Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Pomagamy rozpocząć karierę

Studentów wspiera Biuro Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, które zajmuje się organizacją i koordynacją przebiegu praktyk zawodowych, współpracuje z otoczeniem gospodarczym oraz prowadzi działania aktywizujące zawodowo studentów i absolwentów.

Profil praktyczny studiów na wszystkich kierunkach umożliwia naszym studentom rozwijanie kompetencji zawodowych, społecznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego już na etapie studiów. Profil praktyczny to nie tylko praktyka wydłużona do 6 miesięcy, ale również więcej zajęć praktycznych, prowadzonych przez doświadczonych specjalistów w swoich dziedzinach.

Oferta praktyk zawodowych obejmuje takie formy zdobywania praktycznych umiejętności jak: praktyki śródroczne, ciągłe, wizyty studyjne, trening kompetencji zawodowych, zajęcia coachingu, doradztwa zawodowego i aktywnego poszukiwania pracy.

Obecnie w zakresie praktyk studenckich współpracujemy m.in. z PKN ORLEN S.A., ORLEN Paliwa Sp. z o.o., ORLEN Laboratorium S.A., ZUS O/Płock, Urzędem Miasta Płocka, Płockim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym, SensiLabs S.A., InfaCOM, Biurem Rachunkowym Monika Szymańska, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku, Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku, Szpitalem Świętej Trójcy w Płocku, City Spa oraz licznymi placówkami edukacyjnymi oraz opiekuńczo-wychowawczymi. Lista współpracujących instytucji i przedsiębiorstw z każdym rokiem się poszerza. Praktyka zawodowa daje pracodawcom możliwość uczestniczenia w procesie kształcenia oraz pozyskanie odpowiednich kandydatów do pracy.

Zachęcamy również studentów do samodzielnego poszukiwania ciekawych miejsc praktyk oraz dajemy możliwość zaliczenia w poczet praktyki wykonywanej pracy zawodowej.

Staramy się również zwiększyć szanse naszych studentów na rynku pracy poprzez poradnictwo zawodowe, organizację bezpłatnych warsztatów z planowania kariery zawodowej, doskonalenia kompetencji społecznych, spotkań z pracodawcami oraz dostęp do ofert pracy i staży. Działający w Biurze ośrodek egzaminacyjny pozwala na uzyskanie międzynarodowych certyfikatów językowych, co stanowi ogromną wartość dla osób poszukujących pracy.

Biuro Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier oferuje:

  • praktyki w największych instytucjach/firmach regionu
  • bezpłatne warsztaty i szkolenia
  • dostęp do ofert pracy i staży
  • pomoc w wytyczeniu dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej  i przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
  • umożliwienie kontaktu z doradcami zawodowymi oraz pracodawcami 

Powiązane artykuły

Kształcimy praktycznie najlepszych

czyli oferta Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku

czytaj dalej

Uwaga maturzyści, przed Wami czas ważnej decyzji!

Zaledwie miesiąc będzie trwał okres, w którym kandydaci na studia w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku będą mogli składać swoje podania.

czytaj dalej

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

GOTOWA DO KSZTAŁCENIA LEKARZY

czytaj dalej

Studia z plusem w Płocku

Studia z plusem to połączenie studiów magisterskich równolegle ze studiami podyplomowymi. Oferta daje możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych bez poświęcania kolejnych lat przeznaczonych na dokształcanie oraz zwiększa atrakcyjność zawodową na rynku pracy.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane