Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Studia z plusem w Płocku

Studia z plusem to połączenie studiów magisterskich równolegle ze studiami podyplomowymi. Oferta daje możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych bez poświęcania kolejnych lat przeznaczonych na dokształcanie oraz zwiększa atrakcyjność zawodową na rynku pracy.


Jak to działa?


Studenci studiów II stopnia uczestniczą dodatkowo od drugiego semestru w zajęciach na studiach podyplomowych. W efekcie po dwóch latach otrzymują dyplom magistra oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.


Co zyskujesz?


 • możliwość zdobycia dyplomu magistra i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w ciągu dwóch lat
 • czas
 • atrakcyjny system płatności za studia podyplomowe
 • dodatkowe kwalifikacje wykraczające poza obszar programu studiów magisterskich
 • zwiększasz swoją atrakcyjność na rynku pracy
 • wyróżniasz się w oczach pracodawców
 • praktyczne przygotowanie do wykonywania drugiego zawodu
 • dostęp do nowoczesnych metod nauczania

Proponowana tematyka studiów podyplomowych:


 • Analiza i eksploracja danych rynkowych i marketingowych
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 • Integracja sensoryczna z podstawami neurodydaktyki
 • Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
 • Lean Management – szczupłe zarządzanie przedsiębiorstwem.
 • Negocjacje i mediacje
 • Negocjacje i mediacje – oferta specjalna skierowana do pracowników oświaty
 • Rachunkowość budżetowa
 • Rozwój osobisty – studia coachingu
 • Studia Podyplomowe Menedżerskie dla MŚP
 • Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Współczesne koncepcje i metody zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
 • Zastosowanie Excela w biznesie

Jeśli zależy Ci  na zdobyciu jak najlepszego wykształcenia w ciągu dwóch lat, wybierz program „Studia z plusem”!

Absolwentom Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku oferujemy atrakcyjny system zniżek!

Chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z nami!
tel. 24 366 54 02 wew. 247
studiapodyplomowe@mazowiecka.edu.pl
 

Powiązane artykuły

Kształcimy praktycznie najlepszych

czyli oferta Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku

czytaj dalej

Uwaga maturzyści, przed Wami czas ważnej decyzji!

Zaledwie miesiąc będzie trwał okres, w którym kandydaci na studia w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku będą mogli składać swoje podania.

czytaj dalej

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

GOTOWA DO KSZTAŁCENIA LEKARZY

czytaj dalej

Pomagamy rozpocząć karierę

Studentów wspiera Biuro Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, które zajmuje się organizacją i koordynacją przebiegu praktyk zawodowych, współpracuje z otoczeniem gospodarczym oraz prowadzi działania aktywizujące zawodowo studentów i absolwentów.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie