Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Mazowiecka w Płocku

Akademia Mazowiecka w Płocku

Rok założenia: 1999 | Rektor: prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki

przejdź do spisu treści

KSZTAŁCIMY PRAKTYCZNIE NAJLEPSZYCH


U nas zdobędziesz solidną wiedzę


teoretyczną połączoną z praktycznymi umiejętnościami. Wysoki poziom kształcenia zapewnia wykwalifikowana kadra dydaktyczna. Podczas studiów skorzystacie z półrocznych praktyk, co pozwoli na lepsze przygotowanie do wymagań współczesnego rynku pracy.


Nowoczesne miejsce do studiowania


Studenci uczą się w nowocześnie wyposażonych pracowniach, laboratoriach, aulach i salach dydaktycznych. Mamy do dyspozycji akademik, halę sportową i siłownię. Rozwijamy i ulepszamy metody kształcenia zdalnego i hybrydowego. Dzięki funduszom zewnętrznym powstało m.in. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, pracownie: mikrobiologiczna, genetyczna, logopedyczna, sportowo-muzyczna, symulacji biznesowych, do badań społeczno-językowych, a także profesjonalna pracownia sieciowa oraz graficzna dla przyszłych informatyków.

więcej...


Studiując u nas będziecie mogli skorzystać z bezpłatnych kursów


 • samodzielny księgowy/bilansista
 • kadry i płace w praktyce
 • prawo jazdy kat. B
 • strzelecki
 • kurs języka migowego
 • obsługa pakietu Office
 • procedur bezpieczeństwa i samoobrony KRAV MAGA

więcej...


Mamy kilkanaście uczelnianych kół naukowych


Uczelnia proponuje studentom różne formy aktywności, które służą rozwojowi ich zainteresowań. Wśród nich są studenckie koła naukowe:

 • Wydział Nauk o Zdrowiu – Koło Naukowe Promocji Zdrowia, Kosmetologów, Nowoczesnego Pielęgniarstwa, Symulacji Medycznych, Młodych Położnych;
 • Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki – Koło Naukowe Anonimowi Fanatycy Komputerów, Koło Naukowe Edukacji Elementarnej „Elemelek”, „Młodzi pedagodzy”, „Anglomaniacy”, Koło Psychologiczne „Psychologia i życie”, Koło Naukowe Twórczości i Kreatywności „Żakodywergenci”, Koło Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Koło Nauk Społecznych „Prosocjalni”;
 • Wydział Nauk Społecznych – „Bezpieczny Obywatel – Bezpieczne Państwo”, Koło Ekonomistów – Sekcja Agrobiznesu, Koło Naukowe Sekcja Zarządzania Finansami.

więcej...


Możesz dostać wysokie stypendia i zapomogę


Studentom przysługuje prawo do korzystania z różnych form pomocy materialnej. Mogą otrzymać:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora, z tytułu: wyróżniających wyników w nauce, osiągnięć naukowych, artystycznych, wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym,
 • stypendium ministra,
 • zapomogę.

więcej...


Z Erasmusem wyjedziesz za granicę


Uczelnia umożliwia podejmowanie działań międzynarodowych w ramach programu Erasmus+. Współpracujemy z kilkudziesięcioma zagranicznymi placówkami partnerskimi w następujących krajach programu: Hiszpania, Portugalia, Grecja, Włochy, Chorwacja, Bułgaria, Rumunia, Cypr, Turcja, Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia oraz w krajach partnerskich: Albania, Czarnogóra, Gruzja, Mołdawia, Serbia i Ukraina.

więcej...


W naszej bibliotece znajdziesz wszystko, co potrzebne


Biblioteka Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku znajduje się przy Placu Dąbrowskiego 2. Ma wyodrębnioną czytelnię (wyposażoną w 18 komputerów z dostępem do sieci internetowej i Wi-Fi), wypożyczalnię, magazyn książek oraz magazyn czasopism. Oprócz tradycyjnych książek w wersji papierowej Biblioteka umożliwia dostęp do e-publikacji. Dokumenty biblioteczne wyszukujesz za pośrednictwem nowoczesnej multiwyszukiwarki INTEGRO, a system HAN umożliwia Ci zdalny dostęp do baz danych i źródeł elektronicznych.

więcej...


Na osoby niepełnosprawne czeka specjalistyczny sprzęt


W Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku studenci z orzeczoną niepełnosprawnością lub ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi mogą ubiegać się o dostosowanie procesu kształcenia i badań naukowych. Staramy się zapewnić pomoc techniczną i specjalistyczny sprzęt pozwalający na większą samodzielność w procesie kształcenia, wsparcie finansowe w postaci stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz ułatwić dostęp do zasobów naukowych.  Obiekty uczelniane są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

więcej...


Możesz zamieszkać w akademiku


Dom Studenta mieści się przy ul. Nowowiejskiego 6, co oznacza, że ze Starego Rynku dojdziesz tam w kilka minut. Studenci mają do dyspozycji nie tylko dobrze wyposażone pokoje, ale również dwie sale telewizyjne, miejsce do gry w bilard i tenisa stołowego, sale do cichej nauki. Na zewnątrz jest wydzielone miejsce rekreacji ze stolikami, parasolami i ławkami. Budynek jest ogrodzony i ma niestrzeżony parking.

więcej...


Oferta kształcenia


STUDIA I STOPNIA

Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Ekonomia
Filologia
Finanse z elementami matematyki
Informatyka (inżynierskie)
Kosmetologia
Nowe media
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Praca socjalna
Zarządzanie

STUDIA II STOPNIA

Bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną
Ekonomia
Filologia
Pedagogika
Pielęgniarstwo

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Psychologia


Rekrutacja


  1.  Sprawdź ofertę dydaktyczną i wybierz kierunek studiów.

  2.  Zarejestruj się na stronie Internetowa Rejestracja Kandydatów – (link) w terminie od 20 czerwca do 15 lipca 2022 r. oraz:

  3.  Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualne konto studenta wygenerowane przez system IRK.

  4.  Przygotuj dokumenty zgodnie z wykazem – (link) i złóż w siedzibie Uczelni (dokumenty należy wrzucić do specjalnie przygotowanej urny) lub prześlij pocztą na adres:
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Plac Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock
z dopiskiem na kopercie „REKRUTACJA NA STUDIA”.
do dnia 15 lipca 2022 roku
w papierowej teczce, opisanej wg wzoru:
imię i nazwisko

 • kierunek
 • tryb studiów: stacjonarne
 • stopień studiów: pierwszego stopnia/ drugiego stopnia/jednolite studia magisterskie z dopiskiem „REKRUTACJA NA STUDIA”.

  5.  Informacje dotyczące Twojego statusu na kolejnych etapach postępowania rekrutacyjnego otrzymasz za pomocą indywidualnego konta w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK.
Uwaga
Kandydaci, po wpisaniu na listę studentów, w wyznaczonym terminie zobowiązani są dostarczyć do dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych/Wydziału Nauk Humanistycznych i Informatyki/Wydziału Nauk o Zdrowiu, następujące dokumenty:


Zobacz Informator 2022/2023przejdź do spisu treści

Administracja


I stopnia/stacjonarne

Dla kogo?

Studia na kierunku administracja skierowane są do osób interesujących się działaniem instytucji publicznych oraz rolą administracji w funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa i gospodarki.

Studiowanie administracji to propozycja dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w instytucjach państwowych i samorządowych, a także w komórkach administracyjnych przedsiębiorstw.

Charakterystyka studiów:

Studia zostały pomyślane w sposób zapewniający możliwie gruntowne opanowanie umiejętności praktycznych, użytecznych w funkcjonowaniu administracji publicznej a także w administrowaniu przedsiębiorstwami. Studenci poznają w stopniu zaawansowanym normy i zasady prawa polskiego i europejskiego istotne dla działania instytucji pełniących funkcje publiczne, a także prowadzących działalność gospodarczą. Poznają mechanizmy polityczne rządzące funkcjonowaniem administracji. Posiądą wiedzę i umiejętności obejmujące organizację zamówień publicznych, podstawy zarządzania, psychologię oraz komunikację z interesariuszami i sztukę negocjacji, a zatem należące do kluczowych z perspektywy współczesnego rynku pracy. W programie studiów zaplanowano także zajęcia mające na celu wypracowanie u studentów umiejętności posługiwania się programami komputerowymi w praktyce pracy biurowej.

Perspektywy zawodowe:

Praca w instytucjach publicznych: samorządzie terytorialnym (na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim) i urzędach państwowych, a także w sektorze prywatnym w działach administracyjnych przedsiębiorstw.

Praktyki zawodowe

Praktyki umożliwią Wam rozwijanie kompetencji oraz zdobycie doświadczenia zawodowego już na etapie studiów. Profil praktyczny to nie tylko praktyka w wymiarze 6 miesięcy (720 godzin), ale również więcej zajęć praktycznych, prowadzonych przez specjalistów w swoich dziedzinach.

Studenci kierunku administracja mogą odbywać praktyki w takich instytucjach jak:

 • Urząd Miasta w Płocku
 • Wodociągi Płockie Spółka z o.o.
 • Komunikacja Miejska Płock Spółka z o.o.
 • Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
 • Komenda Miejska Policji w Płocku

Studentów wspiera Biuro Studenckich Praktyki Zawodowych i Karier, które oferuje:

 • praktyki w największych instytucjach/firmach regionu,
 • bezpłatne warsztaty i szkolenia,
 • dostęp do ofert pracy i staży,
 • pomoc w wytyczeniu dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej i przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
 • umożliwienie kontaktu z doradcami zawodowymi oraz pracodawcami.

przejdź do spisu treści

Bezpieczeństwo wewnętrzne


I stopnia/stacjonarne

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne pozwalają zdobyć wiedzę na temat uwarunkowań, wymiarów oraz sposobów zapewniania bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Student tego kierunku uzyska umiejętności i kompetencje umożliwiające kreacyjne i innowacyjne uczestnictwo w procesach, a także działaniach organizacji i instytucji publicznych funkcjonujących we współczesnym społeczeństwie i państwie.

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek na którym student zagłębia się w wiedzę na temat zabezpieczania danych osobowych, publicznych lub wrażliwych, pozna tajniki przesłuchań, pracy w służbach mundurowych oraz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Absolwenci tego kierunku pracują w jednostkach samorządów terytorialnych , służbach mundurowych, ochrony czy w tajnych służbach rządowych.

Dla kogo jest ten kierunek?

Kierunek jest skierowany dla osób, które chcą poznać zagadnienia związane z zagrożeniami różnych obszarów bezpieczeństwa politycznego, ekonomicznego, kulturowego bądź  cyber przestrzeni.

Po studiach będziecie mieć możliwość zatrudnienia na różnych stanowiskach wykonawczych i analitycznych w służbach mundurowych, komórkach administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego bądź jako konsultanci kształtujący bezpieczną przestrzeń na rzecz administracji czy wydarzeń masowych.

Specjalności

 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
  Absolwenci dysponują umiejętnościami prognostyczno – planistycznymi oraz kompetencjami do praktycznego rozwiązywania zadań w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i samodzielnego oceniania występującego poziomu zagrożenia. Absolwenci znają zagadnienia związane z różnego rodzaju zagrożeniami w obszarach bezpieczeństwa politycznego, ekonomicznego, kulturowego ekologicznego i innych oraz posiada wiedzę z zakresu: funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego, administracji publicznej, zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Posiadają wiedzę z zakresu regulacji prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego. Absolwenci będą mieli możliwość zatrudnienia na różnych stanowiskach wykonawczych i analitycznych w: służbach policyjnych, inspekcjach i stażach, komórkach administracji publicznej realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania kryzysowego, wewnętrznych służbach ochronnych, wymiarze sprawiedliwości, jako konsultanci i eksperci w zakresie kształtowania bezpiecznej przestrzeni, np. na rzecz administracji miejskiej, osiedlowej, samorządowej; specjalistycznych wydawnictwach medialnych i wszystkich typach mediów masowych zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym; organizacjach społecznych i fundacjach zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym.
 • Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
  Absolwenci dysponują umiejętnościami oraz kompetencjami do praktycznego rozwiązywania zadań w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Posiadają umiejętności sprawnego zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji. Absolwenci uzyskują wiedzę na temat regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa informacji i danych osobowych oraz cyberprzestępczości, obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej oraz samodzielnego oceniania występującego poziomu zagrożenia. Absolwenci znają zagadnienia związane z różnego rodzaju przestępczością w cyberprzestrzeni, jej wykrywaniem i zwalczaniem oraz posiadają wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego, administracji publicznej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych. Absolwenci mają możliwość zatrudnienia na różnych stanowiskach wykonawczych i analitycznych w: służbach policyjnych, inspekcjach i strażach, komórkach administracji publicznej oraz instytucjach komercyjnych realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, wymiarze sprawiedliwości, jako konsultanci i eksperci w zakresie cyberprzestępczości, specjalistycznych wydawnictwach medialnych i wszystkich typach mediów masowych zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym, organizacjach społecznych i fundacjach zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym.

Praktyki zawodowe

Praktyki umożliwią Wam rozwijanie kompetencji oraz zdobycie doświadczenia zawodowego już na etapie studiów. Profil praktyczny to nie tylko praktyka wydłużona do 6 miesięcy, ale również więcej zajęć praktycznych, prowadzonych przez specjalistów w swoich dziedzinach.

Dotychczas studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne odbywali swoje praktyki w takich instytucjach jak:

 • Agencja Ochrony HUZAR
 • Agencja Ochrony VIPER SECURITY
 • Komenda Miejska Policji w Płocku
 • Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie

Studentów wspiera Biuro Studenckich Praktyki Zawodowych i Karier, które oferuje:

 • praktyki w największych instytucjach/firmach regionu,
 • bezpłatne warsztaty i szkolenia,
 • dostęp do ofert pracy i staży,
 • pomoc w wytyczeniu dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej i przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
 • umożliwienie kontaktu z doradcami zawodowymi oraz pracodawcami.

przejdź do spisu treści

Bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną


studia II stopnia/stacjonarne

Studia magisterskie II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną odbywają się w trybie stacjonarnym. Przeznaczone są dla absolwentów, którzy ukończyli kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia.

Specjalności

 • System ochrony państwa:

W ramach specjalności student:

• pogłębia wiedzę z zakresu systemu bezpieczeństwa państwa oraz instytucji odpowiedzialnych za zwalczanie zagrożeń;
• poszerza wiedzę na temat współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa;
• poszerza swoje kompetencje z zakresu analizowania i prognozowania zachowań społecznych oraz wszelkiego rodzaju zagrożeń z zakresu bezpieczeństwa państwa;
• podnosi poziom umiejętności samodzielnego oceniania ryzyka występowania niepożądanych zdarzeń;
• podnosi umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych jak również praktycznych z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego;

Absolwenci specjalności: System ochrony państwa będą mieli możliwość zatrudnienia na różnych stanowiskach wykonawczych i analitycznych w: służbach policyjnych; inspekcjach i stażach; komórkach administracji publicznej realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania kryzysowego; wewnętrznych służbach ochronnych; organizacjach społecznych i fundacjach zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym.

Administracja i zarządzanie bezpieczeństwem:

W ramach specjalności student:

• pogłębia wiedzę z zakresu systemu politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności instytucji z obszaru administracji publicznej oraz samorządu terytorialnego w tym również odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa;
• poszerza wiedzę z zakresu: funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego, administracji publicznej, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, z zakresu regulacji prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego;
• poszerza swoje kompetencje z zakresu analizowania i prognozowania zachowań społecznych oraz wszelkiego rodzaju zagrożeń z zakresu bezpieczeństwa państwa;
• podnosi poziom umiejętności samodzielnego oceniania ryzyka występowania zagrożeń bezpieczeństwa państwa jak i niepożądanych zdarzeń w obszarze funkcjonowania instytucji publicznych;
• podnosi umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych jak również praktycznych z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz funkcjonowania administracji publicznej;

Absolwenci specjalności: administracja i zarządzanie bezpieczeństwem będą mieli możliwość zatrudnienia na różnych stanowiskach w administracji publicznej i samorządowej, instytucjach wymiaru sprawiedliwości, wykonawczych i analitycznych stanowiskach w: służbach policyjnych; inspekcjach i stażach; organizacjach społecznych i fundacjach zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym.

Kryminologia z elementami kryminalistyki:

W ramach specjalności student:

• zdobywa wiedzę na temat przestępstw oraz przestępczości;

• zdobywa wiedzę z zakresu czynności opracyjno-rozpoznawczych;

• poszerza wiedzę z zakresu: funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego i administracji publicznej;

• poszerza swoje kompetencje z zakresu analizowania i prognozowania zachowań społecznych oraz wszelkiego rodzaju zagrożeń z zakresu bezpieczeństwa państwa;

• podnosi poziom umiejętności samodzielnego oceniania ryzyka występowania zagrożeń bezpieczeństwa państwa;

• podnosi umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych jak również praktycznych z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz funkcjonowania administracji publicznej;

Absolwenci specjalności: kryminologia z elementami kryminalistyki będą mieli możliwość zatrudnienia w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, wykonawczych i analitycznych stanowiskach w: służbach policyjnych; inspekcjach i stażach;


przejdź do spisu treści

Ekonomia


I stopnia/stacjonarne

Ekonomia od lat cieszy się dużą popularnością wśród przyszłych studentów i zajmuje miejsce w TOP10 wielu rankingów najczęściej wybieranych kierunków!

Studia pierwszego stopnia na kierunku ekonomia dają wszechstronną wiedzę z zakresu ekonomii i przygotowują do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi.

Zdobyta podczas studiów wiedza i umiejętności pozwalają na: lepsze rozumienie zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej, analizę i interpretację danych ekonomicznych oraz  wykorzystywanie różnorodnych narzędzi i instrumentów ekonomicznych w celu maksymalizowania uzyskiwanych korzyści.

Program studiów obejmuje zajęcia m.in. z mikroekonomii, makroekonomii, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, rachunkowości, rachunku kosztów  i sprawozdawczości finansowej, rachunkowości zarządczej, analizy finansowej, bankowości, rynku pieniężno-kredytowego, zagadnień prawnych i statystycznych oraz innych ściśle związanych z kierunkiem;

Oferujemy: 

 • Certyfikowane zajęcia prowadzone w pracowni symulacji biznesowych, gdzie studenci mają możliwość poznania zasad prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach symulowanych;
 • Zajęcia prowadzone przez nauczycieli posiadających doświadczenie praktyczne zdobyte poza uczelnią
 • Zajęcia prowadzone w laboratorium komputerowym, m.in. moduł zajęć z rachunkowości z wykorzystaniem programów: Ramzes i Płatnik
 • Wszechstronny rozwój: wyjazdy studyjne, np. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Centrum Pieniądza NBP, Port w Gdańsku; warsztaty i wykłady otwarte pogłębiające wiedzę praktyczną; dodatkowe certyfikaty, np. Certyfikat Księgowego CIK, praca w studenckich kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych.

Dla kogo jest ten kierunek?

Studia pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia są dedykowane osobom, które:

 • chcą zdobyć wiedzę ekonomiczną umożliwiającą realizację zadań zawodowych w przyszłości;
 • chcą uzyskać tytuł zawodowy licencjata,
 • planują podjąć studia drugiego stopnia z zakresu ekonomii lub kierunków pokrewnych.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia mogą znaleźć zatrudnienie w sektorze publicznym i prywatnym jako m.in.:

 • menedżerowie firm,
 • specjaliści ds. rozwoju przedsiębiorstwa,
 • dyrektorzy ekonomiczni w przedsiębiorstwie,
 • analitycy w bankach i innych instytucjach finansowych,
 • stratedzy gospodarczy,
 • doradcy ekonomiczni,
 • eksperci w instytucjach rządowych, regionalnych i pozarządowych,
 • eksperci w instytucjach współpracujących z Unią Europejską i przedsiębiorstwach  działających na rynkach unijnych,
 • pracownicy działów księgowości,
 • handlowcy,
 • pracownicy biur rachunkowych,
 • pracownicy banków,
 • pracownicy administracji,
 • pracownicy jednostek oświatowych,
 • właściciele własnych działalności gospodarczych.

Specjalności

 • Ekonomika handlu i usług
  Specjalność ekonomika handlu i usług umożliwia zdobycie szerokiego spektrum wiedzy z zakresu funkcjonowania handlu i usług, jak i prawa handlowego, logistyki przedsiębiorstw handlowych, technik sprzedaży i windykacji należności, instytucjonalnych forma handlu i usług, szczebli obrotu towarowego i form wymiany towarowej, transakcji i rozliczeń w handlu, znaczenia handlu w gospodarce oraz technik negocjacyjnych. Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów posiadających umiejętności praktyczne z zakresu nowoczesnych metod i technik sprzedaży w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Student specjalności ekonomika handlu i usług zna zasady funkcjonowania rynku towarów i usług oraz dokonywania na nim transakcji kupna sprzedaży, metody i techniki marketingu, a także instrumenty handlu elektronicznego i techniki odzyskiwania należności od odbiorców. Kształcimy profesjonalnych handlowców, którzy będą sprawnie zarządzać oraz organizować proces sprzedaży, jak i kierować zespołem. W ramach specjalności ekonomika handlu i usług Studenci mają możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach symulowanych w pracowni symulacji biznesowych. Zakładają firmy, w których zarządzają sprzedażą oraz otrzymują zaświadczenia od firmy REVAS o prowadzeniu przedsiębiorstwa, co jest dodatkowym atutem na rynku pracy. Student specjalności ekonomika handlu i usług uzyska wiedzę w zakresie znajomości narzędzi informatycznych, oprogramowania oraz umiejętności prezentacji i nawiązywania relacji biznesowych. W programie specjalności możemy wyróżnić obszary o charakterze ogólnym oraz obejmujące zagadnienia z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Obszar ogólny to przedmioty z zakresu makroekonomii, mikroekonomii, rachunkowości, prawa, statystyki, ekonometrii, a obszary o charakterze szczegółowym dotyczą pogłębionych zagadnień z zakresu handlu i usług. Oferta programowa specjalności ekonomika handlu i usług została przygotowana dla kształcenia wysoko wyspecjalizowanych kadr z zakresu handlu i sprzedaży.

 

 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
  Specjalność finanse i rachunkowość przedsiębiorstw umożliwia zdobycie aktualnej wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji. Walorem naszej specjalności jest spojrzenie pod kątem praktycznym na funkcjonowanie przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych połączone z teorią oraz wiedzą specjalistyczną z zakresu finansów i rachunkowości, dające naszym Studentom wyjątkowo szerokie możliwości zatrudnienia. Studentom specjalności finanse i rachunkowość przedsiębiorstw oferujemy zajęcia z bloku rachunkowości w laboratoriach komputerowych z wykorzystaniem oprogramowania m.in. Ramzes i Płatnik. Ponadto Studenci mają możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach symulowanych w pracowni symulacji biznesowych. Zakładają biura rachunkowe oraz otrzymują zaświadczenia od firmy REVAS o prowadzeniu przedsiębiorstwa, co jest dodatkowym atutem na rynku pracy. Ponadto mają możliwość uzyskania Certyfikatu Księgowego, ponieważ Mazowiecka Uczelnia Publiczna jest partnerem Centrum Informacji Księgowej: cik.org.pl/egzamin. W programie specjalności możemy wyróżnić obszary o charakterze ogólnym oraz obejmujące zagadnienia z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Obszar ogólny to przedmioty z zakresu makroekonomii, mikroekonomii, rachunkowości, prawa, statystyki, ekonometrii, a obszary o charakterze szczegółowym dotyczą pogłębionych zagadnień finansowo-rachunkowych. Oferta programowa specjalności finanse i rachunkowość przedsiębiorstw została przygotowana dla kształcenia wysoko wyspecjalizowanych kadr z zakresu finansów i rachunkowości.

 

 • Logistyka w działalności gospodarczej
  Specjalność logistyka w działalności gospodarczej umożliwia zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw logistycznych oraz sterowania przepływem produktów i informacji przez przedsiębiorstwo. Specjalność przygotowuje do pracy na stanowiskach specjalistów i menedżerów w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, w różnych obszarach – zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, obsługa klienta, zwroty oraz koordynatorów łańcucha logistycznego, jak i pracowników przedsiębiorstw świadczących usługi logistyczne – firmy spedycyjno-transportowe, centra usług logistycznych, firmy cateringowe, nowoczesne magazyny. Ponadto można prowadzić własną działalność gospodarczą, jak i świadczyć usługi doradcza w firmach konsultingowych. Student specjalności logistyka w działalności gospodarczej pozyskuje wiedzę i nabywa umiejętności w zakresie: identyfikowania, analizowania i doskonalenia systemów, procesów logistycznych, łańcuchów i sieci logistycznych, a także zarządzania nimi. Treści kształcenia obejmują m.in.: podstawowe pojęcia i problemy z zakresu logistyki, system logistyczny przedsiębiorstwa, logistyka zaopatrzenia, logistyka produkcji, dystrybucji, transportu, logistyka magazynowa. Studenci mają możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach symulowanych w pracowni symulacji biznesowych. Zakładają firmy transportowe, zarządzają nimi oraz otrzymują zaświadczenia od firmy REVAS o prowadzeniu przedsiębiorstwa logistycznego, co jest dodatkowym atutem na rynku pracy.  W programie specjalności możemy wyróżnić obszary o charakterze ogólnym oraz obejmujące zagadnienia z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Obszar ogólny to przedmioty z zakresu makroekonomii, mikroekonomii, rachunkowości, prawa, statystyki, ekonometrii, a obszary o charakterze szczegółowym dotyczą pogłębionych zagadnień funkcjonowania przedsiębiorstw logistycznych. Oferta programowa specjalności logistyka w działalności gospodarczej została przygotowana dla kształcenia wysoko wyspecjalizowanych specjalistów i menedżerów  logistycznych.

 

 • Finanse publiczne i administracja
  Specjalność finanse publiczne i administracja umożliwia zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, jak i w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz systemu finansów publicznych, systemu finansów samorządowych, rachunkowości budżetowej oraz systemu podatkowego. Student uzyska praktyczne umiejętności zarządzania finansami publicznymi. Ponadto będzie mógł podjąć pracę w podmiotach sektora publicznego, jak i prywatnego, np.  jednostkach administracji publicznej (rządowej i samorządowej), w przedsiębiorstwach i bankach, firmach doradczych, wspierających współpracę podmiotów prywatnych i publicznych, jako doradca podatkowy. Student będzie znał i rozumiał podstawy prawa, prawa podatkowego, celnego i dewizowego, będzie umiał interpretować i stosować przepisy tego prawa, będzie posiadał specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu ewidencji podatkowej, zasad funkcjonowania administracji podatkowej i kontroli skarbowej. Studentom specjalności finanse publiczne i  administracja oferujemy zajęcia z bloku rachunkowości i rachunkowości budżetowej w laboratoriach komputerowych z wykorzystaniem oprogramowania m.in. Ramzes i Płatnik. Ponadto Studenci mają możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach symulowanych w pracowni symulacji biznesowych. Zakładają firmy oraz otrzymują zaświadczenia od firmy REVAS o prowadzeniu przedsiębiorstwa, co jest dodatkowym atutem na rynku pracy. Ponadto mają możliwość uzyskania Certyfikatu Księgowego, ponieważ Mazowiecka Uczelnia Publiczna jest partnerem Centrum Informacji Księgowej: cik.org.pl/egzamin. W programie specjalności możemy wyróżnić obszary o charakterze ogólnym oraz obejmujące zagadnienia z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Obszar ogólny to przedmioty z zakresu makroekonomii, mikroekonomii, rachunkowości, prawa, statystyki, ekonometrii, a obszary o charakterze szczegółowym dotyczą pogłębionych zagadnień administracyjno – prawne. Oferta programowa specjalności finanse publiczne i administracja została przygotowana dla kształcenia wysoko wyspecjalizowanych kadr z zakresu administracji i finansów publicznych.

 

 • Informatyka w biznesie
  Specjalność informatyka w biznesie jest unikatową specjalnością i została utworzona w odpowiedzi na wysokie zapotrzebowanie na specjalistów z dynamicznie rozwijającej się branży IT. Student studiujący na specjalności informatyka w biznesie pozna zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania nimi z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz specjalistycznego oprogramowania w ramach oferowanej specjalności. Ponadto Student nabędzie wiedzę z zakresu informatyki w szeroko rozumianym zarządzaniu i biznesie. Poza ogólną wiedzą ekonomiczną, studia dostarczą umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych na potrzeby wspomagania procesów biznesowych. Problemy rozwiązywane przez studentów w ramach studiów pozwolą im zdobyć umiejętności analitycznego myślenia, elastyczności oraz samodzielności realizacji zadań przez informatyków biznesu. Student specjalności Informatyka w biznesie będzie posiadał umiejętności analizy i syntezy problemów biznesowych, rozwiązywania problemów zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Wiedza z informatyki, zarządzania, rachunkowości, finansów, metod ilościowych, ekonomii pogłębi kompetencje absolwentów. Student będzie potrafił rozwiązywać problemy biznesowe za pomocą narzędzi wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne; będzie umiał projektować, programować i wdrażać aplikacje biznesowe. Ponadto Studenci mają możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach symulowanych w pracowni symulacji biznesowych. Zakładają firmy oraz otrzymują zaświadczenia od firmy REVAS o prowadzeniu przedsiębiorstwa, co jest dodatkowym atutem na rynku pracy. W programie specjalności możemy wyróżnić obszary o charakterze ogólnym oraz obejmujące zagadnienia z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Obszar ogólny to przedmioty z zakresu makroekonomii, mikroekonomii, rachunkowości, prawa, statystyki, ekonometrii, a obszary o charakterze szczegółowym dotyczą pogłębionych zagadnień z zakresu informatyki w biznesie. Oferta programowa specjalności informatyka w biznesie została przygotowana dla kształcenia wysoko wyspecjalizowanych kadr z zakresu IT.

Praktyki zawodowe

Każdy student realizuje 6 – miesięczne praktyki zawodowe  na kierunku ekonomia, studia pierwszego stopnia.

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku oferuje  praktyki w wielu ciekawych firmach i instytucjach w Płocku i okolicach, ale też istnieje możliwość indywidualnego znalezienia miejsca, gdzie będzie realizowana praktyka zawodowa.

Lista podmiotów, z którymi Uczelnia podpisała porozumienia w sprawie realizacji praktyk zawodowych:

 • Biuro Rachunkowe Monika Maria Szymańska
 • KK Biuro Rachunkowe Krawiec s.c.
 • Kancelaria Adwokacka Konieczny&Miedziński
 • Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
 • Miejski Urząd Pracy w Płocku
 • Orlen Laboratorium S.A.
 • Orlen Paliwa Sp. z o.o.
 • Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny
 • POMORSKI Księgowość sp. z o.o.
 • Urząd Miasta Płocka
 • Urząd Skarbowy w Sierpcu
 • Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
 • ZUS Oddział w Płocku

Istnieje możliwość zaliczenia praktyk zawodowych podczas wyjazdów studyjnych w ramach programu Erasmus +, co również przyczynia się do rozwinięcia  kompetencji lingwistycznych.

Praktyczny profil kształcenia to dobry start na rynku pracy. Student po ukończeniu studiów o profilu praktycznym jest lepiej  przygotowany do pracy zawodowej.


przejdź do spisu treści

Filologia


studia I stopnia/stacjonarne

Filologia angielska to kierunek , który dedykowany jest osobom, które chcą rozwijać swoje kompetencje lingwistyczne na wysokim poziomie.

W dzisiejszych czasach znajomość języka angielskiego często jest przepustką do świata biznesu, a możliwości branżowe są nieograniczone. Absolwent kierunku filologii może pracować zarówno w kraju, jak i za granicą.

Dla kogo jest ten kierunek?

Idealny kandydat:

 • jest zainteresowany zawodem nauczyciela lub tłumacza,
 • chciałby pracować w biznesie lub w turystyce,
 • lubi podróże,
 • chciałby rozwijać swoje umiejętności językowe,
 • chciałby zgłębiać literaturę i kulturę angielską i amerykańską.

Celem kształcenia jest rozwinięcie kompetencji językowych studenta w zakresie języka angielskiego do poziomu C1. Student uzyskuje podstawową wiedzę o języku, literaturze, kulturze i historii angielskiego obszaru językowego. Nabywa umiejętności filologicznych z zakresu analizy i interpretacji tekstu czytanego i słuchanego oraz tworzenia tekstu pisanego. Rozwija umiejętność twórczego korzystania z informacji oraz krytycznego i kreatywnego myślenia.

Program studiów przewiduje wyposażenie absolwenta w szereg kompetencji specjalistycznych, niezbędnych do wykonywania zawodów wykorzystujących znajomość języka angielskiego. Program studiów, poszerzony o komponent kulturoznawczy, pozwala rozwijać umiejętności w zakresie tłumaczeń tekstów literackich, filmowych i innych tekstów z obszaru kultury.

Praktyki zawodowe

Praktyki umożliwią Wam rozwijanie kompetencji oraz zdobycie doświadczenia zawodowego już na etapie studiów. Profil praktyczny to nie tylko praktyka wydłużona do 6 miesięcy, ale również więcej zajęć praktycznych, prowadzonych przez specjalistów w swoich dziedzinach.

Dotychczas studenci kierunku filologia odbywali swoje praktyki w takich instytucjach jak:

Specjalność tłumaczeniowa

 • Instytut Planowania Miejskiego Pracownia Architektoniczna
 • Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna
 • Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A
 • Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku
 • Fundusz Grantowy dla Płocka

Język angielski w biznesie

 • Hotel Starzyński
 • Hotel Czardasz
 • Izo-Bet Beata Bielawska
 • PKN ORLEN S.A.
 • PERN S.A
 • Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

Studentów wspiera Biuro Studenckich Praktyki Zawodowych i Karier, które oferuje:

 • praktyki w największych instytucjach/firmach regionu,
 • bezpłatne warsztaty i szkolenia,
 • dostęp do ofert pracy i staży,
 • pomoc w wytyczeniu dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej i przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
 • umożliwienie kontaktu z doradcami zawodowymi oraz pracodawcami.
studia II stopnia/stacjonarne/niestacjonarne

Filologia to właściwe miejsce dla Ciebie, jeśli chcesz swobodnie prowadzić rozmowę w języku angielskim (na poziomie C2), brać udział w negocjacjach, korzystając z wiedzy i umiejętności językowych oraz kompetencji interkulturowych, a w przypadku wybrania języka angielskiego z językiem niemieckim w biznesie i turystyce także mieć możliwość rozwinięcia odpowiednio zaawansowanego poziomu języka niemieckiego w mowie i piśmie.

Specjalności

 • Filologia angielska, specjalizacja nauczycielska

Absolwent, dzięki nabytym kwalifikacjom zgodnym ze standardami kształcenia obowiązującymi na uczelniach wyższych uzyskuje uprawnienia do pracy we współczesnej szkole na wszystkich poziomach kształcenia w zakresie nauczania języka angielskiego uczniów i studentów, zarówno edukacji ogólnej, jak i na poziomie studiów wyższych.

 • Filologia angielska, specjalizacja tłumaczeniowa

Absolwent zostanie wyposażony w szereg kompetencji specjalistycznych, niezbędnych do wykonywania zawodów wykorzystujących profesjonalną znajomość języka angielskiego. Absolwent uzyska wiedzę i praktyczne umiejętności przekładu tekstów pisanych i ustnych na język angielski i z języka angielskiego, pozna elementy warsztatu pracy tłumacza i przygotuje się do prowadzenia działalności związanej z tłumaczeniami.

 • Język angielski z językiem niemieckim w biznesie i turystyce, specjalizacja tłumaczeniowa

Absolwent zdobędzie kompetencje językowe, pełne kwalifikacje oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania pracy i prowadzenia działalności w zakresie języka angielskiego na poziomie C2, z możliwością rozwinięcia odpowiednio zaawansowanego poziomu języka niemieckiego w mowie i piśmie, w szczególności dla potrzeb tłumaczeń specjalistycznych związanych z biznesem i/lub turystyką.


przejdź do spisu treści

Finanse z elementami matematyki


I stopnia/stacjonarne

Studia pierwszego stopnia na kierunku Finanse z elementami matematyki mają na celu zaznajomienie studentów z zaawansowaną wiedzą z  zakresu współczesnych finansów, uwzględniającą w szczególności mechanizmy finansowe, działające na rynkach finansowych oraz przejawiające się w funkcjonowaniu instytucji finansowych, przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz jednostek sektora finansów publicznych.

Studia na kierunku Finanse z elementami matematyki umożliwiają zdobycie ważnych w przyszłej pracy zawodowej umiejętności takich jak: identyfikacja, analiza i synteza zjawisk oraz procesów gospodarczych i finansowych, rozwiązywanie problemów w obszarze finansów przy wykorzystaniu właściwych metod i narzędzi oraz nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. Kierunek rozwija także umiejętności podejmowania decyzji gospodarczych i finansowych.

Program studiów obejmuje zajęcia m.in. z mikroekonomii, makroekonomii, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, rachunkowości, rachunku kosztów  i sprawozdawczości finansowej, rachunkowości zarządczej, analizy finansowej, bankowości, rynku pieniężno-kredytowego, zagadnień prawnych i statystycznych oraz innych ściśle związanych z kierunkiem;

Oferujemy:

 • Certyfikowane zajęcia prowadzone w pracowni symulacji biznesowych, gdzie studenci mają możliwość poznania zasad prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach symulowanych;
 • Zajęcia prowadzone przez nauczycieli posiadających doświadczenie praktyczne zdobyte poza uczelnią
 • Zajęcia prowadzone w laboratorium komputerowym, m.in. moduł zajęć z rachunkowości z wykorzystaniem programów: Ramzes i Płatnik
 • Wszechstronny rozwój: wyjazdy studyjne, np. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Centrum Pieniądza NBP, Port w Gdańsku; warsztaty i wykłady otwarte pogłębiające wiedzę praktyczną; dodatkowe certyfikaty, np. Certyfikat Księgowego CIK, praca w studenckich kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych.

W roku akademickim 2020/2021 oferujemy bezpłatne studia licencjackie na kierunku Finanse z elementami matematyki w godzinach popołudniowych. Zajęcia odbywać się będą trzy razy w tygodniu w godz. 15.00-20.00 i w sobotę. 

Dla kogo jest ten kierunek?

Studia pierwszego stopnia na kierunku Finanse z elementami matematyki są dedykowane osobom, które:

 • interesują się ekonomią, funkcjonowaniem gospodarki i rynków finansowych,
 • chcą uzyskać tytuł zawodowy licencjata,
 • planują podjąć studia drugiego stopnia z zakresu finansów lub kierunków pokrewnych.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse z elementami matematyki mogą znaleźć zatrudnienie jako m.in.:

 • księgowi;
 • pracownicy biur rachunkowych;
 • pracownicy instytucji finansowych, jak również instytucjach wspomagających funkcjonowanie systemu finansowego, w tym m.in.: banków, firm ubezpieczeniowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, izb i urzędów skarbowych, nadzoru finansowego, audytu i kontroli wewnętrznej;
 • doradcy podatkowi,
 • analitycy, doradcy i pośrednicy finansowi;
 • pracownicy firm i towarzystw ubezpieczeniowych.

Specjalności

 • Rachunkowość i finanse

Na specjalności rachunkowość i finanse student pozna zagadnienia związane z funkcjonowaniem gospodarki rynkowej, finansów i rachunkowości, funkcjonowaniem instytucji finansowych, w tym banków ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, prawa a także instytucji publicznych.

 • Administracja i finanse

Podczas kształcenia na specjalności administracja i finanse student uzyska wiedzę z zakresu zarządzania rozwojem lokalnym, marketingiem terytorialnym, zarządzaniem projektami lokalnymi oraz zasadami funkcjonowania instytucji międzynarodowych.


przejdź do spisu treści

Informatyka


studia I stopnia inżynierskie/stacjonarne

Program studiów, niezależnie od specjalności, obejmuje podstawowe zagadnienia związane ze wszystkimi filarami współczesnych zastosowań informatyki. Należą do nich programowanie, sieci komputerowe, grafika komputerowa oraz bazy danych. Każdy z tych filarów student będzie mógł poszerzyć w ramach dostępnych specjalności obieralnych w trakcie trwania studiów.

Na inżynierskim kierunku informatyka duży nacisk kładziony jest przede wszystkim na praktyczne umiejętności studenta. Aby to uzyskać zredukowana jest ilość wiedzy wykładowej, stricte teoretycznej, na rzecz zajęć laboratoryjnych prowadzonych bezpośrednio przy komputerze oraz praktyk zawodowych realizowanych w wymiarze sześciu miesięcy. Z tego względu każdy student kończący studia poza tytułem inżyniera będzie posiadał podstawowe doświadczenie zawodowe co jest ogromnym atutem na dzisiejszym rynku pracy.

Dla kogo jest ten kierunek?

Szybki rozwój nowych technologii informatycznych stawia interesujące wyzwania, co stwarza bardzo dobre perspektywy pracy i rozwoju absolwentom tego kierunku. Podjęcie studiów na kierunku Informatyka to długoterminowa inwestycja w przyszłość. Informatycy są bardzo poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy i mogą liczyć nie tylko na ciekawą pracę, ale i na wysokie zarobki. Możliwości kariery po ukończeniu specjalności obejmują bardzo szerokie spektrum atrakcyjnych zawodów, w tym m.in.:

 • programiści baz danych,
 • programiści aplikacji,
 • graficy komputerowi,
 • programiści gier,
 • analitycy danych.

Kompetencje zdobyte na kierunku  informatyka dają bardzo duże możliwości rozwoju zawodowego zarówno w sektorze informatycznym jak i biznesowym.

Specjalności:

 • Programowanie i bazy danych

Student specjalności programowanie i bazy danych zyska wiedzę z zakresu administracji systemami zarządzania bazami danych, zarówno komercyjnymi np. ORACLE, MS SQL Server, jak i niekomercyjnymi takimi jak PostgreSQL, MySQL. W toku kształcenia student pozna zaawansowane aspekty programowania aplikacji desktopowych, mobilnych oraz webowych z użyciem różnych języków programowania, m. in.: C, C++, C#  oraz Java.

Pracownia programowania i baz danych – laboratorium 303 przy ul. Gałczyńskiego. W pracowni znajduje się 21 nowoczesnych stanowisk komputerowych wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie- współpracujących z serwerem bazodanowym. Ponadto Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku podpisała porozumienie z firmą ORACLE. Opiekunem pracowni jest mgr inż. Maria Kapturska.

 • Sieci komputerowe i sieciowe systemy operacyjne

Student specjalności sieci komputerowe i sieciowe systemy operacyjne zdobędzie wiedzę ukierunkowaną na oprogramowanie komunikacyjne, projektowanie sieci LAN i WAN, architektury logiczne sieci, administrowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi. Podczas zajęć poruszone zostaną zagadnienia użytkowania i projektowania systemów teleinformatycznych (sieci przewodowe i bezprzewodowe). Absolwent będzie mógł administrować kilkoma typami systemów operacyjnych, programować różne urządzenia sieciowe oraz będzie w stanie samodzielnie projektować, zarządzać oraz integrować sieci komputerowe.

Pracownia sieci komputerowych i systemów wbudowanych – laboratorium 304 przy ul. Gałczyńskiego. Laboratorium komputerowe jest zgodne z wymaganiami programu Akademii CISCO. Pracownia została wyposażona w osiem w pełni wyposażonych zestawów sieciowych rekomendowanych przez firmę CISCO w ramach programu Akademii CISCO. Sprzęt umieszczony jest w szafach serwerowych Rack. Opiekunem pracowni jest mgr inż. Robert Kapturski.

 • Grafika komputerowa i projektowanie gier

Student specjalności grafika komputerowa i projektowanie gier zyska wiedzę z zakresu tworzenia i obróbki grafiki komputerowej, projektowania i programowania gier komputerowych. Pozna zagadnienia i zdobędzie umiejętności używania narzędzi do grafiki dwu- oraz trójwymiarowej. Wiedza w zakresie techniki programowania umożliwi pracę na stanowiskach, na których wymagana jest znajomość zagadnień graficznych oraz programistycznych.

Pracownia graficzna – laboratorium 324 przy ul. Gałczyńskiego. Składa się z 16 stanowisk komputerowych wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie mi.in. Corel Draw, Blender oraz 16 tabletów graficznych. Opiekun pracowni jest mgr Katarzyna Racka.

 • Analiza danych

Student specjalności analiza danych pozna podstawy programowania m.in. w językach C++, Python, Java, R, VBA oraz podstawowe struktury danych i algorytmy uczenia maszynowego. Studiowanie umożliwi nabycie umiejętności stosowania zwinnych metodyk zarządzania projektami w zespołach interdyscyplinarnych (Scrum, CRISP, DM). Dzięki dużej liczbie przedmiotów do wyboru, studiowanie na specjalności analiza danych daje możliwość samodzielnego kształtowania swojej ścieżki studiów.

Praktyki zawodowe

Praktyki umożliwią Wam rozwijanie kompetencji oraz zdobycie doświadczenia zawodowego już na etapie studiów. Profil praktyczny to nie tylko praktyka wydłużona do 6 miesięcy, ale również więcej zajęć praktycznych, prowadzonych przez specjalistów w swoich dziedzinach.

Dotychczas studenci kierunku informatyka odbywali swoje praktyki w takich instytucjach jak:

 • AttHost Sp. z o.o.
 • DIRCOM Radosław Jaskólski
 • ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
 • PKN ORLEN S.A.
 • Softhard S.A.
 • TRISOFT Sp.j.

Studentów wspiera Biuro Studenckich Praktyki Zawodowych i Karier, które oferuje:

 • praktyki w największych instytucjach/firmach regionu,
 • bezpłatne warsztaty i szkolenia,
 • dostęp do ofert pracy i staży,
 • pomoc w wytyczeniu dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej i przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
 • umożliwienie kontaktu z doradcami zawodowymi oraz pracodawcami.

przejdź do spisu treści

Kosmetologia


studia I stopnia/stacjonarne

Student po ukończeniu studiów I stopnia zdobywa wiedzę i umiejętności z obszaru medycyny (zakres ogólny) i kosmetologii (zakres szczegółowy).

Podczas studiów licencjackich student nabywa umiejętności kosmetologa, które pozwalają mu na świadczenie pełnego zakresu usług oferowanych przez profesjonalne salony kosmetyczne w ramach odnowy biologicznej, zabiegów SPA, rekreacyjnych, wykonywania stylizacji oraz wizażu,  współpracy z lekarzem dermatologiem oraz produkcji kosmetyków.

W Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku dużą rolę przywiązujemy do wykształcenia u studenta postawy empatii i zrozumienia klienta oraz świadomości czynników wpływających na komunikację interpersonalną.

Oferujemy:

 • nauczanie –od teorii do praktyki (wykłady- konwersatoria- ćwiczenia- ćwiczenia w warunkach symulowanych- praktyki zawodowe – egzamin dyplomowy);
 • warunki studiowania – nowoczesne aule wykładowe i sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt audiowizualny, nagłaśniający i klimatyzatory, pracownie specjalistyczne, pracownie kształtowania umiejętności praktycznych zorganizowane na wzór sal i gabinetów zabiegowych wyposażone w nowoczesny sprzęt, materiały, fantomy, trenażery i symulatory, umowy z podmiotami zewnętrznymi (gabinetami kosmetologicznymi, ośrodkami spa, ośrodkami odnowy biologicznej, podmiotami leczniczymi) umożliwiające realizację praktyk zawodowych w warunkach rzeczywistych;
 • nowoczesne technologie w nauczaniu – symulacja niskiej, pośredniej i wysokiej wierności; prebriefing; debriefing; klient standaryzowany; platforma Moodle; bazy bibliometryczne;
 • możliwość dodatkowego rozwoju – praca w studenckich kołach naukowych, udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, działalność na rzecz promocji zdrowia w środowisku lokalnym, aktywność w promowaniu Wydziału i Uczelni, odbywanie w uczelniach europejskich części kształcenia teoretycznego i/ lub praktycznego studentów lub praktyk absolwentów w ramach programu Erasmus+.

Dla kogo jest ten kierunek?

Studia pierwszego stopnia na kierunku Kosmetologii są skierowane do osób, które chcą uzyskać:

 • tytuł zawodowy licencjata kosmetologii,
 • kwalifikacje do wykonywania zawodu kosmetologa,
 • możliwość   skorzystania z szerokiej oferty zatrudnienia,
 • możliwość kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia,
 • możliwość rozwoju kwalifikacji zawodowych w ramach kursów podyplomowych.

Rynek pracy oferuje absolwentom różne miejsca pracy:

 • gabinety kosmetyczne, ośrodki Spa, ośrodki rekreacji, gabinety odnowy biologicznej, gabinety stylizacji i wizażu, gabinety podologiczne, firmy produkujące kosmetyki.

Licencjat kosmetologii może prowadzić własną działalność gospodarczą lub wykonywać zawód:

 • samodzielnie z klientem w zakresie planowania i wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych , korygujących, upiększających i regeneracyjnych skóry oraz ciała,
 • we współpracy z lekarzem  dermatologiem  w  zakresie  pielęgnacji skóry i paznokci  zmienionych  chorobowo.

przejdź do spisu treści

Nowe media


I stopnia/stacjonarne

Jeśli interesujesz się światem reklamy oraz public relations, a Twoje cele zawodowe pokrywają się z branżą mediów, szeroko pojętym marketingiem to kierunek „Nowe Media” to odpowiedni wybór!

Studiując tą specjalność poznasz trendy w świecie reklamy i marketingu. Nauczysz się też tworzyć Public Relations i poznasz jego techniki.

Odbywając praktyki w mediach lub w agencjach branży digital będziesz mógł dowiedzieć się jak funkcjonują firmy oraz przy jakich projektach pracują.

Dla kogo jest ten kierunek?

Jeśli interesujesz się światem reklamy oraz public relations, a Twoje cele zawodowe pokrywają się z branżą mediów, szeroko pojętym marketingiem to kierunek „Nowe Media” to odpowiedni wybór dla Ciebie.

Studiując tą specjalność poznasz trendy w świecie reklamy i marketingu. Nauczysz się też tworzyć Public Relations i poznasz jego techniki.

Odbywając praktyki w mediach lub w agencjach branży digital będziesz mógł dowiedzieć się jak funkcjonują firmy oraz przy jakich projektach pracują.

Nauczysz się kreatywności i głęboko wierzymy, że swój pierwszy start-up opracujesz właśnie u nas!

W trakcie trzyletniej przygody z nowymi mediami zdobędziecie interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną i praktyczną z szeroko zdefiniowanego zakresu zjawisk, zagadnień i zadań wynikających z globalnego, dynamicznego rozwoju współczesnej kultury audiowizualnej, mediów elektronicznych oraz społeczeństwa informacyjnego. W szczególności nabywa umiejętności i kompetencje poszukiwane na rynku pracy w obliczu rosnącego zapotrzebowania na specjalistów, którzy znają i potrafią wykorzystywać nowe media jako narzędzie komunikacji dla celów reklamowych i marketingowych, istotny element e-biznesu, a także skuteczny sposób dystrybucji różnorodnych treści kulturowych, społecznych lub politycznych poprzez przekaz na styku mediów tradycyjnych i cyfrowych, dziennikarstwo internetowe, media społecznościowe, portale informacyjne, blogi, itp.

Posiadane kwalifikacje i podbudowa teoretyczna zapewnią Wam niezbędną w kontekście nowych mediów wszechstronność, rozbudowaną świadomość kulturowo-społeczną, zdolność efektywnego porozumiewania się w realiach ery cyfrowej, jak również łatwość dostosowania się do szybko zmieniających się technologii, oczekiwań społecznych oraz trendów ekonomicznych i kulturowych w zróżnicowanym, coraz bardziej umiędzynarodowionym środowisku komunikacji interaktywnej. Umożliwia to absolwentowi zatrudnienie w agencjach reklamowych, działach promocji i public relations, mediach tradycyjnych i internetowych, instytucjach kultury oraz branży rozrywkowej, działalności związanej z kreowaniem wizerunku firm, osób lub instytucji, kampaniach edukacyjnych i społecznych, tworzeniu i prowadzeniu różnego typu witryn internetowych, marketingu usług i towarów, handlu internetowym, zawodach związanych z kreatywnym zarządzaniem informacją, zarządzaniu relacjami z klientem lub odbiorcą, czy wreszcie prowadzenie własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań informacyjno -komunikacyjnych.

Praktyki zawodowe

Praktyki umożliwią Wam rozwijanie kompetencji oraz zdobycie doświadczenia zawodowego już na etapie studiów. Profil praktyczny to nie tylko praktyka wydłużona do 6 miesięcy, ale również więcej zajęć praktycznych, prowadzonych przez specjalistów w swoich dziedzinach.

Dotychczas studenci kierunku nowe media odbywali swoje praktyki w takich instytucjach jak:

 • Gazeta Wyborcza
 • Portal Płock
 • INTERMEDIA
 • Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki

Studentów wspiera Biuro Studenckich Praktyki Zawodowych i Karier, które oferuje:

 • praktyki w największych instytucjach/firmach regionu,
 • bezpłatne warsztaty i szkolenia,
 • dostęp do ofert pracy i staży,
 • pomoc w wytyczeniu dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej i przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,

przejdź do spisu treści

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna


Studia jednolite  magisterskie/stacjonarne

Na jednolitych studiach magisterskich  z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej duży nacisk kładziemy na umiejętności praktyczne studenta.

W trakcie pięciu lat studiów uzyskasz pogłębioną wiedzę na temat przemian dokonujących się w pedagogice i metodyce przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Nauczą cię diagnozowania i projektowania działań pedagogicznych w odniesieniu do wychowanków. Dzięki praktyce pedagogicznej wykształcisz umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych z dziećmi.

Po ukończeniu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej znajdziesz pracę w placówkach przedszkolnych, w klasach I- III szkoły podstawowej, firmach specjalizujących się w opiece i edukacji dzieci na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Dla kogo jest ten kierunek?

Jeśli lubisz dzieci, chcesz nauczyć się jak z nimi pracować, bawić się, aktywizować; chcesz odkryć tajniki wychowania w przedszkolu i młodszych klasach szkolnych, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,  podejmując pracę z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy I- III), będzie:

 • dysponował wiedzą, która umożliwi mu zrozumienie szerokiego społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Międzyobszarowy charakter kształcenia pozwoli absolwentowi na zdobycie niezbędnej dla nauczyciela wiedzy z dziedziny nauk społecznych, nauk o sztuce; nauk humanistycznych czy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Absolwent będzie dysponował pogłębioną i rozszerzoną wiedzą umożliwiającą refleksję nad przemianami w pedagogice, alternatywnymi systemami pedagogicznymi, koncepcją uczenia się całożyciowego oraz edukacją dla zrównoważonego rozwoju.

 • posiadał UMIEJĘTNOŚCI obserwowania, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji z wykorzystaniem różnorodnych źródeł. Umiejętnie wykorzysta i zintegruje wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych w odniesieniu do swoich wychowanków. Będzie posiadał umiejętność sprawnego dobierania metod i technik współdziałania szkoły i rodziców, umiejętnego motywowania ich do współpracy, skutecznego prowadzenia rozmowy z rodzicami, także w sytuacjach konfliktowych. Będzie wykorzystywał wiedzę z zakresu teorii do projektowania oddziaływań pedagogicznych w przedszkolu i klasach I-III, w tym do samodzielnego opracowania i realizacji planu pracy dydaktyczno-wychowawczej stosownie do obowiązujących uregulowań prawnych oraz do konstruowania sytuacji edukacyjnych.

 • będzie cechował się KOMPETENCJAMI SPOŁECZNYMI w zakresie rozumienia potrzeby ciągłego dokształcania się i rozwoju kulturalnego, samodzielnego podejmowania działań społecznych, podejmowania refleksji dotyczącej etyki w odniesieniu do wykonywanej pracy. Wykaże się kompetencjami społecznymi takimi jak: podmiotowe traktowanie dzieci, otwartość i refleksyjność na ich problemy, aktywne i twórcze podejście do rozwiązywania problemów, jak również odpowiedzialność za skutki własnego postępowania. Będzie potrafił pracować w grupie, będzie komunikatywny i profesjonalny w relacjach z dziećmi, ich rodzicami, współpracownikami i przedstawicielami środowiska lokalnego.

 • Absolwent nabywa uprawnienia umożliwiające zatrudnienie w placówkach przedszkolnych, w klasach I- III szkoły podstawowej, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, firmach specjalizujących się w opiece i edukacji dzieci na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

przejdź do spisu treści

Pedagogika specjalna


Studia jednolite magisterskie/ stacjonarne

Program jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna jest zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia

25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia pozwalają na uzyskanie kwalifikacji umożliwiających projektowanie i realizację działań pedagogicznych i terapeutycznych wobec osób z odchyleniami od normy, z zaburzeniami i dysfunkcjami rozwojowymi i funkcjonalnymi, w szczególności z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z trudnościami w zakresie komunikacji językowej. Nacisk kładziemy na praktyczne przygotowanie zawodowe, o czym świadczy przewaga zajęć umożliwiających zdobywanie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (ponad 50% ogółu punktów ECTS) oraz 420 godzin praktyki zawodowej na każdej z realizowanych specjalności kształcenia.

Dla kogo jest ten kierunek?

Studia na kierunku pedagogika specjalna kierowane są do osób, które chcą zdobyć wiedzę, rozwinąć umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do pracy z dziećmi, młodzieżą, a także osobami dorosłymi, które potrzebują specjalistycznej pomocy i wsparcia. Jeśli jesteś osobą wrażliwą, empatyczną i twórczą, nie boisz się wyzwań, potrafisz dostrzec i uszanować indywidualność każdego człowieka oraz wykazujesz ciekawość poznawczą, wybór tego kierunku z pewnością spełni Twoje oczekiwania.

Specjalności

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu – specjalność nauczycielska

 • Uzyskasz umiejętności i kompetencje w zakresie: posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń i ograniczeń psychicznych i społecznych, pozna możliwości edukacyjne, rehabilitacyjne i terapeutyczne osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, będzie potrafił rozwiązać problemy edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze w odniesieniu do specyfiki funkcjonowania tych osób.

 • Absolwent zdobędzie zaawansowaną wiedzę dotyczącą problematyki osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także wykształconą postawę szacunku dla drugiego człowieka.

 • Absolwent będzie posiadał przygotowanie pedagogiczne.

 • Absolwent pozyska kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela- pedagoga specjalnego w szkołach i placówkach ogólnodostępnych oraz integracyjnych, w tym do realizacji zadań nauczyciela wspomagającego oraz zadań związanych z organizacją edukacji włączającej  (zgodnie z przepisami określającymi kwalifikacje wymagane od nauczycieli). Będzie miał kwalifikacje, by prowadzić zajęcia z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz udzielać wsparcia ich rodzinom m.in. w ramach ośrodków wspierania rozwoju, ośrodków terapeutycznych, stowarzyszeń, fundacji, jak również instytucji realizujących rehabilitację społeczną i zawodową osób ze spektrum autyzmu.

 • Absolwent uzyska kompetencje niezbędne do kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.

Logopedia- specjalność nauczycielska

 • Absolwent przyswoi wiedzę oraz zdobędzie umiejętności i kompetencje w zakresie pedagogicznych, psychologicznych, lingwistycznych i medycznych aspektów prawidłowości i zaburzeń w językowym porozumiewaniu się. Pozna normy rozwoju mowy, będzie potrafił rozpoznać zaburzenia mowy występujące u dzieci i młodzieży oraz realizować profilaktykę i terapię logopedyczną.

 • Absolwent będzie kompetentnym członkiem zespołu pracującego z dzieckiem wymagającym specjalistycznej pomocy. Będzie świadomy swoich zadań i roli zawodowej w obszarze działań logopedycznych.

 • Absolwent będzie posiadał przygotowanie pedagogiczne.

 • Absolwent zdobędzie kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy w następujących placówkach oświatowych: w przedszkolach, także specjalnych; we wszystkich typach szkół, także specjalnych, w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, w tym specjalistycznych, w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych oraz innych placówkach oświatowych. Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy uprawniają do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 • Absolwent uzyska kompetencje niezbędne do kontynuowania nauki na studiach podyplomowych (np. w zakresie neurologopedii).

Pedagogika resocjalizacyjna – specjalność nauczycielska

Absolwent nabędzie rozszerzoną wiedzę i kompetencje społeczne w zakresie projektowania i realizowania oddziaływań profilaktycznych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych. Pozna formy wsparcia i pomocy skierowane do osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie, umożliwiając im twórcze zachowania niełamiące norm społecznych.

 • Absolwent będzie posiadał kompetencje do:

– rozpoznawania potencjalnych zagrożeń w przebiegu socjalizacji jednostek i grup, które prowadzą do zróżnicowanych form patologicznego, w tym antyspołecznego zachowania oraz marginalizacji i wykluczenia

– dokonywania diagnozy dla potrzeb resocjalizacji, doboru właściwych metod, technik w pracy wychowawczo-terapeutycznej

– prowadzenia działalności profilaktycznej z młodzieżą zagrożoną ekskluzją społeczną i dorosłymi osobami przejawiającymi symptomy dysfunkcji i patologii społecznych

– podejmowania działań o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, profilaktycznym, wspierającym i resocjalizacyjno – terapeutycznym z osobami uzależnionymi oraz przebywającymi w kuratorskich ośrodkach pracy

– działalności resocjalizacyjnej wobec nieletnich sprawców czynów karalnych i młodzieży przejawiającej symptomy demoralizacji oraz z dorosłymi sprawcami czynów zabronionych w warunkach penitencjarnych i probacyjnych

– działalności terapeutycznej z grupą osób z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne

 • Posiadane kwalifikacje i tytuł zawodowy uprawnią absolwenta do pracy:

– we wszystkich typach szkół w charakterze pedagoga szkolnego, wychowawcy, nauczyciela i terapeuty

– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w charakterze pedagoga, pedagoga specjalnego i terapeuty

– w instytucjach zajmujących się profilaktyką społeczną i resocjalizacją, w tym w domach dziecka, ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych i wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, sądach (zespołach kuratorskiej służby sądowej i ośrodkach kuratorskich), w placówkach wsparcia dziennego i w placówkach interwencyjnych, w ośrodkach adopcyjnych

– w zakładach poprawczych i zakładach karnych oraz aresztach śledczych (w charakterze wychowawcy)

– w stowarzyszeniach oraz organizacjach zajmujących się profilaktyką oraz resocjalizacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w organizacjach zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa i byłym skazanym

– w strukturach pomocy społecznej jako koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, a także jako pedagodzy ulicy i pedagodzy rodzinni

– w służbach mundurowych (po odbyciu dodatkowych szkoleń), m.in. policji, straży miejskiej, służbie penitencjarnej

Absolwent jest przygotowany do pełnienia roli animatora, inicjatora i kreatora różnych form profilaktyki społecznej i resocjalizacji w ośrodku otwartym.

Praktyki zawodowe

Praktyki umożliwią Wam rozwijanie kompetencji oraz zdobycie doświadczenia zawodowego już na etapie studiów. Profil praktyczny to nie tylko praktyka wydłużona do 6 miesięcy, ale również więcej zajęć praktycznych, prowadzonych przez specjalistów w swoich dziedzinach.

Dotychczas studenci kierunku pedagogika specjalna odbywali swoje praktyki w takich instytucjach jak:

 • Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Płocku
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 w Płocku
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 w Płocku

Studentów wspiera Biuro Studenckich Praktyki Zawodowych i Karier, które oferuje:

 • praktyki w największych instytucjach/firmach regionu,
 • bezpłatne warsztaty i szkolenia,
 • dostęp do ofert pracy i staży,
 • pomoc w wytyczeniu dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej i przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
 • umożliwienie kontaktu z doradcami zawodowymi oraz pracodawcami.

przejdź do spisu treści

Pielęgniarstwo


studia I stopnia/stacjonarne

Pielęgniarstwo to jeden z wiodących kierunków kształcenia w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.

Podczas studiów pierwszego stopnia studenci zdobywają ogólną wiedzę z nauk medycznych oraz szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa.

Zdobywane w trakcie studiów  umiejętności  oraz uzyskanie tytułu licencjata pielęgniarstwa pozwalają na zatrudnienie w podmiotach leczniczych, placówkach pomocy społecznej, ośrodkach opiekuńczych oraz  na samozatrudnienie w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarskiej.

Student kierunku pielęgniarstwo oprócz wiedzy medycznej poznaje  prawne i etyczne regulacje wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza.

Nauczymy Cię sprawować opiekę nad człowiekiem zdrowym oraz w każdym stanie chorobowym lub zagrożenia życia,  samodzielnie wykonywać zawód  zgodnie z zasadami etyki oraz skutecznie porozumiewać się z pacjentem.

Oferujemy:

 • nauczanie – od teorii do praktyki (wykłady- konwersatoria- ćwiczenia- ćwiczenia w warunkach symulowanych- zajęcia praktyczne – praktyki zawodowe – egzamin dyplomowy);
 • warunki studiowania – nowoczesne aule wykładowe i sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt audiowizualny, nagłaśniający i klimatyzatory, pracownie specjalistyczne, pracownie kształtowania umiejętności praktycznych zorganizowane na wzór sal szpitalnych i gabinetów zabiegowych wyposażone w nowoczesny sprzęt, materiały, fantomy, trenażery i symulatory, umowy z podmiotami zewnętrznymi (podmiotami leczniczymi, domami pomocy społecznej, szkołami) umożliwiające realizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w warunkach rzeczywistych;
 • nowoczesne technologie w nauczaniu – symulacja niskiej, pośredniej i wysokiej wierności; prebriefing; debriefing;, pacjent standaryzowany; platforma Moodle; bazy bibliometryczne; Międzynarodowa Klasyfikacja Diagnoz Pielęgniarskich ICNP; IT w pracowniach umiejętności;
 • możliwość dodatkowego rozwoju – praca w studenckich kołach naukowych, udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, działalność na rzecz promocji zdrowia w środowisku lokalnym, aktywność w promowaniu Wydziału i Uczelni, odbywanie w uczelniach europejskich części kształcenia teoretycznego i/ lub praktycznego studentów lub praktyk absolwentów w ramach programu Erasmus+

Dla kogo jest ten kierunek?

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo są skierowane do osób, które chcą uzyskać:

 • tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa
 • kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
 • dyplom uznany automatycznie w całej Unii Europejskiej.
 • możliwość   skorzystania z szerokiej oferty zatrudnienia,
 • możliwość kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia,
 • możliwość rozwoju kwalifikacji zawodowych w ramach specjalizacji i kursów podyplomowych.

Rynek pracy oferuje absolwentom różne miejsca pracy:

oddziały szpitalne; poradnie podstawowej opieki zdrowotnej; poradnie specjalistyczne; zakłady pielęgnacyjno- opiekuńcze; opieka długoterminowa domowa; zakłady opiekuńczo-lecznicze; hospicja stacjonarne i domowe; sanatoria; zakłady usprawniania leczniczego; podmioty więziennej, wojskowej i policyjnej służby zdrowia; żłobki; domy pomocy społecznej itd.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

W trakcie kształcenia praktycznego – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej i w zakresie opieki specjalistycznej na studiach pierwszego stopnia student nabywa umiejętności obejmujące:

 • samodzielne wykonywanie zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do pacjenta z poszanowaniem i respektowaniem jego praw;
 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;
 • promowanie zdrowia i edukacji zdrowotnej jednostki i grupy społecznej;
 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
 • planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;
 • samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz wykonywanie medycznych czynności ratunkowych;
 • podejmowanie współpracy z członkami zespołu terapeutycznego w procesie zapobiegania, diagnozowania, terapii, rehabilitacji i pielęgnowania;
 • samodzielne orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo–pielęgnacyjnych;
 • organizowanie środowiska opieki szpitalnej i domowej;
 • organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku pracy;
 • przygotowanie pacjenta do samoopieki oraz opiekuna do sprawowania opieki nad pacjentem.
studia II stopnia/stacjonarne

Czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry).

W trakcie studiów: 

- zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych;

- nabędziesz umiejętności:

 • rozwiązywania problemów zawodowych, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji,
 • określania standardów profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażania ich do praktyki zawodowej,
 • prowadzenia badań naukowych w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniania ich wyników w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia jakości świadczeń oraz prowadzenia wymiany informacji,
 • organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki,
 • organizowania pracy podwładnych i własnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji,
 • wykorzystywania przepisów prawa w działalności zawodowej oraz stosowania ich w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym (pielęgniarek i położnych),
 • opracowywania założeń polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską,
 • opracowywania i wdrażania do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej,
 • dokonywania wyboru i stosowania określonych metod, technik organizatorskich i technik zarządzania w badaniu, rozwiązywania problemów organizacyjnych i usprawniania pielęgniarstwa,
 • dokonywania wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosowania wybranych z nich, w zależności od specyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć,
 • opracowywania programów edukacji zdrowotnej i realizowania ich w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych.

- zdobędziesz nowe uprawnienia – samodzielna ordynacja leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiane na nie recept; samodzielna ordynacja wyrobów medycznych, w tym wystawiania na nie zleceń; samodzielne wystawianie skierowań na badania diagnostyczne, w tym laboratoryjne.

Charakterystyka studiów:

 • nauczanie – od teorii do praktyki (wykłady- konwersatoria- ćwiczenia- ćwiczenia w warunkach symulowanych- praktyki zawodowe – egzamin dyplomowy),
 • warunki studiowania – nowoczesne aule wykładowe i sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt audiowizualny, nagłaśniający i klimatyzatory, pracownie specjalistyczne, pracownie kształtowania umiejętności praktycznych zorganizowane na wzór sal szpitalnych i gabinetów zabiegowych wyposażone w nowoczesny sprzęt, materiały, fantomy, trenażery i symulatory umowy z podmiotami zewnętrznymi (podmiotami leczniczymi, domami pomocy społecznej, szkołami) umożliwiające realizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w warunkach rzeczywistych;
 • nowoczesne technologie w nauczaniu – symulacja niskiej, pośredniej i wysokiej wierności; prebriefing; debriefing;, pacjent standaryzowany; platforma Moodle; bazy bibliometryczne; Międzynarodowa Klasyfikacja Diagnoz Pielęgniarskich ICNP; IT w pracowniach umiejętności,
 • możliwość dodatkowego rozwoju – praca w studenckich kołach naukowych, udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, działalność na rzecz promocji zdrowia w środowisku lokalnym, aktywność w promowaniu Wydziału i Uczelni, odbywanie w uczelniach europejskich części kształcenia teoretycznego i/ lub praktycznego studentów lub praktyk absolwentów w ramach programu Erasmus+,
 • wykwalifikowana kadra naukowo – dydaktyczna podmiotowo zorientowana na studenta

przejdź do spisu treści

Praca socjalna


Studia I stopnia/stacjonarne

Są zawody, do których trzeba mieć powołanie. Jednym z nich jest właśnie praca socjalna!

Jest to praca niełatwa  i wymagająca, powiązana jest z pewnego rodzaju misją i daje poczucie spełnienia i satysfakcji. Praca socjalna jest kierunkiem interdyscyplinarnym, dzięki czemu zdobędziecie wiedzę z różnych dziedzin naukowych np.: pedagogiki, psychologii, prawa oraz nauk o zdrowiu.

Istotna informacja dla przyszłych absolwentów jest taka, że ukończenie tego kierunku daje możliwość wykonywania zawodu pracownika socjalnego nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej.

Dla kogo jest ten kierunek?

Jeżeli lubisz pracować z ludźmi, odnajdujesz się w pomaganiu innym to są to studia dla Ciebie!

Praca pracownika socjalnego polega na: pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Jest to zawód, który dodaje sił. Stawia wiele wymagań przed pracownikiem socjalnym, ale jednocześnie daje dużo satysfakcji.

Specjalności

 • Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej

Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej to osoba, która skutecznie pomaga w sytuacjach kryzysowych oraz dba o prawidłowy rozwój i funkcjonowanie rodziny. To zajęcie dla osób z nieprzeciętnym zapałem, energią i co najważniejsze, z pasją do pracy z ludźmi.

 • Wsparcie osoby z niepełnosprawnością i seniora

Ukończenie specjalności pozwoli Ci pracować w placówkach państwowych i prywatnych, nie tylko w Polsce, ale i za granicą – ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Zachodniej. Pomimo, że to praca niełatwa i wymagająca, powiązana jest z pewnego rodzaju misją i daje poczucie spełnienia i satysfakcji.

 • Kuratela sądowa z mediacją

Po ukończeniu tej specjalności uzyskasz kwalifikacje w zakresie wykonywania zawodu mediatora oraz prawo do wpisu na listę stałych mediatorów sądowych

 • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną

Na tej specjalności zdobędziesz umiejętności praktycznego stosowania metodyki pracy socjalnej w placówkach resocjalizacyjnych.

Praktyki zawodowe

Praktyki umożliwią Wam rozwijanie kompetencji oraz zdobycie doświadczenia zawodowego już na etapie studiów. Profil praktyczny to nie tylko praktyka wydłużona do 6 miesięcy, ale również więcej zajęć praktycznych, prowadzonych przez specjalistów w swoich dziedzinach.

Dotychczas studenci kierunku praca socjalna odbywali swoje praktyki w takich instytucjach jak:

 • Dom Pomocy Społecznej MECENTAT
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Płocku
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu

Studentów wspiera Biuro Studenckich Praktyki Zawodowych i Karier, które oferuje:

 • praktyki w największych instytucjach/firmach regionu,
 • bezpłatne warsztaty i szkolenia,
 • dostęp do ofert pracy i staży,
 • pomoc w wytyczeniu dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej i przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
 • umożliwienie kontaktu z doradcami zawodowymi oraz pracodawcami.

przejdź do spisu treści

Psychologia


Studia jednolite magisterskie/ stacjonarne

Studia skierowane są do osób, które interesują się człowiekiem, psychologicznymi uwarunkowaniami jego funkcjonowania oraz rolą psychologów w świecie społecznym. Adresatami mogą być zarówno absolwenci szkół średnich, jak również absolwenci kierunków studiów, takich jak np. filozofia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, socjologia, którzy chcą uzupełnić swoje kompetencje o znajomość psychologii i umiejętności interpersonalne.

Na studiach pierwszego stopnia z zakresu psychologii szczególny nacisk położony zostanie na rozwijanie umiejętności praktycznych, do czego zobowiązuje profil studiów. Oprócz kanonu przedmiotów psychologicznych, takich jak m.in. pomoc psychologiczna, psychologia społeczna, rozwojowa czy kliniczna, studenci będą mieli możliwość nabywania umiejętności miękkich dzięki uzupełnieniu programu studiów o przedmioty z zakresu rozwoju osobistego. Skuteczne funkcjonowanie w grupie, efektywna komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem wiedzy psychologicznej to umiejętności szczególnie cenne na współczesnym rynku pracy, które rozwijać będą studenci kierunku psychologia. Dodatkowo realizacja praktyk zawodowych umożliwi studentom poznanie zakresu zadań realizowanych przez psychologów w ich praktycznej działalności.

Celem kształcenia na kierunku psychologia jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające wykonywać w profesjonalny i odpowiedzialny sposób zawód psychologa a jednocześnie w sposób konstruktywny i autonomiczny kreować własną biografię i kształtować własną osobowość.

Program studiów zawiera 960 godzin dydaktycznych praktyki zawodowej.

Od szóstego semestru przyszli psycholodzy będą mogli sami zdecydować o ścieżce swojego rozwoju i wybrać jedną z dwóch specjalności:

 • psychologia wychowawczo-edukacyjna – Daje kwalifikacje pozwalające na podjęcie pracy w charakterze nauczyciela psychologa. Absolwent przygotowany będzie do pracy w charakterze psychologa ze szczególnym uwzględnieniem pracy: w przedszkolach, szkołach, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, stowarzyszeniach pomocowych, w centrach profilaktyki i psychoedukacji, instytucjach kultury i świetlicach środowiskowych.
 • psychoprofilaktyka i poradnictwo psychologiczne – Absolwenci będą mogli nieść pomoc osobom przeżywającym kryzysy rozwojowe i trudności życiowe, udzielając porad i pomocy na podstawie analizy oczekiwań i możliwości klienta, podnosząc jakość jego życia w obszarze osobistym, zdrowotnym i zawodowym. Absolwent studiów psychologicznych przygotowany będzie do pracy w charakterze psychologa ze szczególnym uwzględnieniem pracy: w instytucjach pomocowych, w punktach konsultacyjno-doradczych, w poradniach psychologicznych, psychologicznych gabinetach prywatnych,  w centrach profilaktyki i psychoedukacji, organizacjach pozarządowych i fundacjach, stowarzyszeniach pomocowych i samopomocowych, w różnego rodzaju instytucjach i firmach.

Psychologia w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku to przede wszystkim:

 • wysoka, jakość kształcenia,
 • wykwalifikowana kadra specjalistów – badaczy, naukowców i praktyków,
 • dwie specjalizacje do wyboru,
 • profil praktyczny kształcenia,
 • nowoczesne i świetnie wyposażone pracownie,
 • możliwość rozwoju naukowego i otrzymania stypendium już od pierwszego roku studiów,
 • międzynarodowe wymiany studenckie w ramach programu ERASMUS+
  (Hiszpania, Serbia, Turcja, Czarnogóra i wiele innych).

Wśród zaplanowanych przedmiotów na kierunku psychologia są mi.in:

 • diagnoza psychologiczna
 • psychologia poznawcza,
 • psychopatologia,
 • psychologia społeczna,
 • psychologia stresu,
 • trening umiejętności społecznych i osobistych
 • podstawy psychoterapii
 • psychologia kliniczna,
 • psychologia sądowa,
 • poradnictwo par
 • kryzysy rozwojowe

więcej...


przejdź do spisu treści

Położnictwo


studia I stopnia/stacjonarne

Podczas studiów pierwszego stopnia studenci zdobywają ogólną wiedzę z nauk medycznych oraz szczegółową wiedzę z zakresu położnictwa.

Zdobywane w trakcie studiów umiejętności oraz uzyskanie tytułu licencjata położnictwa pozwalają na zatrudnienie w podmiotach leczniczych oraz na samozatrudnienie w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki położniczej.

Student kierunku położnictwo oprócz wiedzy medycznej poznaje prawne i etyczne regulacje wykonywania zawodu położnej/ położnego.

W trakcie studiów nauczymy Cię sprawować opiekę nad kobietą w poszczególnych okresach rozwojowych, stanach fizjologicznych i patologicznych, stanach zagrożenia jej zdrowia i życia oraz potrafi sprawować opiekę nad noworodkiem i samodzielnie wykonywać zawód zgodnie z zasadami etyki i prawa.

Oferujemy:

 • nauczanie –od teorii do praktyki (wykłady- konwersatoria- ćwiczenia- ćwiczenia w warunkach symulowanych- zajęcia praktyczne – praktyki zawodowe – egzamin dyplomowy);
 • warunki studiowania – nowoczesne aule wykładowe i sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt audiowizualny, nagłaśniający i klimatyzatory, pracownie specjalistyczne, pracownie kształtowania umiejętności praktycznych zorganizowane na wzór sal szpitalnych i gabinetów zabiegowych wyposażone w nowoczesny sprzęt, materiały, fantomy, trenażery i symulatory, umowy z podmiotami zewnętrznymi (podmiotami leczniczymi, domami pomocy społecznej, szkołami) umożliwiające realizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w warunkach rzeczywistych;
 • nowoczesne technologie w nauczaniu – symulacja niskiej, pośredniej i wysokiej wierności; prebriefing; debriefing;, pacjent standaryzowany; platforma Moodle; bazy bibliometryczne; Międzynarodowa Klasyfikacja Diagnoz Pielęgniarskich ICNP; IT w pracowniach umiejętności;
 • możliwość dodatkowego rozwoju – praca w studenckich kołach naukowych, udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, działalność na rzecz promocji zdrowia w środowisku lokalnym, aktywność w promowaniu Wydziału i Uczelni, odbywanie w uczelniach europejskich części kształcenia teoretycznego i/ lub praktycznego studentów lub praktyk absolwentów w ramach programu Erasmus+.

Dla kogo jest ten kierunek?

Studia pierwszego stopnia na kierunku Położnictwo są skierowane do osób, które chcą uzyskać:

 • tytuł zawodowy licencjata położnictwa
 • kwalifikacje do wykonywania zawodu położnej/ położnego
 • dyplom uznany automatycznie w całej Unii Europejskiej.
 • możliwość   skorzystania z szerokiej oferty zatrudnienia,
 • możliwość kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia,
 • możliwość rozwoju kwalifikacji zawodowych w ramach specjalizacji i kursów podyplomowych.

Rynek pracy oferuje absolwentom różne miejsca pracy:

oddziały szpitalne; poradnie podstawowej opieki zdrowotnej; poradnie specjalistyczne; żłobki; domy pomocy społecznej itd.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

W trakcie kształcenia praktycznego – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej i w zakresie opieki specjalistycznej na studiach pierwszego stopnia student nabywa umiejętności obejmujące:

 • udzielanie porad kobietom ciężarnym, w tym przeprowadzenie co najmniej 100 badań prenatalnych;
 • sprawowanie opieki nad co najmniej 40 kobietami ciężarnymi;
 • przyjęcie co najmniej 40 porodów albo przyjęcie co najmniej 30 porodów i aktywny udział w przyjęciu co najmniej 20 porodów;
 • aktywny udział w przyjmowaniu porodu z położenia miednicowego, a w przypadku gdy jest to niemożliwe – w warunkach symulowanych;
 • nacięcia krocza i założenie szwów, a w przypadku gdy jest to niemożliwe – w warunkach symulowanych;
 • sprawowanie opieki nad co najmniej 40 kobietami, u których mogą wystąpić powikłania w trakcie ciąży, porodu i połogu;
 • sprawowanie opieki nad co najmniej 100 kobietami w okresie połogu i zdrowymi noworodkami, w tym przeprowadzenie ich badania;
 • prowadzenie obserwacji noworodków niedonoszonych, przenoszonych, z niską masą urodzeniową i chorych oraz sprawowanie nad nimi opieki;
 • sprawowanie opieki nad kobietami z objawami patologicznymi ginekologicznymi i położniczymi.

przejdź do spisu treści

Zarządzanie


Studia I stopnia/stacjonarne

Studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie to nie tylko możliwość opanowania specjalistycznej wiedzy teoretycznej, ale również kształtowania kompetencji zawodowych i społecznych, koniecznych do pełnienia różnych ról we współczesnych organizacjach.

Kierunek przygotowuje zarówno do pracy w organizacjach biznesowych, jak również w szeroko pojętej domenie publicznej.

Kierunek Zarządzanie to renesansowy typ wykształcenia, który oprócz zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej z obszaru nauk o organizacji zarządzania, daje również możliwość poszerzenia ogólnej wiedzy humanistycznej o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu m.in. socjologii, psychologii czy historii.

Oferujemy:

 • Certyfikowane zajęcia prowadzone w pracowni symulacji biznesowych, gdzie studenci mają możliwość poznania zasad prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach symulowanych;
 • Zajęcia prowadzone przez wykładowców akademickich, posiadających doświadczenie praktyczne zdobyte poza uczelnią
 • Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem gier symulacyjnych podnoszących kompetencje zawodowe i społeczne;
 • Wszechstronny rozwój: wyjazdy studyjne, np. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Centrum Pieniądza NBP, Port w Gdańsku; warsztaty i wykłady otwarte pogłębiające wiedzę praktyczną, praca w studenckich kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, praca na rzecz samorządu studenckiego.

Dla kogo jest ten kierunek?

Jeśli więc wyznaczasz sobie ambitne cele zawodowe, chcesz odkrywać swoje pasje i zainteresowania, potrafisz myśleć strategicznie, posiadasz predyspozycje przywódcze, chcesz odkrywać w sobie cechy, które można uznać za atuty dobrego menedżera, i zależy Ci na zdobyciu wszechstronnej wiedzy o nowoczesnych koncepcjach i metodach zarządzania, to Zarządzanie jest kierunkiem, który da ci solidny start do rozpoczęcia przyszłej kariery zawodowej.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie są dedykowane osobom, które:

 • chcą uzyskać tytuł zawodowy licencjata,
 • chcą założyć własną działalność gospodarczą;
 • chcą zarządzać zespołami pracowniczymi lub firmą;
 • chcą rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać współczesne problemy związane z zarządzaniem i pozyskiwaniem zasobów ludzkich, finansowych czy rzeczowych;
 • planują podjąć studia drugiego stopnia z zakresu zarządzania lub kierunków pokrewnych.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie mogą znaleźć zatrudnienie w sektorze publicznym i prywatnym jako m.in.:

 • kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym,
 • kierownicy komórek organizacyjnych,
 • kierownicy projektów w organizacjach biznesowych i publicznych,
 • specjaliści lub menedżerowie działów HR,
 • specjaliści ds. marketingu i reklamy,
 • handlowcy,
 • pracownicy administracji,
 • pracownicy jednostek oświatowych,
 • pracownicy instytucji finansowych,
 • pracownicy firm doradczo-konsultingowych,
 • właściciele własnych działalności gospodarczych.

Specjalności

Zarządzanie w biznesie

Ukończenie specjalność Zarządzanie w biznesie umożliwia zdobycie wiedzy oraz kompetencji zawodowych i społecznych w zakresie:

 • Zagadnień związanych z zarządzaniem współczesnymi organizacjami;
 • Zagadnień związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim;
 • Kierowania zespołami pracowniczymi oraz skutecznej komunikacji i negocjacji;
 • Rozwiązywania problemów w obszarze zarządzania organizacjami w oparciu o najnowszą literaturę i praktykę z dziedziny ekonomii i finansów;
 • Najnowszych technologii informatycznych;
 • Krytycznej interpretacji pozyskanej wiedzy i praktycznego jej wykorzystania do opisu oraz analizy procesów i zjawisk zachodzących w sferze zawodowej i społecznej;
 • Rozwiązywania problemów zawodowych;
 • Zarządzania własną ścieżką kariery zawodowej;
 • Kierowania zmianami organizacyjnymi i innowacją;
 • Organizacji pracy menedżera;
 • Profesjonalnych i etycznych zachowań w pracy zawodowej;
 • Dokonywania prawidłowej interpretacji zjawisk społecznych, kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych.
 • Rozwijania swojej kreatywności i przedsiębiorczości.

Praktyki zawodowe

Każdy student realizuje 6 – miesięczne praktyki zawodowe  na kierunku zarządzanie, studia pierwszego stopnia.

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku oferuje  praktyki w wielu firmach i instytucjach w Płocku i okolicach, ale też istnieje możliwość indywidualnego znalezienia miejsca, gdzie będzie realizowana praktyka zawodowa.

Lista podmiotów, z którymi Uczelnia podpisała porozumienia w sprawie realizacji praktyk zawodowych:

 • Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
 • Budmat Transport Sp. z o.o.
 • Orlen Laboratorium S.A.
 • Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.
 • Urząd Miasta Płocka
 • Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
 • ZUS Oddział w Płocku

Istnieje możliwość zaliczenia praktyk zawodowych podczas wyjazdów studyjnych w ramach programu Erasmus +, co również przyczynia się do rozwinięcia  kompetencji lingwistycznych.

Praktyczny profil kształcenia to dobry start na rynku pracy. Student po ukończeniu studiów o profilu praktycznym jest lepiej przygotowany do pracy zawodowej.


Akademia Mazowiecka w Płocku

Wydział Nauk o Zdrowiu

Studia licencjackie:

PIELĘGNIARSTWO
POŁOŻNICTWO
KOSMETOLOGIA

Studia magisterskie:

PIELĘGNIARSTWO

Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki

Studia licencjackie

FILOLOGIA
NOWE MEDIA
PRACA SOCJALNA

Studia inżynierskie

INFORMATYKA

Studia magisterskie

FILOLOGIA
PEDAGOGIKA

Studia jednolite magisterskie

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
PEDAGOGIKA SPECJALNA
PSYCHOLOGIA

Wydział Nauk Społecznych

Studia licencjackie

ADMINISTRACJA
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
EKONOMIA
FINANSE Z ELEMENTAMI MATEMATYKI
ZARZĄDZANIE

Studia magisterskie

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ
EKONOMIA


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną II stopnia Stacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse z elementami matematyki I stopnia Stacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny
nowe media I stopnia Stacjonarny
pedagogika II stopnia Stacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Magister Stacjonarny
pedagogika specjalna Magister Stacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
położnictwo I stopnia Stacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni


Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki
ul. Gałczyńskiego 28, 09-400 Płock, pok. 113
tel. 24/366-54-25 lub 24/366-54-08
wnhi@mazowiecka.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych
ul. Gałczyńskiego 28, 09-400 Płock, pok. 203
tel. 24/366-54-19 lub 24/366-54-10
wns@mazowiecka.edu.pl

Wydział Nauk o Zdrowiu
Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock,
bud. A pok. 102
tel. 24/366-54-14
wnz@mazowiecka.edu.pl

Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki
Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock,
bud. B pok. 113
tel. 24/366-54-01
dss@mazowiecka.edu.pl

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock,
bud. A pok. 204
tel. 24/366-54-00 wew. 206
spnjo@mazowiecka.edu.pl

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
ul. Gałczyńskiego 28, 09-400 Płock
tel. 24/366-54-09
studium@mazowiecka.edu.pl

Biblioteka
Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, bud. B pok. 1
tel. 24/366-54-00 wew. 211
biblioteka@mazowiecka.edu.pl
www.biblioteka.mazowiecka.edu.pl

Wydawnictwo Naukowe
Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, bud. B pok. 4
tel. 24/366-54-03 wew. 210
wydawnictwo@mazowiecka.edu.pl

Koorynator ds. Erasmus+
Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock,
bud. B pok. 207
tel. 24-366-54-00 wew. 203
erasmus@mazowiecka.edu.pl

Rada Samorządu Studentów
Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, bud. B pok. 119
tel. 24/366-54-00 wew. 249
rss@mazowiecka.edu.pl

Dom Studenta
ul. Abp. Nowowiejskiego 6, 09-400 Płock
tel. 24/366-54-15
domstudenta@mazowiecka.edu.pl

Biuro Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier
Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, bud. B pok. 2
biuropraktyk@mazowiecka.edu.pl
tel. 24/366-54-00 wew. 247
biurokarier@mazowiecka.edu.pl
tel. 24/366-54-00 wew. 243

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Kształcimy praktycznie najlepszych

czyli oferta Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku

czytaj dalej

Uwaga maturzyści, przed Wami czas ważnej decyzji!

Zaledwie miesiąc będzie trwał okres, w którym kandydaci na studia w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku będą mogli składać swoje podania.

czytaj dalej

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

GOTOWA DO KSZTAŁCENIA LEKARZY

czytaj dalej

Studia z plusem w Płocku

Studia z plusem to połączenie studiów magisterskich równolegle ze studiami podyplomowymi. Oferta daje możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych bez poświęcania kolejnych lat przeznaczonych na dokształcanie oraz zwiększa atrakcyjność zawodową na rynku pracy.

czytaj dalej

Pomagamy rozpocząć karierę

Studentów wspiera Biuro Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, które zajmuje się organizacją i koordynacją przebiegu praktyk zawodowych, współpracuje z otoczeniem gospodarczym oraz prowadzi działania aktywizujące zawodowo studentów i absolwentów.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane