Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyróżniające się kierunki studiów i wydziały PKA - zestawienie 2012-2015

W obecnej kadencji (tj. od 01.01.2012 r.), wg stanu na dzień ósmego lipca 2015 r., Polska Komisja Akredytacyjna przyznała 62 oceny wyróżniające. Pojedyczne kierunki studiów otrzymały najwyższą ocenę jakości kształcenia 46 razy, natomiast ocena wyróżniająca w ramach procedury instytucjonalnej przyznawana była rzadziej – 16 razy. Wyróżnienia częściej trafiały do uczelni publicznych (proporcja wynosi 56:6)

Jeśli zbierzemy pojedyncze kierunki studiów, którym Polska Komisja Akredytacyjna w bieżącej kadencji przyznała oceny wyróżniające, w grupy, wówczas okaże się, że najwięcej takich ocen otrzymały kierunki studiów oceniane w ramach zespołu nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych – 12 (jest to jednocześnie jeden z najbardziej obciążonych zespołów PKA). Stosunkowo niewiele ustępuje mu zespół nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych (9 ocen wyróżniających). Najwyższy stosunek ocen wyróżniających do ogółu przeprowadzonych wizytacji ma natomiast zespół sztuk PKA – on również dziewięciokrotnie rekomendował Prezydium Komisji przyznanie poszczególnym kierunkom studiów oceny wyróżniającej, ale kierunki artystyczne prowadzone są w uczelniach zdecydowanie rzadziej niż ekonomiczne, a zatem liczba dokonanych ocen również jest mniejsza.

Na potrzeby powyższego zestawienia wyłączyliśmy oceny instytucjonalne spod kompetencji poszczególnych zespołów i uznaliśmy, że mają one status ponadzespołowy.

Jeśli spojrzymy na ocenione kierunki studiów oraz jednostki jako całość i wyodrębnimy uczelnie, które wyróżnienia otrzymywały najczęściej okaże się, że pomiędzy 01.01.2012 r., a 08.07.2015 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu najwyższą ocenę PKA otrzymał aż dziewięciokrotnie – sześć razy oceniono w ten sposób prowadzone w jego strukturze kierunki studiów (akustykę, optometrię, biofizykę, filologię i filologię angielską oraz socjologię), trzykrotnie – wydziały (Biologii, Neofilologii oraz Wydział Studiów Edukacyjnych). Pięć wyróznień otrzymał Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (dla pielęgniarstwa, ochrony środowiska i chemii, a w ramach oceny instytucjonalnej dla Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej).

Po cztery oceny wyróżniające uzyskały: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (kierunki studiów: międzynarodowe stosunki gospodarcze, informatyka i ekonometria, towaroznawstwo, polityka społeczna) oraz Uniwersytet Warszawski (Wydział Fizyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz dwa kierunki studiów: politologia i prawo).

Zestawienie wskazujące wszystkie kierunki studiów i jednostki, które uzyskały ocenę wyróżniającą pomiędzy styczniem 2012 r., a lipcem 2015 r. znajduje się poniżej.  

 

Powiązane artykuły

Kierunki medyczne bez matury

4 ciekawe propozycje

czytaj dalej

KIERUNKI MEDYCZNE GOWORK.PL

Jesteśmy szkołą policealną, która oferuje bardzo szeroki wachlarz kierunków, dzięki czemu dostają Państwo niepowtarzalną szansę nabycia odpowiednich kwalifikacji, potrzebnych do ubiegania się o wymarzoną pracę.

czytaj dalej

Studiowanie medycyny za granicą. Które kraje wybierają Polacy?

Do tej pory miejscem przyciągającym największą liczbę uczniów była Wielka Brytania. Po Brexicie rosnącym zainteresowaniem cieszą się takie kraje jak Irlandia i Włochy, gdzie studiowanie jest tańsze, a poziom nauczania porównywalny.

czytaj dalej

STUDIA NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE

Ratownictwo medyczne to zespół działań specjalistycznych pomocy doraźnej, udzielanych w celu ratowania życia i zdrowia ludzkiego w razie nagłych wypadków i zachorowań.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane