Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Alliance Francaise Gdańsk

Alliance Francaise Gdańsk


Alliance Française w Gdańsku oferuje szeroki zakres kursów języka francuskiego: od kursów podstawowych, przez kursy zaawansowane, po konwersacje, oraz kursy przygotowujące do egzaminów DELF i DALF.


Kursy ogólne, przygotowane w dziewięciu poziomach biegłości – specjalnie dla osób początkujących, średnio-zaawansowanych, oraz zaawansowanych.

Kursy , które mają na celu przygotowanie Państwa zarówno do egzaminów DELF, jak i do matury. 

Pozostałe kursy przeznaczone specjalnie na potrzebę doskonalenia wypowiedzi ustnej, dla dzieci, specjalistyczne, oraz ‘’koła ratunkowe’’.


EGZAMINY DELF / DALF 

DELF / DALF to sześć odrębnych egzaminów, które zdawać można niezależnie jeden od drugiego i z których każdy stanowi podstawę osobnego dyplomu. Odpowiadają one 6 poziomom Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, od A1 do C2.   

Jeżeli Twój poziom francuskiego jest podstawowy zdawaj: DELF A1 albo DELF A2  Poziom A1:potrafisz mówić o sobie i o najbliższym otoczeniu.  Poziom A2: potrafisz porozumieć się w najprostszych sytuacjach życia codziennego, znasz obiegowe formuły grzecznościowe oraz możesz uczestniczyć w rozmowach o charakterze banalnym, bieżącym.   

Jeżeli Twój poziom francuskiego jest średniozaawansowany: to dla Ciebie jest DELF B1 albo DELF B2   Poziom B1:potrafisz sformułować własną opinię, uczestniczyć w dyskusji, poradzić sobie w nieoczekiwanych sytuacjach w życiu codziennym, we Francji lub kraju frankofońskim.  Poziom B2: potrafisz uzasadnić swoją opinię, rozwinąć argumentację, obronić własny punkt widzenia, przekonać swojego rozmówcę lub z nim negocjować. Swobodnie czujesz się w wymianach towarzyskich i potrafisz sam poprawiać własne błędy językowe.   

Jeżeli Twój poziom francuskiego jest zaawansowany:  możesz starać się o DALF C1 albo DALF C2   C1:Twoja biegłość językowa pozwala na swobodne, spontaniczne komunikowanie się. Dysponujesz bogatym słownictwem, które umożliwia precyzyjne, adekwatne do tematu formułowanie komentarzy i opinii.  C2: Twój francuski odznacza się wysokim stopniem precyzji i swobody. Jesteś gotowy do realizacji zadań akademickich lub innych, na poziomie równie zaawansowanym.   

Masz od 13 do 18 lat : spróbuj DELF Junior na poziomie A1, A2, B1 lub B2  DELF Junior jest skierowany do młodzieży szkolnej, gimnazjalnej i licealnej. Jest dyplomem równowartym dyplomom ogólnym DELF.  Masz od 8 do 12 lat : to dla Ciebie jest DELF Prim    DELF Prim A1 lub A1.1 jest skierowany do wszystkich dzieci, które rozpoczynają naukę francuskiego jako języka obcego.

Jest to dyplom równowarty ogólnej wersji DELF.    DELF Pro  Egzaminy (poziomy A1 do B2) są skierowane do osób, które zamierzają czynnie wykorzystywać język francuski na swojej dalszej drodze zawodowej. Są atutem na rynku pracy, pomagają rozwijać karierę zawodową w środowisku frankofońskim. Zachęcamy do zdawania tego egzaminu!


Kursy na uczelni:

języka francuskiego

Języki na uczelni:

francuski

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane