Centrum Kształcenia PLEJADA

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka migowego
pierwszej pomocy przedmedycznej

Zawody na uczelni:

asystent osoby niepełnosprawnej
florysta
fryzjer
higienistka stomatologiczna
opiekun medyczny
ortoptystka
protetyk słuchu
technik administracji
technik bezpieczeństwa i higieny pracy
technik dentystyczny
technik elektroniki i informatyki medycznej
technik elektroradiolog
technik handlowiec
technik hotelarstwa
technik informatyk
technik masażysta
technik ochrony fizycznej osób i mienia
technik rachunkowości
technik sterylizacji medycznej
technik usług kosmetycznych
terapeuta zajęciowy

Centrum Kształcenia Policealnego

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

asystent osoby niepełnosprawnej
opiekun w domu pomocy społecznej
opiekunka środowiskowa
technik administracji
technik bezpieczeństwa i higieny pracy
technik logistyk
technik spedytor

Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

szczegóły w prezentacji

Cosinus - Bezpłatne Szkoły dla dorosłych

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

rachunkowość
MS Excel I stopień
Mechanik pojazdów samochodowych
maturalne - matematyka
maturalne - język polski
maturalne - język angielski
maturalne - historia
maturalne - geografia
maturalne - chemia
maturalne - biologia
księgowość
florystyka ślubna

Zawody na uczelni:

asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej
asystentka stomatologiczna
florysta
fryzjer
higienistka stomatologiczna
opiekun medyczny
opiekun osoby starszej
opiekunka domowa
opiekunka dziecięca
technik administracji
technik archiwista
technik bezpieczeństwa i higieny pracy
technik ekonomista
technik eksploatacji portów i terminali
technik elektroniki i informatyki medycznej
technik informatyk
technik masażysta
technik ochrony fizycznej osób i mienia
technik rachunkowości
technik sterylizacji medycznej
technik usług pocztowych i finansowych
technik weterynarii
terapeuta zajęciowy

Gdańska Szkoła Wyższa

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
kierunek prawno-biznesowy Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
kryminologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
zdrowie publiczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Kursy na uczelni:

dla maturzystów

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Gdański Uniwersytet Medyczny

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

analityka medyczna Magister Stacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
elektroradiologia I stopnia Stacjonarny
farmacja Magister Stacjonarny Niestacjonarny
farmacja w języku angielskim Magister Stacjonarny
fizjoterapia II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
lekarski Magister Stacjonarny Niestacjonarny
lekarsko–dentystyczny Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
położnictwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny
zdrowie publiczne I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Gdańskie Szkoły Medyczne i Administracji dla dorosłych

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

higienistka stomatologiczna
opiekun medyczny
rejestratorka medyczna
technik administracji
technik elektroradiolog
technik farmaceutyczny
technik sterylizacji medycznej
terapeuta zajęciowy

Leader School

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Języki na uczelni:

ukraiński, rosyjski, niemiecki, japoński, hiszpański, francuski, angielski, włoski

MOOSE Centrum Języków Obcych

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka włoskiego
języka rosyjskiego
języka polskiego dla cudzoziemców
języka niemieckiego
języka hiszpańskiego
języka francuskiego
języka angielskiego

Języki na uczelni:

polski jako język obcy , niemiecki, hiszpański, francuski, angielski

Politechnika Gdańska

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

architektury
chemiczny
elektroniki, telekomunikacji i informatyki
elektrotechniki i automatyki
fizyki technicznej
inżynierii lądowej i środowiska
mechaniczny
oceanotechniki i okrętownictwa
zarządzania i ekonomii

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura i urbanistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
automatyka i robotyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
chemia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektronika i telekomunikacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
europeistyka II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka techniczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria biomedyczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria materiałowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
nanotechnologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
oceanotechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska w j. angielskim I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia chemiczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologie ochrony środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie inżynierskie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

grafika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

projektowanie graficzne

Kursy na uczelni:

CISCO
języka japońskiego

Języki na uczelni:

japoński

Prestige Lingua

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka angielskiego

Języki na uczelni:

angielski

ProfiLingua Szkoła Języków Obcych

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka angielskiego
języka chińskiego
języka czeskiego
języka duńskiego
języka fińskiego
języka francuskiego
języka hiszpańskiego
języka japońskiego
języka litewskiego
języka niderlandzkiego
języka niemieckiego
języka norweskiego
języka portugalskiego
języka rosyjskiego
języka szwedzkiego
języka ukraińskiego
języka węgierskiego
języka włoskiego
matematyki
maturalne

Języki na uczelni:

czeski, chiński, angielski, duński, francuski, hiszpański, japoński, niderlandzki , niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, szwedzki, ukraiński, węgierski, włoski

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane