Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku


W 2007 roku utworzony został Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Gdańsku,
kształcący studentów na kierunku Informatyka.

W 2010 roku Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Gdańsku został przekształcony w samodzielny Wydział Informatyki. Jego dziekanem został dr hab. Marek Bednarczyk. W tym samym roku utworzono Wydział Sztuki Nowych Mediów. Na jego czele stanął Wojciech St. Mościbrodzki (aktualnie dziekanem jest dr Mariusz Sładczyk). Wydział SNM realizuje program studiów artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii wizualnych.

Obydwa wydziały mieszczą się w tym samym budynku, co pozwala na niezwykle interesującą wymianę idei pomiędzy Studentami kierunku technicznego i artystycznego.

W 2011 uruchomiona zostały interdyscyplinarne studia doktoranckie z bioinformatyki, realizowane przez PJWSTK, we współpracy z instytucjami partnerskimi: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach oraz “Genomed” S.A. prowadzone są w ramach projektu “Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2014 PJWSTK otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika. 24 października uczelnia zmieniła nazwę na Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych. Zmiana ta wiąże się uzyskaniem uprawnień przez uczelnię do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dwóch dyscyplinach naukowych.

W 2015 Dawid Cieślak, student PJATK, wygrał światowy finał konkursu (współorganizowanego przez Huawei) na najbardziej innowacyjną aplikację mobilną, pokonując europejsko-azjatycką konkurencję.

Wydział Informatyki PJATK w Gdańsku oferuje inżynierskie studia I stopnia:

 • stacjonarne  – studia dzienne trwające 7 semestrów,
 • niestacjonarne – studia zaoczne trwające 8 semestrów.

Ponadto w swojej ofercie posiada szeroką ofertę szkoleń informatycznych

Zajęcia na studiach dziennych odbywają się przez 5 dni w tygodniu (pon-pt), natomiast zajęcia na studiach zaocznych odbywają się co dwa tygodnie w weekendy (so-nd).

Warunkiem uzyskania tytułu inżyniera jest stworzenie, udokumentowanie i obronienie zespołowej pracy dyplomowej. Ponadto wydział oferuje szeroki wachlarz szkoleń informatycznych, m.in.: LPIC, Cisco i Adobe.

Po obronie pracy inżynierskiej i uzyskaniu dyplomu, absolwenci studiów inżynierskich Wydziału Informatyki w Gdańsku mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich uzupełniających w PJATK w Warszawie (także w wygodnym trybie internetowym – Student pracuje zdalnie na platformie edukacyjnej www i zobowiązany jest przyjechać na Uczelnię do Warszawy, tylko aby wziąć udział w sesjach egzaminacyjnych oraz niektórych zajęciach konsultacyjnych i laboratoryjnych).

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów na kierunku Informatyka w PJATK są przygotowani do pracy w charakterze od programisty do projektanta. Mogą pracować również w działach związanych z utrzymaniem i pielęgnacją systemów (systemy baz danych, sieci komputerowe), jak i związanych przede wszystkim z wytwarzaniem oprogramowania (aplikacje internetowe, B2B, bazy danych, systemy eksperckie i multimedialne).

Absolwenci PJATK w Gdańsku gotowi są do pracy na każdym z etapów procesu wytwarzania rozwiązań IT, wykazują się umiejętnością realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją, umiejętnością administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi, umiejętnością praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi, analizy wymagań, projektowania i programowania aplikacji. Przygotowanie z zakresu podstaw informatyki i jej kontekstu społecznego umożliwia uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości.

O kierunku Informatyka

Studia informatyczne dają absolwentom szansę na udział w kształtowaniu przyszłości. Specjaliści IT są wyjątkowo poszukiwaną kategorią pracowników na rynku pracy, co wiąże się z ponadprzeciętnymi zarobkami. Inżynierowie informatycy są i będą w centrum tych zmian, pozostając najbardziej poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy.

Wybór studiów i zawodu informatyka jest dobrą inwestycją, ale i wyzwaniem. Jednym z wyzwań stojących przed absolwentami jest konieczność przystosowania się do dużego tempa zmian technologicznych. Studenci Wydziału Informatyki w PJATK w Gdańsku przygotowywani są do tych wyzwań poprzez łączenie udziału w zajęciach ogólnoakademickich z praktycznymi oraz rozszerzoną na cały czas trwania studiów ofertę zajęć z języków obcych. Nauka przedmiotów praktycznych prowadzona jest we współpracy z przemysłem – ponad 20% wykładowców to praktycy. Istotną rolę w ocenie pracy dyplomowej odgrywa analiza społecznych skutków przedsięwzięcia oraz jego potencjału komercyjnego.

Zaletą tego kierunku jest szeroki wachlarz dyscyplin informatycznych, w których można się doskonalić – od zagadnień sprzętowych, przez tworzenie oprogramowania i systemów zintegrowanych aż po zarządzanie projektami IT. Warto podkreślić, że istotnym elementem kształcenia jest też przygotowanie do założenia i prowadzenia własnych przedsięwzięć biznesowych.

W czasie studiów studenci korzystają z dobrze wyposażonych laboratoriów komputerowych i licencjonowanego oprogramowania (Microsoft, Oracle, Sparx, Adobe), mają też możliwość zrobienia profesjonalnych kursów i zdobycia certyfikatów (m. in. CISCO CCNA, Adobe, Blender).

Studenci Wydziału korzystają z praktyk i staży w uznanych firmach Pomorza, duża waga nadawana jest też umiejętności samodzielnej i innowacyjnej pracy, w tym –  przygotowaniu studentów do preinkubacji produktów, jakie wytwarzają w ramach realizowanych projektów.

Specjalizacje

Podczas pierwszych semestrów studenci zdobywają wiedzę ogólnoakademicką oraz zaczynają poznawać nowoczesne technologie i narzędzia informatyczne.

Szczególny nacisk kładziemy na aspekty praktyczne, zwłaszcza dotyczące programowania (Java, C/C++, .NET, Scala), baz danych oraz projektowania. Na 3 roku studiów studenci dokonują wyboru specjalizacji. Dotychczas najczęściej wybieranymi specjalizacjami były:

 • Inżynieria Oprogramowania i Bazy Danych,
 • Grafika i Multimedia,
 • Inżynieria Gier Komputerowych,
 • Aplikacje Internetowe
 • Systemy i Sieci komputerowe,
 • Informatyka Biznesowa.

 Wydział Sztuki Nowych Mediów PJATK w Gdańsku na kierunku GRAFIKA oferuje licencjackie studia I stopnia:

 • stacjonarne – studia dzienne trwające 6 semestrów,
 • niestacjonarne – studia zaoczne trwające 8 semestrów.

Ponadto w swojej ofercie posiada:

KURS przygotowujący na kierunek GRAFIKA z rysunku, malarstwa i kompozycji oraz szeroką ofertę szkoleń informatycznych (w tym graficznych).

Zajęcia na studiach dziennych odbywają się przez 5 dni w tygodniu (pon-pt), natomiast zajęcia na studiach zaocznych odbywają się co dwa tygodnie w weekendy (so-nd).

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata w zakresie projektowania graficznego.

Po obronie pracy licencjackiej i uzyskaniu dyplomu, absolwenci Wydziału Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich uzupełniających w PJATK w Warszawie.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów na kierunku Grafika w PJATK to osoby, które cechuje zarówno wysokiej jakości warsztat artystyczny, jak i znajomość najnowszych narzędzi sztuki cyfrowej. Takie kwalifikacje zapewnia naszym Studentom bogaty program zajęć związany z tradycyjnym tokiem studiów artystycznych oraz nowoczesny zestaw zajęć związany z technikami informatycznymi.

W ten sposób osoby kończące Wydział Sztuki Nowych Mediów cechuje:

 • rozległa, interdyscyplinarna wiedza z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki, estetyki oraz filozofii,
 • znajomość teorii i praktyczne umiejętności warsztatowe w zakresie grafiki i obszarów pokrewnych (zwłaszcza komunikacji wizualnej, rysunku i malarstwa),
 • doskonała praktyczna umiejętność stosowania narzędzi komputerowych (zwłaszcza pakietu Adobe),
 • znajomość zagadnień związanych z reklamą i szeroko pojętymi mediami cyfrowymi.

Kwalifikacje zawodowe absolwentów pozwalają im na świadome podejmowanie kreatywnych decyzji oraz na ich efektywną realizację. Zaproponowany profil kształcenia daje naszym absolwentom solidne podstawy do projektowania w zakresie grafiki 2D, interaktywnej, fotografii, krótkich form filmowych, wideoklipów, gier komputerowych, stron internetowych, interfejsów użytkownika.

Taki profil studiów pozwala na bardzo dobre przygotowanie do pracy: w agencjach reklamowych, mediach, telewizji, firmach świadczących usługi informatyczne i internetowe, filmie itp.

O kierunku Grafika

Projektowanie Graficzne jest ważnym elementem organizującym i opisującym rzeczywistość. Jako istotny element reklamy, marketingu i sztuki jest powszechnie obecne w życiu społeczeństwa. Graficy projektanci od wielu lat są pożądani do kreowania rzeczywistości. Studia na Wydziale Sztuki Nowych Mediów to studia interdyscyplinarne, łączące wiedzę ogólną i specjalistyczną z dziedzin artystycznych i informatycznych. Program nauczania realizowany na Wydziale Sztuki Nowych Mediów pozwala studentom otrzymać gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno z przedmiotów plastycznych jak i obsługi programów komputerowych (Adobe, Maya, Blender, Unity, itp.).

Przedmioty komputerowe i informatyczne prowadzone są w dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych, zawierają elementy takich dziedzin, jak: projektowanie graficzne, obróbka obrazu, podstawy obsługi komputerów, multimedia, tworzenie animacji, modelowanie trójwymiarowe. W zakresie sztuk manualnych studenci studiują w profesjonalnych pracowniach: rysunek i malarstwo, rzeźbę, fotografię, grafikę projektową i warsztatową. Wybrane prace studentów można zobaczyć w galerii na stronie PJATK w Gdańsku lub na uczelnianych korytarzach. Zapraszamy do oglądania.

Specjalizacje

Pracownia Licencjacka – PROJEKTOWANIE GRAFICZNE. W ramach prac dyplomowych na kierunku Grafika powstają projekty obejmujące różnorodne działania graficzne:

 • ilustrację,
 • identyfikację wizualną,
 • projekty graficzne na potrzeby web designu (strony internetowe),
 • multimedia (gry komputerowe i animacje),
 • projektowanie graficzne do celów wydawniczych (etykiety, opakowania, wydawnictwa książkowe, plakaty).

Zapraszamy

Kierunki wykładane na uczelni:

grafika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

projektowanie graficzne

Kursy na uczelni:

CISCO
języka japońskiego

Języki na uczelni:

japoński

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Portfolio Bootcamp - Wiosenny Sprint

Zapraszamy na zupełnie nowy kurs dla kandydatów na kierunek Grafika

czytaj dalej

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku

ZAPRASZA 25.01.2019 roku na Dzień Japoński

czytaj dalej

Projektowanie Graficzne – studia podyplomowe

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku ZAPRASZA. Planowana data rozpoczęcia zajęć: marzec 2019

czytaj dalej

Kurs Języka Japońskiego

w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane