Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego LifeMed

Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego LifeMed


 • SZKOŁA POSIADA UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ
 • Zapewniamy państwowy dyplom RATOWNIKA MEDYCZNEGO
 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS i WKU
 • Wydajemy legitymacje szkolne

Z myślą o naszych uczniach dostosowaliśmy organizację kształcenia do ich potrzeb. Uczęszczając do naszej szkoły możesz jednocześnie studiować, pracować, wychowywać dziecko, zajmować się domem


Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w:


Absolwent może podejmować zatrudnienie w:

 • szpitalnych oddziałach ratunkowych
 • lotniczym pogotowiu ratunkowym
 • jednostkach ratowniczo-gaśniczych
 • stacjach pogotowia ratunkowego
 • górniczym ratownictwie medycznym
 • jako ratownik górski i wysokościowy
 • zakładach produkcyjnych utrzymujących jednostki ratownicze
 • jednostkach ratowniczych przy policji, straży pożarnej, wojsku i lotnictwie
 • jako pomoc medyczna na obozach koloniach i szkoleniach


Korzystne warunki zapisu

 • Inne szkoły oferują Wam semestr nauki gratis z wysokim czesnym za pozostały okres nauki!!! My oferujemy stałe niskie czesne w całym okresie nauki i mimo to bez semestrów gratis nadal jesteśmy najtańszą szkołą.  Nie pobieramy także opłaty wpisowej, która podnosi wartość czesnego  nawet o 20 zł/mc! Nie daj się nabrać na ukryte sztuczki marketingowe
 • Dla osób zmieniających szkołę w semestrze II i III oferujemy czesne o połowę niższe niż we wcześniejszej szkole


Dokumenty wymagane przy zapisie

 • podanie i kwestionariusz
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • 4 zdjęcia
 • kserokopia dowodu osobistego


Przyjęcie do szkoły odbywa się:

 • na bazie kompletu dokumentów złożonych przy zapisie
 • decyduje kolejność zgłoszeńZawody na uczelni:

ratownik medyczny

Główny adres uczelni

 • Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego LifeMed
  pl. Orląt Lwowskich 20b, 53-605 Wrocław
 •  
 • Telefon: 71 794 02 42

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie