Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju


przejdź do spisu treści


NOWY KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


Studia licencjackie (I stopnia)
STACJONARNE, NIESTACJONARNE
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

We współczesnym świecie, gdzie każdy kolejny dzień przynosi nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, należy inwestować w wiedzę i umiejętności. Tylko dzięki nim będziemy mogli jako kraj i społeczeństwo sprostać wyzwaniom XXI wieku. Ten kierunek studiów powstał właśnie w odpowiedzi na zapotrzebowanie personalne w jednostkach i organizacjach odpowiedzialnych za zarządzanie i dbanie o ład w Polsce.

Obecne problemy globalne wymagają od nas wszechstronnej wiedzy w zakresie radzenia sobie z zagrożeniami i przeciwdziałania im w przyszłości. Należy pamiętać, że ten obszar to nie tylko działalność służb mundurowych, to także bezpieczeństwo ekologiczne, socjalne czy ekonomiczne. Podejmując studia na kierunku bezpieczeństwo publiczne na Wydziale w Jastrzębiu- Zdroju dowiesz się, jak funkcjonuje polityka w tym zakresie, jaka jest rola sił zbrojnych w zapewnieniu porządku publicznego, poznasz cywilizacyjne, kulturowe oraz ekonomiczne aspekty ochrony oraz zyskasz praktyczną wiedzę dotyczącą zwalczania przestępczości.

Studia to przede wszystkim ludzie. Dołącz do nas wybierając studia dzienne lub zaoczne!

Dlaczego warto tutaj studiować?

WSB daje Ci możliwość wyboru spośród unikalnych oraz przyszłościowych specjalności, wychodząc tym samym naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy.

Zatrudniamy najlepszych specjalistów i praktyków w dziedzinie bezpieczeństwa, którzy bazują na swoim doświadczaniu, a nie tylko przekazują teorię.

Czego Cię nauczymy?

Tematyka poruszanych zagadnień dopasowana jest do danej specjalności, tak abyś zdobywał szczegółową wiedzę w wybranym przez siebie obszarze. W toku studiów nauczysz się najważniejszych pojęć z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom oraz poznasz współczesne zagrożenia ekologiczne oraz militarne.

DLA KOGO?

Bezpieczeństwo publiczne na Wydziale w Jaworznie to studia dla osób gotowych na wyzwania oraz otwartych na zdobywanie wiedzy i nowych doświadczeń. Jeżeli nie lubisz rutyny, interesujesz się działaniem organów ścigania, a adrenalina to Twoje drugie imię, to kierunek ten pozwoli Ci spełnić marzenie o pracy w służbach mundurowych lub innych jednostkach skupionych na pomaganiu obywatelom!

Specjalności:

 • BHP i ochrona przeciwpożarowa Stacjonarne Niestacjonarne
 • Kryminalistyka śledcza Stacjonarne Niestacjonarne
 • Obrona Cywilna Stacjonarne Niestacjonarne
 • Specjalność policyjna Stacjonarne Niestacjonarne
 • Specjalność wojskowa Stacjonarne Niestacjonarne
 • Zarządzanie kryzysowe

STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ. KARIERA ZAWODOWA

Pewnie nie jeden raz zadawałeś sobie pytanie co po studiach? WSB tworząc ofertę edukacyjną opierała się na analizach zapotrzebowania rynku pracy. Jako absolwent kierunku będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w:

 • Służbach mundurowych (Służba Więzienna, Wojsko Polskie, ABW);
 • Strukturach administracji rządowej i samorządowej;
 • Organizacjach podległych Ministerstwu Obrony Narodowej;
 • Prywatnych instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem publicznym;
 • Rządowym Centrum Bezpieczeństwa;
 • i wielu innych!

PSYCHOLOGIA


Studia licencjackie (I stopnia)
STACJONARNE, NIESTACJONARNE
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Psychologia na Wydziale WSB w Jastrzębiu-Zdroju to studia praktyczne, które dają Ci pewność nabycia umiejętności podczas wielu zajęć terenowych oraz praktyk zawodowych, odbywanych u Partnerów WSB.

Zmiany cywilizacyjne podstępują w niewyobrażalnie szybkim tempie. Nowy sposób kontaktów międzyludzkich, nowe technologie i usługi otwierają przed człowiekiem ciekawe i nieznane możliwości, lecz również stwarzają poważne niebezpieczeństwo. Dzięki pracy naukowców i stosowaniu najnowszych metod badawczych, psychologia jako nauka dysponuje solidną wiedzą o mechanizmach, które rządzą ludzką psychiką. To wiedza niezbędna w różnych obszarach aktywności zawodowej oraz społecznej, w których główną rolę odgrywa czynnik ludzki.

Dzięki studiom na kierunku psychologia zrozumiesz lepiej potrzeby, możliwości orz ograniczenia ludzkie w szybko zmieniającym się świecie. Na Wydziale w Jastrzębiu-Zdroju poznasz najważniejsze teorie psychologiczne, standardowe i najnowsze badania naukowe oraz nauczysz się wykorzystywania wiedzy psychologicznej w praktyce.

Po ukończeniu studiów licencjackich, możesz podjąć studia uzupełniające magisterskie na psychologii lub na innych kierunkach w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa.

Dlaczego warto studiować psychologię w WSB?

WSB oferuje aż 7 innowacyjnych specjalności. Możesz studiować na przykład psychologię kryminalistyczno-śledczą, neuropsychologię, psychologię w biznesie i zarządzaniu. Do wyboru jest kilka ścieżek kształcenia jednocześnie!

Wiedza i umiejętności zdobywane podczas studiowania psychologii są cenne w życiu prywatnym i zawodowym. To kierunek, który otwiera szerokie możliwości zatrudnienia w różnych branżach zawodowych.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa to zespół kompetentnych ludzi zarówno w sferze dydaktyki, jak i administracji. Stosujemy indywidualne podejście do każdego studenta dobierając właściwy sposób postępowania. Jeśli jesteś osobą pracującą możesz zdecydować się na Indywidualną Organizację studiów, która pozwoli Ci lepiej zorganizować czas na studiowanie.

Jaką wiedzę zdobędziesz?

Tematyka przedmiotów na naszej Uczelni dopasowana jest to danej specjalności, tak abyś mógł zdobywać gruntowną wiedzę z zakresu nauk społecznych. Na studiach I stopnia poznasz wiele zjawisk i mechanizmów psychologicznych z zakresu psychologii rodziny, psychologii społecznej, psychiatrii i wielu innych obszarów.

W planie studiów dla psychologii na Wydziale w Jastrzębiu-Zdroju znajdują się m. in. przedmioty podstawowe i kierunkowe takie jak:

 • Wprowadzenie do psychologii;
 • Metodologia badań naukowych w psychologii;
 • Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia;
 • Psychologia agresji i przemocy;
 • Psychologia kliniczna z psychopatologią.

DLA KOGO?

Kompetencje społeczne nabywane w tej dyscyplinie naukowej przygotowują do wielu różnych zadań, dlatego studia kierowane są do szerokiego grona odbiorców. Studia I stopnia na kierunku psychologia dedykowane są dla osób, które chcą w przyszłości pracować jako psycholog lub dla tych, którzy dążą do zdobywania nowych umiejętności, potrzebnych na różnym polu zawodowym.

SPECJALNOŚCI

Studiując psychologię w naszym Wydziale w Jastrzębiu-Zdroju masz możliwość wyboru spośród 7 oryginalnych specjalności, przygotowanych z myślą o współczesnych realiach rynku pracy:

Neuropsychologia

Chcesz zrozumieć procesy poznawcze, emocje i świadome działania z perspektywy ludzkiego neuronu? Zdecyduj się na studiowanie neuropsychologii, która zajmuje się badaniem związku zachowania ze strukturami mózgu w normie i w patologii. Uzyskaj wiedzę z zakresu budowy i funkcji mózgu, deficytów poznawczych towarzyszącym zaburzeniom, diagnozy neuropsychologicznej czy podstaw psychosomatyki.

Zdobądź kwalifikacje zawodowe w zakresie neuropsychologii i otrzymaj przygotowanie do pracy:

 • w służbie zdrowia,
 • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • w placówkach dla osób nietypowo rozwijających się,
 • w domach opieki dla osób wykazujących schorzenia neurologiczne,
 • w klinikach rehabilitacyjnych,
 • w prywatnych poradniach.
Psychologia emocji

Rozwiń swoje kompetencje w zakresie funkcjonowania emocjonalnego, tak przydatnego w codziennym życiu. Podnieś swoje umiejętności w zakresie komunikacji, rozpoznawania emocji, zarządzania emocjami, radzenia sobie z nadmiernym stresem, budowaniem dobrych relacji.

Zostań specjalistą skoncentrowanym na emocjach i pomagaj ludziom:

 • w dokonywaniu zmian emocjonalnych,
 • w kontrolowaniu ich emocji,
 • wspieraniu ich w rozwoju inteligencji emocjonalnej.
Psychologia kryminalistyczno – śledcza

Studia na specjalności Psychologia kryminalistyczno-śledcza umożliwiają zdobycie profesjonalnej wiedzy z zakresu psychologii śledczej oraz psychologii sądowej. Nowatorski program studiów i duża ilość zajęć praktycznych i terenowych prowadzonych przez specjalistów przygotowują do podjęcia pracy w Policji i organach wymiaru sprawiedliwości, gdzie niezbędne są kompetencje ukierunkowane na wykrywanie przestępstw.

Jeśli planujesz podjęcie pracy zawodowej w instytucjach bezpieczeństwa, porządku publicznego i wymiaru sprawiedliwości albo już pracujesz jako biegły psycholog sądowy i chcesz zdobyć lub rozwinąć kwalifikacje w zakresie psychologii śledczej, ta specjalność jest dla Ciebie.

Po studiach możesz podjąć pracę w:

 • Policji
 • służbie więziennej
 • jednostkach i strukturach Wojska Polskiego (w zakresie zadań realizowanych przez pracowników cywilnych)
 • urzędach publicznych
 • biurach i agencjach detektywistycznych
 • instytucjach bezpieczeństwa o zasięgu międzynarodowym.
Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna zajmuje się diagnostyką i terapią zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania oraz rozwoju dzieci i młodzieży i ich rodzin. Jest stosowana w stosunku do osób chorych psychicznie, neurologicznie, somatycznie oraz z tzw. problemami osobistymi. Zajmuje się też profilaktyką zdrowia psychicznego, promowaniem rozwoju osobistego i optymalnego funkcjonowania ludzi.

Studenci tej specjalności opanowują podstawowe umiejętności związane m.in. z identyfikacją zaburzeń psychiczny i planowaniem postępowania diagnostycznego. Poznają też techniki rehabilitacji psychologicznej i terapii neuropsychologicznej oraz wybrane podejścia terapeutyczne. Zdobywają doświadczenie w wykorzystaniu wiedzy teoretycznej, wywodzącej się z różnych nurtów psychologii (psychoanalizy, teorii uczenia się, interakcjonizmu, teorii poznawczych, systemowych itd.) do analizy funkcjonowania jednostki, rodziny i instytucji

Studia adresowane są do kandydatów zainteresowanych pomaganiem ludziom z trudnościami w funkcjonowaniu psychicznym i udzielaniem im profesjonalnego wsparcia psychologicznego w rozwiązywaniu kryzysów życiowych i przeciwdziałaniu zaburzeniom zachowania.

Absolwenci specjalności Psychologia kliniczna znajdują zatrudnienie w szpitalach, klinikach oraz instytucjach zajmujących się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych, ośrodkach zajmujących się pomocą ludziom chorym somatycznie, firmach świadczących usługi psychoedukacyjne, szkołach, ośrodkach wychowawczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych i wsparcia kryzysowego, poradniach rodzinnych, małżeńskich i młodzieżowych, policji, sądownictwie, więziennictwie, organizacjach pozarządowych i fundacjach nastawionych na profilaktykę zdrowotną i społeczną.

Psychologia służb mundurowych

Studia na specjalności Psychologia służb mundurowych przygotowują specjalistów psychologów do współpracy ze służbami mundurowymi.

Specjalność ta jest dedykowana dla osób już pracujących lub chętnych do podjęcia pracy w instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego takich jak:

 • Policja
 • służba więzienna
 • straż miejska
 • wojsko
 • straż pożarna
 • straż graniczna
 • służby celne
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne
 • Biuro Ochrony Rządu
 • służby likwidujące zagrożenia powodowane działaniami terrorystycznymi.
Psychologia sytuacji kryzysowych

Studia na specjalności Psychologia sytuacji kryzysowych pozwalają nabyć wiedzę psychologiczną i umiejętności potrzebne w pracy psychologa – specjalisty ds. kryzysowych. Dzięki wykładom i ćwiczeniom prowadzonym przez ekspertów w zakresie bezpieczeństwa masz możliwość poznać zasady bezpiecznego zachowania i procedury postępowania w sytuacji kryzysowej. Studia dają Ci szerokie możliwości zatrudnienia zarówno w służbach mundurowych jak i placówkach edukacyjnych, gdzie zapobieganie sytuacjom kryzysowym i umiejętne ich prowadzenie jest niezwykle cenną umiejętnością.

Specjalność Psychologia sytuacji kryzysowych daje Ci możliwość podjęcia pracy w takich instytucjach jak:

 • służby mundurowe
 • organizacje rządowe i pozarządowe
 • instytucje opiekuńcze (domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, internaty itp.)
 • świetlice środowiskowe i terapeutyczne, szkoły
 • kuratoria
Psychologia w biznesie i zarządzaniu

Przedsiębiorczość oraz odpowiednie twarde kwalifikacje są bardzo istotne w prowadzeniu biznesu. Niemniej jednak równie istotne są tak zwane miękkie kwalifikacje dotyczące umiejętności odpowiedniej komunikacji, zarządzania kadrą, określanie strategii oraz odpowiedniego podziału zadań odnośnie do kompetencji zespołu, w celu podniesienia efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Celem studiów jest osiągnięcie teoretycznego i praktycznego wsparcia dla osób chcących kierować w przyszłości zespołem ludzkim, grupą projektową. Studia umożliwiają zdobycie odpowiednich kwalifikacji oraz wiedzy z zakresu kierowania zespołem, team-workingu oraz zasad liderowania i motywowania pracowników.

KARIERA ZAWODOWA. STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Po ukończeniu studiów I stopnia będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w:

 • Obszarze edukacji i wychowania;
 • Służbach mundurowych;
 • Ośrodkach pomocy społecznej;
 • Służbie Zdrowia;
 • Firmach zajmujących się marketingiem i reklamą;
 • Działach HR;
 • wielu innych!

przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe:


POZNAŃ
Studia I stopnia (licencjackie):
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE
PEDAGOGIKA
PSYCHOLOGIA
ZARZĄDZANIE
Studia II stopnia (magisterskie):
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (mgr)
PSYCHOLOGIA (mgr)


GDAŃSK
Studia I stopnia (licencjackie):
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE
BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE
PEDAGOGIKA
PSYCHOLOGIA
Studia II stopnia (magisterskie):
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (mgr)


GLIWICE
Studia I stopnia (licencjackie):
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
PEDAGOGIKA
PSYCHOLOGIA


GIŻYCKO
Studia I stopnia (licencjackie):
BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE
PSYCHOLOGIA


BARTOSZYCE
Studia I stopnia (licencjackie):
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
PEDAGOGIKA


JAWORZNO
Studia I stopnia (licencjackie):
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA


SKOCZÓW
Studia I stopnia (licencjackie):
BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE


JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
Studia I stopnia (licencjackie):
PSYCHOLOGIA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


KOSZALIN
Studia I stopnia (licencjackie):
PSYCHOLOGIA
Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo publiczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelniDziekanat Wydziału Studiów Społecznych w Gdańsku:
tel. 58/ 341-98-51
tel. kom. 882 067 770 
e-mail: rekrutacja.gdansk@wsb.net.pl
e-mail: dziekanat.gdansk@wsb.net.pl
http://www.facebook.com/gdanskwsb


Dziekanat Wydziału Studiów Społecznych w Gliwicach:
tel. 32/ 335 40 19
tel. kom. 664 700 933
e-mail: rekrutacja.gliwice@wsb.net.pl
e-mail: kierownik.dziekanatu.gliwice@wsb.net.pl
http://www.facebook.com/gliwicewsb


Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Bartoszycach:
tel. 89 762 07 88
tel. kom. 696 060 056
e-mail: rekrutacja.bartoszyce@wsb.net.pl
e-mail: dziekanat.bartoszyce@wsb.net.pl
https://www.facebook.com/wsbbartoszyce


Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Giżycku:
tel. 87 428 35 35
tel. kom. 602 466 522
e-mail: rekrutacja.bartoszyce@wsb.net.pl
e-mail: gizycko@wsb.net.pl
https://www.facebook.com/wsbgizycko


Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Jaworznie:
tel. 798 246 246
tel. kom. 505 387 670
e-mail: rekrutacja.jaworzno@wsb.net.pl
e-mail: jaworzno@wsb.net.pl 
https://www.facebook.com/wsbjaworzno


Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Skoczowie:
tel. 33/ 853 17 04
tel. kom. 608 708 111
e-mail: rekrutacja.skoczow@wsb.net.pl
e-mail: skoczow@wsb.net.pl
https://www.facebook.com/skoczowwsb


Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju:
tel. 668-846-740
e-mail: jastrzebie@wsb.net.pl
e-mail: rekrutacja.jastrzebie@wsb.net.pl


Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Koszalinie:
tel. 513 811 426
rekrutacja.koszalin@wsb.net.pl


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Bezpieczeństwo ekologiczne

Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo ekologiczne jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu funkcjonowania systemów przyrodniczych oraz oceny zagrożeń i skutków działań człowieka dla środowiska przyrodniczego, połączone z wiedzą merytoryczną z zakresu ekologii, bioróżnorodności, ekosystemu oraz zagrożeń cywilizacyjnych i środowiskowych.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Biegnij krwinko w Krwiobiegu

5 czerwca odbyły się długo oczekiwane przez wszystkich zajęcia terenowe Wydziału Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane