Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Ateneum

Akademia Ateneum


Gymnasium Dantiscanum, później Gymnasium Academicum sive Illustre znane było w XVII i XVIII wieku także jako Ateneum Gdańskie. W źródłach ówczesnych czytamy często: rector Athenaei Gedanensis, professor Athenaei Gedanensis, czytamy o uroczystościach organizowanych in Auditorio Athenaei Maximo, wreszcie dowiadujemy się o drukarzach i wydawcach działających na rzecz Rady Miasta i Gimnazjum, obdarzanych tytułem Senatus et Athenaei Typographus.

Gdańszczanie wyrażali w ten sposób szacunek tym wszystkim, którzy kształtowali oblicze nauki i kultury ich miasta, którzy tworzyli uczelnię ciesząca się uznaniem w Europie.

Określając Gimnazjum Gdańskie mianem Ateneum przywoływali nazwę uczelni sprzed stuleci – założonej w 135 roku w starożytnym Rzymie przez cesarza Hadriana, w której wykładano filozofię, retorykę, gramatykę i prawo
.


Obecnie Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych oferuje studentom studia pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunkach filologii (angielskiej, niemieckiej, włoskiej, hiszpańskiej, germańskiej, szwedzkiej) oraz pedagogiki, dziennikarstwa, oraz zarządzania. Ateneum-Szkoła Wyższa prowadzi również studia podyplomowe oraz kursy językowe dla dzieci i dorosłych.

Studia I stopnia
Studia II stopnia
Jednolite Studia Magisterskie
Studia Podyplomowe

Kierunki wykładane na uczelni:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia hiszpańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia włoska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Biuro Rekrutacji Gdańsk
ul. 3 Maja 25 A
Pokój nr 3 - Dziekanat-rekrutacja studia I i II stopnia 
Pokój nr 316 - Studia podyplomowe 

CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek: nieczynne 
wtorek: 11.00 - 18.00
środa: 8.00 - 15.00
czwartek: 8.00 - 15.00
piątek: 8.00 - 15.00
sobota: nieczynne 

Tel. 58 722-08-11
Tel. 58 722-08-55
Tel. 784 374 410

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Uczniowie nie wybierają w ciemno

Coraz częściej sprawdzają predyspozycje przed wyborem kierunku studiów.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane