Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu WSZiB

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu WSZiB


przejdź do spisu treści

Naszą misją edukacyjną od 1992 roku jest zapewnienie naszym Studentom praktycznej i profesjonalnej wiedzy, łączącej zarządzanie i prawo oraz kluczowe kompetencje komunikacyjne.
Działając nieprzerwanie przez 30 lat, wykształciliśmy 40 tysięcy absolwentów, których wiedza i umiejętności menedżerskie są wysoko cenione przez pracodawców. Dziś WSZiB jest synonimem stabilności, studiowania przez praktykę i nastawienia na jakość. Od 2000 roku wszystkie zajęcia i wykłady prowadzimy we własnym nowoczesnym budynku z przyjaznym Centrum Obsługi Studenta, Dziekanatem i Biblioteką, które znajdują się przy ul. Roboczej 4 w Poznaniu.


DLACZEGO WSZIB W POZNANIU


 • pierwsza prywatna uczelnia w Wielkopolsce
 • 30 lat istnienia
 • 40 tys. absolwentów
 • 10 min pieszo od dworca PKP i PKS
 • 100 bezpłatnych, monitorowanych miejsc parkingowych bezpośrednio przy budynku Uczelni
 • wszystkie zajęcia w jednym budynku
 • gwarancja stałego czesnego
 • rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo
 • studia podyplomowe po licencjacie
 • przyjazne Centrum Obsługi Studenta i Dziekanat
 • bezpłatne Biuro Prawne dla studentów
 • Coach i Doradca Zawodowy w Akademickim Biurze Karier
 • studentom przenoszącym się z innych uczelni zapewniamy przyjazny sposób dopasowania do naszych programów studiów
 • studia magisterskie po każdym licencjacie bez różnic programowych

UCZELNIA PRAKTYCZNA


 W WSZiB w Poznaniu kładziemy nacisk na nauczanie praktycznych umiejętności, programów i narzędzi, które po zajęciach nasi Studenci mogą wykorzystać w pracy zawodowej.
Udostępniamy dla Studentów bezpłatne wsparcie Coacha biznesowego, Biura prawnego, a także Konsultacje psychologiczne oraz zapewniamy dostęp do Praktyk studenckich, staży i pracy. Zachęcamy również do udziału w konferencjach, programach edukacyjnych i spotkaniach z praktykami biznesu.


TRYB STUDIOWANIA


Ty wybierasz, jak chcesz studiować - w budynku Uczelni czy online!

Tryb niestacjonarny
Chcesz spotykać się w budynku Uczelni z Wykładowcami i Studentami?
Tryb niestacjonarny jest dla Ciebie! W tym wariancie wykłady i seminaria dyplomowe realizowane są w formie połączeń wideo na żywo z Wykładowcą, natomiast warsztaty, projekty, ćwiczenia i lektoraty w budynku Uczelni.
Zajęcia odbywają się średnio w 2 weekendy w miesiącu.

Tryb niestacjonarny online
Mieszkasz poza Poznaniemi i nie chcesz przyjeżdżać co dwa tygodnie na Uczelnię? A może żyjesz i pracujesz za granicą i koszty dojazdów są zbyt wysokie? A może przez ostatnie lata nauczyłeś się pracować z wykorzystaniem połączeń wideo i jesteś zmotywowany aby studiować przez Internet?
Tryb niestacjonarny online jest dla Ciebie! STUDIA I I II STOPNIA NA KIERUNKACH
ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE


Studia I stopnia (licencjackie)

Trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się obroną pracy dyplomowej albo projektu dyplomowego. Pozwalają uzyskać wykształcenie wyższe zawodowe i tytuł licencjata oraz umożliwiają podjęcie dalszej nauki na studiach magisterskich oraz podyplomowych.

Studia II stopnia (magisterskie)

Trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się obroną pracy dyplomowej albo projektu dyplomowego i uzyskaniem tytułu magistra. Na studia magisterskie można przyjść do naszej Uczelni po każdych studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich – niekoniecznie na kierunku pokrewnym. Przyjęcie na studia II stopnia odbywa się bez wyznaczania różnic programowych — wymagany jest jedynie dyplom ukończenia studiów I stopnia.  Zwiększa to szanse zawodowe studentów na rynku pracy oraz otwiera nowe horyzonty intelektualne. Dodatkowym wsparciem dla studentów, którzy ukończyli inne kierunki jest 8-godzinny blok zajęć wyrównujących na początku I semestru.


WYKŁADOWCY


Większość Wykładowców WSZiB to praktycy biznesu i administracji: 

 • dyrektorzy i prezesi największych firm w Polsce
 • właściciele firm consultingowych i reklamowych
 • eksperci firm technologicznych i wdrożeniowych 
 • dyrektorzy marketingu
 • dyrektorzy banków
 • doradcy podatkowi
 • radcy prawni
 • sędziowie
 • pracownicy urzędów i fundacji

Wykładowcy akademiccy - profesorowie, doktorzy habilitowani oraz doktorzy - zapewniają podstawy wiedzy teoretycznej i szersze spojrzenie w naukach społecznych.

Dowiedz się więcej o Wykładowcach WSZiB i zobacz krótkie filmiki!


SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE


Przedmioty kierunkowe na Zarządzaniu zapewnią Ci pełen pakiet wiedzy i kompetencji menedżerskich, które pomogą świadomie zdecydować o wyborze specjalności. Cztery przedmioty specjalnościowe realizowane na dwóch ostatnich semestrach studiów dopełnią Twojego wizerunku jako profesjonalisty w danej dziedzinie.

Specjalności do wyboru na studiach I stopnia (licencjackich):

Specjalności do wyboru na studiach II stopnia (magisterskich):


SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU ADMINISTRACJA


Przedmioty kierunkowe na Administracji zapewnią Ci pełen pakiet wiedzy i kompetencji odpowiednich dla pracownika administracji, które pomogą świadomie zdecydować o wyborze specjalności. Cztery przedmioty specjalnościowe realizowane na dwóch ostatnich semestrach studiów dopełnią Twojego wizerunku jako profesjonalisty w danej dziedzinie.

Specjalności do wyboru na studiach I stopnia (licencjackich):

Specjalności do wyboru na studiach II stopnia (magisterskich):


NOWOŚĆ  PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (5-LETNIE)


Tryb stacjonarny i  niestacjonarny

W naszej Uczelni możesz studiować na kierunku psychologia na jednolitych studiach magisterskich (pięcioletnich).

Są to studia o profilu praktycznym.

Charakteryzują się przede wszystkim większą ilością warsztatów, ćwiczeń i zajęć terenowych prowadzonych przez praktyków - stanowią one ponad 50% wszystkich zajęć. Realizowane są za pomocą metod aktywnie włączających studentów do pracy (projekty, zadania ćwiczeniowe, symulacje, debaty, gry, odgrywanie ról), w podziale na mniejsze grupy. Wiedza teoretyczna przekazywana jest podczas wykładów.

Do zespołu wykładowców zaproszono wybitnych naukowców i praktyków. Są wśród nich m. in. dr hab. Michał Ziarko, prof. dr hab. Ewa Mojs, dr hab. Tomasz Hanć, dr n. med. i n. o zdr. Dominik Czajeczny, dr n. med. Wojciech Żak, dr Marcin Kochanowski – psycholog sportu i biznesu. Wśród zaproszonych do prowadzenia zajęć są także psychologowie, psychologowie szkolni, psychoterapeuci, psychiatrzy i kognitywiści oraz menedżerowie z firm rekrutacyjnych i działów HR.

Studenci wybierają specjalność na trzecim roku studiów. Na czwartym i piątym roku realizowanych będzie dwanaście przedmiotów specjalnościowych. 

Wsparciem dla pracy Studentów jest platforma Moodle, na której udostępniane są wszystkie materiały z wykładów, a także materiały do samodzielnej pracy. Więcej informacji o platformie Moodle 

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej, pozwalają uzyskać wykształcenie wyższe zawodowe i tytuł magistra psychologii.

Studenci wybierają specjalność na trzecim roku studiów. Na czwartym i piątym roku realizowanych będzie dwanaście przedmiotów specjalnościowych. 


STUDIA PODYPLOMOWE


Studia podyplomowe pozwalają zdobyć nowe kompetencje, specjalistyczną wiedzę i rozwinąć swoją karierę. Możesz rozpocząć je po każdych studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Umożliwiają pogłebione rozumienie mechanizmów rynkowych w realiach gospodarczych.

Profil praktyczny to przede wszystkim zajęcia prowadzone przez praktyków i liderów biznesu. Pozwalają zmierzyć się z realnymi sytuacjami biznesowymi, w tym również aktualnymi wyzwaniami w pracy zawodowej naszych studentów. 

Studia podyplomowe w naszej ofercie:


REKRUTACJA


Aby zapisać się na studia w WSZiB w Poznaniu wystarczy dostarczyć do Uczelni listownie lub osobiście:

 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę, w języku polskim
 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • Potwierdzenie wpłaty opłaty wpisowej
 • Dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia danych kandydata (w przypadku wysłania dokumentów pocztą - podczas pierwszej wizyty na Uczelni)
 • Formularz rekrutacyjny*
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
 • Ślubowanie*
 • Dwa egzemplarze umowy o naukę*

więcej...


OPŁATY


na opłaty składają się trzy elementy:

 • opłata wpisowa - jednorazowa opłata administracyjna
 • czesne – jest opłatą, którą możesz wnieść jednorazowo lub w pięciu albo sześciu ratach. Rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo
 • opłaty dodatkowe – pobierane tylko za dodatkowe usługi edukacyjne i administracyjne, ich wysokość określa załącznik do umowy o naukę

Opłaty zawarte w umowie o naukę nie podlegają zmianie przez cały okres trwania studiów. W WSZIB w Poznaniu nie ma żadnych ukrytych kosztów ani opłat!

tabela opłat


przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe WSZiB


Studia podyplomowe pozwalają zdobyć nowe kompetencje, specjalistyczną wiedzę i rozwinąć swoją karierę. Możesz rozpocząć je po każdych studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Umożliwiają pogłebione rozumienie mechanizmów rynkowych w realiach gospodarczych.

Profil praktyczny to przede wszystkim zajęcia prowadzone przez praktyków i liderów biznesu. Pozwalają zmierzyć się z realnymi sytuacjami biznesowymi, w tym również aktualnymi wyzwaniami w pracy zawodowej naszych studentów. 

Studia podyplomowe w naszej ofercie:

Studia kierowane są do osób zainteresowanych filozofią ciągłego doskonalenia oraz poznaniem narzędzi stosowanych w zarządzaniu projektami, zarządzaniu produktem, doskonaleniu procesów i polepszaniu wyników organizacji.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej i gier symulacyjnych, z dużym naciskiem na stronę praktyczną.

Grupę docelową stanowią przede wszystkim przedsiębiorcy, kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla, właściciele firm rodzinnych i ich następcy, specjaliści oraz inżynierowie zajmujący się optymalizowaniem procesów w firmie.

Studia dedykowane są osobom zainteresowanym prawem pracy i problematyką kadrową, zarówno zatrudnionym już na stanowiskach związanych z obsługą kadrową lub płacową firm, urzędów czy innych instytucji, jak i kandydatom na takie stanowiska chcącym wyspecjalizować się w tej dziedzinie. Celem studiów jest zapewnienie niezbędnej i rzetelnej wiedzy w szczególności z zakresu prawa pracy, prawnych form zatrudnienia, organizacji pracy, zagadnień płacowych, dokumentacji kadrowej, a także podatków i ubezpieczeń społecznych dotyczących sfery zatrudnienia. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kadrowo-płacowych studia te pozwolą w rozwoju zawodowym oraz będą odpowiedzią na coraz wyższe wymagania i oczekiwania stawiane przez pracodawców. Z kolei kandydatów przygotują one do nowej roli w sferze zawodowej i do podejmowania z większą pewnością wyzwań odpowiadających im zainteresowaniom. Studia te przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) w zakresie dowolnego kierunku.

Studia kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych filozofią ciągłego doskonalenia oraz poznaniem narzędzi stosowanych w celu doskonalenia procesów i polepszania wyników organizacji. Szczupłe zarządzanie oparte na ciągłym doskonaleniu, eliminacji marnotrawstw, współpracy zespołowej i maksymalizacji jakości zwiększa konkurencyjność organizacji na rynku. Studia dają również możliwość poszerzenia wiedzy na temat Lean i zdobycia bardzo poszukiwanych na rynku pracy umiejętności. Grupę docelową stanowią przede wszystkim przedsiębiorcy, kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla, pracownicy działów Lean, Kaizen, Ciągłego Doskonalenia, specjaliści oraz inżynierowie zajmujący się optymalizowaniem procesów w firmie. Zajęcia prowadzone w głównej mierze w formie warsztatowej, wraz z licznymi grami symulacyjnymi, z dużym naciskiem na stronę praktyczną. Prowadzane są zarówno przez uznanych teoretyków, jak i praktyków Lean.

Kaizen Institute, założony w 1985 roku przez Masaaki Imai, jest pionierem i światowym liderem w dziedzinie promocji idei oraz praktyk kaizen. Zespól ludzi z całego globu dąży do budowania świata, w którym każdy, każdego dnia i w każdym miejscu mógłby stosować kaizen.

Kaizen Institute doradza różnym organizacjom, zarówno publicznym, jak i prywatnym, jak mogą łatwiej, szybciej, skuteczniej i niższym kosztem poprawiać swoje wyniki na globalnym rynku. Jego eksperci zachęcają klientów do wspierania rozwoju liderów zdolnych zapewnić przedsiębiorstwu stały i zrównoważony wzrost we wszystkich dziedzinach działalności. Działania te przyczyniają się do urzeczywistnienia wizji Instytutu, zakładającej powstanie ogólnoświatowej społeczności praktykującej kaizen

Studia przeznaczone są zarówno dla osób, które już pracują w obszarze ochrony zdrowia - w podmiotach tworzących (nadzorujących funkcjonowanie podmiotów leczniczych), jak i dla osób które dopiero planują pracę w tym obszarze.

Pozwolą one Państwu zdobyć obszerną wiedzę w obszarze ochrony zdrowia, w zakresie:

 • zasad funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce i porównanie ich do systemów opieki zdrowotnej funkcjonujących w wybranych krajach,  
 • ekonomii i finansów podmiotów leczniczych, w tym między innymi: wdrażania nowego standardu rachunku kosztów, wyceny procedur medycznych, podstaw klasyfikacji, kodowania i taryfikacji świadczeń medycznych, praktycznych zasad opracowywania programów restrukturyzacyjnych oraz występujących na polskim rynku procesach konsolidacji podmiotów leczniczych (procesy M&A),
 • prawa w ochronie zdrowia, w tym między innymi: przegląd ustawodawstwa obowiązującego w obszarze ochrony zdrowia, zasad utworzenia i rejestracji  („krok po kroku”) podmiotu leczniczego, prawa farmaceutycznego, praw pacjenta, prawnych aspektów wykonywania zawodów medycznych, zasad prowadzenia dokumentacji medycznej, prawa zamówień publicznych w odniesieniu do podmiotów leczniczych, prawnych aspektów kontraktowania i rozliczania umów na realizację świadczeń leczniczych,
 • marketingu i public relations, w tym między innymi: marketingu usług i produktów zdrowotnych z elementami PR, praktycznych zasad e-marketingu, komunikacji z pacjentem i otoczeniem, komunikacji wewnętrznej,
 • systemów informatycznych stosowanych w ochronie zdrowia, w tym oprócz przeglądu systemów informatycznych funkcjonujących i stosowanych w podmiotach leczniczych, wpływu sztucznej inteligencji (AI) na rozwój usług medycznych,

co istotne przekazywaną przez doświadczonych praktyków.  

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej podmiot tworzący (jednostka samorządu terytorialnego - JST) jest zobowiązany do sprawowania nadzoru nad zgodnością działań podmiotu leczniczego z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz pod względem celowości, gospodarności i rzetelności.

Celem zajęć prowadzonych w ramach specjalności jest przygotowanie słuchaczy (aktualnych lub przyszłych pracowników administracji samorządowej) do pełnienia efektywnego nadzoru właścicielskiego nad podległymi im podmiotami leczniczymi.

Program specjalności obejmuje poszerzenie wiedzy słuchaczy miedzy innymi z zakresu: roli, zadań i kompetencji samorządów terytorialnych w systemie ochrony zdrowia, uprawnień JST w zakresie nadzoru i kontroli podmiotów leczniczych, zasad analizy potrzeb zdrowotnych i budowania strategii funkcjonowania ochrony zdrowia w regionie, partnerstwa publiczno-prywatnego.

Sukces mierzymy liczbami. W 2017 roku blisko 54% polskich internautów kupowało online, to prawie 15 mln osób. Zakupy w sieci postrzegane są jako nieskomplikowane i wygodne, także tańsze i zajmujące mniej czasu niż te w tradycyjnych sklepach. Wartość polskiego e-rynku w 2018 prawdopodobnie przekroczy 50 mld złotych a 2020 osiągnie 70 mld. Twój biznes musi się stać częścią tego sukcesu! Dzięki studiom podyplomowym e-Biznes rozpoznasz własne potrzeby, lepiej dobierzesz odpowiednią platformę sklepową, dowiesz się na co zwrócić uwagę przy współpracy z projektantami Twojego e-sklepu, jak ważne jest odpowiednie zatowarowanie, przygotowanie sklepu pod wyszukiwarki i unikalne treści. Internet to źródło wiedzy. Odpowiednio podłączona analityka odpowie na wiele Twoich pytań, dowiesz się jak ważną rolę pełnić będzie w Twoim przyszłym e-sklepie. Poznasz narzędzia integrujące platformy sklepowe z programami ERP i techniki marketingowe pozwalające pozyskiwać klientów. Zrozumiesz czym jest konwersja i jak wyznaczać cele oraz czy social media sprzedają? A może Google Adwords lub porównywarki? Aby dobrze odpowiedzieć na te pytania i zmierzyć się z przyszłością studiuj e-Biznes w naszej Uczelni.

Studia podyplomowe Administracja finansowa i kontrola skarbowa umożliwiają zdobycie szerokiej wiedzy z dziedziny prawa finansowego, w tym na temat instytucji prawnych planowania finansowego w sektorze publicznym, systemu podatków i nowej (wprowadzonej w 2017 r.) organizacji administracji skarbowej, możliwości pozyskiwania przez podmioty publiczne i prywatne wsparcia ze środków publicznych, systemu bankowego oraz kontroli finansowej. Studia te są skierowane przede wszystkim do osób zamierzających podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej (a więc w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych, w urzędach celno-skarbowych), w pozaskarbowych instytucjach kontroli finansowej, w wydziałach finansowo-budżetowych urzędów administracji rządowej i samorządowej, w publicznych i prywatnych instytucjach bankowych, ubezpieczeniowych, doradztwa finansowego, a także do osób zatrudnionych już w takich urzędach/instytucjach i pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. 

Na studiach podyplomowych dowiesz się, w jaki sposób można usprawnić działanie przedsiębiorstwa w poszczególnych obszarach, w oparciu o rozwiązania SAP® - niekwestionowanego światowego lidera systemów wspierających zarządzania firmami (ze szczególnym uwzględnieniem S/4HANA - najnowszej wersji systemu ERP od SAP). Program studiów umożliwia poznanie najnowszych trendów na rynku systemów IT dla biznesu, w tym automatyzacji procesów, cyfryzacji, mobilności i przetwarzania w chmurze. Prowadzący warsztaty praktycy przedstawią, jak nowoczesny system IT usprawnia codzienną pracę w poszczególnych działach – finansów i księgowości, zaopatrzenia, logistyki i produkcji, sprzedaży, HR. Poznasz zaawansowane narzędzia wspierające kontroling i raportowanie. Na studiach zdobędziesz też podstawową wiedzę o zarządzaniu projektami SAP oraz zarządzaniu środowiskiem systemów SAP, w tym – o sposobach migracji do S/4HANA.

Niezależnie od Twojej pozycji w firmie, znajomość wszystkich tych zagadnień znacząco poszerza Twoje kompetencje, zwiększając możliwości awansu i zapewniając przewagę na rynku pracy - w dużych i średnich firmach w Polsce i za granicą.

Partnerem merytorycznym studiów jest SNP Poland – Złoty Partner SAP, największa w Polsce firma wdrażająca systemy SAP, a także część międzynarodowej Grupy SNP – światowego lidera w dziedzinie transformacji środowisk SAP.

W ramach studiów podyplomowych „SAP® S/4HANA - zarządzanie zapasami i gospodarką materiałową” uczestnicy zapoznają się z obszarem logistyki materiałowej. Podczas zajęć dowiedzą się, jak rozwiązania SAP® - światowego lidera systemów wspierających zarządzanie przedsiębiorstwami – wspierają procesy gospodarki materiałowej i zarządzania zapasami. W oparciu o najnowszą wersję systemu SAP – S/4HANA – zdobędą praktyczną wiedzę pozwalającą na przygotowanie się do egzaminu C_TS450_1709 - SAP Certified Application Associate - SAP S/4HANA Sourcing and Procurement (1709), będącego przepustką do kariery jako konsultanta wdrożeniowego SAP w zakresie logistyki materiałowej.

Na zajęciach słuchacze będą mieli możliwość poznania rozwiązań SAP S/4HANA, począwszy od przeglądu  podstawowych funkcji i procesów w zakresie zaopatrzenia, gospodarki materiałowej jak również weryfikacji faktur. Zajęcia będą prowadzone w taki sposób, aby wiedza teoretyczna była utrwalana podczas ćwiczeń odzwierciedlających omawiane zagadnienia w systemie. Zajęcia będą prowadzone w systemie SAP S/4HANA. Podejście takie pozwoli nie tylko zapoznać się z możliwościami systemu SAP S/4, ale również posiąść umiejętność obsługi samego systemu.

Po zapoznaniu się z możliwościami funkcjonalnymi systemu SAP S/4HANA w zakresie gospodarki materiałowej uczestnicy zapoznają się z konfiguracją tego modułu. W czasie zajęć uczestnicy poznają możliwości i sposób konfigurowania systemu. Ta wiedza stanowi podstawę przydatną do rozpoczęcia pracy jako specjalista wdrażający system SAP.

Ważnym elementem zajęć są również zagadnienia dotyczące zarządzania projektami, sposobu prowadzenia projektu ograniczania ryzyka projektowego oraz omówienie zalecanej metodyki projektowej. Na koniec kursu uczestnicy odbędą sesję przygotowującą do zdobycia certyfikatu SAP. Prowadzący zajęcia przedstawią, jak przebiega egzamin certyfikacyjny i na co należy zwrócić uwagę podczas przygotowywania się do tego egzaminu.


przejdź do spisu treści

Naszą misją edukacyjną od 1992 roku jest zapewnienie naszym Studentom praktycznej i profesjonalnej wiedzy, łączącej zarządzanie i prawo oraz kluczowe kompetencje komunikacyjne.
Działając nieprzerwanie przez 30 lat, wykształciliśmy 40 tysięcy absolwentów, których wiedza i umiejętności menedżerskie są wysoko cenione przez pracodawców. Dziś WSZiB jest synonimem stabilności, studiowania przez praktykę i nastawienia na jakość. Od 2000 roku wszystkie zajęcia i wykłady prowadzimy we własnym nowoczesnym budynku z przyjaznym Centrum Obsługi Studenta, Dziekanatem i Biblioteką, które znajdują się przy ul. Roboczej 4 w Poznaniu.


DLACZEGO WSZIB W POZNANIU


 • pierwsza prywatna uczelnia w Wielkopolsce
 • 30 lat istnienia
 • 40 tys. absolwentów
 • 10 min pieszo od dworca PKP i PKS
 • 100 bezpłatnych, monitorowanych miejsc parkingowych bezpośrednio przy budynku Uczelni
 • wszystkie zajęcia w jednym budynku
 • gwarancja stałego czesnego
 • rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo
 • studia podyplomowe po licencjacie
 • przyjazne Centrum Obsługi Studenta i Dziekanat
 • bezpłatne Biuro Prawne dla studentów
 • Coach i Doradca Zawodowy w Akademickim Biurze Karier
 • studentom przenoszącym się z innych uczelni zapewniamy przyjazny sposób dopasowania do naszych programów studiów
 • studia magisterskie po każdym licencjacie bez różnic programowych

UCZELNIA PRAKTYCZNA


 W WSZiB w Poznaniu kładziemy nacisk na nauczanie praktycznych umiejętności, programów i narzędzi, które po zajęciach nasi Studenci mogą wykorzystać w pracy zawodowej.
Udostępniamy dla Studentów bezpłatne wsparcie Coacha biznesowego, Biura prawnego, a także Konsultacje psychologiczne oraz zapewniamy dostęp do Praktyk studenckich, staży i pracy. Zachęcamy również do udziału w konferencjach, programach edukacyjnych i spotkaniach z praktykami biznesu.


TRYB STUDIOWANIA


Ty wybierasz, jak chcesz studiować - w budynku Uczelni czy online!

Tryb niestacjonarny
Chcesz spotykać się w budynku Uczelni z Wykładowcami i Studentami?
Tryb niestacjonarny jest dla Ciebie! W tym wariancie wykłady i seminaria dyplomowe realizowane są w formie połączeń wideo na żywo z Wykładowcą, natomiast warsztaty, projekty, ćwiczenia i lektoraty w budynku Uczelni.
Zajęcia odbywają się średnio w 2 weekendy w miesiącu.

Tryb niestacjonarny online
Mieszkasz poza Poznaniemi i nie chcesz przyjeżdżać co dwa tygodnie na Uczelnię? A może żyjesz i pracujesz za granicą i koszty dojazdów są zbyt wysokie? A może przez ostatnie lata nauczyłeś się pracować z wykorzystaniem połączeń wideo i jesteś zmotywowany aby studiować przez Internet?
Tryb niestacjonarny online jest dla Ciebie! W tym wariancie wszystkie zajęcia realizowane są w formie połączeń wideo na żywo z Wykładowcą. Jedynie cztery warsztaty specjalnościowe na ostatnim roku studiów realizowane są w budynku Uczelni.
W ciągu 2 lat studiów, w budynku Uczelni spędziesz tylko kilka dni na ostatnim roku studiów (2-3 weekendy na każdym z dwóch ostatnich semestrów).


NOWY KIERUNEK WSZIB PSYCHOLOGIA


Tworzymy dla Was nowy kierunek Psychologia, studia jednolite magisterskie (5 letnie). Planujemy dwie specjalności:

 • Psychologia biznesu i HR
 • Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży.

Współpracujemy z gronem świetnych psychologów, psychiatrów i kognitywistów. Wszyscy oni są praktykami i codziennie pomagają innym w rozwoju i wzmacnianiu wewnętrznych zasobów.
więcej...


STUDIA I I II STOPNIA NA KIERUNKACH
ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE


Studia I stopnia (licencjackie)

Trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się obroną pracy dyplomowej albo projektu dyplomowego. Pozwalają uzyskać wykształcenie wyższe zawodowe i tytuł licencjata oraz umożliwiają podjęcie dalszej nauki na studiach magisterskich oraz podyplomowych.

Studia II stopnia (magisterskie)

Trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się obroną pracy dyplomowej albo projektu dyplomowego i uzyskaniem tytułu magistra. Na studia magisterskie można przyjść do naszej Uczelni po każdych studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich – niekoniecznie na kierunku pokrewnym. Przyjęcie na studia II stopnia odbywa się bez wyznaczania różnic programowych — wymagany jest jedynie dyplom ukończenia studiów I stopnia.  Zwiększa to szanse zawodowe studentów na rynku pracy oraz otwiera nowe horyzonty intelektualne. Dodatkowym wsparciem dla studentów, którzy ukończyli inne kierunki jest 8-godzinny blok zajęć wyrównujących na początku I semestru.


WYKŁADOWCY


Większość Wykładowców WSZiB to praktycy biznesu i administracji: 

 • dyrektorzy i prezesi największych firm w Polsce
 • właściciele firm consultingowych i reklamowych
 • eksperci firm technologicznych i wdrożeniowych 
 • dyrektorzy marketingu
 • dyrektorzy banków
 • doradcy podatkowi
 • radcy prawni
 • sędziowie
 • pracownicy urzędów i fundacji

Wykładowcy akademiccy - profesorowie, doktorzy habilitowani oraz doktorzy - zapewniają podstawy wiedzy teoretycznej i szersze spojrzenie w naukach społecznych.

Dowiedz się więcej o Wykładowcach WSZiB i zobacz krótkie filmiki!


SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE


Przedmioty kierunkowe na Zarządzaniu zapewnią Ci pełen pakiet wiedzy i kompetencji menedżerskich, które pomogą świadomie zdecydować o wyborze specjalności. Cztery przedmioty specjalnościowe realizowane na dwóch ostatnich semestrach studiów dopełnią Twojego wizerunku jako profesjonalisty w danej dziedzinie.

Specjalności do wyboru na studiach I stopnia (licencjackich):

Specjalności do wyboru na studiach II stopnia (magisterskich):


SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU ADMINISTRACJA


Przedmioty kierunkowe na Administracji zapewnią Ci pełen pakiet wiedzy i kompetencji odpowiednich dla pracownika administracji, które pomogą świadomie zdecydować o wyborze specjalności. Cztery przedmioty specjalnościowe realizowane na dwóch ostatnich semestrach studiów dopełnią Twojego wizerunku jako profesjonalisty w danej dziedzinie.

Specjalności do wyboru na studiach I stopnia (licencjackich):

Specjalności do wyboru na studiach II stopnia (magisterskich):


STUDIA PODYPLOMOWE


Studia podyplomowe pozwalają zdobyć nowe kompetencje, specjalistyczną wiedzę i rozwinąć swoją karierę. Możesz rozpocząć je po każdych studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Umożliwiają pogłebione rozumienie mechanizmów rynkowych w realiach gospodarczych.

Profil praktyczny to przede wszystkim zajęcia prowadzone przez praktyków i liderów biznesu. Pozwalają zmierzyć się z realnymi sytuacjami biznesowymi, w tym również aktualnymi wyzwaniami w pracy zawodowej naszych studentów. 

Studia podyplomowe w naszej ofercie:


REKRUTACJA


Aby zapisać się na studia w WSZiB w Poznaniu wystarczy dostarczyć do Uczelni listownie lub osobiście:

 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę, w języku polskim
 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • Potwierdzenie wpłaty opłaty wpisowej
 • Dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia danych kandydata (w przypadku wysłania dokumentów pocztą - podczas pierwszej wizyty na Uczelni)
 • Formularz rekrutacyjny*
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
 • Ślubowanie*
 • Dwa egzemplarze umowy o naukę*

więcej...


OPŁATY


na opłaty składają się trzy elementy:

 • opłata wpisowa - jednorazowa opłata administracyjna
 • czesne – jest opłatą, którą możesz wnieść jednorazowo lub w pięciu albo sześciu ratach. Rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo
 • opłaty dodatkowe – pobierane tylko za dodatkowe usługi edukacyjne i administracyjne, ich wysokość określa załącznik do umowy o naukę

Opłaty zawarte w umowie o naukę nie podlegają zmianie przez cały okres trwania studiów. W WSZIB w Poznaniu nie ma żadnych ukrytych kosztów ani opłat!

tabela opłat


STUDIA I I II STOPNIA NA KIERUNKACH ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE

Specjalności do wyboru na studiach I stopnia (licencjackich):

Specjalności do wyboru na studiach II stopnia (magisterskich):

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU ADMINISTRACJA

pecjalności do wyboru na studiach I stopnia (licencjackich):

Specjalności do wyboru na studiach II stopnia (magisterskich):

PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (5-LETNIE)

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA

Studia podyplomowe w  ofercie WSZIB:


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

administracja finansowa i kontrola skarbowa
e-commerce - sprzedaż internetowa
kadry i płace
Lean Management
nowoczesne zarządzanie strategiczne - Lean, zarządzanie projektami, zarządzanie produktem
SAP® S/4HANA - efektywne zarządzanie biznesem
SAP® S/4HANA - zarządzanie zapasami i gospodarką materiałową
zarządzanie w ochronie zdrowia - Nadzór właścicielski nad podmiotami leczniczymi
zarządzanie w ochronie zdrowia - Zarządzanie podmiotami leczniczymi

Główny adres uczelni


KONTAKT

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Biuro Rekrutacji
ul. Robocza 4, pokój nr 3
61-538 Poznań
Godziny otwarcia:
środa-sobota 9.00-18.00
T: 61 835 15 11
M: 601 305 212
E: rekrutacja@wszib.com.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

WSZIB Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ZAPRASZA

Naszą misją edukacyjną od 1992 roku jest zapewnienie naszym Studentom praktycznej i profesjonalnej wiedzy, łączącej zarządzanie i prawo oraz kluczowe kompetencje komunikacyjne.

czytaj dalej

WSZIB Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ZAPRASZA

ZAPRASZA

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu WSZIB

ZAPRASZA na DRZWI OTWARTE, które odbędą się w sobotę 21 maja 2022 r. w budynku Uczelni na ul. Roboczej 4.

czytaj dalej

Zaplanuj ścieżkę edukacji z WSZiB w Poznaniu

Wybierając studia podejmujesz decyzję, która będzie rzutować na całe Twoje życie. Właśnie dlatego w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu tak dużą uwagę poświęcamy przygotowaniu programów studiów zgodnych z aktualnymi wymaganiami rynku pracy.

czytaj dalej

Zarządzanie projektami z certyfikatem PMI Global R.E.P.

STUDIA PODYPLOMOWE w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

czytaj dalej

Przedłużamy rekrutację 2020/2021 do końca października!

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ZAPRASZA

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Naszą misją jest budowanie kultury nowoczesnego zarządzania i wspieranie indywidualnego rozwoju studentów w doskonaleniu kompetencji menedżerskich oraz wiedzy prawno-administracyjnej.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane