Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku


przejdź do spisu treści

Nasze studia pozwolą Tobie pogłębić wiedzę
oraz zdobyć nowe umiejętności


Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku to uczelnia z 25 letnim doświadczeniem, która kształci specjalistów z zakresu dietetyki, kosmetologii, fizjoterapii, pielęgniarstwa, psychologii oraz zdrowia publicznego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. 

Uczelnię wyróżnia innowacyjność działania, ukierunkowanie na rozwój, a także ciągłe dążenie dostosowania oferty kształcenia do oczekiwań współczesnego rynku pracy. Przewagę konkurencyjną uczelni stanowi wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia kadra dydaktyczna składająca się z wybitnych specjalistów i ekspertów w tym lekarzy i praktyków oraz profesjonalnie wyposażone pracownie specjalistyczne. Uczelnia coraz silniej identyfikowana jest jako centrum kształcenia wykwalifikowanych specjalistów z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu. 

Kluczowym aspektem w realizacji programu studiów jest praktyka. Dzięki takiemu podejściu uczelnia ma pewność, że absolwenci opuszczając mury Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku będą godnie i z pełnym profesjonalizmem kontynuować swoją karierę zawodową i nieść pomoc innym. 

Wysoka jakość kształcenia, bogate doświadczenie, kadra dydaktyczna składająca się z wybitnego zespołu lekarzy, specjalistów, ekspertów, konsultantów z obszaru nauk o zdrowiu a także własne profesjonalnie wyposażone pracownie decydują, że Wyższa Szkoła Zdrowia jest bardzo ważnym ośrodkiem kształcenia fizjoterapeutów, dietetyków, kosmetologów, pielęgniarek i pielęgniarzy, psychologów czy specjalistów zdrowia publicznego. Uczelnia dba o doskonałą organizację procesu kształcenia, umożliwiając dostęp do najlepszego źródła wiedzy praktycznej – studenci obowiązkowo odbywają zajęcia kliniczne w szpitalach. 

Studia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku umożliwiają studentom, poza zdobyciem wykształcenia, rozwój na wielu dodatkowych płaszczyznach, a także udział w interesujących projektach, które niejednokrotnie stanowią wstęp do przyszłej ścieżki zawodowej. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku to Uczelnia innowacyjna, która zawsze wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich interesariuszy. Obserwując postęp technologiczny i wynikające z niego zmiany, wie jak istotne jest to, aby nieustannie aktualizować wiedzę, poszerzać kompetencję i rozwijać się zarówno jako zespół jak i również jako instytucja. Dlatego, z uwagi na potrzeby szczególnie młodych ludzi, dla których cyfryzacja jest procesem wszechobecnym, zdecydowała się na wdrożenie innowacyjnych form kształcenia.

Platforma edukacyjna Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku to projekt, którego celem jest umożliwienie uczestnikom bezpłatnego i nielimitowanego dostępu do serii branżowych kursów i szkoleń. Nauka i testy odbywają się online. Każdy z użytkowników po ukończonym szkoleniu otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę. Każdy kurs składa się ze szkolenia w formie nagrania wideo oraz materiałów uzupełniających tzw. e-booków. Szkolenia opublikowane na platformie edukacyjnej WSZ to efekt współpracy uznanych zarówno w Polsce jak i zagranicą, ekspertów. W skład wyselekcjonowanej kadry specjalistów zaproszonych do udziału w projekcie znaleźli się lekarze, praktycy, wykładowcy akademiccy i inni eksperci z obszaru nauk o zdrowiu i nauk medycznych. 
Użytkownicy mają możliwość skorzystania ze szkoleń z obszarów, które wzbudzają największe zainteresowanie i są najistotniejsze z perspektywy wybranego kierunku studiów. Wśród nich znalazły się takie kategorie jak: fizjoterapia kliniczna, kosmetologia praktyczna, anatomia, biochemia, fizjologia, genetyka, pierwsza pomoc, propedeutyka zdrowia, żywienie człowieka, opieka pielęgniarska. 
Dostęp do platformy pozwala zarówno studentom jak i maturzystom nie tylko na rozwój zainteresowań i zgłębienie wiedzy, ale także zapewni lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy poprzez udokumentowaną uzyskanymi certyfikatami, wiedzę. 

Ponadto studenci mają możliwość realizowania swoich zainteresowań poprzez udział między innymi w następujących projektach: 

Projekt „Praktycznie dla zdrowia”– rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia (POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00) dzięki, któremu uczelnia powołała Akademickie Centrum Zdrowia, w którym nasi studenci w sposób praktyczny wykorzystują zdobytą wiedzę, poprzez dodatkowe szkolenia, warsztaty i projekty. 

Studenckie Koła Naukowe – celem organizacji jest zrzeszanie studentów dążących do rozwijania zainteresowań, poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych w ramach studiowanego kierunku.

 Akademicki Związek Sportowy – skupia studentów, którzy trenują lub osiągają sukcesy w wybranej dyscyplinie sportowej.

Certyfikowane kursy i szkolenia oraz specjalistyczne pokazy – cyklicznie organizowane są bezpłatne szkolenia dla studentów z wiodącymi markami z branży zdrowia i Beauty, które stanowią atrakcyjną możliwość poszerzenia wiedzy. Udział w większości z oferowanych kursów i szkoleń potwierdzany jest wydaniem certyfikatu. W ofercie uczelni dostępna jest również bogata oferta dodatkowych, płatnych kursów i szkoleń skierowanych nie tylko do studentów, ale także osób spoza społeczności akademickiej, które pragną rozwinąć swoją wiedzę lub nabyć nowe umiejętności. Regularnie organizowane są szkolenia z zakresu m.in.: masażu klasycznego I i II stopnia, masażu KOBIDO, masażu tkanek głębokich, jogi twarzy, psychodietetyki, różnych form makijażu, przedłużania rzęs, a także stylizacji paznokci metodą hybrydową i żelową i innych. Oferta kursów i szkoleń jest nieustannie aktualizowana i dostosowywana do aktualnie obowiązujących trendów. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców – praktyków, a uczestnicy kursów otrzymują certyfikat. 

Spotkania z przedstawicielami firm branżowych – uczelnia podejmuje liczne współprace z przedstawicielami firm działających w obszarze około medycznym, dzięki którym studenci mają okazję gościć w ramach realizowanych zajęć osoby, które poprzez swoje osiągnięcia i wieloletnią praktykę mogą dzielić się obszerną wiedzą i doświadczeniem. 

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku w swojej działalności może pochwalić się również współpracą z licznymi placówkami medycznymi, szpitalami, placówkami oświatowymi, fundacjami, poradniami i gabinetami specjalistycznymi, a także przedsiębiorstwami związanymi z branżą zdrowia. Relacje z partnerami zawodowymi umożliwiają studentom uczelni realizację praktyk zawodowych w renomowanych i cenionych placówkach na obszarze Pomorza, co stanowi cenne doświadczenie zawodowe dla osób wchodzących wkrótce na rynek pracy. Uczelnia dysponuje również liczną bazą placówek nie tylko na terenie całego kraju, ale także za granicą co sprawia, że studenci mogą realizować program na najwyższym poziomie. 

Ważnym aspektem funkcjonowania uczelni jest także organizacja wydarzeń mających na celu rozwój profilaktyki i promocję zdrowia. Spośród najważniejszych inicjatyw i projektów warto wymienić cyklicznie i od wielu lat organizowane, Wiosenne i Jesienne Spotkania ze Zdrowiem oraz ważne, naukowe i popularnonaukowe święto – Światowy Dzień Zdrowia, a także wieczorne spotkania z ekspertami. Wydarzenia są okazją zarówno dla studentów jak i interesariuszy zewnętrznych do wysłuchania prelekcji ekspertów, spotkania z przedstawicielami firm z branży okołomedycznej i udziału w ciekawych warsztatach. Dodatkowo uczelnia realizuje szereg inicjatyw, zawsze otwartych i bezpłatnych dla wszystkich naszych interesariuszy, w których aktywnie uczestniczą przedstawiciele Rady Pracodawców i otoczenia społeczno-gospodarczego, a przede wszystkim młodzież, kandydaci na studia, studenci i mieszkańcy Trójmiasta. 

Uczelnia jest organizatorem licznych konferencji na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym:

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Innowacje oraz popularne trendy w kosmetologii medycznej”,
 • II Ogólnopolska Konferencja naukowa „Fizjoterapia Ortopedyczna”,
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Trychologia holistyczna”, która okazała się największym dotychczas wydarzeniem poświęconym trychologii w Polsce,
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innowacje biotechnologiczne w branży trychologicznej.”
 • Aktywność Uczelni jest dostrzegana i doceniana przez wiele organizacji i instytucji, czego wyrazem są liczne zaproszenia do współpracy w tym m.in.: organizacja Konferencji Naukowej URODA SCIENCE, podczas Targów Kosmetycznych i Fryzjerskich URODA 2022 jak i wystąpienie w roli partnera podczas Międzynarodowych Targów Turystyki Medycznej i Profilaktyki Zdrowotnej Curatio.

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku regularnie włącza się również do udziału w wielu wydarzeniach zewnętrznych o charakterze charytatywnym lub mającym na celu promowanie profilaktyki i ochrony zdrowia. Za swoje działania uczelnia niejednokrotnie nagradzana była w różnego rodzaju plebiscytach i konkursach.

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku uzyskała trzykrotnie prestiżowy certyfikat akredytacyjny na polskim rynku szkolnictwa wyższego – Certyfikat i Znak Jakości “Studia z przyszłością”. Certyfikatem wyróżnione zostały jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. Ponadto uczelnia została uhonorowana tytułem LIDERA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na kierunku FIZJOTERAPIA. To niezwykłe wyróżnienie, to powód do wielkiej dumy, a także satysfakcji z codziennie podejmowanych wyzwań i starań. Każde dodatkowe wyróżnienie umacnia w przekonaniu, jak silną i stabilną pozycję na rynku uczelnia osiągnęła. Konkurs „Studia z przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków na polskich uczelniach realizowanych według programów dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy, zgodnie z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. Warto podkreślić, że Certyfikat i Znak Jakości “Studia z przyszłością” w roku 2023 otrzymały również studia podyplomowe - Trychologia kosmetologiczna.

Od 2021 roku uczelnia corocznie zajęła II miejsce w plebiscycie edukacyjnym w kategorii Uczelnia Roku w województwie pomorskim.

Niezwykłym wyróżnieniem oraz zaskoczeniem była otrzymana w 2022 roku nagroda Smart Metropolii. Nagrody przyznawane są osobom, firmom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla budowania i promowania idei metropolii. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku już dwukrotnie w roku 2022 i 2023 została doceniona jako uczelnia wspierająca młodych dołączając do projektu Trójmiejskiej Mapy Akademickiej. To największy projekt edukacyjny w Polsce, który co roku wspiera maturzystów i studentów w kształtowaniu ścieżki nauki, edukacji i kariery objęty patronatem Ministra Edukacji i Nauki. To jedne z wielu przykładów uhonorowania Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku za wieloletnie starania, rozwój i zaangażowania w różnego rodzaju działania.

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jest również posiadaczem Karty Uczelni Erasmus (ECHE), która uprawnia do korzystania z funduszy europejskich przeznaczonych na organizację wymian międzyinstytucjonalnych w ramach Programu Erasmus+, w tym m.in.: mobilności studentów i nauczycieli akademickich. Dzięki programowi studenci mają możliwość wyjazdów za granicę na część studiów i praktyki zawodowe. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jest również członkiem organizacji European Network of Physiotherapy in Higher Education (Europejska Sieć Fizjoterapii w Szkolnictwie Wyższym została założona w Holandii i jest jedną z wiodących organizacji fizjoterapeutycznych w Europie), członkiem organizacji międzynarodowej SPA Industry Association (Stowarzyszenie Branży Spa), a także partnerem Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy i członkiem Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.

Jako dodatkowe wsparcie dla studentów Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku oferuje również atrakcyjny program stypendialny. Na wsparcie finansowe mogą liczyć studenci, którzy odnoszą sukcesy. Stypendium Rektora przysługuje za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sportowe. Na pomoc mogą liczyć również studenci w trudnej sytuacji finansowej. W myśl aby uczelnia nie była wyłącznie miejscem do nauki, ale także miejscem relaksu i spotkań z przyjaciółmi powstała lenia strefa relaksu, która umożliwia studentom przyjemne spędzenie czasu między zajęciami.

Znaczącym atutem jest także nadzwyczaj dogodna lokalizacja siedziby uczelni, która mieści się w dzielnicy Żabianka – doskonalone skomunikowanej części Gdańska. Bliskość linii tramwajowych, przystanków, a przede wszystkim stacji SKM oraz PKP umożliwia szybki dojazd studentom z odległych części miasta, jak i innych miejscowości. Ponadto, uczelnia znajduje się w niedalekiej odległości od plaży oraz otaczających ją terenów zielonych, co niejednokrotnie wykorzystywane jest przez prowadzących podczas realizacji zajęć sportowych na świeżym powietrzu.

Warto podkreślić, że uczelnia realizuje projekt realizuje projekt nr POWR.03.05.00-00-A041/21 „Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku dostępna dla wszystkich", współfinansowany przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem jest zapewnienie dostępności studentom z niepełnosprawnością poprzez przeprowadzenie zmian organizacyjnych, zwiększenie dostępności architektonicznej i technologicznej oraz podniesienie kompetencji pracowników. Projekt zakłada podniesienie kompetencji 40 osobom kadry uczelni, w tym 25 kobietom, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.10.2023 r. W ramach ww. projektu realizowane są następujące zadania:

 • poprawa dostępności w obszarze struktury organizacyjnej i procedur,
 • poprawa dostępności w obszarze architektury i technologii wspierających;
 • poprawa dostępności w obszarze wsparcia edukacyjnego;
 • szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności.

W ramach projektu uczelnia została doposażona w nowoczesne sprzęty takie jak: ekrany multimedialne, mapy interaktywne, pętle indukcyjną, stanowisko obsługi osób głuchych z dedykowanym telefonem, krzesła ewakuacyjne i inne.

Rozwój infrastruktury - dla zapewnienia odpowiednich warunków oraz komfortu podczas nauki i pracy, uczelnia oddała do dyspozycji nowe sale oraz pracownie specjalistyczne zlokalizowane w nowoczesnym obiekcie nieopodal siedziby głównej WSZ. Nowoczesna infrastruktura oraz bliskość obiektu sprawiły, że nowy kampus idealnie wpasował się w potrzeby związane z rozbudową siedziby Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Wysokie standardy kształcenia uczelnia zapewnia również poprzez nieustanną modernizację istniejących pracowni, regularny zakup nowego sprzętu, a także zapewnienie materiałów dydaktycznych zgodnych z sugestiami prowadzących zajęciach.

Nieustanny rozwój, potrzeba doskonalenia, wychodzenia naprzeciw zmieniającemu się otoczeniu – to cele jakie od zawsze towarzyszyły Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku, opierając się na nich, a także na wieloletnim doświadczeniu, wybitnej kadrze specjalistów i wysokiej jakości kształcenia, uczelnia stała się jedną z najlepiej rozwijających się uczelni w rejonie. Ta stabilna pozycja to gwarancja dobrego wyboru.


Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
– Otwieramy Nowe Możliwości.


OFERTA KSZTAŁCENIA

Studia I stopnia (licencjackie)

Studia II stopnia (magisterskie)

 • Dietetyka - forma stacjonarna i niestacjonarna
  Ścieżki kształcenia: psychodietetyka z elementami medycyny i stylu życia, dietetyka kliniczna, dietetyka sportowa
 • Kosmetologia - forma stacjonarna i niestacjonarna
  Ścieżki kształcenia: kosmetologia w onkologii, kosmetologia anti-aging, odnowa biologiczna, podologia, trychologia kosmetologiczna.

Studia jednolite magisterskie:

 • Psychologia - NOWOŚĆ! - forma stacjonarna i niestacjonarna
  Ścieżki kształcenia: psychologia kliniczna, psychoterapia, neuropsychologia.
 • Fizjoterapia* - forma stacjonarna i niestacjonarna - 17 lat doświadczenia!
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku uzyskała pozytywną ocenę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny programowej na kierunku fizjoterapia prowadzonym na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym.Blisko 17 letnie doświadczenie w kształceniu na kierunku fizjoterapia umożliwiło wdrożenie właściwych udoskonaleń pozwalających w pełni realizować i zachować praktyczny charakter studiów. Lata praktyki i wypracowane w tym okresie rozwiązania stanowią dziś potwierdzenie efektywności uczelni. Przyznany trzy krotnie Certyfikat i Znak Jakości “Studia z przyszłością” oraz uhonorowanie tytułem LIDERA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA dla kierunku fizjoterapia.

Studia podyplomowe

Kursy i szkolenia

Serdecznie zapraszamy !


przejdź do spisu treści

DietetykaWyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku serdecznie zaprasza na kierunek Dietetyka na poziomie licencjackim. Prowadzimy 3-letnie studia w formie dziennej i zaocznej. Kończąc u nas studia, uzyskasz dyplom licencjata.

Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że obecnie cierpiących na otyłość jest ponad 400 mln dorosłych, na nadwagę – około 1,6 mld. Dodatkowo otyłość klasyfikuje się do pierwszej dziesiątki chorób – czynników ryzyka, przyczyniających się do wzrostu liczby zgonów. Z tego względu są one nazywane plagą XXI wieku.

Głównymi przyczynami zachorowalności są: niewłaściwy sposób żywienia, w tym przejadanie się, brak dbałości o dobry skład pożywienia, jedzenie niedokładne i w pośpiechu, oraz styl życia: brak ruchu i nadmiar stresu.

Jak zatem należy się odżywiać, by pozostać zdrowym i pełnym energii? Jak pomóc osobie, która już cierpi na tego typu choroby? Odpowiedzi może udzielić dietetyk – specjalista mający wiedzę na temat prawidłowego żywienia, znający zasady działania ludzkiego ciała i jednocześnie mający predyspozycje terapeutyczne.

Zakładane efekty uczenia się mają na uwadze pacjenta nie tylko pod względem fizycznym, ale również psychologicznym. Studiując dietetykę, dowiesz się, jak działa ludzki organizm i jakie procesy w nim zachodzą. Nauczysz się układać odpowiednio dobrane diety zarówno dla chorego, jak i zdrowego człowieka z uwzględnieniem jego cech genetycznych, nietolerancji pokarmowych, alergii, stylu życia i prywatnych preferencji. Zdobędziesz wiedzę na temat projektowania i prowadzenia procesów technologicznych stosowanych w produkcji żywności. Poznasz metody ocen żywienia i sposobu odżywiania młodzieży, osób dorosłych, w podeszłym wieku, kobiet w ciąży, osób uprawiających różne dyscypliny sportowe oraz w różnych warunkach środowiskowych. Dowiesz się także, jak powinna wyglądać komunikacja z pacjentem (oraz jego rodziną), na co należy zwrócić uwagę i czym się kierować podczas rozmowy.

W ciągu trzech lat studiów nabędziesz wielu nowych umiejętności – między innymi nauczysz się przeprowadzać wywiad żywieniowy, udzielać porad indywidualnych oraz grupowych, obsługiwać i wykorzystywać specjalne urządzenia przeznaczone do identyfikacji wybranych składników żywności i sporządzania potraw. Będziesz potrafił zaplanować i wdrożyć odpowiednie postępowanie żywieniowe w celu zapobiegania chorobom dietozależnym oraz ich leczenia. Poznasz także zasady interakcji leków z żywnością.

Jako Uczelnia o profilu praktycznym, kładziemy duży nacisk na zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe. Posiadamy zaplecze dydaktyczne, które pozwoli zapewnić jak najlepsze zdobycie niezbędnych umiejętności, oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę, do której zaliczają się czołowi trójmiejscy specjaliści.


Studiuj dietetykę – pozwól nam pokazać, jak pomagać ludziom.


Swoja pasję będzie mógł rozwijać w kole naukowym Dietetyka WSZ.

Było to dla mnie nowe doświadczanie nigdy nie pracowałem na kuchni. Poziom wiedzy i zarządzania kucharzami szefa kuchni był dla mnie imponujący, to on miał zimną głowę kiedy w jednym momencie trzeba było wydać około 30 posiłków prawie jednocześnie. Dużo rozmawialiśmy o problemach marnowania żywności w Polsce i na Świecie oraz o prawidłowym sposobie odżywiania wśród polskiego społeczeństwa. Nie spodziewałem się że w tak krótkim czasie będę mógł się tak wiele dowiedzieć, nauczyć i w praktyczny sposób wykorzystać. Naprawdę szczerze polecam i jeśli będę miał jeszcze praktyki w restauracji to na pewno tam wrócę - Karol, student dietetyki, który odbył praktykę zawodową w Browarze Miejskim Sopot dzięki nawiązanej współpracy z Biurem Karier Uczelni.

Od wielu lat z wielką przyjemnością jestem częścią kadry dydaktycznej w Wyższej Szkole Zdrowia. Prowadzę przedmioty Podstawy Żywienia Człowieka oraz Żywienie Człowieka – w ramach których studenci zdobywają wiedzę miedzy innymi: z zakresu składników odżywczych, wartości energetycznej pożywienia, wpływu sposoby żywienia na profilaktykę chorób cywilizacyjnych. Przedmioty składają się z części wykładowej – teoretycznej oraz z wielu godzin zajęć praktycznych na których układne są jadłospisy, dokonujemy pomiarów antropometrycznych niezbędnych do oceny stanu odżywiania oraz zapoznajemy się z żywieniem klinicznym np. poprzez testowanie specjalnych medycznych odżywek – stosowanych w leczeniu żywieniowym.Kolejnym realizowanym przeze mnie przedmiotem jest Poradnictwo Dietetyczny – zajęcia odbywają się na ostatnim semestrze studiów ich profil jest bardzo praktyczny przygotowuje dietetyków do samodzielnej pracy w gabinecie czy szpitalu. W ramach tych zajęć poznajmy elementy psychodietetyki, komunikacji z pacjentem, uczymy się jak prowadzić konsultacje oraz jak skonstruować indywidualne zalecenia. Dodatkowo zdobywamy wiedzę zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, kosztów prowadzenie i uruchomienia gabinetu. Na tym przedmiocie wykorzystujemy wiedze zdobytą podczas 3 lat studiów rozwiązując problemy terapeutyczne w ramach case study (opisów przypadków). Jako wykładowca, który równocześnie jest praktykującym dietetykiem w całość zajęć wplatam opisy praktycznych przypadkowo pracy z pacjentami, edukuje w zakresie prowadzenia porad czy konstruowania smacznych i zdrowych jadłospisów. Serdecznie zachęcam do rozpoczęcia edukacji na WSZ uczelnia gwarantuje teorię i praktykę w jednym! - dr n. med. Paulina Borek-Trybała

Dr n. med. Paulina Borek-Trybała pełni funkcję koordynatora kierunku Dietetyka w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.


przejdź do spisu treści

KosmetologiaOferujemy możliwość studiowania na kierunku kosmetologia, zapraszamy do podjęcia u nas studiów na poziomie licencjackim. Możesz studiować w formie dziennej lub zaocznej.

Zawód kosmetologa jest obecny od starożytności, ale to w ostatnich latach wzrosło zapotrzebowanie na tę profesję, na specjalistów od piękna i zdrowia. Kosmetologia jest dziedziną łączącą w sobie zagadnienia z różnych obszarów – dermatologii, medycyny estetycznej, anatomii, histologii, fizjologii, biochemii, alergologii, fizjoterapii i wielu innych nierozerwalnie związanych z ciałem człowieka, a zatem także medycyną.

Naszym celem jest przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zawodu kosmetologa. Pragniemy nauczyć Cię, jak stać się specjalistą w tej dziedzinie.

Zakładane przez nas efekty uczenia się dotyczą zarówno części teoretycznej, jak i praktycznej. Wiedza jest niezbędna, by poprawnie wykonywać swój zawód. Ćwiczenia w profesjonalnie wyposażonych pracowniach i pod okiem wysoko wykwalifikowanych specjalistów pracujących w branży Beauty i medycznej pomogą uzyskać wysokie wyniki. Studiując kosmetologię, dowiesz się, jak funkcjonuje organizm, poznasz tajniki ludzkiego ciała i zasady nim rządzące. Nauczymy Cię, w jaki sposób należy dobierać zabiegi do konkretnych przypadków, jak poprawnie je wykonywać , a kiedy ich nie robić. Poznasz zasady dotyczące obsługiwania specjalistycznej aparatury stosowanej w kosmetologii, kiedy należy jej używać i w jak sposób. Dowiesz się, jak wykonywać zabiegi podologiczne, a także jak postępować w przypadku różnych schorzeń podologicznych.

Nauczysz się samodzielnie wykonywać kosmetyki na podstawie receptury dokonując odpowiednich obliczeń chemicznych, oraz ustalać wpływ składników danego produktu kosmetycznego na procesy biochemiczne zachodzące w skórze. Poznasz zasady analizy wpływu różnych bodźców na ciało człowieka, w tym aromaterapię.  Zdobędziesz wiedzą niezbędną do rozpoznania stanów chorobowych i nauczyć się współpracować ze specjalistami w tym zakresie.

Dowiesz się także, jak zmieniał się kanon piękna w ciągu lat, co było uznawane za estetyczne, co jest do dziś. Nauczysz się, jak wykonać różne rodzaje makijażu oraz czym się kierować, proponując stylizacje dostosowane do okoliczności.

Pokażemy Ci, jak być dobrym kosmetologiem – empatycznym i przyjaznym wobec klientów, znającym i stosującym się do zasad etycznych oraz potrafiącym zarządzać własnym gabinetem kosmetycznym.


Uczyń świat piękniejszym, zadbaj o swoja przyszłość
– dołącz do nas!


Swoją pasję będzie mógł rozwijać w kole naukowym DermoLab WSZ.

W ubiegłych latach studenci kosmetologii rozwijali swoje zainteresowania,  pogłębiali wiedzę, a także doskonalili umiejętności praktyczne w kole naukowym DermoLab.


przejdź do spisu treści

FizjoterapiaWyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku uzyskała ponownie jeden z prestiżowych certyfikatów akredytacyjnych na polskim rynku szkolnictwa wyższego – Certyfikat i Znak Jakości “Studia z przyszłością”. Certyfikatem wyróżnione zostały jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia zarówno w 2021 2022 jak i 2023 roku.
Blisko 15 letnie doświadczenie w  kształceniu na kierunku fizjoterapia umożliwiło wdrożenie właściwych udoskonaleń pozwalających w pełni realizować i zachować praktyczny charakter studiów. Lata praktyki i wypracowane w tym okresie rozwiązania stanowią dziś potwierdzenie naszej efektywności.

Zapraszamy na jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. U nas możesz studiować ją dziennie lub zaocznie.

W zdrowym ciele – zdrowy duch – zwykło się mówić. Fizjoterapia jest kierunkiem, na którym dowiesz się, jak utrzymać ciało w zdrowiu, jak je leczyć w przypadku chorób, jak pracować z osobami chorymi i niepełnosprawnymi. W obecnych czasach obserwujemy kult zdrowia i ciała, z tego względu rośnie zapotrzebowanie na fizjoterapeutów, którzy dzięki swoim umiejętnościom pomagają utrzymać, rozwijać i przywracać zdolności ruchowe człowieka.

Efekty uczenia się nakierowane są zarówno na teoretyczny aspekt, jak i praktyczne zastosowanie wiedzy. Dzięki świetnie wyposażonym pracowniom i kadrze dydaktycznej, w skład której wchodzą najlepsi specjaliści, możemy zapewnić Ci doskonałe warunki do nauki.

Studiując fizjoterapię, poznasz tajniki ludzkiego ciała, dowiesz się, jak wygląda przebieg wielu chorób i co należy robić w konkretnych sytuacjach, jak postępować z osobami starszymi, jak z kobietami w ciąży, a jak z dziećmi. Pokażemy Ci, jak wygląda komunikacja z pacjentem, jakie trudności mogą podczas niej wyniknąć i jak je przezwyciężyć. Poznasz etyczne zagadnienia związane z pracą fizjoterapeuty, uczulimy Cię, na co powinno się zwracać uwagę przy prowadzeniu dokumentacji medycznej, zapoznasz się z zasadami tworzenia i rozwoju własnej działalności gospodarczej.

Uzyskasz także wiele umiejętności praktycznych, między innymi nauczymy Cię wykonywać zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masażu i terapii manualnej oraz innych metod fizjoterapeutycznych. Dowiesz się, jak kontrolować efekty postępowania fizjoterapeutycznego oraz w jaki sposób dobierać wyroby medyczne do konkretnych dysfunkcji i potrzeb pacjenta. Nauczymy Cię, jak powinieneś dbać o własne zdrowie, kulturę fizyczną i edukację, oraz jak motywować do tego innych.


Gdzie Studenci Wyższej Szkoły Zdrowia odbywają zajęcia kliniczne i praktyki zawodowe?
W szpitalach należących do podmiotu leczniczego Copernicus, w skład której wchodzą m.in.: Szpital Św. Wojciecha, Wojewódzkie Centrum Onkologii, Szpital im. M. Kopernika.
W zakładach rehabilitacji działających w ramach wymienionych obiektów, Studenci mają możliwość kontaktu z m.in. z:

 • pacjentami po skomplikowanych operacjach ortopedycznych (np. w przebiegu zmian zwyrodnieniowych, urazów, wad wrodzonych, skolioz, chorób tkanki łącznej, nowotworów itd.)
 • pacjentami po skomplikowanych operacjach neurochirurgicznych (np. po urazach kręgosłupa, w przebiegu dyskopatii, po rekonstrukcjach nerwów itd.)
 • schorzeniami reumatycznymi,
 • chorobami i problemami z zapaleniem stawów,
 • bólami kręgosłupa,
 • następstwami urazów – zwichnięcia, skręcenia, obrzęki i naciągnięcia mięśni,
 • chorobami chirurgicznymi np. obrzęki pooperacyjne, przykurcze w stawach, bóle blizn,
 • chorobami neurologicznymi – niedowłady spastyczne, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, polio, ostre zapalenie nerwów,
 • rehabilitacją kobiet po mastektomii,
 • profilaktyką osteoporozy,
 • leczeniem fizycznych urazów sportowych,
 • wszelkimi zabiegami z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii.
 • Studenci praktykują zdobyte umiejętności pod okiem doświadczonych fizjoterapeutów dysponujących uprawnieniami do prowadzenia terapii zgodnie z najnowszymi standardami. Ponad 10-letnia współpraca z podmiotami Copernicus pozwoliła nam na wypracowanie najlepszych metod umożliwiających realizację zakładanych efektów uczenia się niezbędnych dla wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
 • U nas zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne w profesji fizjoterapeuty. Poznasz i zrozumiesz kompetencje, które pomogą Ci stać się doskonałym specjalistą.
 • Program kształcenia został stworzony przy współpracy i w procesie konsultacji z pracodawcami. Absolwenci mają możliwość dalszego kształcenia na studiach doktoranckich lub studiach podyplomowych.
 • Zadbaj o zdrowie swoje i innych – zostań fizjoterapeutą.
  Swoja pasję będzie mógł rozwijać w kole naukowym FizjoTeam WSZ.


przejdź do spisu treści

Pielęgniarstwo


Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą nowego kierunku studiów licencjackich – PIELĘGNIARSTWO.  Pierwsi studenci rozpoczęli naukę w semestrze zimowym r. akad. 2022/2023. Zajęcia na tym kierunku realizowane są jako studia stacjonarne.

Zapotrzebowanie społeczeństwa na usługi medyczne nieustannie rośnie, a problemy z brakiem odpowiedniej liczby pracowników w ochronie zdrowia są coraz bardziej zauważalne. Uzyskanie wykształcenia z zakresu pielęgniarstwa staje się więc ogromnym atutem na rynku pracy. Studia pielęgniarskie w naszej uczelni to nowa droga rozwoju w zakresie kształcenia kadr medycznych w północnej Polsce.

Kierunek studiów pielęgniarstwo umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, które w profesjonalny sposób przygotują studentów do przyszłej pracy zawodowej – w szpitalach, ośrodkach zdrowia, sanatoriach, gabinetach prywatnych.

Studiując pielęgniarstwo poznasz mechanizmy działania organizmu człowieka, dowiesz się  jakie procesy w nim zachodzą oraz jak należy na nie reagować. Trzyletnie studia licencjackie przygotują Cię także do prawidłowego sposobu komunikacji z pacjentem oraz jego rodziną, dowiesz się na co należy zwrócić uwagę i czym się kierować podczas rozmowy. Nauczysz się jak całościowo i indywidualnie opiekować się chorym, niepełnosprawnym i umierającym. Poznasz tajniki pielęgniarstwa pediatrycznego, chirurgicznego czy psychiatrycznego. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu położnictwa, ratownictwa medycznego, geriatrii i wielu innych dziedzin z zakresu nauk o zdrowiu i nauk medycznych. W ciągu trzech lat studiów nabędziesz wielu nowych umiejętności – między innymi nauczysz się udzielać świadczeń w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia i zapobiegania chorobom. Studia pielęgniarskie na naszej uczelni to nowoczesność w połączeniu z doświadczeniem.

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku to gwarancja jakości i najwyższego poziomu kształcenia. Nowoczesne pracownie specjalistyczne wyposażone zostały w wysokiej jakości sprzęt, co umożliwi profesjonalne przygotowanie do zawodu. Duża ilość zajęć praktycznych,  wysoko wykwalifikowana kadra oraz wieloletnie doświadczenie w kształceniu na kierunkach z obszaru nauk o zdrowiu, sprawiają, że absolwenci Uczelni, są doskonale przygotowanymi do pracy, ekspertami. Studia stacjonarne to najlepsza forma realizacji zajęć, aby profesjonalnie przygotować się do podjęcia pracy pielęgniarza lub pielęgniarki.

Jako uczelnia o profilu praktycznym, kładziemy duży nacisk na zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe. Obecnie Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku ma podpisanych ponad 120 umów i porozumień dotyczących realizacji praktyk studenckich na różnych kierunkach, a 36 z nich podpisanych z trójmiejskimi szpitalami, uzdrowiskami i ośrodkami pomocy społecznej, z którymi Uczelnia współpracuje od ponad 12 lat – ich profil działalności jest właściwy do realizacji praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo. Są to ośrodki świadczące usługi lecznicze – publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia, między innymi szpitale o różnym profilu, przychodnie specjalistyczne i wielospecjalistyczne, poradnie i gabinety, placówki opiekuńcze, domy spokojnej starości oraz hospicja.

Studia na kierunku pielęgniarstwo trwają 6 semestrów (3 lata).

Zajęcia odbywają się w dwóch trybach:

 • STACJONARNYM: poniedziałek – piątek

lub

 • STACJONARNYM WEEKENDOWYM: czwartek – niedziela

W szczególnych przypadkach zajęcia dydaktyczne mogą zostać również zaplanowane w pozostałe dni tygodnia.

Wybrane zajęcia dydaktyczne nie mające charakteru praktycznego, tj. wykłady mogą odbywać się w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ilości nieprzekraczającej wymogów określonych w standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu pielęgniarki, określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu pielęgniarki (DZ. U. 2019 poz. 1573 z późn. zmianami).


przejdź do spisu treści

Psychologia


Dynamiczne zmiany zachodzące w społeczeństwie, powodują, że coraz więcej osób nie radzi sobie z codziennymi wyzwaniami. Niejednokrotnie profesjonalna pomoc psychologiczna staje się niezbędna do zrozumienia swoich emocji, nawiązywania relacji i osiągnięcia harmonii w życiu. W związku z tak dużym zapotrzebowaniem na specjalistów z zakresu psychologii, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku, zdecydowała się wprowadzić do oferty kształcenia prestiżowy i pożądany kierunek studiów jakim jest psychologia. 

Psychologia to kierunek, który pozwala zgłębić wiedzę na temat ludzkiej natury, dynamiki mechanizmów rządzących ludzkim zachowaniem, motywacją, pozwala także zgłębić wiedzę w zakresie wewnętrznych przeżyć człowieka, budzących się w nim emocji, które mogą mieć różnorodny wpływ zarówno na relacje człowieka z nim samym jak i z jego otoczeniem. Ponadto kierunek psychologia w Wyższej Szkole Zdrowia umożliwia zrozumienie mechanizmów powstawania zaburzeń zdrowia psychicznego, dostarcza narzędzi diagnostycznych do ich badania, a także pozwala na projektowanie profesjonalnego wsparcia psychologicznego, którego skuteczność udowodniona jest naukowo. Obejmuje również wiedzę z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki, która jest kluczowa w utrzymaniu dobrostanu zdrowia psychicznego.     

Podjęcie jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich, pozwoli kandydatom na zdobycie kompetencji do wykonywania jednego z najbardziej uniwersalnych zawodów zaufania publicznego, który prócz fachowej wiedzy wymaga szeregu umiejętności miękkich.

Co wyróżnia kierunek Psychologia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku?

Kierunek praktyczny
Ważną misją Wyższej Szkoły Zdrowia jest kształcenie wysoko wyspecjalizowanej kadry z obszarów nauk medycznych i nauk o zdrowiu, gdzie szczególną wagę przykładamy do przygotowania naszych absolwentów do praktycznego wykonywania zawodu. Praktyki zawodowe, w liczbie 960 godzin, zostały ułożone w pięciu odbywających się kolejno po sobie  blokach, co umożliwia studentowi efektywniejsze korzystanie z doświadczenia praktycznego.  

Elastyczny program studiów
Program studiów został opracowany tak, aby elastycznie mógł być dopasowany do indywidualnych potrzeb i predyspozycji studenta. W tym celu studenci mogą korzystać z szerokiego wachlarza przedmiotów fakultatywnych i trzech ścieżek kształcenia.

Starannie dobrana kadra dydaktyczna
W naszej kadrze dydaktycznej ważną rolę pełnią praktycy, którzy w sposób profesjonalny, ale i przystępny, przybliżają tajniki praktycznej pracy psychologa. Wśród nich są między innymi doświadczeni psycholodzy kliniczni, psychiatrzy, certyfikowani psychoterapeuci, superwizorzy, a także specjaliści z zakresu neuropsychologii, seksuologii, psychologii sportu, psychologii transportu, pedagogiki, coachingu czy doradztwa zawodowego.  

Nacisk na rozwój kompetencji miękkich    
Jako iż kompetencje miękkie stanowią nieodzowne narzędzie w pracy psychologa, studenci będą mieć okazje poszerzać je, nie tylko poprzez zdobywanie wiedzy teoretycznej, ale także praktyczne zajęcie. W tym celu program studiów przewiduje między innymi udział w warsztacie integracyjnym, w warsztacie rozwiazywania konfliktów czy też zajęcia z mentalizacji

Zawód psychologa zakłada nieustanny kontakt z drugim człowiekiem, nie tylko z pacjentem, ale również ze współpracownikami.  Z tego względu kandydaci powinni cechować się otwartością na zmiany i problemy innych ludzi, cierpliwością i wytrwałością, szacunkiem i tolerancją w zakresie poglądów, przekonań i postaw  oraz wyróżniać się wysokim poziomem komunikatywności, umiejętnością pracy w zespole oraz współpracą ze specjalistami, empatią, cierpliwością i wrażliwością. Niezbędne będą również życzliwość, uczciwość, taktowność i dyskrecja, czyli wysoka świadomość etyczna, ale także dojrzałość, odporność na stres, świadomość swoich mocnych i słabych stron, odpowiedzialność i umiejętność samokontroli, szybkiego podejmowania decyzji w tym gotowość do rozwiązywania problemów niestandardowych. Ponadto kandydaci powinni posiadać gotowość do ciągłego rozwoju i świadomość potrzeby samodoskonalenia.

Studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia o profilu praktycznym mają na celu wykształcenie specjalistów posiadających niezbędną wiedzę, umiejętności oraz cechy charakteru konieczne, aby wykonywać zawód psychologa. Najważniejszą częścią studiów będą zajęcia praktyczne przygotowujące do przyszłej pracy oraz praktyki zawodowe w publicznych i niepublicznych podmiotach świadczących pomoc psychologiczną. O prawidłowy przekaz informacji oraz rozwinięcie w kandydatach umiejętności interpersonalnych zadba wysoko wyspecjalizowana i wyselekcjonowana kadra dydaktyczna Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Studia realizowane będą w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.


przejdź do spisu treści

Zdrowie publiczne


Oferujemy możliwość studiowania na kierunku zdrowie publiczne, zapraszamy do podjęcia u nas studiów na poziomie licencjackim. Możesz studiować w formie dziennej lub zaocznej.

Zainteresowanie społeczeństwa kwestiami związanymi z poprawą jakości życia i zachowaniem jak najdłużej pełni zdrowia rośnie od lat. Obserwujemy ciągły i dynamiczny rozwój nowoczesnych metod leczenia na coraz wyższym poziomie. Efektem tego jest nieustające zapotrzebowanie na specjalistów z obszarów ochrony zdrowia – nie tylko lekarzy, ale również ekspertów posiadających wiedzę i kwalifikacje umożliwiające zarządzanie placówkami medycznymi, prowadzenie działań mających na celu promocję i profilaktykę zdrowia, a także  posiadającymi wiedzę niezbędną do prawidłowej analizy danych statystycznych i reakcji na nie. Studiując zdrowie publiczne zdobędziesz kompleksową i interdyscyplinarną wiedzę oraz umiejętności z zakresu nauk o zdrowiu, zarządzaniu i jakości, nauk prawnych, polityki zdrowotnej, profilaktyki i promocji zdrowia, systemów ochrony zdrowia oraz zarządzania zasobami dla zdrowia. Kierunek zdrowie publiczne przygotuje Cię do samodzielnej pracy z osobami zarówno zdrowymi jak i chorymi,  umożliwiając realizację zasad polityki zdrowotnej państwa na wszystkich szczeblach organizacyjnych.

Jako Uczelnia o profilu praktycznym, kładziemy duży nacisk na zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe. Dlatego podczas studiów zrealizujesz bogaty program praktyk, który umożliwi Ci wdrożenie w system działania opieki zdrowotnej. Wieloletnie doświadczenie w kształceniu ekspertów z zakresu nauk o zdrowiu pozwoliło nam na nawiązanie wielu intratnych współpracy dzięki, którym uzyskasz szansę na realizację praktyk w uznanych i renomowanych placówkach medycznych w Trójmieście.


Rekrutację prowadzimy na studia, na kierunki:

Studia podyplomowe:

 • Dietetyka
 • Dietetyka w sporcie
 • Edukator diabetologiczny
 • Kosmetologia bioestetyczna
 • Opieka geriatryczna
 • Onkokosmetologia - NOWOŚĆ
 • MBA w ochronie zdrowia
 • Podologia
 • Prawo medyczne z elementami prawa kosmetycznego i farmaceutycznego
 • Psychodietetyka
 • Trychologia kosmetologiczna
 • Hi-Tech w kosmetologii - NOWOŚĆ

Kursy i szkolenia:

 • masaż KOBIDO i kinesiotaping estetyczny twarzy
 • bańki ogniowe i bezogniowe
 • fizjoterapia, estetyka , leczenie infekcji dróg oddechowych
 • joga twarzy
 • kurs makijażu
 • makijaż okolicznościowy
 • makijaż fotograficzny
 • tajniki charakteryzacji filmowej
 • psychodietetyka (również w wersji online)
 • przedłużanie i zagęszczanie rzęs
 • manicure hybrydowy i praca frezarką
 • manicure żelowy
 • perfekcyjna "kępka"
 • szkolenie objętościowe metodą 2D-6D
 • masaż tkanek głębokich 
 • fizjoterapia pacjentów po COVID-19
 • masaż klasyczny I stopnia
 • masaż klasyczny II stopnia
 • elektrokoagulacja
 • kosmetologia ajurwedyjska
 • indywidualny wzorzec ruchowy
 • knee from science to practice
 • diagnostyka i leczenie w uszkodzeniach stanu kolanowego

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze ds. Promocji i Rekrutacji lub wysłać pocztą na adres uczelni, po wcześniejszej rejestracji i rekrutacji on-line w systemie e.wsz.pl - https://e.wsz.pl/Rekrutacja/Rejestracja

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udzielą Wam pracownicy Biura ds. Promocji i Rekrutacji:
Kontakt mailowy: rekrutacja@wsz.pl telefon: 58 769 08 00
Więcej informacji na stronie wsz.pl


Kierunki wykładane na uczelni:

dietetyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zdrowie publiczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

dietetyka
Dietetyka w sporcie
edukator diabetologiczny
Hi-Tech w kosmetologii
kosmetologia bioestetyczna
MBA w ochronie zdrowia
onkokosmetologia
opieka geriatryczna
podologia
prawo medyczne z elementami prawa kosmetycznego i farmaceutycznego
psychodietetyka
trychologia kosmetologiczna

Kursy na uczelni:

tajniki charakteryzacji filmowej
psychodietetyki
przedłużania i zagęszczania rzęs
praktyczna diagnostyka trychologiczna - poziom zaawansowany
praktyczna diagnostyka trychologiczna
obsługa pacjenta zagranicznego
masaż tkanek głębokich
masaż KOBIDO i kinesiotaping estetyczny twarzy
masaż klasyczny II stopnia
masaż klasyczny I stopnia
manicure żelowy
manicure hybrydowy i praca frezarką
makijażu
makijaż okolicznościowy
makijaż fotograficzny
makijaż (dzienny, ślubny, biznesowy, sylwestrowy)
fizjoterapia pacjentów po COVID-19
elektrokoagulacja

Główny adres uczelni


Punkt rekrutacyjny
Biuro ds. Promocji i Rekrutacji
ul. Pelplińska 7
80-335 Gdańsk
tel. 58 769 08 02/03/04
e-mail: rekrutacja@wsz.pl
www.wsz.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku zaprasza na IX Wiosenne Spotkania ze Zdrowiem

w czwartek, 21 marca w siedzibie Uczelni

czytaj dalej

DNI OTWARTE 2023 Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Przyjdźcie i przekonajcie się jak wygląda nauka w WSZ w Gdańsku. Podczas odwiedzin będziecie mieli okazję zwiedzenia nowoczesnych pracowni specjalistycznych, w których odbywają się zajęcia. Uzyskacie informacje dotyczące rekrutacji na studia.

czytaj dalej

Studia podyplomowe na kierunku Edukator Diabetologiczny

NOWOŚĆ W WYŻSZEJ SZKOLE ZDROWIA W GDAŃSKU

czytaj dalej

Studiuj DIETETYKĘ w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku

WSZ w Gdańsku zaprasza wszystkich, którzy chcieliby zgłębić tajniki zdrowego i racjonalnego odżywiania oraz poszerzyć swoją wiedzę na temat funkcjonowania naszego organizmu.

czytaj dalej

ANALIZA SENSORYCZNA KOSMETYKÓW I ŻYWNOŚCI

nowy kierunek studiów podyplomowych

czytaj dalej

Zapraszamy na kierunek KOSMETOLOGIA

do Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

czytaj dalej

TRYCHOLOGIA KOSMETOLOGICZNA - studia podyplomowe

Problemy dotyczące kondycji włosów dotykają coraz większej części społeczeństwa.

czytaj dalej

KOSMETOLOGIA - STUDIA MAGISTERSKIE

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA - ANTI-AGING

czytaj dalej

Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku

Nadal nie masz pewności czy kosmetologia to dobry wybór dla Ciebie? Jaką uczelnię wybrać, aby jak najlepiej przygotować się do zawodu?

czytaj dalej

ZAPRASZAMY NA STUDIA DO WYŻSZEJ SZKOŁY ZDROWIA W GDAŃSKU

Rekrutacja w WSZ została już otwarta.

czytaj dalej

ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE WYŻSZEJ SZKOŁY ZDROWIA W GDAŃSKU

przypominamy, że już w dniach 5 – 9 lipca odbędą się Dni Otwarte Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. W tych dniach czekać na Was będzie moc atrakcji i niespodzianek!

czytaj dalej

Zapraszamy na kierunek FIZJOTERAPIA

do Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane