Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu


przejdź do spisu treści

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu istnieje 17 lat.

Misją MWSLiT jest kształcenie wysoko ocenionych przez przedsiębiorców specjalistów z logistyki, transportu, budownictwa i dziedzin pokrewnych, z uwzględnieniem najnowszych trendów rynkowych, z zachowaniem wysokich norm jakościowych oraz międzynarodowych standardów kształcenia.

MWSLiT we Wrocławiu rozwija umiejętności i kompetencje absolwentów w taki sposób, by pozwoliły im utrzymać przez cały okres rozwoju zawodowego otwartość na zmiany, innowacyjność i mobilność zawodową. Uczelnia kształci specjalistów, których kompetencje dostosowane są do wymogów rynku pracy i są nastawione na oczekiwania pracodawców.

PIERWSI NA DOLNYM ŚLĄSKU

3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz, czesne płaci firma

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, jako pierwsza uczelnia na Dolnym Śląsku uruchomiła STUDIA DUALNE. Teraz studenci stoją przed szansą studiowania, gdzie wraz z wykształceniem zdobędą również kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, stając się pożądanymi przez pracodawcę specjalistami. Studia dualne mają na celu zapewnienie 60 najlepszym studentom możliwości zarówno studiowania, jak i zdobywania doświadczenia w praktyce. Program studiów dualnych zakłada, że student odbywa praktykę lub staż przez dwa dni w tygodniu (czwartek i piątek), a za swoją pracę otrzyma wynagrodzenie, nie niższe niż wysokość czesnego. Podjęcie pracy zawodowej zgodnej z wybraną specjalnością jest możliwe już na II roku studiów. W trybie dualnym można studiować logistykę (studia licencjackie i inżynierskie) oraz transport (studia licencjackie). Do współpracy z uczelnią przystąpiły:

WYKSZTAŁCENIE + DOŚWIADCZENIE = STUDIA DUALNE

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W MWSLiT

 • Wyróżnienie MWSLiT we Wrocławiu w raporcie międzynarodowej organizacji OECD jako uczelni ukierunkowanej na biznes i przemysł, kształcącej wyspecjalizowaną kadrę.
 • Jedyna uczelnia w Europie Środkowo-Wschodniej akredytowana przez CILT (UK).
 • Uczelnia uhonorowana Nagrodą Premiera Francji w roku 2003 za najlepszy w wymiarze europejskim projekt edukacyjny.
 • Uczelnia Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017.
 • Jedyna uczelnia na Dolnym Śląsku wyróżniona certyfikatem Dobra Uczelnia – Dobra Praca.
 • Najlepsza w Polsce specjalistyczna uczelnia logistyczna według rankingu Perspektyw 2016.
 • Laureat certyfikatu „Wiarygodna Szkoła” nieprzerwanie od 2005 roku.
 • Laureat certyfikatu „Uczelnia Liderów” nieprzerwanie od 2011 roku.
 • Uczelnia mająca najnowocześniejsze, w pełni wyposażone laboratoria budowlane oraz logistyczne dla studentów, w tym innowacyjne RFID.
 • Wykwalifikowani wykładowcy, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, czołowi przedstawiciele kadry naukowej krajowej i zagranicznej.
 • Praktyczne elementy nauczania w procesie kształcenia – dzięki stałym kontaktom z praktykami i szerokiej współpracy z przedsiębiorstwami z branży TSL.
 • Uczelnia z pozytywną oceną programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczącą kierunku logistyka na poziomie studiów I i II stopnia.

REKRUTACJA

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu od początku swojego istnienia gwarantuje swoim studentom niezmienność czesnego. 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie MWSLiT, pokój nr 9:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00
 • w soboty w godzinach 9:00 – 14:00

Gwarancją przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych. Liczy się kolejność zgłoszeń w ramach limitu wolnych miejsc. 

przejdź do spisu treści

Studia I stopnia

Kierunek LOGISTYKA
Studia I stopnia licencjackie (6 semestrów) – STUDIA DUALNE
specjalności:

 • Logistyka produkcji
 • Logistyka zakupów
 • Logistyka handlu i dystrybucji
 • Systemy logistyczne

Studia I stopnia inżynierskie (7 semestrów) – STUDIA DUALNE
specjalności:

 • Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw
 • Automatyzacja i utrzymanie systemów magazynowych

Kierunek TRANSPORT 
Studia I stopnia licencjackie (6 semestrów)– STUDIA DUALNE
specjalności: 

 • Spedycja i ubezpieczenia transportowe
 • Zarządzanie firmą transportową
 • Organizacja transportu specjalnego
 • Zarządzanie w transporcie kolejowym 

Kierunek BUDOWNICTWO
Studia I stopnia inżynierskie (7 semestrów)
specjalności:

 • Budownictwo dróg i mostów
 • Drogi szynowe

Kierunek ZARZĄDZANIE 
Studia I stopnia licencjackie (6 semestrów)
specjalności:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie produktem
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie projektami  
 • Zarządzanie w przemyśle motoryzacyjnym

Studia II stopnia

Kierunek LOGISTYKA
Studia II stopnia magisterskie (3 semestry)
specjalności:

 • Menedżer logistyki produkcji
 • Menedżer łańcuchów dostaw
 • Menedżer transportu

STUDIA DEDYKOWANE pracownikom służb zarządzania kryzysowego, służb mundurowych (3 semestry)
specjalności: 

 • Logistyka w bezpieczeństwie
 • Logistyka procesów ratowniczych
 • Logistyka służb mundurowych

Kierunek LOGISTICS

 • Graduate Master’s Studies (4 semesters) 
 • specialisation: 
 • Industrial Systems Engineering                                                                                                                 

STUDIA PODYPLOMOWE

 • Zakupy strategiczne,
 • Logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw,
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw w przemyśle motoryzacyjnym (studia realizowane we współpracy z Wayne State University),
 • Systemy logistyczne w dystrybucji i handlu,
 • Technik logistyk – Technik spedytor (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli),
 • Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką,
 • Eksploatacja i utrzymanie dróg i mostów,
 • Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury kolejowej,
 • Zrównoważone zarządzanie inwestycjami budowlanymi (studia finansowane przez NFOŚ),
 • Nowoczesne budownictwo drogowe (studia dedykowane dla GDDKiA,),
 • Organizacja i zarządzanie transportem miejskim i aglomeracyjnym,
 • Organizacja i zarządzanie przewozem ładunków. 

 

przejdź do spisu treści

STUDIA PODYPLOMOWE

 • Zakupy strategiczne,
 • Logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw,
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw w przemyśle motoryzacyjnym (studia realizowane we współpracy z Wayne State University),
 • Systemy logistyczne w dystrybucji i handlu,
 • Technik logistyk – Technik spedytor (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli),
 • Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką,
 • Eksploatacja i utrzymanie dróg i mostów,
 • Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury kolejowej,
 • Zrównoważone zarządzanie inwestycjami budowlanymi (studia finansowane przez NFOŚ),
 • Nowoczesne budownictwo drogowe (studia dedykowane dla GDDKiA,),
 • Organizacja i zarządzanie transportem miejskim i aglomeracyjnym,
 • Organizacja i zarządzanie przewozem ładunków. 

 

Kierunki wykładane na uczelni:

budownictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

STUDIA PODYPLOMOWE Z CERTYFIKATEM WAYNE STATE UNIVERSITY (USA)

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest wiodącą uczelnią logistyczną w Polsce. Od lat z dumą pełni rolę lidera studiów z zakresu logistyki, transportu oraz budownictwa. Uczelnia posiada także bogatą ofertę studiów podyplomowych.

czytaj dalej

Najlepiej opłacani absolwenci

Absolwenci Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu najlepiej opłacanymi pracownikami na Dolnym Śląsku wg raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego!

czytaj dalej

CORAZ WYŻSZE ZAROBKI W BRANŻY LOGISTYCZNEJ

Zapotrzebowanie na wykształconych specjalistów z branży TSL ciągle rośnie, co ma bezpośredni wpływ na otrzymywane przez nich zarobki.

czytaj dalej

FINAŁ VII EDYCJI OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ MWSLiT

5 kwietnia 2018 r. w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu odbył się III etap VII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Do wielkiego finału zakwalifikowali się uczniowie, którzy najlepiej napisali dwa pierwsze etapy online.

czytaj dalej

TRWAJĄ PIERWSZE ETAPY OLIMPIAD ORGANIZOWANYCH PRZEZ MWSLIT

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu daje szansę zdolnym i ambitnym uczniom, biorącym udział w Olimpiadzie Logistycznej i Olimpiadzie Budowlanej, na zdobycie głównej nagrody w postaci możliwości studiowania nieodpłatnie w MWSLiT we Wrocławiu.

czytaj dalej

LETNIA REKRUTACJA ROZPOCZĘTA!

Trwa letnia rekrutacja na studia w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Studia rozpoczynające się od marca są dobrą okazją dla tych, którzy nie chcą czekać aż do października.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie