Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Odnawialne źródła energii dla biznesu

Celem Studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy z obszaru technologii odnawialnych źródeł energii wraz z umiejętnością praktycznego wykorzystania wiedzy w rozwoju swojego biznesu.

Studia będą miejscem tworzenia ekosystemu osób  oraz instytucji zajmujących się Odnawialnymi Źródłami Energii w szczególności z Wielkopolski ale z oddziaływaniem na teren całego Kraju. Studia mogą stać się znaczącym elementem w sprawiedliwej transformacji regionu Wielkopolski wschodniej w stronę energetyki zielonej.

Dla kogo

Adresatem kierunku jest:

 • kadra menadżerska średniego i wysokiego szczebla,
 • pracownicy administracji publicznej zaangażowani w projekty OZE,
 • właściciele firm,
 • instalatorzy fotowoltaiki.
Rynek Odnawialnych Źródeł Energii jest jednym z bardziej rozwijających się rynków w gospodarce w Polsce, Europie i na świecie. Dla przykładu rynek niemiecki, który również przyjmuje kadrę z Polski jest największym w Europie rynkiem odnawialnych źródeł energii. Szacuje się, że do 2030 r.  moc instalacji PV w Niemczech  wzrośnie do 162 GW. Dla porównania w Polsce to ok 1GW.  W tym czasie pojemność magazynów energii wzrośnie z 1 GWh  do. 15 GWh. Ważne jest to, że rozwój technologii fotowoltaicznych i magazynów energii będzie stymulował rynek pracy. Pojawia się nowe zawody i zapotrzebowanie na pracowników w tym obszarze wzrośnie. Szacuje się , że w 2030 r. Zatrudnionych w branży OZE będzie 78 tys pracowników i wzrost będzie o ok 300%*.  Podobny trend można zauważyć również u nas. Dynamiczny rozwój technologii OZE wymaga jednak doświadczonej i wykształconej kadry, której brakuje na rynku pracy , w szczególności na poziomie pracowników średniego i wysokiego szczebla menadżerskiego.

Dlaczego warto

 • Studia mają charakter praktyczny – zdobywamy wiedzę i wykorzystujemy ją w działaniu od razu konfrontując z aktualizowanym stale doświadczeniem wykładowców i partnerów kierunku.
 • Priorytetem jest nastawienie na umocowaną w gruntownej wiedzy pracę projektową, zwiększającą poziom kompetencji – w trakcie studiów realizowane są projekty symulacyjne indywidualne i zespołowe.
 • Doświadczona kadra z nabytą wiedzą merytoryczną i praktyczną – zajęcia prowadzone są przez wykładowców, trenerów, menadżerów, którzy są cały czas aktywni zawodowo poza uczelnią, pracują w biznesie, prowadzą własne firmy i  projekty OZE.
 • Współpraca z Wojewódzki Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) – dostęp do doświadczonej kadry w obszarze kluczowych programów „Czyste Powietrze” oraz „Słoneczne Dachy”.
 • Współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego (UDT) – wykłady dla słuchaczy z obszaru bezpieczeństwa technicznego.
 • Laboratoria  z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi do projektowania systemów fotowoltaicznych (EasySolar).
 • Wizyta referencyjna w firmie zajmującej się technologiami OZE lub wykorzystującej OZE.

Możliwe miejsca zatrudnienia absolwenta kierunku:

 • lokalne i centralne jednostki administracji zajmujących się OZE lub ochroną środowiska,
 • firmy związane z projektowaniem oraz instalowaniem urządzeń wykorzystujących OZE,
 • firmy zajmujące się eksploatacją urządzeń do pozyskiwania energii z OZE, w tym na farmach wiatrowych lub słonecznych, w biogazowniach, w biorafineriach,
 • firmy zajmujące się doradztwem energetycznym oraz szkoleniami w zakresie OZE,
 • jednostki zajmujące się edukacją ekologiczną,
 • instytucje naukowo-badawcze,
 • własna działalność gospodarcza.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę:

 • z zakresu technologii  Odnawialnych Źródeł Energii, podziału, typów , przykładów zastosowań, w tym  technologii wodorowych
 • z zakresu aktualnych rozwiązań związanych z fotowoltaiką (producenci, sprzęt, etc), elektromobilnością oraz nowoczesnymi systemami grzewczymi
 • z pozyskiwania finansowania  dla projektów  OZE
 • z  dostępności aktualnych programów dotacyjnych
 • z zakresu  bezpieczeństwa technicznego  i cyberbezpieczeństwa w OZE
 • z aktualnego  stanu prawnego  i planowanych  zmian w ustawodawstwie
 • z zakresu doboru i wykorzystania nowoczesnych  narzędzi do zarządzania projektami w tym projektami OZE

Umiejętności

 • projektowania instalacji fotowoltaicznych do pozyskiwania i przetwarzania energii z wykorzystaniem narzędzia EasySolar
 • skutecznej sprzedaży nowoczesnych usług i systemów OZE w tym instalacji fotowoltaicznych
 • pozyskiwania dotacji dla projektów OZE z wykorzystaniem funduszy WFOŚiGW w tym „Czyste Powietrze”, „Słoneczne Dachy” oraz z programów operacyjnych w tym Horizon 2020, NCBiR, PARP. WRPO , etc
 • budowanie nowoczesnych modeli biznesowych dla OZE
 • zarządzania projektami w tym projektami OZE z zastosowaniem nowoczesnych  narzędzi


Studia podyplomowe

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 10 zjazdów i trwają od soboty do niedzieli (godz.9.00-17.30). Spotkania odbywają się w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.


2 semestry

CZAS TRWANIA (OD PAŹDZIERNIKA 2020 R.)

185

LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH

Program

 • Technologie przetwarzania energii z OZE (12 godz.)
 • Rynki hurtowe produktów energetycznych (12 godz.)
 • Zarządzanie projektami (12 godz.)
 • Metrologia w OZE (12 godz.)
 • Cyberbezpieczeństwo sieci przemysłowych (6 godz.)
 • Projektowanie instalacji fotowoltaicznych (16 godz.)
 • Aspekty techniczne projektowania farm fotowoltaicznych (12 godz.)
 • Prawo w energetyce odnawialnej (6 godz.)
 • Ekonomia w projektach OZE (6 godz.)
 • Bezpieczeństwo techniczne (4 godz.)
 • Współczesne modele biznesowe dla OZE (16 godz.)
 • Nowoczesne technologie grzewcze (12 godz.)
 • Pozyskiwanie dotacji dla projektów OZE (12 godz.)
 • Blockchain w energetyce (6 godz.)
 • Trendy w rozwoju technologii OZE (14 godz.)
 • Elektromobilność (10 godz.)
 • Technologie wodorowe (12 godz.)
 • Seminarium (5 godz.)
 • Warunki zaliczenia
 • Warunkiem zaliczenia studiów jest obowiązkowy udział w zajęciach oraz napisanie projektu praktycznego z wybranego przedmiotu. 

Powiązane artykuły

Poznaj Collegium Da Vinci

Collegium Da Vinci to jedna z najlepszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, a jej najlepszymi ambasadorami są wspaniali studenci i absolwenci, otwarci na młodego człowieka wykładowcy i partnerzy biznesowi oraz władze.

czytaj dalej

Collegium Da Vinci - jakość kształcenia

Wysoką jakość kształcenia w Collegium Da Vinci zagwarantuje wdrożony i ciągle doskonalony Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia, który uwzględnia specyficzne potrzeby Uczelni.

czytaj dalej

Fotografia - studia podyplomowe w Poznaniu

Studia na kierunku FOTOGRAFIA w Collegium Da Vinci mają formułę warsztatową.

czytaj dalej

Nowy marketing - studia podyplomowe w Collegium Da Vinci

Marketing internetowy dzisiaj to nie tylko tradycyjne już narzędzia SEO/SEM, PPC, Social Media Marketing, czy reklama display.

czytaj dalej

Fashion & New Media - studia podyplomowe w Collegium Da Vinci

Kierunek Fashion & New Media łączy socjologiczno-badawcze spojrzenie z humanistyczną wrażliwością i umiejętnością poruszania się w świecie nowych technologii i mediów.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane